Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Bidding Strategies

Bidding strategije predstavljaju strategije licitiranja. Pod strategijama licitiranja misli se na različite načine licitacije koji su zastupljeni prilikom kreiranja jedne PPC kampanje, odnosno prilikom plaćenog oglašavanja na internetu. Strategije licitiranja predstavljaju jedan od osnovnih elemenata na nivou kampanje koji je neophodno podesiti prilikom kreiranja jedne oglasne kampanje. Vrlo često se možete susresti s tim da su bidding strategije načini odabira ili usmerenja algoritma da postavi bid i cenu klika. Ovakvo objašnjenje nije netačno, ali svakako nije potpuno. Bidding strategija se bira i postavlja u kampanji koja se kreira u Google Adsu – strategija i kampanja doprinose da se određeni cilj ispuni. U zavisnosti od toga ko je ciljna publika koja se targetira, moguće je podesiti strategiju čiji će fokus biti na tome da se dostigne više klikova, impresija ili konverzija. Stoga bi svaka bidding strategija trebalo da zavisi od ciljeva kampanje. 

Bidding strategije mogu zavisiti od različitih vrsta kampanja ili oglašivačkih ciljeva. S tim u vezi, može se razlikovati nekoliko vrsta kampanja. Cilj kampanje može biti da posetioci interneta obave onlajn-kupovinu u veb-prodavnici, da se ostvari veći saobraćaj na vebsajtu, da se korisnici interneta upoznaju sa brendom i na taj način osveste potrebu za reklamiranim proizvodom ili uslugom, da se uveća interakcija sa posetiocima interneta ili da se korisnici interneta kroz različite video-oglase navedu na to da uzmu određeni proizvod u razmatranje.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: PPC & Digital Channels Manager.

Opis i cilj kursa Bidding Strategies

U okviru kursa Bidding Strategies biće objašnjene različite podele strategija licitiranja za Google Ads kampanje, ali i funkcije koje ima svaki tip bidding strategije. Tako ćete imati priliku da se detaljnije upoznate sa značenjem, načinom funkcionisanja, ciljem i prilikom za primenu bidding strategije. Kroz kurs ćete se susresti sa različitim tipovima bidding strategija: Target CPA, Target ROAS, Maximize Conversions, Maximize Conversion Value, Enhanced Cost Per Click, Maximize Clicks, Manual CPC Bidding, CPM Bidding, CPV Bidding, Target Impression Share Bidding i dr. U skladu sa strategijom licitiranja koja bude predstavljena tokom kursa biće demonstriran i adekvatan primer, kako bi se bolje i jasnije približila primena ovih strateških praksi u kreiranju kampanje. 

Jedno od pitanja koje će biti obrađeno u kursu Bidding Strategies u vezi je s tipovima bidding strategija koje se mogu koristiti u različitim vrstama Google Ads kampanja, te ćete upoznati koje je bidding strategije moguće koristiti za svaku vrstu kampanja, kakve su Google Search kampanje, Google Display kampanje, Google Video kampanje, zatim, App Install kampanje ili Google Shopping kampanje. Primena određenih strategija može biti prikladna određenim vrstama kampanja, ali postoje i one strategije koje se ne mogu birati i ne bi ih trebalo birati u određenim vrstama Google Ads kampanja.

Posebno važan deo predstavlja segment kursa u kom su strategije licitiranja obrađene prema različitim ciljevima kampanje. Drugim rečima, u zavisnosti od cilja kampanje potrebno je odabrati odgovarajuću bidding strategiju. Iako ne postoji jedinstveno rešenje koje se kao univerzalno pravilo može primenjivati u različitim oglašivačkim praksama, vrlo je važno upoznati se sa svim svojstvima različitih strategija licitiranja, te čak i testirati nekoliko različitih strategija, kako bi se prepoznala ona strategija koja može doneti najviše koristi jednom poslovanju.

Jedan od korisnih odgovora koje ovaj kurs pruža jeste odgovor na pitanje koja strategija licitiranja pruža bolje rezultate, tj. da li je to strategija manuelnog upravljanja bidovima ili automatizovana bidding strategija. Osim toga, nakon ovog kursa bićete u prilici da znate kako da adekvatno postavite strategije, ali i da odaberete onu odgovarajuću licitaciju koja vašem poslovanju može pružiti najbolje rezultate.

