Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Planning & Managing PR Campaigns and Media Relations

Svaka javna ili privatna komunikacija jedne kompanije govori o samom brendu. Zato je veoma bitno na samom početku uspostaviti politiku kompanije o načinu komunikacije sa ciljnom grupom, ali i unutar kompanije, između zaposlenih. Ovo podrazumeva planiranje i vođenje PR kampanja.

Dobra komunikacija sa javnošću jedna je od ključnih veština koju kompanija može imati, ali u isto vreme zahteva dosta truda, pripreme i opreza. Dobra komunikacija može stvoriti jaku konekciju između brenda i potrošača, „nagovoriti” potrošače da kupe određeni proizvod ili uslugu. U isto vreme, neadekvatna komunikacija može imati kontraefekat – da kao brend budete negativno percipirani u javnosti.

Komunikacija je neophodna kao sastavna komponenta svakog poslovanja, kako sa potencijalnim kupcima tako i sa već postojećim, ali i interno – između zaposlenih. Da biste to uradili na efektivan način, neophodno je da pre svega shvatite važnost brenda. Brend nije samo logo, boja i slogan – brend je sinonim za vašu kompaniju i ono šta ona predstavlja, odnosno kako je ostali vide i šta izaziva u njima.

Međutim, da bi brend komunicirao efikasno, morate biti sigurni da ste preneli pravu poruku u pravo vreme ciljnoj grupi. Prepoznavanje brenda je jedna od prvih prepreka koju treba da savladate pre nego što dođe do neke komunikacije. Tačnije, cilj svakog brenda je da izazove pozitivne reakcije, kao i određenu emociju kod potencijalnog kupca.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: Social Media, Online PR & Community Manager i Digital Marketing Planner & Account Manager.

Opis i cilj kursa

Internet za PR znači uklanjanje posrednika na neki način, jer online PR timovi sada direktno komuniciraju sa svojom ciljnom grupom, što dovodi do jačanja lojalnosti korisnika ka brendu.

Adekvatno planiranje i vođenje PR kampanja povećava šanse da ona uspe, odnosno ostvari što bolji rezultat kod ciljne grupe. Iz tog razloga je veoma bitno da utvrdimo da li će određena ideja ili poruka doneti efekat koji je brendu potreban, jer ljudi su generalno skloni da ideju ili poruku koja im se prezentuje sagledavaju iz ugla koji im je lično najbliži. Upravo iz tog razloga, na samom početku biće objašnjena tehnika 6 šešira za razmišljanje. U ovom delu biće prikazan:

 • beli šešir – sagledavaju se činjenice, objektivnost i neutralnost;
 • plavi šešir – fokus je na planiranom cilju i tome kako doći do njega, na planiranju neophodnih akcija i testiranju ideja ili odluka;
 • žuti šešir – sagledavaju se prednosti, pozitivne strane i logički aspekt ideje;
 • crni šešir – sagledavaju se potencijalni problemi i načini rešenja;
 • zeleni šešir – sagledavaju se kreativni aspekti ideje ili odluke;
 • crveni šešir – ideja ili odluka se posmatra iz emotivnog ugla, odnosno procenjuje se emotivna reakcija korisnika na ideju ili odluku.

Nakon toga će biti objašnjeni ključni elementi komunikacionih planova, koji uključuju brief, istraživanje, analizu komunikacione situacije, definisanje ciljeva, ciljne grupe, ključne poruke, kreativni koncept, alate za komunikaciju, vremenski raspored aktivnosti (timeline), budžet itd.

Zatim ćemo definisati strategiju i taktiku, dati konkretan primer iz prakse, kao i detaljan prikaz načina istraživanja u funkciji strategije komunikacije; šta sve možemo da istražimo, koji alati postoje i koji se najčešće primenjuju.

