Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Content Strategies

Kreiranje i objavljivanje sadržaja na internet stranicama podrazumevaju jedan kompleksan proces koji bi trebalo da na adekvatan način dopre do odgovarajućih ljudi u pravo vreme. Poslednjih nekoliko godina digitalna marketing zajednica strategijama kreiranja sadržaja poklanja sve više pažnje. Strategija kreiranja sadržaja (content strategies) postala je integrisana praksa korisnički orijentisanih i ciljano vođenih tekstova koji odgovaraju životnom ciklusu jednog kupca proizvoda ili korisnika usluga. Zahvaljujući dobro osmišljenoj strategiji kreiranja i plasiranja sadržaja moguće je postići marketinške ciljeve i prioritete. Ovakve strategije omogućavaju da se svi kreirani tekstovi vrlo konkretno usmere ka ciljevima. 

Strategije kreiranja i objavljivanja sadržaja fokusiraju se na planiranje, kreiranje i isporuku sadržaja, kao i upravljanje njim. Na taj način omogućava se koristan i svrsishodan sadržaj, koji će usled dobrog strukturisanja i adekvatnog tona obraćanja pozitivno uticati na korisničko iskustvo prilikom posete jednom sajtu. 

Osmišljavanje strategija sadržaja koji će biti plasirani na web stranicama jednog sajta najčešće je posao stratega koji se bavi kreiranjem i objavljivanjem sadržaja. Osnovna funkcija ovakvog posla jeste razvoj strategije koja je zasnovana na ciljevima klijenata ili kompanija koje posećuju jedan sajt. Drugim rečima, kreativni profesionalci ovog područja znaju kako da na najbolji način kreiraju sadržaje koji će odgovoriti na potrebe kako jedne kompanije, tako i njenih kupaca/korisnika/klijenata. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: Social Media, Online PR & Community ManagerDigital Marketing Planner & Account Manager i Content & SEO Manager.

Opis i cilj kursa Content Strategies

Kurs posvećen strategijama kreiranja i plasiranja sadržaja na internetu podeljen je u šest celina. U okviru prve celine ovog kursa imaćete priliku da se upoznate sa značajem i specifičnostima osmišljavanja i pisanja sadržaja na internetu, odnosno sa načinima i metodama kreiranja sadržaja na Googleu. Do koje mere je Google evoluirao, sa kojim nas je sve algoritmima Google do sada upoznao, a preko kojih se menjao odnos pretraživača prema sadržajima na webu, jedna je od prvih tema sa kojima se možete susresti na kursu. 

Druga celina kursa Content Strategies posvećena je koracima kroz koje je neophodno proći kako bi se kreirala jedna kvalitetna strategija plasiranja i objavljivanja sadržaja. Naredni problemski okvir tiče se metričkih podataka koji se koriste za potrebe procenjivanja uspeha jednog sadržaja. Tako ćete imati priliku da saznate koji su to parametri čitanosti tekstualnog sadržaja na internetu, zatim preko kojih parametara se sagledava angažovanost čitalaca, odnosno njihova interakcija sa pisanim tekstom na web stranici, koji podaci upućuju na generisane lidove, a koji dokazuju konverzije, tj. prodaje. 

Poseban deo kursa posvećen je različitim modelima sadržaja. Sa tim u vezi, biće reči o osnovnim principima Hero-Hub-Hygiene strategija. Primenom ovih strategija mogu se na jednostavniji način odrediti ciljevi sadržaja, a onda i uspešnije targetirati ciljna publika. 

Sastavljanju plana kreiranja i distribucije sadržaja na internetu biće posvećen poseban segment tokom kursa. Upoznaćete se i sa četiri koraka zahvaljujući kojima je moguće planirati sadržaje na duži rok, ali i sa različitim primerima kalendara za upravljanje objavama na internetu. 

Ukoliko ste se pitali kako se kreira sadržaj, ovaj kurs vam nudi odgovor. Kroz posebne tematske oblasti upoznaćete se sa načinom kako korisnici čitaju na internetu i gde im se nalazi fokus, zatim šta podrazumeva viralni sadržaj i na koji način jedan blog post može postati viralan. Osim toga, biće reči i o tome kako se piše dobar naslov, kako „izlečiti bolest belog papira”, na koji način formatirati tekst, kako postavljati linkove itd. Sve ovo jesu pitanja koja jedan dobar pisac sadržaja na webu mora da poznaje. 

