Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Facebook PPC Basics

PPC model oglašavanja ima široku primenu i vrlo često se vezuje za oglašavanje na Googleu. Međutim, ovaj model je već neko vreme istupio iz okvira oglašavanja samo na mreži Googlea. PPC je postao široko prihvaćen i na drugim platformama, a posebno na platformi kao što je Facebook. 

Facebook PPC jedan je od posebno popularnih vidova oglašavanja i podrazumeva plaćeno oglašavanje na društvenim mrežama. Popularnost Facebooka, koji broji skoro 4,5 milijardi aktivnih korisnika mesečno, dovela je do toga da se veličina ovakve mreže prepozna kao pogodan alat za oglašavanje. Facebook kao oglasna platforma ima integrisan i interfejs Instagrama. Zbog toga treba pomenuti da je Instagram deo oglasne mreže Facebook, a oglašavanje na Facebooku postalo je vrlo jednostavno i ima veliku vidljivost pred korisnicima ovih društvenih medija. 

Masovnost Facebooka, uporedo sa Google mrežom, svrstalo je Facebook u jednu od vodećih platformi za PPC oglašavanje. Pored toga, masovnost Facebooka i samovoljno deljenje informacija njenih korisnika na društvenom mediju ističu se kao neke od osnovnih prednosti ove mreže. Treba pomenuti i da je jedna od velikih prednosti Facebooka ta što ova mreža poseduje veliki broj statističkih podataka koji se mogu obrađivati u analizama kampanja kojima se upravlja. Naravno, nikako ne bi trebalo izostaviti da je jedan od posebnih benefita Facebooka kao oglašivačke platforme mogućnost pravljenja target grupa, odnosno targetiranje ciljnih grupa koje mogu biti zainteresovane za proizvode/usluge koje se oglašavaju na Facebooku.

Opis i cilj kursa Facebook PPC Basics

Nakon kursa posvećenog osnovama oglašavanja na Facebooku ili Facebook PPC-ju biće vam jasno zbog čega se Facebook može smatrati lider platformom u PPC marketingu. Na samom početku biće predstavljeni osnovni pojmovi koji se vezuju za Facebook PPC, kao što su profil, stranica i Ads Manager. Biće prilike i da se tokom kursa upoznate sa svim koracima kroz koje je neophodno proći kako bi se kreirala Facebook stranica, a biće reči i o postupcima kreiranja Instagram profila. 

Za oglašavanje na Instagramu neophodno je da se lični nalog prebaci na poslovni. Načinu prebacivanja i svim benefitima koje jedna kompanija može imati od poslovnog naloga na Instagramu biće posvećen poseban prostor u okviru ovog kursa. Svim oglasima na Facebooku i Instagramu moguće je upravljati kroz Facebook Ads Manager. O Ads Manageru kao alatu koji ima poseban značaj u PPC-ju biće reči kroz predstavljanje njegove strukture, ali i strukture kampanje, ad grupa i oglasa. Svi ovi elementi jesu deo strukture PPC kampanje na Facebooku, ali i na Instagramu. 

Postoje različiti načini da se kreira Facebook Ads Manager, a praksa je pokazala da je jedan od najboljih postupaka kreiranja Ads Managera kroz Business Manager. Stoga će i Business Manageru, tačnije – njegovom interfejsu koji objedinjuje sve elemente za oglašavanje i preko kog je moguće upravljati stranicom, biti poklonjeno posebno mesto u ovom kursu. Kroz brojne snimke interfejsova i detaljna objašnjenja vrlo brzo i lako ćete savladati sve funkcionalnosti na ovim oglašivačkim alatima, što je, između ostalog, i jedan od ciljeva ovog kursa. Osim kreiranja kompanijskog naloga i upravljanja Facebook Ads Managerom ili Business Managerom, biće objašnjeno i kako se dodeljuje pristup drugim korisnicima, odnosno kako se drugim korisnicima daju izvesne upravljačke uloge na nalogu. 

