Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Online PR 3 – Online Crisis Management in Social Media & PR

Razvojem interneta i različitih servisa i kanala za komunikaciju došlo je i do razvoja online PR prakse. Nekadašnje obraćanje javnosti preko tradicionalnih PR alata, kao što su novine, televizija, radio, bilbordi, flajeri, dopunjeno je novim kanalima komunikacije, kao što su zvanične stranice na društvenim medijima, korporacijski blogovi, sadržaj na sajtovima, objave na medijskim portalima i druge korisne SEO prakse. Međutim, iako brendovi sada imaju više mogućnosti i više kanala putem kojih mogu komunicirati sa ciljnom grupom, isto tako i korisnici, pogotovo mlađe generacije, mnogo više i pažljivije prate svaki korak brenda i, ukoliko smatraju da nešto nije u skladu sa vrednostima za koje se oni zalažu, veoma jasno će to i izraziti, a to će se veoma brzo proširiti i doći do drugih korisnika, što može izazvati potencijalnu kriznu situaciju. Zato postoji tzv. krizni menadžment.

Krizu možemo definisati kao neočekivanu i neplaniranu situaciju ili pretnju kompaniji, a podrazumeva ugrožavanje samog poslovanja, imidža ili stabilnosti kompanije. Kada nastupi neka krizna situacija, mora se reagovati brzo i efikasno. Iz poslovne perspektive, obično neki krizni događaj utiče na samu prodaju, ali i na reputaciju same kompanije. Krizu definišu tri elementa koja se uvek javljaju pri ovakvom događaju: svaki krizni događaj je pretnja organizaciji u kojoj se dogodio, predstavlja element iznenađenja jer nije planiran i skoro uvek postoji veoma kratak rok za donošenje odluka i reagovanje.

PR (Public Relations) kriza se događa prilikom neke situacije koja negativno utiče na sam brend, odnosno kada ciljna grupa gubi poverenje u brend, kada proizvod ili usluga brenda direktno utiče na psihičko ili fizičko zdravlje i sigurnost potrošača, klijenata, zaposlenih ili bilo kojih internih i eksternih stejkholdera koji su povezani sa vašim poslovanjem i tržištem rada na kojem poslujete. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: Social Media, Online PR & Community Manager i Digital Marketing Planner & Account Manager.

Opis i cilj kursa Krizni menadžment

Kurs Online Crisis Management in Social Media & PR preneće vam adekvatna znanja iz oblasti upravljanja kriznim situacijama, znanja o načinima uspostavljanja i održavanja kvalitetne poslovne komunikacije u okviru različitih servisa na internetu, znanja o tehnikama merenja efekata krizne situacije na samo poslovanje, ali i znanja o monitoringu svih kanala komunikacije i praćenju reakcije korisnika u toku kriznog događaja.

Veoma je bitno poznavati osnovne korake koje je potrebno pratiti prilikom nekog kriznog događaja. Pre svega, treba ispratiti šta se tačno dogodilo i na koga je uticalo, treba ispratiti po društvenim mrežama i medijima komentare i reakcije, zatim kako to utiče na biznis, pa se tek onda kada se prikupi dovoljno informacija, radi na strategiji i kreiranju odgovora koji će biti distribuiran na svim kanalima komunikacije koje brend koristi.

Pored svega ovoga, veoma je bitno da, i nakon obraćanja javnosti i odgovora na krizni događaj, brend i dalje radi na saniranju štete, da prati kakve reakcije je izazvao njegov odgovor i da li su potrebna dodatna pojašnjenja, da na kraju izvuče zaključak iz ove krizne situacije kako se ona ne bi ponovila, ali i da se bolje pripremi ukoliko dođe do novog kriznog događaja.

Drugim rečima, cilj ovog kursa je da predstavi PR aktivnost kao aktivnost promocije proizvoda i/ili usluge, da ukaže na njenu ulogu kada se kompanija suočava sa nekom kriznom situacijom, kao i da polaznik nauči da prepozna krizni događaj. Pored toga, polaznici će naučiti na koji način da prikupe sve neophodne informacije pre nego što reaguju na određenu situaciju, izdaju zvanično obaveštenje i preduzmu neophodne korake.

