Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Google Academy Video

Jedan od kurseva koji može biti koristan ukoliko se interesujete za video-oglašavanje svakako je kurs Google Academy Video u okviru Google Academy programa. Oglašavanje u pretraživačima je već odavno popularno među brojnim oglašivačima i korisnicima na internetu. U vezi sa time, može se reći i da je prošlo ono vreme kada za klikove na pretraživačima nije trebalo odvajati velike novčane iznose. Sve je veći broj konkurentnih kompanija koje biduju i bore se za poziciju na internetu. 

Digitalna marketinška tehnika cost per click ima veliki broj oglašivača koji je koriste u svojim digitalnim marketinškim strategijama, ali postoje i neke novije oglašivačke prakse koje iz dana u dan imaju sve veću popularnost, usled atraktivnosti i efektivnosti koju mogu pružiti jednom marketinškom miksu. 

Stoga, u kursu koji sledi imaćete prilike da se upoznate sa svim osobenostima oglašavanja na YouTubeu, prednostima ovakvog oglašavanja i svim benefitima koje jedna kompanija može imati od ovog vida plasmana proizvoda/usluga na tržištu. Ono što nikako ne bi trebalo zaboraviti jeste da su mlađe generacije glavni konzumenti, pa i kreatori sadržaja vizuelne kulture. Tome treba dodati i činjenicu da su određene društvene mreže u kojima video nije glavni medij izražavanja postale alatke za druženje starijih ljudi, dok su one kojima je video glavni medij izražavanja više za druženje mlađih.

Opis i cilj kursa Google Academy Video

Društveni medij koji ima sve veću popularnost i kome je posvećen kurs Google Academy Video u okviru Google Academy programa jeste YouTube. Kroz ovaj kurs upoznaćete se sa svim vidovima plasiranja oglasa na YouTubeu i načinima privlačenja pažnje gledalaca kroz video-oglase. Osim toga, jedan deo kursa biće posvećen i priči o trikovima u oblasti snimanja i obrade videa koji u većoj meri mogu doprineti kreiranju kvalitetnih sadržaja. Kroz kurs ćete se upoznati sa funkcionalnostima YouTubea, naučićete kako se kreiraju interaktivne forme oglašivačkih sadržaja, a biće reči i o tome kako se preko videa može razviti poslovanje na YouTubeu. Osim toga, na kursu će kao posebna oblast biti obrađeno uspostavljanje dobre i jake veze sa pratiocima i pretplatnicima na YouTube kanalu.

Postoje različiti tipovi formata u oglašavanju na YouTubeu koji služe skretanju i privlačenju pažnje gledalaca. U vezi sa time, obrađene su karakteristike i formati video-oglasa kakav je TrueView format (sa različitim projekcijama, kao što su In-stream Ads, Discovery Ads i Bumper Ads). Preko korisnih i zanimljivih studija slučaja biće demonstrirane prakse o tome kako se kreiraju TrueView video-oglasi, koja je njihova uloga u jednoj Google kampanji, kako se video-sadržaji aplouduju, dele i otkrivaju na društvenom mediju, kao i kako se mere i optimizuju video-sadržaji postavljeni na YouTubeu. Neke može interesovati i praksa kreiranja TrueView kampanje, praksa bidovanja, definisanje frekvencije pojavljivanja, zakazivanja oglasa, stvaranja oglasnih grupa, targetovanje ciljne grupe i njihovo smeštanje u okvire kampanje, što je kao posebna tematska oblast obrađeno u okviru kursa. Osim toga, biće priče i o kreiranju liste ključnih reči za TrueView kampanje, odabiru formata itd. 

Jedna od posebnih prednosti oglašavanja preko video-sadržaja je praćenje metričkih podataka. Sa ciljem da se ova vrsta benefita u digitalnom oglašavanju što jednostavnije i prijemčivije objasni, kroz studiju slučaja ukazaćemo na sve metričke podatke u izveštajima koji imaju referentnu vrednost u kampanjama i čijim dobrim čitanjem i interpretiranjem se može unaprediti poslovanje kompanije koja se oglašava.