Cilj kursa je da polaznici savladaju i usvoje pravila koja se primenjuju u okviru komunikacije sa ciljnom grupom. Takođe, polaznici će saznati kako funkcioniše planiranje i vođenje PR kampanja: kako ona teče od ideje do istraživanja, kako se definiše ciljna grupa i bira komunikaciona poruka, kako odabrati adekvatne komunikacione kanale, na koji način izazvati željenu reakciju i sl.

Kurs će vam odgovoriti na pitanja:

Šta predstavlja 7C u komunikaciji?

Knjiga Effective Public Relations, koju su 1952. objavili profesori Scott M. Cutlip & Allen J. Center, prvi put objašnjava i predstavlja 7C u komunikaciji. Kako biste bili sigurni da komunicirate na efektivan i privlačan način ciljnoj grupi, možete slediti 7C. 7C podrazumeva:

 • Credibility (ugled) – stvaranje poverenja;
 • Context (kontekst) – svest da delujemo u određenom društvenom okruženju;
 • Content (sadržaj) – plasirana poruka treba da ima određeni značaj za primaoca i da propagira vrednosti za koje se primalac zalaže;
 • Clarity (jasnoća) – plasirana poruka mora biti jednostavna i razumljiva;
 • Continuity and Consistency (kontinutet i doslednost);
 • Channels (kanali) – neophodno je koristiti one kanale u koje ciljna grupa veruje i koje koristi;
 • Capacity of the audience (kapacitet publike) – ne komplikovati previše, jer komunikacija je najdelotvornija u trenucima kada ne zahteva bilo koji napor od strane primaoca.

Kada planiramo PR kampanju i definišemo cilj, kakav on treba biti?

Za planiranje i vođenje PR kampanja veoma je bitno da se ciljevi kampanje odrede prema kreiranom brifu, ali i da ciljevi komunikacionih aktivnosti moraju biti usklađeni i sa biznis ciljevima. Pored toga, ukoliko imate više ciljeva, treba ih poređati od najvažnijeg do manje važnog, kao i da ti ciljevi budu konzistentni, odnosno međusobno kompatibilni. Ovde se često primenjuje tzv. SMART metoda, a to znači da su ciljevi:

 • specific, odnosno jasno definisani i lako razumljivi;
 • measurable, odnosno merljivi u toku ili po završetku kampanje;
 • achievable ili dostižni (ne treba postaviti nerealne ciljeve);
 • realistic ili realni;
 • time bound, odnosno da imaju vremensko ograničenje.

Šta treba da sadrži ključna poruka u jednoj PR kampanji?

Ključna poruka je ono što primalac prvo treba da vidi i čuje i to je ono što pamti. Poruka stvara smisao svake kampanje, određuje ton komunikacije i budi određenu emociju kod ciljne grupe. Možemo reći da je to temelj komunikacione strategije, ali i napomenuti da to nisu slogani. Ključna poruka treba da sumira ono što želite da saopštite bilo da je u pitanju neki proizvod/usluga ili generalno brend. Ključnu poruku možete preneti na različite načine, pisanim putem, vizuelnim, verbalnim/neverbalnim itd. Ukratko, ključna poruka:

 • treba da bude jasna, sažeta, precizna, razumljiva i zanimljiva;
 • može da se sastoji iz više rečenica;
 • NIJE slogan za reklamu; 
 • može se pisati po pravilu KISS (Keep It Simple and Short);
 • treba da isprati pravilo o 30 sekundi (ukoliko je za TV nastup).
Menadzeri istražuju planiranje i vođenje PR kampanja

Plan i program

 • Zašto je bitno da brendovi, kompanije, organizacije i uticajni pojedinci komuniciraju sa javnošću
 • Šest šešira za razmišljanje
 • Elementi komunikacionih planova
 • Strategija i taktika
 • Istraživanje u funkciji strategije komunikacije i alati za istraživanje
 • Ciljne grupe i ključne poruke
 • Iz čega se sastoji kampanja
 • PR alati
 • Vizuelne, pisane i govorne taktike
 • Budžeti i evaluacija PR kampanje
 • 7C u komunikaciji 

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se