SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Social Media 5 – Building a Strategy

Danas je prosto nezamislivo da jedan brend nema otvoren zvaničan profil/stranicu bar na nekom od društvenih medija. Društveni mediji danas zahtevaju skup različitih veština pomoću kojih brendovi moraju pre svega upoznati svoju ciljnu grupu, njihove potrebe i želje. Voditi zvaničan profil/stranicu na bilo kojoj od popularnih platformi podrazumeva mnogo više od objavljivanja nekih slika, tekstualnog sadržaja, video-klipova i sl. ukoliko pre toga niste jasno odabrali i razvili strategiju. Ovde se postavlja pitanje kako kreirati marketing strategiju za društvene mreže ili generalno bilo koju platformu putem koje želimo da prenesemo određenu poruku ciljnoj grupi. Bez jasno definisanih ciljeva koji su razumljivi i merljivi sve što budete objavili vrlo verovatno neće imati efekta, niti bilo koju povratnu reakciju od ciljne grupe. Razvijanje strategije za različite platforme od ključne je važnosti bez obzira na to da li želite da razvijate brend putem društvenih mreža, da se oglašavate putem oglasa ili nešto drugo. 

Prilikom odabira i razrade strategije neophodno je da sebi odgovorite na pitanja kao što su: „Ko je vaša ciljna grupa?”, „Gde se ona nalazi?”, „Koje kanale komunikacije preferiraju?”, „Koji tip sadržaja planirate da kreirate i šerujete, na kojim kanalima i kada?” 

Takođe, ono što vam može pomoći prilikom određivanja strategije jeste da kreirate jednu uopštenu strategiju šta želite da postignete na društvenim mrežama, a onda da razradite pojedinačne strategije zasebno za svaki kanal koji ćete koristiti, jer sadržaj i način komunikacije svakako se moraju prilagoditi samoj platformi putem koje želimo da komuniciramo sa ciljnom grupom. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: Social Media, Online PR & Community Manager.

Opis i cilj kursa

Na samom početku biće pre svega objašnjeno šta je strategija i zašto je bitno da se adekvatno definiše pre nego što krenete u prenošenje bilo kakve poruke preko različitih online platformi. Dva tipa strategija će biti objašnjena: strategije u normalnim uslovima, koje mogu biti kratkoročne i dugoročne, a zatim i one u kriznim uslovima, koje su najčešće jednokratne, jer svaka krizna situacija zahteva poseban pristup. Kada govorimo o strategijama za različite društvene mreže, postoji neki redosled koji olakšava njenu izradu.

Pre svega biće objašnjen odabir ciljeva poslovanja, odnosno kako jasno i konkretno definisati šta je to što brend želi da postigne a što je u skladu sa vrednostima poslovanja, na osnovu čega se jasno mogu definisati dalji koraci. Neki od najčešćih ciljeva su povećanje saobraćaja ka sajtu, građenje zajednice oko brenda, povećanje angažovanja korisnika, povećanje prodaje i sl.

Sledeći korak koji će biti objašnjen je odabir društvene platforme koji može zavisiti od toga da li se vaša ciljna grupa nalazi tu, kako ta platforma može da doprinese poslovanju, koje karakteristike nudi a koje su brendu od značaja i sl.

Posle toga dolazimo do kreiranja sadržaja. Prilikom kreiranja sadržaja neophodno je da se obrati pažnja pre svega na to koja je platforma u pitanju i koji sadržaj odgovara toj platformi, a zatim i na koji način kreirati sadržaj koji će biti relevantan za ciljnu grupu, ali i odgovarati cilju kampanje.

Još jedan bitan strategijski korak koji će biti prikazan jeste način na koji možete kreirati vezu sa digitalnom zajednicom, ali i spoljnim saradnicima, kao i optimizovanje kampanje, što podrazumeva redovno praćenje dostignutih rezultata za određeni vremenski period kako bi moglo pravovremeno da se reaguje.