Kurs Google Academy Video odgovoriće na pitanja:

Koje su karakteristike In-stream video oglasa?

In-stream video oglasi pojavljuju se pre, tokom ili na kraju video sadžraja. Ovi oglasi se plaćaju kada korisnik odgleda makar 30 sekundi reklamnog video sadržaja, zatim kada  odgleda video sadržaj do kraja ili pak kada se ostvari interakcija sa video sadržajem. Zahvaljujući ovakvom oglasu, gledaoci se, preko poziva da kliknu na akciju, mogu usmeriti na neku konkretnu veb lokaciju, odnosno na veb sajt oglašivača. Osim što se internet korisnici mogu usmeriti na veb sajt, takođe moguće ih je preko oglasa usmeriti gledaoca i na YouTube kanal. Tako se kroz kanal može ostvariti dalja interakcija i plasman drugih video sadržaja (istog oglašivača), što se ovom prilikom neće naplatiti.  Postoje In-stream video oglasi koji se ne mogu izbeći, odnosno prekinuti i takvi oglasi se nazivaju In-stream non-skippable video ads. 

Koje su osetljive kategorije sadržaja na oglašivačkoj displej mreži?

Postoje brojne osetljive tematske oblasti koje mogu biti sankcionisane na oglašivačkoj displej mreži. Sadržaji koji mogu spadati u osetljive kategorije sadržaja su: sadržaji o zločinima, policijskim akcijama i vanrednim situacijama i intervencijama; sadržaji o smrti i tragediji; vojni i međunarodni konflikti; sadržaji koji u sebi imaju maloletničko nasilje, neprikladan jezik ili seksulano sugestivne i transparentne scene; teme o osetljivim društvenim pitanjima, kakve mogu biti različite diskriminacijske osude izvedene na osnovu identiteta, prava itd; sadržaji u kojima se ukazuje na određenu tragediju, na nasilan sukob itd.; Takođe, i svi vidovi vulgarnosti i grubosti u izražavanju smatra se neprikladnim na oglašavačkoj displej mreži. 

Koja je razlika između Google Ads i YouTube analitike?

Google Ads i YouTube analitika važe za dva alata preko kojih je moguće vršiti merenja uspešnosti različitih kampanja. Zahvaljujući Google Ads analitici moguće je pratiti video kampanje plasirane na YouTube, ali i sve reklamne sadržaje sa Googlevih partnerskih oglasni mreža (Google Display Network). YouTube analitika podrazumeva učenje u cilju unapređenja angažmana i metričkih podataka posebnih YouTube video sadržaja. Drugim rečima, YouTube analitika je servis koji omogućava pametnu analitiku i odgovara na važna pitanja kao što su ‘zašto’, ‘ko’ i ‘kako’ reaguje na video sadržaje i kanale brenda. Zahvaljujući YouTube analitici moguće je sagledati koliko pregleda je video sadržaj imao i ko ga je gledao, sa kojih lokacija i izvora je konkretnom sadržaju pristupljeno i na koji način su se zbog video sadržaj zainteresovali, odnosno zadržali  i angažovali gledaoci.

osoba sa računarom pohađa kurs google academy video

Plan i program kursa Google Academy Video

1. Zašto se ne držati samo Search mreže?

  • Youtube – jedan od najvećih pretraživača i mreža za oglašavanje
  • Kako da korisnici obrate pažnju na vaše oglase

2. Složenost snimanja kvalitetnih video-snimaka

  • Saveti za kvalitetnu video-produkciju

3. Pokretanje besplatnog Youtube kanala

  • Brend Youtube oficijalni kanali
  • Sajt kategorije
  • Linkovanje Google Ads naloga sa Youtube nalozima

4. Formati oglasa na Youtubeu

  • Kreiranje i optimizovanje kampanje
  • Targetiranje ciljne grupe
  • Praćenje analitike i kreiranje izveštaja

5. Studija slučaja

6. Priprema za ispit

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se