Poslednji deo kursa posvećen je distribuciji i promociji sadržaja na internetu. Cilj ovog kursa nije samo da upozna sa tim koliko je važno strateško kreiranje sadržaja već i da približi čitav jedan proces osmišljavanja, koncipiranja i sačinjavanja sadržaja na internetu. Drugim rečima, neophodno je da dobar strateg bude i dobar kreator sadržaja budući da je to jedini način da se adekvatno odgovori na potrebe internet korisnika, tj. čitalaca.

Kurs Content Strategies odgovoriće na pitanja:

Koji koraci se prepoznaju u strategiji kreiranja i plasiranja sadržaja?

U okviru strategije kreiranja i plasiranja sadržaja moguće je razlikovati sedam koraka. Prvi korak se odnosi na definisanje poslovnih ciljeva. Na samom početku vrlo je važno definisati zbog čega se želi ulagati u kreiranje sadržaja, kao i koja pitanja korisnika bi trebalo rešiti kroz tekstove. Drugi korak je jedinstvenost koju je potrebno istaći. Poseban korak u okviru ove strategije tiče se metrike kojom se meri uspeh. Targetiranje ciljne publike definiše se kao četvrti strateški korak. On podrazumeva i detaljno istraživanje ciljne grupe. Analiza trenutne situacije i sačinjavanje plana sadržaja koji će se objavljivati podrazumevaju dva zasebna koraka. Jedan od posebnih i poslednjih koraka je promocija i distribucija sadržaja.

Kako je moguće izvesti analizu aktuelne situacije za potrebe strategije kreiranja i objavljivanja sadržaja?

Analiza aktuelnih strategija kreiranja i objavljivanja sadržaja na internetu podrazumeva analizu objavljenih različitih medijskih sadržaja na internetu, kao što su blogovi, postovi na društvenim medijima, video-sadržaji, podcasti i drugi sadržaji koji su u vezi sa određenom nišom poslovanja jedne kompanije. Vrlo je važno istražiti i koliko su korisni i uspešni objavljeni sadržaji, zatim u kom pravcu se kreću trendovi sadržaja koji se objavlje, kao i na koji način konkurencija osmišljava strategiju kreiranja i objavljivanja sadržaja. U analizi aktuelne situacije u strategijama plasiranja i kreiranja sadržaja mogu pomoći različiti korisni online alati, a neki od njih su: Screaming Frog, SemRush, SpyFu, SimilarWeb i dr.

Šta je evergreen sadržaj?

Evergreen sadržaji jesu oni digitalni tekstovi koji su usmereni na povećanje organskog saobraćaja. To su sadržaji koji odgovaraju pretrazi korisnika. Neki od saveta koji mogu poslužiti kreiranju evergreen sadržaja odnose se na adekvatno pružanje odgovora na upite korisnika kroz digitalne tekstove i na prepoznavanje namera internet korisnika iza pretraga u pretraživačima. URL bi trebalo da sadrži reči i fraze koje korisnici pretražuju, a metaopisi bi trebalo da imaju opis koji će odgovarati tematici sadržaja, ali tako da oni imaju reči i fraze koje korisnici pretražuju. Vrlo je važno u tekstu upotrebiti i reči i fraze koje su slične sa pretragom korisnika, kao i povezane teme.

Plan i program predavanja

1. Google evolucija i promene

  • Algoritam pretrage

2. Kreiranje content strategije

  • Sedam koraka za kreiranje content strategije

3. Metrike

  • Metrika sa parametrima čitanosti
  • Metrika koja ukazuje na interakcije
  • Metrika koja ukazuje na generisane lidove
  • Metrika koja ukazuje na konverzije

4. Content plan

  • Hero–Hub–Hygiene model
  • Kreiranje content plana

5. Kako kreirati sadržaj?

6. Promocija i distribucija

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se