SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Content Curation

Koliko se komunikacija u digitalnom vremenu promenila? Kako se konzumiraju sadržaji u digitalnom dobu? Kako se oni pišu, ko ih čita, u kojoj meri se vide? Ovo su samo neka od pitanja koja se danas postavljaju, a kojima se bavi kurs Content Curation. Iako su pobornici tradicionalnih kanala komunikacije i medija skloni da veruju u to da nove generacije koje stasavaju u doba digitalnih kanala komunikacije i interneta ne posvećuju dovoljno pažnje čitanju i pisanju, ova tvrdnja u izvesnoj meri jeste tačna.

Ipak, ne može se sa sigurnošću reći da mlade generacije koje rastu uz informacije i sadržaje sa interneta manje čitaju nego što su to činile one generacije mladih u dobu pre interneta. Kvalitetan i pažnje vredan tekst ili članak može se i danas pronaći u ponekim štampanim izdanjima nedeljnih novina, ali danas će jedan takav pre biti u online verziji, dostupan svima i nimalo ograničen predviđenim nedeljnim tiražem.

Nekada se baš taj dobar tekst mogao prepričati, mogao se pozajmiti na čitanje primerak nedeljnika, pomenuti u nekoj televizijskoj ili radijskoj emisiji i taj članak bi bio aktuelan ukoliko bi se o njemu govorilo u nedelji objave. Međutim, danas je taj isti tekst umesto u nedeljniku sada objavljen na jednom medijskom portalu, gde postiže daleko veći „odjek”. Njega je sada moguće ne samo prepričati nego i proslediti, reinterpretirati u novoj objavi, na nekom društvenom mediju ili nekoliko njih, proslediti mejlom osobi koju bi interesovao, i to sve zahvaljujući samo jednom linku. Kada se prethodna konstatacija predstavi na ovaj način, ponovo se može postaviti pitanje: da li generacije rođene u doba interneta ne čitaju? 

Opis i cilj kursa Content Curation

U novom digitalnom dobu postali smo svedoci jedne drugačije vrednosti pažnje. Privlačenje pažnje ljudi postao je jedan od osnovnih zaduženja svakog kreatora sadržaja na internetu, bilo da je taj sadržaj samo tekstualni ili vizuelni, ili pak audio-vizuelni. Drugim rečima, odličan digitalni sadržaj to svakako neće biti sve dok se on ne pronađe, dok „ne skrene pažnju na sebe” ili dok se ne podeli. 

U okviru kursa Content Curation imaćete priliku da se upoznate sa jednom od brojnih praksi kreiranja digitalnih sadržaja na internetu. Jedna od njih svakako da je praksa priređivanja online sadržaja. Svakodnevne objave mogle bi se interpretirati kao odabrane i prilagođene vesti sa naslovnih stranica. Sadržaji na online kanalima komunikacije prolaze kroz određene faze opservacije, priređivanja i, konačno, dijaloga i konverzacije. Stadijum konverzacije ili dijaloga podiže „virtuelnu cenu” ili „tiraž” online sadržaja tako da se on besplatno deli pred brojnim čitaocima, čime se stvara željeni viralni efekat svakog kvalitetnog i dobrog teksta na internetu.

U vezi s tim, kroz kurs priređivanja sadržaja biće reči o procesu priređivanja kvalitetnog sadržaja za potrebe kompanija i njihovog poslovanja, ali biće objašnjen i sam proces priređivanja, kao i načini i metode. Kroz kurs ćete se upoznati sa različitim strukturama i vrstama priređenog sadržaja, a imaćete prilike i da vidite različite primere priređenog sadržaja na različitim digitalnim kanalima komunikacije, kakvi su: blogovi, medijski portali, društveni mediji i dr. 

