Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Virtual Assistance

Razvoj savremenih tehnologija i interneta uticao je na brojne poslovne prakse i obaveze, ali i na to da se na tržištu rada sve više traže nova zanimanja ili modernizovani oblici tradicionalnih radnih mesta. Iako su neka zanimanja u savremenom svetu izgubila svoje mesto u poslovnom kontekstu, neka, kao na primer virtuelni asistent, su ipak opstala. 

Digitalni kanali i internet značajno su unapredili i ubrzali poslovne prakse današnjice. Mnoga poslovanja danas zavise od dostupnosti i brzine interneta. Međutim, savremene tehnologije možda nekima jesu produžile ili, bolje reći, izbrisale granice između slobodnog vremena i vremena provedenog u poslu, ali sigurno je da su nekima posao učinile znatno komfornijim i fleksibilnijim. Fleksibilno radno vreme, napuštanje kancelarijskog prostora za rad, izostanak ozbiljnog svakodnevnog dres-koda, dugačka putovanja od kuće do posla i nazad itd. samo su neke od koristi koje je internet uneo u savremeni poslovni kontekst. 

Jedno od zanimanja koje je pretrpelo izvesne modifikacije u skladu sa razvojem tehnologije svakako je posao sekretarice ili poslovnog/virtuelnog asistenta. Danas se pod virtuelnim asistentom može misliti na osobu, međutim virtuelni asistent može biti i mašina sa veštačkom inteligencijom kojoj se glasovno izdaje komanda. Bilo da govorimo o zanimanju ili uređaju kao virtuelnom asistentu, uloga interneta je posebno bitna i velika. Stoga, na ovom kursu imaćete priliku da se upoznate sa ulogom, funkcijom, koristima i značajem jednog od vrlo traženih internet poslova današnjice.

Opis i cilj kursa Virtual Assistance

Virtuelni asistent ili virtuelno asistiranje predstavlja kurs u kom su kroz znanja i iskustvo jednog virtuelnog asistenta detaljno predstavljeni ovo zanimanje i svi njegovi izazovi, ali i sve poslovne obaveze i alati koje jedan virtuelni asistent treba da poznaje. Glavna odlika kursa Virtual Assistance je demonstriranje veština, sposobnosti i znanja virtuelnog asistenta, ali i izvođenje pragmatičnih smernica za obavljanje ove vrste posla. 

Kao i svako zanimanje, i zanimanje virtuelnog asistenta ima svoje prednosti i mane. Zahvaljujući ovom kursu imaćete priliku da čujete koji su kriterijumi koje treba da ispunite kako biste stekli poverenje i obezbedili siguran posao virtuelnog asistenta. Sa druge strane, biće vam ukazano i na određene zamke, te ćete nakon ovog kursa znati da razlikujete dobar od loše kreiranog oglasa za posao. 

Kroz kurs biće predstavljene sve veštine koje treba da ima jedan virtuelni asistent. Osim toga, saznaćete na koji način je moguće doći do klijenata i gde ih je sve moguće pronaći. Imaćete priliku da čujete dobre studije slučaja, kao i koje su potencijalne stranputice ovog posla. Drugim rečima, zahvaljujući iskazu tuđeg iskustva, dobićete dragocen savet kako najlakše da počnete da zarađujete kao freelancer i koje sve poslove možete da očekujete. 

Ideja ovog kursa je da se kroz iskustvo jednog uspešnog virtuelnog asistenta – koji do sada ima oko 190 realizovanih projekata i saradnju sa 152 klijenta širom zemlje i sveta – upoznate sa ovim traženim zanimanjem. Jedan od ciljeva ovog kursa je da vas sprovede kroz različite poslovne obaveze i tipove virtuelnih asistenata, da rastumači ponekad zbunjujuće nazive veština i obaveza virtuelnog asistenta, predstavi platforme za nalaženje posla i na najbolji način približi proces online rada. Usled toga, cilj kursa Virtual Assistance je ne samo da predstavi zanimanje savremenog poslovnog sekretara već i da posluži kao prikladan priručnik svima onima koji ne žele da čekaju da ih drugi uposle, već teže da budu nezavisni.

