Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Online PR

Online PR postao je sastavni i podrazumevani deo svakog PR sektora ili sektora odnosa s javnošću u poslovnim organizacijama. Online PR ili odnosi s javnošću jeste vrlo važna poslovna aktivnost preko koje kompanije stvaraju pozitivnu sliku o svom poslovanju. Aktivnosti online PR menadžera su bitne, a podrazumevaju širok spektar aktivnosti u okviru PR struke i vrlo često predstavljaju nerazdvojiv deo odnosa s javnošću. 

Iako se dobri PR menadžeri odlikuju odličnim poznavanjem konteksta poslovanja, ali i komunikativnim veštinama, postoje određene aktivnosti koje se mogu smatrati osnovama dobre komunikacije, a koje je potrebno da poznaju svi sektori u jednom poslovnom okviru. Iz tog razloga treba znati da postoje različite vrste online medija preko kojih PR menadžer može i treba da razvija dugoročne odnose poverenja i saradnje. Dobar PR može pomoći unapređenju poslovnih aktivnosti i ukupnog poslovanja u okviru jedne kompanije. 

Odnosi s javnošću (PR) definišu se kao strateški komunikacioni proces kojim se grade uzajamne veze između organizacije i ciljne javnosti. Osnovni cilj PR-a je da kvalitetno upravlja komunikacijom između organizacije i njene publike. Uz internet, PR menadžer dobio je nove funkcije i obaveze. Naime, online odnosi s javnošću (online PR) podrazumevaju skup posebnih aktivnosti koje se tiču komunikacije s javnošću i kojima se stvara pozitivna slika o poslovanju u online okruženju. 

Na osnovu dosad izloženog, može se reći da su aktivnosti online PR-a posebno bitne jer predstavljaju jednu od važnih karika u uspešnom poslovanju – stvaraju dobru sliku o poslovanju i poverenje kod klijenata. 

Opis i cilj kursa Online PR

Ovo je modul koji će vam preneti adekvatna znanja iz oblasti upravljanja odnosima s javnošću u online svetu, o načinima uspostavljanja i održavanja kvalitetne poslovne komunikacije u okviru različitih servisa na internetu, ali i o tehnikama merenja u okvirima online PR-a. Poznavanje kvalitetne online prezentacije, kao i znanje kako se ona kreira i uobličava, jedna je od osnovnih oblasti koju treba da poznaje svaki kreator sadržaja. Zato je vrlo važno da svaki kreator sadržaja ovlada i osnovama komunikacije s javnošću. 

Stoga ćete se u okviru ovog modula upoznati s nekim od ključnih pojmova online PR-a, ali i s praksama PR menadžera koje bi trebalo da poznaje i Content & SEO menadžer. Tokom modula Online PR biće reči o pojmu i definiciji online odnosa s javnošću. Tom prilikom, osim definisanja glavnih terminoloških odrednica, upoznaćete se i sa ciljevima online PR aktivnosti, a bliže će biti objašnjeni i sâmi komunikacioni procesi prilikom slanja i percipiranja poruka. Poseban deo modula posvećen je vrstama medija u online okruženju i strategijama online komunikacije. 

Svaki content menadžer zna da sajt može biti odličan PR alat jednog poslovanja. Zato će posebna pažnja u okviru ovog modula biti posvećena načinu kreiranja sadržaja na sajtu koji adekvatno odgovara na zahteve korisnika, te unapređuje online reputaciju kompanije. Jedno od pitanja u okviru ovog modula tiče se sadržaja koji se plasira na sajtu i njegovog uticaja na online okruženje. Kompanijskom blogu, sadržajima na njemu i načinima komunikacije s javnošću posvećena je posebna pažnja tokom ovog modula, a kroz ovu prizmu sagledani su i društveni mediji i platforme koje su postale nezaobilazni kanali komunikacije svake online PR prakse. U ovom modulu obradiće se teme u vezi sa marketinškim sadržajima, odnosno marketinškim obrascem koji je prisutan u okviru društvenih platformi. 

Cilj modula Online PR jeste da vam na što bolji način predstavi značenje i svrhu dobrih savremenih PR praksi, kao i da vam pomogne da ovladate strategijama i tehnikama koje stvaraju pozitivnu reputaciju u online okruženju. Drugim rečima, zahvaljujući ovom modulu, bićete u prilici da spoznate kako se gradi dobra reputacija brenda, organizacije ili pojedinca na korporativnom sajtu i blogu, kao i u društvenim medijima.