Generalno, cilj kursa jeste da polaznik nauči da na osnovu određenog poslovanja i planiranih ciljeva bude u mogućnosti da odabere i razvije strategiju za različite društvene platforme, da planira i prilagodi kreiranje sadržaja koji odgovara određenoj platformi, ali i ciljnoj grupi, kao i da redovno prati rezultate i feedback korisnika kako bi optimizovao već postojeće kampanje, ali i buduće.

Kurs će vam odgovoriti na pitanja:

Kako odrediti adekvatan cilj za poslovanje?

Ulaganje u marketinške aktivnosti bez unapred definisanih ciljeva, možemo reći, bačen je novac, jer ukoliko niste odredili šta je to što želite da postignete, kako ćete pratiti i meriti rezultate?

Marketinške kampanje mogu imati mnogo različitih ciljeva, koji jesu ili nisu povezani direktno sa prodajom i njenim povećanjem. Cilj možemo definisati kao bilo koji tip aktivnosti koju želite da pojedinac izvrši u toku kampanje i to je jednostavno rečeno sve što želite da postignete u određenom vremenskom periodu. Adekvatno definisanje ciljeva je ključan element za dalji razvoj strategije, jer odatle sve kreće. Cilj može biti povećanje angažovanja korisnika, povećanje pratilaca na određenoj društvenoj mreži, povećanje svesti o brendu ili saobraćaja ka sajtu, prikupljanje novih kontakata itd.

Da li je svaka platforma za svako poslovanje?

S obzirom na to da postoji veliki broj platformi koje kompanije mogu da iskoriste za komunikaciju sa svojom ciljnom grupom i za oglašavanje proizvoda ili usluga, bitno je napomenuti da definitivno nije svaka platforma za svako poslovanje i ne, ne morate biti prisutni na svakoj platformi koja postoji. Zašto? Jednostavno, vaša ciljna grupa se verovatno ne nalazi na svakoj platformi ili ih bar ne koristi sve dominantno, a svaka platforma i ne odgovara bilo kojem poslovanju. Pre svega, dobro definišite ciljeve, odredite gde se nalazi vaša ciljna grupa, koliki budžet imate i odaberite platformu koja će odgovarati potrebama kompanije.

Neke od najpopularnijih platformi danas za marketing i razvoj jednog brenda generalno su:

  • Instagram;
  • Facebook;
  • Google;
  • Pinterest;
  • YouTube;
  • TikTok (nova, sve popularnija platforma);
  • LinkedIn itd.

Da li isti sadržaj treba da distribuiramo na svakoj platformi?

Kreiranje kvalitetnog, relevantnog sadržaja je samo po sebi veoma zahtevno, a još ukoliko dodate na to da je ipak preporuka da ne kačite isti sadržaj svuda i, generalno, da je tačno da nije svaki sadržaj za svaku platformu, ovaj proces zahteva dosta vremena i truda. Upravo zbog toga, nekada je prosto neizbežno objavljivanje istih postova na različitim platformama, ali ovo treba izbegavati koliko god je moguće. Na primer, postovi na Instagramu koji će korisnici komentarisati i lajkovati nisu nužno postovi koji bi dobro prošli na Twitteru ili, recimo, neki kratak video-snimak sa nekim efektima i sl. bio bi zanimljiv na Instagramu ili TikToku, ali LinkedIn verovatno nije prikladno mesto da okačite tako nešto. Vizuali, tekst, ton komunikacije i forma sadržaja nisu i ne treba da budu isti za Instagram, YouTube, LinkedIn i dr. platforme.

Momak i devojka na telefonima istražuju kako kreirati marketing strategiju za društvene mreže

Plan i program

1. Šta je P2P servis i koji P2P servisi postoje

2. Planiranje kampanje na društvenim platformama

3. Odabir društvene platforme

    • Kako odabrati pravu platformu u skladu sa planiranim ciljevima i odabranom strategijom

4. Kreiranje čvrste veze sa digitalnom zajednicom i spoljnim saradnicima

5. Finansiranje oglašavanja i optimizacija kampanje na društvenim platformama

6. Kontinuirano praćenje rezultata i unapređenje kampanja

7. Studija slučaja

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se