Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Starting and Growing Internet Business

Pokretanje jednog poslovnog modela danas se može razumeti i kao pokretanje jednog online projekta. Vrlo često se može videti da budući preduzetnici svoja tek osmišljena preduzetništva i delatnosti nazivaju projektima. Međutim, skoro svi ovi novi preduzetnički „projekti” imaju jednu istu ideju – ideju da postanu unosni online biznis poduhvat. Iako je put od ideje do uspešne realizacije dugačak i vrlo neizvestan, u savremenom poslovnom kontekstu mogu se prepoznati neki od vrlo uspešnih online biznisa. 

Postoje različiti primeri uspešnih poslovnih praksi u online svetu koje su nastale u skromnim uslovima i iz vrlo skromnih sredstava, pri čemu se njihov razvoj odvijao brzo, a ponekad i u neočekivanim smerovima. Tržište je sve veće i turbulentnije i na njemu opstaju isključivo one agilne, inovativne i fleksibilne online poslovne prakse.

Stoga, ovaj kurs jeste svojevrsna sublimacija različitih zamisli, ideja i oblasti zahvaljujući kojima ćete moći da osmislite, razradite i „na papir” postavite jednu poslovnu ideju. Ovaj korak je i jedan od prvih i osnovnih koraka prilikom realizovanja jedne startup poslovne zamisli. Drugim rečima, kroz ovaj kurs biće objašnjene neke od metoda koje se najčešće primenjuju prilikom osmišljavanja i razvijanja online biznisa u savremenom kontekstu. Iako postoje različiti modeli početaka i različiti primeri online biznisa, određeno mesto u razvoju startup preduzeća nameće se kao konstanta savremenih poslovanja – započinjanje online biznisa sa minimalnim ulaganjem (ili čak bez ulaganja).  

Opis i cilj kursa Starting and Growing Internet Business

Osnovna ideja kursa Starting and Growing Internet Business je da pruži okvirne postavke ili metode za planiranje i realizovanje jedne poslovne zamisli. Kako bi što preciznije i jasnije prezentovao jedan online projekat, u okviru ovog kursa biće sagledani različiti problemski okviri na koje nailaze startuperi prilikom pokretanja svog online biznisa. Na samom početku kursa terminološki je determinisan pojam „internet projekat”, a potom i demistifikovan čin kreiranja startupa. Osim toga, jedna od ideja ovog kursa je i da ukaže na to da online biznis vrlo često podrazumeva i fizičku praksu, odnosno praksu u fizičkom prostoru. Stoga će kroz kurs biti predstavljeno kako se pokreće jedan projekat, formira tim, istražuje tržište, na koji način je neophodno razraditi projekat, na koji način je moguće raspisati projekat i kako je sve moguće prikazati strukturu jednog projekta. Ovo su samo neka od pitanja kojima je poklonjena posebna pažnja. 

Kroz kurs bićete u prilici da prođete kroz različite modela razvoja ideje, a jedan od njih je Lean canvas metodologija. Ova metodologija biće predstavljena kroz različite projektne primere kako bi se sagledala sva bitna mesta o kojima je neophodno voditi računa pre bilo kog vida investiranja. Finansiranje online projekta jeste važno, ali ne bi trebalo da bude uslovni faktor za pokretanje internet biznisa. Drugim rečima, kroz ovaj kurs imaćete priliku da saznate kako se sa vrlo malo sredstava pokreće online biznis.

Osim toga, biće predstavljene i neke od mogućnosti finansiranja startup projekata. I, konačno, kao o posebno važnom segmentu svakog poslovanja, govoriće se i o ključnim performansama jednog projekta koje se mogu razgraničiti u četiri kategorije. Drugim rečima, konstantno merenje, preispitivanje i unapređenje performansi ili poslovnih celina obavlja se preko merenja i razumevanja klijenata online biznisa, preispitivanja finansijskih performansi, preispitivanja internih procesa i rada zaposlenih. Na osnovu ovih mernih pokazatelja može se „iščitati” uspeh i održivost online biznisa u savremenom poslovnom kontekstu. 

