SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Introduction to Account planning & Structure of an advertising agency

Postoje brojne nedoumice u vezi sa različitim oglašivačkim ili advertajzing agencijama i njihovim aktivnostima. Iako će se skoro svi složiti da se rad u velikim advertajzing agencijama prepoznaje kao dinamičan, prestižan, a vrlo često i prekovremen, stresan i naporan, on je u izvesnom smislu potpuno prikladan mladalačkoj energiji i entuzijazmu.

Činjenica je da mnogi izvan advertajzing industrije nemaju jasnu i precizniju sliku šta podrazumeva advertajzing, niti čime se sve bave advertajzing agencije. Usled toga, ideja ovog kursa je, pre svega, da reši sve one nedoumice koje se javljaju prilikom interpretiranja sličnosti između različitih pojmova, ali i da ukaže na glavne termine, koncepte i oblasti koji se susreću u advertajzing industriji. 

Na samom početku vrlo je važno razumeti razliku između marketinga i advertajzinga. Razlika između ova dva termina je velika. Marketinške aktivnosti se vezuju za oblasti u poslovanju koje su u direktnoj vezi sa plasmanom proizvoda na tržište, ali i u vezi sa cenovnom strategijom i politikom jedne kompanije. Takve aktivnosti obuhvataju znatno šire funkcije u okvirima jednog poslovanja kompanije nego što to jesu one koje se prepoznaju u advertajzingu.

Pod advertajzingom bi se, najjednostavnije rečeno, moglo misliti na one poslove koji se odnose na oglašavanje ili reklamiranje, pa čak i na produkciju različitih marketinških materijala, osmišljavanje predloga za prodajne kampanje itd. Stoga, ovaj uvodni kurs podrazumeva otkrivanje i objašnjavanje svih ovih nedoumica koje se često javljaju u savremenom digitalnom advertajzingu. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: Social Media, Online PR & Community Manager i Digital Marketing Planner & Account Manager.

Opis i cilj kursa Introduction to Account Planning & Structure of an Advertising Agency

Kurs je posvećen nekim od osnovnih koncepata advertajzing industrije. Usled toga, uvodni segment kursa biće posvećen razlikama između marketinga i advertajzinga. Kako bi se jasnije ukazalo na razlike između ova dva termina, preciznije će biti objašnjena širina marketing koncepta, a sve to pratiće i jedan kraći osvrt na to šta podrazumeva marketing miks i čemu služi. Kada se ovako postave marketinške definicije, nametnuće se, kao uzročno posledična veza, i objašnjenje i mesto advertajzinga u marketingu. 

U okviru ovog uvodnog kursa posvećenog funkciji i strukturi oglašivačkih ili advertajzing agencija biće reči o različitim tipovima agencija koje postoje na tržištu. Sa tim u vezi, imaćete priliku da se upoznate sa tipovima tradicionalnih advertajzing agencija, brending agencija, media buying agencija, BTL agencija, PR agencija, agencija koje plasiraju reklamne sadržaje na digitalnim medijima, marketing agencija, agencija za direktan marketing i dr. Advertajzing agencije nemaju strogo definisanu strukturu i vrlo je česta praksa da je kod ovakvih agencija prisutan i određen stepen fleksibilnosti u organizaciji poslovanja.

Kao poseban termin ili zanimanje u oblasti account managementa biće predstavljene sve one neophodne veštine koje je potrebno da ima account menadžer. Osim toga, biće reči i o komunikacionim svojstvima karakterističnim za account manadžera i njegovim metodama identifikovanja klijenata i njihovih potreba u poslovanju. Kroz kurs ćete se upoznati i sa tim šta sve podrazumeva account menadžment.

Ideja ovog kursa nije samo da definiše neke od osnovnih postavki u okvirima planiranja i strukture jedne advertajzing agencije, već i da pruži pragmatične i korisne benefite o tome kako se prepoznaje i na koji način upravlja komunikacijom sa klijentima. Stoga, poseban deo kursa biće posvećen definisanju profila klijenta u okviru jedne agencije, ali i na koji način se prepoznaju različiti zahtevi i potrebe klijenata jedne agencije. Pored svega navedenog, nakon kursa znaćete da formulišete i predstavite dobre prakse sastavljanja izveštaja za klijente, da na odgovarajuć način upravljate vremenom i da primenite onaj sistem rada koji vodi do najboljih rezultata. 