Kurs Online PR odgovoriće vam na pitanja: 

Koja je osnovna razlika između odnosa s javnošću i online odnosa s javnošću?

Veoma je važno istaći razliku između tradicionalnih odnosa s javnošću i online odnosa s javnošću. Odnosi s javnošću se definišu kao komunikacioni strateški proces kojim se grade odnosi organizacija s njihovom ciljnom javnošću. Fokus se stavlja na upravljanje komunikacijom organizacija s njihovom ciljnom publikom radi izgradnje pozitivne slike organizacije u javnosti. Dakle, upravljanje reputacijom organizacije predstavlja cilj odnosa s javnošću. Za razliku od tradicionalnih odnosa s javnošću, online odnosi s javnošću fokus stavljaju na online okruženje i predstavljaju skup posebnih aktivnosti u okviru klasičnog upravljanja odnosima s javnošću kojima se kreira pozitivna slika o organizaciji, ali ovoga puta u online okruženju. Online odnosi s javnošću predstavljaju skup svih akcija koje preduzima PR menadžer koji tom prilikom koristi internet kao osnovni alat rada kako bi na taj način prenosio poruke publici koja bi za njih bila zainteresovana.

Šta je kompanijski blog?

U odnosu na sajt, blog je jednostavniji i lakši za korišćenje; na njemu korisnici lakše učestvuju i lakše mogu deliti sadržaj. Kompanijski blog predstavlja automatizovani sajt čiji se sadržaj unosi i prikazuje hronološki, a predstavlja manje formalno sredstvo komunikacije kompanije s njenim ciljnim javnostima, jer su njegovi sadržaji ličniji, prisniji i ne moraju biti u direktnoj vezi s poslovanjem kompanije. Kompanijski blog se deli na interni i eksterni prema kriterijumu slanja poruke, dakle, prema tome kome se obraća putem bloga. Tako postoji interni blog, a sadržaji ove vrste bloga posvećeni su isključivo zaposlenima u kompaniji, i eksterni blog, koji je u stvari češći vid kompanijskog bloga, a njegovi sadržaji su namenjeni i javno dostupni svim eksternim javnostima. 

Šta je Facebook Insights? 

Facebook Insights je alat na Facebooku koji se koristi za analizu i prikaz rezultata metrike poslovne stranice. Putem ove opcije dobijaju se podaci i jasan uvid u objave koje su podstakle najveću aktivnost, dobija se uvid u vreme kada je publika na mreži, u broj lajkova, u broj fanova, u broj ljudi kojima je objava prikazana (plaćena kampanja ili organski domet). Pored toga, jasno se predstavljaju demografski podaci fanova, vreme kada su fanovi najaktivniji, uređaji preko kojih su pristupili stranici (da li su to desktop računari ili mobilni uređaji), broj ljudi kojima je objava prikazana (plaćena kampanja ili organski domet). Postovi u vidu video-snimaka jesu među popularnijim postovima i putem alata Facebook Insights mogu se pratiti statistički podaci, među kojima su i oni koji govore o pregledima video-snimaka, pregledima do 10 sekundi, pregledima najpopularnijih snimaka.

Plan i program predavanja

1. Pojam i strategija online odnosa s javnošću

 • Pojam i definicija online odnosa s javnošću 
 • Vrste medija u online okruženju
 • Strategije online komunikacije

2. Sajt kao PR alat

 • Ciljevi nastupa na sajtu
 • Izvori saobraćaja na sajtu
 • Odabir sadržaja za sajt
 • Kako prirediti sadržaj za sajt?

3. Upravljanje kompanijskim blogom

 • Šta je blog?
 • Kompanijski blog
 • Kreiranje bloga na veb-adresi
 • Kako pisati za kompanijski blog?
 • Upravljanje komentarima posetilaca bloga

4. Društveni mediji i društvene mreže

 • Odlike društvenih medija
 • Koncept marketinškog sadržaja

5. Facebook

 • Facebook – mreža svih mreža?
 • Priređivanje efektnih postova na Facebooku
 • Facebook Insights

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se