Kako biste uvideli koji značaj priređeni sadržaj može imati u poslovnim okvirima i koje benefite može doneti jednoj kompaniji i plasmanu proizvoda na tržište, u okviru kursa biće ukazano na određene studije slučaja. Verovatno je svima jasno sledeće: da bi jedna kompanija uspešno poslovala, ona mora da ima dobar proizvod ili uslugu. Međutim, kroz detaljno objašnjenu studiju slučaja na kursu Content Curation biće vam jasno i u kojoj meri jedna mala startup kompanija može postati uspešna i vrlo brzo uvećati svoj uloženi kapital, i to zahvaljujući ne samo dobrom proizvodu već i dobrom konceptu i kvalitetnoj priči priređenoj na različitim kanalima digitalne komunikacije.

Kurs Content Curation će odgovoriti na pitanja

Šta je priređivanje sadržaja?

Priređivanje sadržaja na digitalnim kanalima komunikacije predstavlja čin pronalaženja, reorganizovanja ili rekoncipiranja, te isticanja ili rekonstruisanja prvobitnog značenja predstavljenog u jednom digitalnom sadržaju, a odmah zatim i ponovo deljenog izmenjenog teksta sa onim najboljim i najrelevantnijim delovima originalnog sadržaja bitnog u jednoj novoj tematskoj oblasti. Vrlo je važno razmišljati o tome da svaki sadržaj odgovora ciljnoj grupi kojoj je upućen. Priređen sadržaj podrazumeva predstavljanje, promociju, ali i deljenje teksta koji je preporučljivo pročitati, tumačiti, prepričati, videti itd. Osim toga, treba imati na umu da se priređivanje sadržaja za poslovne i lične potrebe razlikuje. U slučaju priređivanja online sadržaja za poslovne potrebe, posebno je bitno imati jasan razlog zbog kog se određeni sadržaj deli na digitalnim kanalima kompanije.

Koje vrste priređivanja sadržaja razlikujemo?

Razlikuju se različite vrste priređivanja sadržaja, u koje ubrajamo: prepričavanje sadržaja, agregaciju sadržaja, destilaciju sadržaja, drugačiji ugao posmatranja (elevation), mashup i hronologiju. Agregacija predstavlja pronalaženje i postavljanje najrelevantnijih činjenica o određenoj temi na jedno mesto. Priređivanje sadržaja koje nazivamo destilacija podrazumeva najjednostavniji format priređivanja, u kom će biti istaknute one najbitnije i najrelevantnije ideje koje je neophodno podeliti. Drugačiji ugao posmatranja ili elevation vrsta priređenog sadržaja odnosi se na identifikovanje jedne priče u nekom drugom, većem trendu, koji je interesantnije rasvetliti. Pod mashup vrstom misli se na spajanje različitih medijskih izvora i medijskih formata kojima bi se kreirao drugačiji interpretativni nivo jedne teme. I, konačno, vrsta hronološkog priređivanja sadržaja podrazumeva organizovanje podataka prema istorijskim činjenicama.

Zašto je bitan autorski priređen naslov?

Posebno kreiran novi naslov priređenog teksta mora biti relevantan kontekstu, ali i mediju za koji se kreira. Razlog za priređivanje određenog sadržaja ne mora da bude ceo tekst, već jedan njegov deo koji je privukao pažnju novom autoru, odnosno autoru prerađenog teksta ili makar dela teksta. Iako naslov može ostati isti kao i original, savet je da se on promeni. Jedan autorski sadržaj može se dobro prirediti na različite načine, pri čemu pojedine njegove vrste mogu dovesti do toga da se konkretan originalni sadržaj ne prepoznaje, zbog čega on kao takav zahteva i novi naslov. Drugim rečima, novi autorski naslov priređenom online sadržaju naglašava i pruža nova čitanja, interpretiranja i deljenja. 

Plan i program predavanja

1. Osnovni elementi online komunikacije

2. Priređivanje sadržaja

  • Proces priređivanja sadržaja
  • Struktura priređenog sadržaja
  • Mediji priređenih sadržaja
  • Vrste priređivanja sadržaja (destilacija sadržaja, elevation, agregacija, mashup, prepričavanje, hronologija)

3. Repurposed Content 

  • Veća vidljivost
  • Kreiranje sadržaja za različite namene

4. Integrisani pristup kreiranju i prilagođavanju sadržaja online medijima – studija slučaja

5. Content Curation Checklist

6. Content Marketing Checklist

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se