Kurs Account Planning & Structure of an Advertising Agency će odgovoriti na pitanja:

Koje segmente pokriva account manager?

Account manager podrazumeva posao u okviru kog je neophodno biti u stalnoj komunikaciji sa klijentima i težiti da se sa njim izgradi profesionalni odnos koji počiva na poverenju. Account menadžer stara se o klijentima. Drugim rečima, cilj account menadžera je da što bolje upozna i razume poslovanje klijenta, ali i da prepozna sve njihove poslovne potrebe i tendencije. Na taj način account menadžer može ukazati klijentu na uslugu koja najviše odgovara klijentovim potrebama.

Ključni segmenti koje bi trebalo da pokriva account manager jesu strateško vođenje projekata, kreativno usmeravanje, biznis menadžment, klijent servis, izveštavanje, project menadžment, upravljanje vremenom, upravljanje resursima i timom, unapređenje znanja i veština tima, ali i klijenta, pregovaračke sposobnosti, sprovođenje različitih istraživanja radi identifikovanja potreba i poznavanje pravnih, finansijskih pravila i procedura. 

Koje se sve agencije razlikuju u tradicionalnoj podeli agencija?

U okviru tradicionalne podele agencija moguće je diferencirati različite vrste agencija. Tradicionalne advertajzing agencije jesu agencije koje podrazumevaju širok spektar usluga koje pružaju, a koje mogu biti brendiranje, oglašavanje, a ponekad čak ove agencije imaju i jasan fokus na konkretan kanal distribucije oglasnih materijala (na primer, TV advertajzing). Media buying agencije jesu one agencije koje su specijalizovane za izradu strategija, istraživanja, planiranje i plasiranje oglasa na različitim vrstama medija.

Treba pomenuti da postoje i agencije koje su pre svega fokusirane na dizajn ili BTL agencije, koje se bave promotivnim aktivnostima u okviru kojih ulaze u direktan kontakt sa postojećim i potencijalnim potrošačima. Pored ovih, treba pomenuti i PR agencije, koje se bave isključivo odnosima sa javnošću i medijima, zatim digitalne agencije, koje pružaju usluge digitalnog marketinga, i dr. 

Zbog čega je važno izveštavanje agencija pred klijentom?

Izveštavanje je jedan od posebno važnih radnih aktivnosti koje mora da pruži svaka agencija pred svojim klijentom. Drugim rečima, izveštavanje pred klijentom jeste i aktivnost dokazivanja uspešnosti, umeća i rezultata rada jedne agencije. Važno je znati da ne postoji univerzalan izveštaj koji bi trebalo plasirati pred klijentom nakon završenog posla. Izveštaji se sastavljaju u zavisnosti od kampanje i najčešće se razlikuju od kampanje do kampanje. U okviru digitalnog marketinga vrlo je važno da se šalje izveštaj koji će biti prilagođen zahtevu klijenta, a da pri tome plasirani izveštaj bude u dovoljnoj meri razumljiv klijentu koji prati rad jedne advertajzing agencije.

Vrlo je važno proceniti znanje svakog klijenta pre tumačenja izveštaja, te u skladu sa tim formulisati tekst izveštaja kojim će se klijenti informisati o napredovanju njihovog poslovanja tokom saradnje sa agencijom. U svakom izveštaju vrlo je važno istaći jasne i referentne vrednosti koje se prate, te iste uporediti sa nekim prethodnim periodima, kako bi klijentu bio jasan progres koji je nastao u slučaju angažovanja agencije.

Plan i program predavanja

1. Diferenciranje termina marketing i advertajzing

 • Marketing u kontekstu marketing miksa
 • Advertajzing kao deo marketinških metoda
 • Definisanje advertajzinga kao koncepta

2. Tipovi agencija

 • Organizaciona struktura agencija

3. Veštine account menadžera

 • Account upravljanje
 • Segmeti rada account menadžera
 • Strateško vođenje projekata
 • Brif
 • Biznis menadžment

4. Profil klijenta

 • Tipovi klijenata
 • Opservacija klijenata
 • Izveštavanje
 • Unapređenje znanja i veština
 • Komunikacija

5. Sistem rada

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se