SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs How to Run High-Performing Email Campaigns

Poslovna korespondencija danas nije izvodljiva bez upotrebe elektronske pošte. Savremeni poslovni svet vrlo dobro poznaje sve prednosti i značaj slanja, primanja i skladištenja email poruka u poslovnom kontekstu. Opšte je mesto da je email zamenio nekadašnja pisma, kao i „materijalne” pisane poslovne dogovore. Ipak, dobro je znati da je email dobio još jedno dragoceno mesto i funkciju. Email je postao sastavni deo digitalne marketinške tehnike koju nazivamo email marketing

Email kampanje u marketingu jedan je od popularnijih alata iskusnih digitalnih marketara. Vrlo verovatno se neki još uvek sećaju promotivnih pisama, poslatih uz poštansku markicu ili fizički ubačenih u poštanske sandučiće, u kojima su se predstavljali novi proizvodi ili nove usluge. Od primaoca takvih pisama očekivalo se da će se zainteresovati i nadalo se da će fizički posetiti prodavnicu u kojoj se prodaju novi proizvodi ili mesto na kom se uslužuju nove promovisane usluge u pismu. 

Ipak, ceo ovaj proces iz dana u dan pada u sve veći zaborav. Njega menjaju savremene email kampanje u kojima primalac može vrlo jednostavno da sazna sve što ga interesuje ili čak da obavi kupovinu. Sve što je potrebno da uradi udaljeno je od njega na samo jedan klik. Email kampanje su već izvesno vreme posebno popularne među iskusnim marketinškim radnicima koji znaju kada i kome poslati email poruku.

Opis i cilj kursa How to Run High-Performing Email Campaigns

Kurs How to Run High-Performing Email Campaigns jedan je od kurseva čiji je cilj upoznavanje sa različitim email kampanjama, ali i pružanje saveta koji mogu biti od posebne važnosti u praktičnoj primeni. Kurs je koncipiran u tri celine. U prvoj tematskoj celini obrađene su različite vrste elektronskih pisama koja poslovanja šalju svojim primaocima kroz email kampanje. U vezi s tim, biće više reči o vrstama emailova poput emailova dobrodošlice, emailova koji su namenjeni postojećim ili stalnim klijentima i korisnicima (tzv. subscribers), zatim biće govora o promotivnim i informativnim emailovima, ali i o onim emailovima koji su izazvani nekim ponašanjem ili akcijom zainteresovanih kontakata. 

Jedna od ideja ovog kursa jeste da različite vrste emailova predstavi kroz konkretne primere, ali i da ukaže na ona mesta koja mogu uticati na to da primalac primljeni email i pročita. Stoga, osim teorijske i praktične priče o email kampanjama, imaćete priliku da prođete i kroz analizu svih vrsta emailova različitih email kampanja. 

Druga tematska celina kursa posvećena je konkretnoj upotrebi jednog email servisa. U okviru ovog kursa upoznaćete se sa jednim od najpopularnijih alata u email marketingu. Budući da je jedan od ciljeva ovog kursa ne samo da u načelu predstavi ovaj marketinški alat već i da vas osposobi za njegovo korišćenje, jedan poseban deo ovog kursa biće opredeljen za pokaznu vežbu i praktičnu primenu ovog alata kroz email kampanje.  

Kako je tema GDPR-a i dalje aktuelna, te još uvek ima brojne interpretacije, verujemo da jedan pregledan osvrt na nju može biti neophodan budućem digitalnom marketinškom profeisonalcu. Povodom toga, poseban deo kursa tiče se tema kroz koje ćete saznati šta podrazumeva GDPR, na koji način se prikupljaju podaci, kako se oni čuvaju, ali i šta je neophodno da ima jedan sajt kako bi se smatrao usaglašenim sa GDPR pravilnikom. Osim toga, saznaćete i na koji način da prepoznate da li je jedan email marketinški servis usaglašen sa GDPR pravilima, a sve s ciljem da se izbegnu brojne poslovne neprijatnosti. 

Kurs How to Run High-Performing Email Campaigns odgovoriće na pitanja:

Šta je GDPR?