Kurs Starting and Growing Internet Business odgovoriće na pitanja:

Šta je Minimum Viable Product?

Minimum Viable Product (MVP) jeste minimalni održivi proizvod koji sadrži pojedine odlike proizvoda ili svojstva gotovog proizvoda, tako da on jeste dovoljno ostvaren učinak za ispitivanje stepena potencijalne uspešnosti razvijenog i gotovog proizvoda na definisanom tržištu. Drugim rečima, umesto da se ulažu velike novčane cifre u proizvodnju konačnog ili gotovog proizvoda i umesto da se utroše brojni proizvodni sati u njegovu realizaciju, moguće je ispitati uspešnost ideje i njenu rezonantnost u tržišnim okvirima na početnim fazama razvoja. Minimalni održivi proizvod stoga jeste proizvod koji je dovoljno dovršen da se predstavi pred budućim kupcima i da se na osnovu odgovora ranih usvajača ili prvih kupaca noviteta na tržištu prepozna potencijalno interesovanje za proizvod targetiranog tržišta. 

Šta se u okviru jednog online biznisa smatra „izlaskom na tržište i vođenjem poslovanja”?

Izlazak na tržište i vođenje online biznisa ne razlikuje se u većoj meri od upravljanja tradicionalnim poslovanjem. Pod izlaskom na tržište i vođenjem poslovanja misli se na registrovanje firme, osmišljavanje i organizovanje infrastrukture firme, što podrazumeva stalno donošenje odluka, pravovremene i odgovarajuće reakcije usled povećanja obima posla i mogućeg povećanja broja zaposlenih, vođenje knjigovodstva, posedovanje pravne službe, definisanje ciljeva poslovanja, definisanje metričkih podataka koji će označiti ključne indikatore uspeha, konstantno merenje i praćenje poslovnih rezultata, odnosno efekata poslovanja. Treba pomenuti i da je u određenim online biznisima, u slučajevima povećanja obima posla i broja zaposlenih ljudi, ponekad neophodno razmotriti i kupovinu ili rentiranje poslovnog prostora. 

Koji su ključni indikatori za merenje i razumevanje korisnika internet biznisa?

Metričke jedinice jesu kvantitativni pokazatelji preko kojih je moguće ispratiti stepen ostvarenog cilja i zahvaljujući kojima se mogu razumeti intencije internet korisnika i ponašanje kupaca u okviru online poslovanja jedne kompanije. Međutim, kao najvažnije, koje mogu biti presudne u donošenju suda o uspešnosti u bilo kojoj sferi poslovanja, izdvajaju se: 

 • stepen verovatnoće da će kupac ili korisnik preporučiti online biznis bliskim ljudima (Net promoter score); 
 • procenat ostvarivanja profita po korisniku ili koliki profit ostvaruje online biznis po pojedinačnom korisniku, nakon odbijanja troškova reklame i ostalih usluga potrebnih za pridobijanje i zadržavanje zadovoljnih korisnika (Customer profitability score);
 • procenat vraćanja korisnika ili koliko internet korisnika se vratilo po novu uslugu ili proizvod (Customer retention rate);
 • stopa konverzije (Conversion rate);
 • relativni udeo na tržištu, odnosno koliko je veliki udeo jednog online biznisa na tržištu u odnosu na konkurenciju (Relative market share). 

Plan i program predavanja

1. Ideja kao polazna tačka u internet poslovanju

2. Analiza tržišta i konkurencije

3. Targetiranje ciljne grupe

4. Fomiranje brenda

 • Ideja
 • Dizajn
 • Sistem
 • Brend
 • Priprema i realizacija 

5. Pozicioniranje brenda na različitim online kanalima - društveni mediji, online portali, native advertising,  i dr.

 • Važnost kvalitetnog sadržaja

6. Prepoznavanje tačke proboja brenda na tržištu 

7. Trendovi koji dominiraju u internet poslovanju

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se