Kurs Virtual Assistance odgovoriće na sledeća pitanja:

Šta podrazumeva proces online rada jednog virtuelnog asistenta?

U procesu online rada virtuelnog asistenta raspoznaju se tri faze. Prva faza u tom procesu jeste kreiranje profila na online servisima za traženje poslova. Profil koji se kreira mora da bude merodovan i trebalo bi da se na osnovu njega prepoznaju ključne usluge koje virtuelni asistent pruža, a na osnovu kojih može da se prepozna njegova profesionalnost. Druga faza u procesa rada podrazumeva pronalaženje oglasa za posao koji je u skladu sa znanjem koje virtuelni asistent poseduje. Potom je u ovoj fazi neophodno napisati prijavu koja će zainteresovati klijenta. Poslednja faza u procesu online rada virtuelnog asistenta odnosi se na konkretnu online komunikaciju virtuelnog asistenta sa potencijalnim klijentom, odnosno na neophodne alate, video-razgovor i povratne informacije koje se pružaju zainteresovanom klijentu kojima mora da se potvrdi prethodno istaknut profesionalizam. 

Šta podrazumeva posao administrativnog virtuelnog asistenta?

Administrativni poslovi jednog virtuelnog asistenta podrazumevaju odgovaranja na emailove, planiranje kalendara, pravljenje izveštaja, prezentacija i različitih agendi, a ponekad i knjigovodstvene poslove. Pored ovih, poslovi administrativne prirode koje obavljaju virtuelni asistenti su i organizacije privatnih i poslovnih putovanja, prikupljanje i formatiranje dokumenata, potraživanje dokumentacije, ugovaranje poslovnih sastanaka itd. Odgovornosti administrativnog virtuelnog asistenta su ponekad vrlo velike, budući da je direktno zadužen za organizaciju i planiranje, što može biti komplikovan posao, posebno kada se radi za inostranog klijenta sa drugog kontinenta. Od virtuelnog asistenta koji se bavi ovim poslovima očekuje se velika angažovanost i posvećenost poslu, te je vrlo često njegovo radno vreme fleksibilno.

Koje sve poslove može da radi virtuelni asistent?

Virtuelni asistent može da obavlja široku lepezu poslova savremenog poslovanja. Neki od najčešćih poslova za koje kompanije i različiti poslodavci angažuju virtuelnog asistenta su administrativni poslovi, knjigovodstvo, zatim formatiranje agendi, knjiga, dokumenata, potom pisanje članaka i njihovo objavljivanje, prevođenje i transkripcija službenih zapisa, upravljanje korisničkim servisom, uređivanje sajtova, ali i slanje newslettera. Virtuelni asistenti su neretko zaduženi i za vođenje profila na društvenim medijima poput community managera, pa čak može da se dogodi i da se od njih zahteva da rukovode i online prodavnicama. Na osnovu svega do sada napisanog mogu se razlikovati tri tipa virtuelnih asistenata. To su administrativni, tehnički i marketinški virtuelni asistenti.

Plan i program predavanja

1. Kako postati virtuelni asistent?

  • Šta je virtuelni asistent?
  • Osnovni alati
  • Poslovi virtuelnog asistenta

2. Tipovi virtuelnog asistenta

  • Tumačenja veština virtuelnog asistenta

3. Gde se kriju klijenti – freelance platforme (Upwork, Freelancer, Guru, Fiverr…)

4. Proces online rada 

  • Kreiranje profila
  • Oglas za posao (ponude poslova, prijave, odgovori poslodavaca)
  • Online komunikacija
  • Prezentacija virtuelnog asistenta 
  • Sačinjavanje ugovora
  • Naplata usluge

Kurs Virtual Assistance
spinner

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se