Takođe, cilj jeste da polaznici nauče i kako da odaberu pravu strategiju za odgovor na krizu, kako da kreiraju sopštenje za javnost, odnosno koji su ključni elementi saopštenja, da nauče koji je dobar način reagovanja na neki krizni događaj, ali i u kojem trenutku, kako da odaberu prave kanale komunikacije, kao i kako da prate reakcije na odgovor kompanije.

Kurs će vam odgovoriti na pitanja:

Koja je uloga PR-a u kriznom menadžmentu?

Krizni menadžment može biti jedna od ključnih funkcija u okviru organizacije i možemo ga definisati na sledeći način: planiranje, sprovođenje i nadgledanje različitih aktivnosti i strategija koje su postavljene kako bi organizacija mogla adekvatno da reaguje na određene krizne događaje i situacije.

U većini slučajeva, kada dođe do nekog kriznog događaja, PR sektor (public relations – odnosi s javnošću) prvi je koji reaguje i učestvuje u „saniranju” štete. Pre svega se analizira sam događaj ili situacija i kako je do nje došlo, nadgleda se reakcija relevantnih stejkholdera i generalno javnosti, procenjuju se šteta i to kako je ona uticala na samo poslovanje, pa se onda pripremaju odgovor i obraćanje kompanije javnosti, a prati se i reakcija nakon izdatog saopštenja.

Kako društvene mreže utiču na krizni PR?

S obzirom na to da se komunikacija i razmena informacija odvijaju na društvenim platformama i putem raznih aplikacija za komunikaciju, brendovi se danas suočavaju sa stalnim izazovima koji su povezani sa negativnim publicitetom. Zašto? Zato što se danas priča širi veoma brzo, može da dopre do ogromnog broja ljudi za svega nekoliko minuta ili čak sekundi. Priča ili bilo koji događaj u trenutku postaje viralan, što znači da će biti isto toliko i reakcija, pozitivnih ili negativnih, iako možda optužba nije opravdana. Kako bi bili spremni na ovakve situacije i zaštitili svoj ugled, brendovi koriste krizni PR, odnosno u okviru firme formiraju tim koji će se time baviti i biti pripremljen na razne situacije, ili koriste eksterne agencije koje su specijalizovane za upravljanje kriznim situacijama.

3. Koje sve vrste kriza postoje i koji su stadijumi jedne krize?

Kada govorimo o krizi koja predstavlja pretnju samom poslovanju i reputaciji brenda, razlikujemo nekoliko vrsta krize, a to su:

 • klaster žrtava, gde postoji veoma blago pripisivanje krizne odgovornosti;
 • klaster slučajne krize, gde postoji blago pripisivanje krizne odgovornosti;
 • klaster kriza koje mogu da se spreče, gde postoji jako pripisivanje krizne odgovornosti.

Pored toga, svaka krizna situacija prolazi kroz koz određene stadijume ili faze, a to su:

 • pojava prvih znakova krize, kada se alarmira krizni PR;
 • priprema i prevencija (pravi se hitan plan koji bi mogao da spreči krizni događaj);
 • suzbijanje krize;
 • oporavak od kriznog događaja;
 • učenje na primeru kriznog događaja koji se dogodio i izvlačenje zaključaka za buduće aktivnosti.

Plan i program predavanja

1. Šta je kriza

 • definicija krize kroz konkretne primere krize nekada i sad

2. Koje su posledice kriznog događaja za jednu organizaciju

3. Vrste kriza i stadijumi krize

4. Pogrešni stavovi i ponašanja

5. Krizni tim

 • kako se koncipira krizni tim i koji profil osoba treba da bude u njemu

6. Kako se pripremiti za krizu

 • analiza
 • priprema
 • trening
 • simulacije

7. Kako rešiti krizu i kako komunicirati tokom nje 

8. Kako odrediti ciljne grupe i odabrati strategiju odgovora na krizu

9. Alati

10. Šta posle krize

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se