GDPR ili General Data Protection Regulation jesu regulacijska pravila koja treba da budu implementirana u sve lokalne zakone o privatnosti širom Evrope i njenog regiona, a odnose se na sve kompanije koje prodaju ili čuvaju lične podatke o građanima unutar Evropske unije. Ove uredbene mere uključuju i kompanije na drugim kontinentima. GDPR uredbe su počele da se primenjuju od 25. maja 2018. godine i moraju da obezbede razuman nivo zaštite privatnih podataka. Kršenje ovih uredbi, odnosno zloupotreba podataka, može biti zakonski kažnjeno visokim novčanim iznosom.

Lični podaci podrazumevaju bilo koju informaciju koja je povezana sa internet korisnikom, bilo da je u pitanju fotografija, email adresa, broj bankovnog računa, update na društvenim mrežama, detalji o lokaciji, medicinske informacije ili IP kompjuterska adresa. Drugim rečima, ne postoji više razlika između podataka individua na internetu koji će biti privatne, javne ili poslovne prirode, već su svi ovi podaci prema regulacionim pravilima jednako bitni, budući da pripadaju jednom internet korisniku kao osobi na internetu. 

Šta podrazumevaju emailovi izazvani nekim ponašanjem ili akcijom?

Emailovi izazvani nekom akcijom jesu email poruke koje stižu nakon što internet korisnik načini određenu akciju na određenom sajtu. Slanje elektronskih poruka može da pokrene napuštena korpa za kupovinu ili načinjen odabir. Na taj način, u slučaju da je njegova email adresa na kontakt listi primalaca, internet korisnik će dobiti email sa predlogom sličnih proizvoda ili sadržaja koji je baziran na prethodnoj istoriji kupovina ili interesovanjima korisnika.

Jedan od emailova koji su izazvani nekim ponašanjem ili akcijom jesu i oni emailovi koji obaveštavaju kada nešto nije u redu sa nalogom ili karticom, zatim emailovi koji podsećaju da se ostavi komentar ili ocena ili emailovi koji se aktiviraju onda kada izvesna tražena radnja ili akcija izostane na određenom sajtu koji je internet korisnik napustio. Osim toga, vrlo su česti i emailovi koji se prosleđuju na određene godišnjice ili uvidom u zalihe (primera radi, stoti kupac, rođendan, poslednjih 10 ili poslednja 3 komada itd.). Postoje i emailovi koji dospevaju kada prijatelj preporuči određen blog ili sugeriše kupovinu, pokaže interesovanje ili simpatije prema određenoj usluzi ili proizvodu. 

Kako se dolazi do novih kontakata za mailing listu?

Postoje brojni načini i tehnike putem kojih se dolazi do novih kontakata. Međutim, postoje određene prakse koje se smatraju posebno dobrim načinom prikupljanja podataka. Jedno od prvih pravila prikupljanja podataka jeste jasno definisanje podataka koji se prikupljaju, kao i u koju svrhu se oni traže. Osim toga, pokazalo se da je vrlo dobra praksa da se ukaže i na vrstu emailova koja će prispevati u elektronsko poštansko sanduče osobi koja je podelila svoje podatke. Zahtev za prikupljanje podataka ne sme biti obavezan niti bi trebalo da bude podrazumevan.

Neophodno je uvek pitati internet korisnika da li želi ustupiti svoje podatke za dalju analitičku obradu ili u obaveštajnu svrhu. Jedna od osnovnih komponenti koji svaki upit za prikupljanje podataka mora imati jeste opcija za odjavu sa mailing liste. Vrlo je važno periodično proveriti i da li je mailing servis putem kog se prosleđuju emailovi usaglašen sa pravilima GDPR-a. 

Plan i program predavanja

1. Vrste emailova za email kampanje

  • Emailovi dobrodošlice 
  • Emailovi za postojeće klijente i korisnike
  • Promotivni emailovi
  • Informativni emailovi
  • Emailovi izazvani nekim ponašanjem ili akcijom

2. MailChimp – alat za email marketing

3. GDPR (General Data Protection Regulation)

  • Privatni podaci
  • Kako da sajt bude GDPR compliant
  • Kako doći do novih podataka?
  • Newsletter signup
  • Da li je MailChimp GDPR compliant?

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se