Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Social Media Platforms & Messaging Apps

Društveni mediji jesu vrsta sajtova ili servisa koji omogućavaju da se ljudi iz celog sveta brzo i efikasno povežu na internetu. Neke od osnovnih karakteristika ovakvih online platformi jesu jednostavnost korišćenja, dostupnost, kao i angažman i interakcija korisnika. Takođe, treba pomenuti i da je jedna od osnovnih odlika društvenih medija sadržaj koji samostalno kreiraju njihovi korisnici.

Pored društvenih platformi kao što su Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Pinterest, LinkedIn, Reddit i dr., postoje i društvene platforme koje se koriste pre svega u direktnije komunikacijske svrhe: Viber, WhatsApp, WeChat, Messenger, Telegram i drugi. U društvene medije možemo ubrojati i forume, kao što su npr. Quora i 4chan. Sve ove online platforme za druženje svoju primenu dobile su i u kompanijskoj komunikaciji. Tako je upotreba društvenih medija u ostvarivanju ciljeva kompanije postala izvodljiva kroz različite metode komunikacije, preko kojih se ciljna grupa kompanije može informisati, stvarati ili širiti. Dodatni bonus je mogućnost direktne komunikacije sa potrošačima. 

Društveni mediji vrlo često se nazivaju i društvenim platformama jer oni nisu samo prostor za online druženje internet korisnika već i oglašivački servis. Na oglasnim servisima u sklopu društvenih medija moguće je kreirati nalog, a onda i kampanje sa oglasima koji će se prikazivati pred precizno targetiranom željenom ciljnom grupom.

Opis i cilj kursa Social Media Platforms & Messaging Apps

Kurs posvećen društvenim medijima ili platformama i aplikacijama za online ćaskanje organizovan je u dve celine. U okviru prve celine biće objašnjene funkcije i uloga društvenih platformi kao što su Twitter, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Reddit, ali i Quora i Wikipedia. Segment prvog dela kursa namenjen je predstavljanju chat servisa, kakvi su Viber, Messenger i WhatsApp. Osnovni cilj ovog dela kursa je da vam pruži okvirni uvid u istorijat, funkcionalnosti i mogućnosti ovih društvenih platformi. Drugim rečima, ovaj deo je na izvestan način i uvod u ono što sledi, odnosno uvod za detaljno objašnjenje upotrebe ovih društvenih medija u poslovnim praksama kompanija. 

U drugom delu kursa biće obrađene opcije i upotrebne funkcionalnosti najkorišćenijih društvenih platformi u poslovnom kontekstu. Imaćete priliku da se detaljnije upoznate sa kreiranjem naloga na Twitteru, ali i sa značajem i upotrebom njegove oglasne platforme u kompanijskom plasmanu roba i usluga na internetu. Zahvaljujući ovom delu kursa upoznaćete sve benefite koje posao može imati od komunikacije sa kupcima preko Twittera. Kako Twitter ima inkorporiran vrlo dobar oglasni servis, kroz praktične primere videćete koje su opcije dostupne prilikom oglašavanja preko Twittera. Zato je poseban prostor u kursu posvećen servisu Twitter Ads. U poslovnom svetu se pokazalo da reklamiranje na internetu, tj. društvenim mrežama može pružiti dobre rezultate. Osim toga, i priroda društvene platforme Twittera je takva da on po karakteru i funkcionalnostima odgovara ozbiljnijoj prirodi kakvu ima poslovni svet. 

U skladu sa kriterijumom kompanijske primenljivosti, biće reči i o društvenoj platformi LinkedIn. Imaćete priliku da postepeno, korak po korak, prođete i kroz otvaranje profila na LinkedInu. Cilj pohađanja ove obuke, između ostalog, jeste da pruži konkretna znanja o poslovnoj primeni društvenih medija, odnosno da polaznicima približi načine da se poslovanje kompanije predstavi na profesionalan način, koji je ujedno prijemčiv za korisnike društvenih medijskih platformi mimo Facebooka i Instagrama.

Kurs će vam odgovoriti na pitanja

Koji ciljevi se mogu postaviti u okviru Twitter Adsa?

