Upisni rok je počeo

Kurs Digital Technology for Managers

Poslovnu praksu danas je gotovo nemoguće zamisliti bez upotrebe savremenih tehnologija. Komunikacija i alati za planiranje, organizovanje i unapređivanje poslovnih aktivnosti danas su postali neophodni u savremenom poslovanju. Tehnologija se iz dana u dan sve više razvija i u većoj meri utiče ne samo na savremeno poslovanje već i na znatno širi kontekst savremenog života. Sa tim u vezi, svedoci smo značaja interneta ne samo u društvenim aktivnostima već i u profesionalnom razvoju, kako pojedinca tako i čitavih zajednica. Zato i ne čudi što je savremeno poslovanje postalo zavisno od internet konekcije, tj. veze sa celim svetom.

Termin informaciono-komunikacione tehnologije ima isuviše usko značenje u odnosu na ono što danas podrazumevaju savremene tehnologije u poslovanju. Usled toga, danas u poslovnim okvirima pre možemo govoriti o implementaciji, primeni i svakodnevnoj upotrebi digitalnih tehnologija, koje sve više transformišu savremena poslovanja u digitalna poslovanja. 

Drugim rečima, primena naprednih tehnologija u poslovnim okvirima dovela je do toga da se brojna poslovanja u većoj meri odluče na nova poslovna rešenja, pa čak i da u potpunosti izmene postojeće poslovne koncepte. Zahvaljujući internetu i različitim digitalnim rešenjima, mnoga preduzeća olakšala su određene poslovne procese, a neka i raširila svoje poslovne prakse, a svakako da su sva postala otvorenija prema savremenim tehnološkim promenama i globalnom umrežavanju.

Opis i cilj kursa Digital Technology for Managers

Kurs Digital Technology for Managers posvećen je priči o informacionim i komunikacionim tehnologijama i tehnološkim inovacijama koje su postale neophodan alat svakog menadžera. Na samom početku kursa definisani su osnovni pojmovi u vezi sa informaciono-komunikacionim tehnologijama i sve komponente od kojih su sazdane. Osim ovih pojmova, kroz kurs su obrađeni i termini koji se tiču savremene internet tehnologije, odnosno osnovnih pojmova u vezi sa internetom i načinima njegovog funkcionisanja. Usled toga, biće prilike da se upoznate sa značajem interneta za poslovanje, osnovnim internet protokolima i osnovnim internet serverima.

Drugim rečima, prvi deo kursa koncipiran je tako da se kroz njega definišu svi bitni pojmovi koji se javljaju u savremenom poslovanju i zahvaljujući kojima se može lakše razumeti značaj interneta u kontekstu poslovnog sveta. Drugi deo kursa Digital Technology for Managers posvećen je različitim vrstama hosting rešenja, najzastupljenijim softverskim rešenjima i rešenjima koja mogu sinhronizovati zadatke, olakšati upravljanje i monitoring i unaprediti rezultate poslovnih organizacija. Kako je zaštita računara, računarskih mreža i podataka bitan segment svakog poslovanja, ovom pitanju posvećen je poseban prostor u kursu. Takođe, obrađene su i neke od čestih nedoumica u vezi sa izborom outsourcing i in-house poslovnih rešenja za potrebe jedne kompanije. 

Jedan od osnovnih ciljeva ovog kursa je prepoznavanje važnosti razvoja informacija, informaciono-tehnoloških komponenti i internet tehnologije u različitim poslovnim okruženjima. Posle kursa Digital Technology for Managers znaćete koje digitalne alate je neophodno da poseduje jedna kompanija spram svojih potreba. Osim toga, ideja kursa je i da konkretno pojasni sve prednosti korišćenja digitalnih tehnologija u upravljačkim aktivnostima jedne kompanije. Zato je jedan od ciljeva kursa upoznavanje sa svim korisnim digitalnim komponentama i alatima u menadžerskom pozivu. I konačno, jedna od zamisli ovog kursa je da vam pruži korisna znanja o funkcionisanju poslovanja na internetu, zatim o načinima zaštite računara, računarskih mreža i podataka, ali i o prednostima i manama in-house i outsourcing rešenja.

Kurs Digital Technology for Managers odgovoriće vam na pitanja:

Koje su prednosti interneta za poslovni svet?

Internet je uneo brojne prednosti u poslovni svet: smanjenje troškova pošte, olakšana i ubrzana komunikacija i veza sa zaposlenima, poslovnim partnerima i klijentima. Današnje poslovne organizacije mogu efikasnije da uspostave i održe kvalitetne odnose sa klijentima posredstvom online servisa koji su dostupni 24 časa dnevno bez angažovanja zaposlenih na nekoj fizičkoj lokaciji. U poslovnom svetu sve je češća praksa razvijanja online aplikacija i programa preko kojih se svakodnevne poslovne aktivnosti mogu brže i efikasnije obaviti. Razvojem različitih poslovnih aplikacija poput onih za upravljanje finansijama, kontrolu zaliha, evidentiranje ljudskih resursa i dr. značajno su smanjeni troškovi, ali i vreme i energija radne snage. Korišćenjem pretraživača kao što je Google vrlo se lako i jednostavno dolazi do znanja i informacija uobličenih u online tekstove, video-zapise, potkaste, slike, grafikone i dr.