Cilj ovog kursa nije samo da vas obuči kako da samostalno kreirate Facebook nalog za jednu kompaniju, već i da vas upozna sa tim kako se kreira i postavlja jedna Facebook PPC kampanja, kako se imenuju oglasne grupe, na koji način se targetira ili cilja publika na oglašivačkoj platformi, kako se definiše budžet na nivou kampanje i kako se njime upravlja, koji tipovi oglasa postoje i gde se prikazuju.

Kurs Facebook PPC Basics će odgovoriti na pitanja:

Kako se kontroliše budžet u Facebook PPC kampanji?

Kontrola potrošnje budžeta je dobro razvijena za razliku od ostalih mreža za oglašavanje. Facebook kampanja se može podesiti preko Ads Managera ili Business Managera tako da se na nju potroši isključivo onoliko koliko je podešeno prilikom postavljanja dnevnog ili lifetime budžeta. Iako kod drugih oglašivačkih PPC platformi ova kontrola nije najpouzdanija, Facebook se smatra vrlo pouzdanom platformom kada je reč o kontroli budžeta. Primera radi, u okviru Facebook PPC-ja neće se dogoditi duplo veća potrošnja budžeta od one postavljene, što ponekad može da se dogodi u PPC kampanjama na Googleu. Treba pomenuti i da se cena oglašavanja na Facebook mreži iz godine u godinu menja i zavisi od broja oglašivača  pred korisnicima, odnosno procenta slobodnog prostora predviđenog za oglašavanje na društvenoj platformi.

Kako se dodaje pristup drugim korisnicima na upravljanje Facebook poslovnim nalogom?

Prilikom kreiranja Facebook PPC kampanje, upravljanja njom i njene analize često je potrebno nekome dodeliti pristup. Pristupi nalogu se dodeljuju najčešće reklamnim agencijama ili poslovnim saradnicima, zaposlenima i drugim licima koji bi radili na Facebook nalogu. Dodavanje novog pristupa korisniku moguće je preko Business Managera na kom su smeštene Facebook stranica i Facebook Manager. Ukoliko postoji veći broj poslovnih naloga koji se vode, biće odabran onaj kojim se želi upravljati. Novi korisnik ili uređivač naloga dodaje se u okviru odeljka Business Settings, koji se nalazi u donjem levom uglu. Preko prve opcije u meniju Users – People dodaje se novi korisnik na poslovni nalog.

Šta je Facebook PPC kampanja?

Kampanja je najviši i osnovni nivo u strukturi Ads Managera. U okviru ovog nivoa postavljaju se neke osnovne opcije. Jedna kampanja može imati veći broj oglasnih grupa. Kampanje mogu biti podeljene prema različitim ciljevima, a upravo je postavljanje tih ciljeva prvi korak u njihovom pravljenju. Na nivou kampanje moguće je postaviti ime, cilj kampanje i budžet. Svakoj kampanji moguće je dati ime radi bolje organizacije i lakšeg snalaženja u Facebook Ads Manageru. Cilj kampanje predstavlja ono što se želi postići kampanjom na Facebooku. Drugim rečima, cilj kampanje treba da bude u skladu sa trenutnim poslovnim ciljem zbog kog je kampanja i pokrenuta i trebalo bi da prethodi svakoj strategiji i planu oglašavanja.

Čovek proverava rezultate Facebook PPC kampanje na telefonu

Plan predavanja

1. O Facebook PPC marketingu

  • Jednostavnost 
  • Raznovrsni formati oglasa
  • Specifične opcije targeta
  • Analitike i metrike
  • Kontrola budžeta
  • Cena oglašavanja

2. Šta su profil, stranica i Ads Manager?

  • Kreiranje Facebook stranice
  • Kreiranje Instagram profila
  • Business Instagram profil

3. Facebook Ads Manager

4. Kreiranje Business Managera

  • Dodavanje pristupa za druge korisnike naloga

5. Pravljenje Facebook stranice, Facebook Ads Managera i Business Managera 

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se