U okviru Twitter Adsa moguće je opredeliti se za jedan od tri cilja prilikom kreiranja oglasne kampanje. Prvi cilj podrazumeva stvaranje svesti ili Awareness. Odabirom ovog cilja teži se većem reachu, odnosno uvećanju vidljivosti poruke pred korisnicima društvene platforme. Ovom opcijom se potrošnja novca određuje po ostvarenom broju impresija. 

Drugi cilj koji je moguće birati na Twitter Adsu je cilj Consideration, tj. razmatranje ponude plasirane preko oglasa na Twitteru. Razmatranje se može ostvariti preko pregleda videa, odnosno preko pregleda reklama koje se pojavljuju pred video-sadržaj. Jedna od opcija koje je moguće birati u okviru postizanja cilja razmatranja jeste mogućnost da Twitter korisnik preuzme aplikaciju iz oglasa, a tu je i opcija da se korisnik uputi ka sajtu preko linka postavljenog u Twitter oglasu. Engagement ili angažovanje korisnika, tj. interakcija koju Twitter korisnici ostvare sa tvitom, takođe je jedna od opcija kojima se postiže cilj razmatranja. Pored ovih, treba pomenuti da u cilj razmatranja spada i uvećanje broja pratilaca. Poslednji cilj je konverzija; u okviru nje se očekuje da će internet korisnici da izvrše akciju zahtevanu u oglasu.  

Šta je Reddit?

Reddit je platforma za deljenje sadržaja koji su sačinili korisnici ovog društvenog medija. Sadržaj na Redditu može biti slika, video-klip, GIF…. Na Redditu se očekuje da se prate određene teme umesto da se prate konkretni ljudi ili stranica (kao što je slučaj na Facebooku ili Instagramu). Sekcije Reddita, takozvani subredditi, organizovane su prema temama. Reddit karakteriše opušten način komunikacije, a jedna od njegovih glavnih odlika je i upotreba referenci na savremenu popularnu kulturu. Upvotes i downvotes imaju isto značenje kao Like i Dislike. Reddit može biti vrlo korisna poslovna društvena platforma ukoliko kompanija želi da se obrati mlađim ljudima i opredeli se za manje formalnu komunikaciju sa svojim korisnicima/kupcima. Takođe, ova društvena platforma može biti dobar alat za ideje u vezi sa sadržajem, za istraživanje publike i za praćenje dešavanja u određenoj niši.

Koje su glavne odlike društvenog medija LinkedIn?

LinkedIn je društveni mediji koji se smatra poslovnom mrežom, jer se internet korisnici na njemu povezuju na osnovu profesionalne orijentacije i poznanstva. Na LinkedInu je moguće kreirati profile, stranice, grupe. Osim toga, jedna od prednosti LinkedIna je postojanje mogućnosti za traženje posla, ali i regrutovanje novih zaposlenih. LinkedIn je i vrlo korisna platforma kad je reč o oglašavanju uz korišćenje B2B poslovnog modela.

Vrlo je važno da profil na LinkedInu bude dobro uređen i optimizovan, budući da veliki broj poslodavaca koristi ovaj društveni mediji kako bi došao do dodatnih informacija o prethodnoj karijeri potencijalnih zaposlenih. Na LinkedInu je moguće uploadovati svoj CV, ali i biti član brojnih grupa. Jedna od značajnih opcija je otvaranje LinkedIn stranice, koja se kreira sa ličnog profila i može biti vrlo korisna u online prezentovanju biznisa. Tu je moguće objavljivati aktuelnosti, ali i kreirati članke koji mogu dodatno verifikovati profesionalnost kompanije. 

Plan i program predavanja

1. Twitter – odlike

2. LinkedIn – odlike i funkcionalnosti

3. LinkedIn stranice

4. Pinterest

5. Snapchat

6. TikTok

6. Wikipedia kao najoptimizovaniji sajt na internetu 

7. Reddit 

8. Quora 

9. Popularni chat servisi 

  • WhatsApp
  • Viber

10. Kreiranje profila na Twitteru

  • Kreiranje oglašivačkog naloga na Twitteru
  • Uloga i funkcija oglasa na Twitteru u poslovnom kontekstu
  • Ciljevi kampanja na Twitter Ads servisu

11. Otvaranje profila na LinkedInu

  • Kreiranje poslovne stranice na LinkedInu

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se