Jedna od prednosti koju je internet uveo u poslovni svet jeste nov model zarade. Naime, preko online prodavnica kupac može da pronađe proizvode koji ga interesuju bez napuštanja lokacije sa koje pretražuje i u bilo koje doba dana u nedelji. Treba pomenuti i da je kupac u mogućnosti da uporedi cene, proizvode, pa čak i da jednostavno kontaktira sa poslovnicom kako bi dobio dodatne informacije koje ga interesuju. Zahvaljujući internetu, svim poslovnim sistemima ukazala se prilika da lakše analiziraju tržišta, ali i da preciznije definišu ciljne grupe. 

Koji komunikacioni servisi su menadžerima na raspolaganju?

Kao i za kreiranje poslovnih rešenja i upravljanje poslovanjem, menadžerima su na raspolaganju mnogi servisi koji se tiču komunikacije i koji mogu doprineti velikoj uštedi i vremena i novca. Korišćenje elektronske pošte u poslovnoj komunikaciji veoma je važno, čak i neophodno za uspešno definisanje zadataka u različitim poslovnim prilikama. Na raspolaganju su Google Hangouts i varijacije – podržani su glas, video i tekst, a postoji i opcija masovnih konferencijskih razgovora. Takođe, veoma korisno može biti i korišćenje komunikacionog servisa Skype, koji ima i kompleksnija poslovna rešenja u vidu svoje verzije Skype for Business.

Još jedan veoma važan i rasprostranjen komunikacioni servis jeste Microsoft Project, koji poseduje spektar funkcionalnosti kroz koje se može organizovati i pratiti rad na projektima i koje se mogu predstaviti u okviru širih segmenata kao što su: zadaci, projekat, izveštaji, integracija, resursi, finansije, saradnja, podrška. Takođe, komunikacioni servisi koje je bez sumnje korisno upoznati jesu i oni alati namenjeni vođenju beležaka i čuvanju i skladištenju fajlova, kao i marketing automation i chat support. 

Čime se rukovoditi prilikom odlučivanja između outsourcing i in-house rešenja?

Prilikom donošenja odluke o odabiru između outsourcing i in-house rešenja u sektoru marketinga trebalo bi razmišljati o: 

 • troškovima (namenjenim za otvaranje novih radnih mesta ili prilagođavanje zaposlenih u kompaniji na rad u novom softveru – in-house rešenje; mogu biti znatno niži u slučaju outsourcing opcije, kod koje se uz manje troškove može dobiti gotovo rešenje);
 • efikasnosti – prilikom angažovanja spoljnih saradnika postoji mogućnost povećanja efikasnosti, jer postoje prostor i vreme za reagovanje ukoliko spoljni saradnik ne zadovoljava kriterijume kompanije; 
 • troškovima rada (plate, proces selekcije kandidata...) – često se dolazi u situaciju da je angažovanje spoljnog saradnika za rešavanje problema jeftinije od angažovanja novih unutrašnjih radnih resursa; 
 • brzina aktivnosti – ukoliko ne postoji neko konkretno rešenje, a potrebno je da se što pre nađe, angažuju se spoljne kompanije koje mogu brže da stignu do rešenja nego što bi to bilo u slučaju in-house pristupa; 
 • fokus – spoljni saradnik nikada ne može da se posveti zaduženju koliko to može zaposleni u jednoj kompaniji; 
 • skaliranje – veću prednost ima outsourcing opcija; 
 • rizik – prilikom angažovanja spoljnih saradnika postoji mogućnost podele rizika; 
 • kvalitet usluge – ukoliko se sklopi saradnja sa nekom renomiranom kompanijom za koju se zna da ima dobar kvalitet usluga, taj kvalitet vrlo verovatno neće izostati, ali dobra usluga može imati veću cenu; 
 • stres – stavka koja je veoma bitna i utiče na mnoge stvari, uključujući i kvalitet rada. 

Plan i program predavanja

1. Pojmovi i značenja informaciono-komunikacionih tehnologija i interneta

 • Pojam informacionih tehnologija i IT komponente
 • Internet tehnologije i eksponencijalna vremena
 • Internet pretraživači i servisi

2. Primena internet i informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovanju

 • Vrste veb hosting rešenja
 • Softver za kreiranje poslovnih rešenja i upravljanje poslovanjem
 • Zaštita računara, računarskih mreža i podataka
 • Izbor softverskih rešenja i outsourcing vs in-house

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren! Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.