Kurs Bidding Strategies odgovoriće na pitanja:

Koja je najosnovnija podela bidding strategija?

Najosnovnija podela bidding strategija je na manuelne ili ručne i automatske bidding strategije. U ovakvoj podeli postoje bidding strategije kod kojih je moguće ručno postavljati željeni bid ili cenu klika, instalacije, impresije ili neke druge interakcije u zavisnosti od tipa kampanje. Kod automatske bidding strategije postavljaju se željeni elementi, a bidom manipuliše sam Googleov algoritam sa težnjom da se ostvari zadati cilj. Mnogi smatraju da je postavljanje automatske strategije znatno bolje i jednostavnije nego manuelna strateška praksa, međutim, ovaj odabir zahteva određeno znanje i iskustvo. Potrebno je dobro istražiti sve ponuđene strategije. Zahvaljujući odgovarajućem odabiru bidding strategije za Google Ads kampanje, moguće je upravljati troškovima svake kampanje i snižavati ih. Drugim rečima, loš odabir bidding strategije može da dovede do potrošnje celog budžeta, a da se ne postigne prethodno planiran željeni broj konverzija.

Šta je Enhanced Cost Per Click (ECPC)?

Enhanced Cost Per Click je bidding strategija koja je svojevrsna mešavina manuelnih i automatskih strategija. Ovom strategijom se postavlja željena cena klika na određenom nivou, i to u zavisnosti od vrste kampanje. Moguće je da se cena klika podesi na nivou oglasne grupe (Ad grupe), ključne reči ili slično. Prilikom postavljanja željene cene bida ili klika pruža se i određeni prostor Googleovom algoritmu da koriguje bid. Tako se preko uključivanja opcije Enhanced CPC dozvoljava algoritmu da koriguje bid smanjivanjem ili povećanjem njegove cene. Zahvaljujući algoritmu, dolazi se do procene kada će neka od pomenutih akcija biti pogodna za plasiranu kampanju. Tako se, na primer, u danima kada je veća potražnja i kada se procenjuje da će biti veći broj konverzija povećava cena bida, budući da ključne reči u oglasima mogu doneti više poseta i konverzija. Optimizacija bida u ovoj vrsti bidding strategije može se setovati tako da se bid koriguje prema broju konverzija ili prema vrednosti konverzija.

Da li bolje rezultate u kampanjama pruža manuelno upravljanje bidovima ili automatizovana bidding strategija?

Jedno od čestih pitanja odnosi se na to koja opcija u bidding strategijama pruža bolje rezultate. Iako nije lako odgovoriti na ovo pitanje, jer ne postoji odgovor koji se može odnositi na sve oblasti i grane oglašavanja, jedan od saveta je da se testiraju i jedna i druga varijanta. Testiranjem se može utvrditi koja konkretna strategija licitiranja daje najbolje rezultate za konkretne poslovne prakse. Tako su dva najbitnija faktora u svakoj strategiji za licitiranje ona koja se dovode u vezu sa mogućim rezultatima ili kvalitetnim podacima koji će se koristiti u poslovanju. Drugim rečima, najprimerenija i najbolja je ona strategija koja donosi kvalitetne posete i koja stvara konverzije.

Biznismeni istražuju bidding strategies za novu kampanju

Plan predavanja:

1. O bidding strategijama

2. Vrste bidding strategija

 • Target CPA (Cost Per Acquisition)
 • Target ROAS (Return On Ad Spend)
 • Maximize Conversions
 • Maximize Conversion Value
 • Enhanced Cost Per Click (ECPC)
 • Maximize Clicks
 • Manual CPC Bidding
 • CPM Bidding (Cost Per Thousand Impressions)
 • vCPM Bidding (Cost Per Viewable Thousand Impressions)
 • CPV Bidding (Cost Per View)
 • Target Impression Share Bidding

3. Određivanje bidding strategija prema vrsti Google kampanje

4. Odabir strategije prema cilju kampanje

5. Manual vs Smart Bidding

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se