Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Google PPC Basics & Account Structure

Oglašivačka platforma Google pruža brojne beneficije kompanijama koje preko nje oglašavaju svoj brend, proizvode ili usluge. Svedoci smo da je danas internet postao nezaobilazan svakodnevni alat koji olakšava radne, ali i svakodnevne obaveze. U prilikama u kojima se online prisustvo podrazumeva, oglasi koji se pojavljuju u takvom okruženju su jedan od vrlo dobrih načina da se skrene pažnja korisnika interneta na najnoviju ponudu usluga ili proizvoda. 

Jedan od servisa preko kojih je moguće plasirati oglase je Google Ads. Google oglašavanje je pružilo mogućnost oglašavanja u velikom broju različitih formi, odnosno formata, koji ne remete korisničko iskustvo, već ga obogaćuju. Zahvaljujući Google reklamama, postiže se relevantan saobraćaj na sajtu ili nekoj drugoj platformi, ali i ostvaruje neki od postavljenih ciljeva. Ciljevi mogu biti raznoliki, a neki od najčešćih su podizanje svesti o brendu, prikupljanje podataka, kontaktiranje ili unapređivanje prodaje. Sve ovo su samo neke od beneficija koji se mogu ostvariti oglašavanjem na Googleu. 

Ukoliko ste se pitali zbog čega je Google PPC advertajzing jedna od tehnika online oglašavanja koja je interesantna kompanijama širom sveta, na ovom mestu imaćete priliku da se detaljno upoznate sa svim namenama, ali i funkcionalnostima koje možete ostvariti koristeći platformu za oglašavanje kakva je Google Ads. 

Opis i cilj kursa Google PPC Basics & Account Structure

Drugoj najvećoj platformi ili servisu za PPC oglašavanje – Googleu – posvećeno je nekoliko kurseva, a ovaj je jedan od njih. U okviru njega biće reči o osnovama oglašavanja preko Google Adsa, ali i o strukturi naloga. Kroz kurs ćete imati priliku da se upoznate sa tim kako tačno funkcioniše sistem oglašavanja i na koji način se mogu iskoristiti sve njegove beneficije. 

Beneficije Google PPC oglašavanja mogu biti brojne. Svakako da su neke od najvećih: podizanje svesti o brendu, zatim veliki broj target opcija, mogućnost kontrolisanja budžeta i remarketinga, jednostavno merenje performansi i njihovo unapređenje. Osim toga, tu je i opcija analiziranja konkurencije i kreiranje smart kampanja. 

Kako se vrlo često mešaju plaćeni i organski rezultati i pozicije, jedan od ciljeva ovog kursa je da ukloni sve nedoumice u vezi sa razlikama između SEO i PPC prakse. Posebno mesto u ovom kursu biće namenjeno različitim vrstama Google PPC kampanja. Tako će biti obrađene Search, Display, Video, App i Shopping kampanje. 

Jedan od osnovnih ciljeva ovog kursa je da vas upozna sa različitim alatima i njihovim interfejsima. Sa tim u vezi, videćete preko kojih se sve alata može pratiti analiza uspešnosti nastupa u digitalnom okruženju. Kroz kurs će biti reči i o načinima povezivanja PPC kampanje sa alatima kao što su Google Analytics, Firebase, Google Play, Salesforce, Google Hotel Center, Google Merchant Center, YouTube, Search Console, Ads Data Hub i Third-party app analytics. 

Zahvaljujući ovom kursu, imaćete priliku da korak po korak prođete kroz dve metode kreiranja Google Ads naloga. Drugim rečima, biće predstavljena metoda kreiranja naloga na Google Adsu za plasiranje kampanje, ali i način na koji se otvara nalog bez kreiranja kampanje na Google Adsu. 

Poslednji segment u ovom kursu posvećen je strukturi naloga na Google Adsu. Ideja ovog kursa je ne samo da približi teorijske postavke i ukaže na neosporan značaj PPC marketinga na drugoj po veličini platformi za oglašavanje na internetu već i da vas sprovede kroz pragmatičnost postavljanja i kreiranja naloga na Google Adsu. 

Kurs će vam odgovoriti na pitanja:

Šta podrazumevaju Google Video kampanje?

Google Video kampanje predstavljaju kampanje koje se plasiraju u video-formatu na YouTubeu. Popularnost YouTubea kao društvene mreže ili platforme neprestano raste, budući da popularizaciji ove društvene platforme, između ostalog, posebno doprinosi i njeno jednostavno pokretanje preko smart TV uređaja. Usled toga, oglasi na YouTubeu skoro da zamenjuju oglase na TV reklamama.

Prednost nad TV reklamama je u tome što se mogu detaljno targetirati potencijalni zainteresovani klijenti i na taj način će se kreirati specifična ciljna grupa koja će biti zainteresovana da isprati i reaguje na reklamni sadržaj na društvenim platformama. U zavisnosti od dužine video-materijala, oglase na YouTubeu moguće je svrstati u tri različite grupe, te se razlikuju Skippable Video Ads, Non-Skippable Video Ads i Bumper Ads. 

Kako nastaju i po čemu se razlikuju pozicije na Googleu?

Pozicije na Googleu mogu biti plaćene i neplaćene. Ovde se može govoriti o praksama PPC oglašavanja i o praksama optimizacije web stranica sajtova za pozicije u Google pretraživaču. Inače, ove dve prakse jesu i dve najefikasnije tehnike digitalnog marketinga. SEO se odnosi na optimizaciju web stranica sajtova tako da se oni što bolje pozicioniraju u rezultatima pretrage. Glavni pristupi ili tehnike SEO optimizacije se dele na on-page, technical i off-page optimizaciju, odnosno na optimizacijske prakse koje se odvijaju na sajtu i van njega.

Osim ove marketinške tehnike, treba pomenuti i da se do pozicije na Google pretraživaču može doći plaćenim putem. Prilikom kreiranja Google Search kampanje potrebno je opredeliti se za jednu ili više ključnih reči pomoću kojih će se oglas pozicionirati na samom vrhu pretrage. SEO podrazumeva dugotrajan proces optimizacije, čiji rezultati mogu ostati vidljivi dugo, dok PPC oglašavanje podrazumeva potpuno drugačiju praksu u okviru koje pozicija na pretraživaču traje dok traje i njeno finansiranje. 

Koja je direktna beneficija od Google kampanje?

Direktna beneficija od Google kampanje podrazumeva sledeće: povećanje broja klikova, konverzija, impresija i reakcija na plasiran oglas. Prikazi oglasa se mogu pojaviti na Google mreži, kao i na sajtovima koji su deo Google partnerske mreže. Google kampanje rade na prikazivanju oglasa, a to znači da se time povećava svest o brendu (brand awareness). Google oglašavanje predstavlja moćnu platformu koja na efikasan način plasira poruke internet korisnicima.

Preko Google kampanje moguće je predstaviti kompaniju, brend, proizvod ili uslugu, i to u različitim formatima oglasa, kao što su: tekstualni oglas, oglasi na banerima ili oglasi u video-formatu. Sa tim u vezi, kreiranje svesti o brendu, poslovnim praksama ili proizvodima jedna je od velikih i direktnih beneficija koje se ostvaruju preko oglasnih poruka Google Adsa. 

Plan predavanja predavanja:

1. Google PPC Advertising

2. Zašto je dobro koristiti Google PPC kampanje

3. Beneficije Google PPC oglašavanja

 • Podizanje svesti o brendu
 • Veliki broj target opcija 
 • Kontrola budžeta
 • Brži efekti od SEO prakse
 • Nezavisnost u odnosu na promenu algoritma
 • Remarketing
 • Merljivost performansi
 • Analiza konkurencije
 • Smart kampanje

4. Razlike između plaćenih i organskih pozicija

5. Vrste Google PPC kampanje

 • Google Search kampanje (Expanded Text Ad, Responsive Search Ads)
 • Google Display kampanje (Standard Display Campaign, Smart Display Campaign, Gmail Display Campaign)
 • Google Video kampanje (Skippable Video Ads, Non-skippable Video Ads, Bumper Ads)
 • Google App kampanje (App Install, App Engagement)
 • Google Shopping kampanje

6. Google Ads

 • Dve metode prijavljivanja na Google Ads Account
 • Struktura Google Ads Accounta

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se