Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Social Media Fundamentals

Društveni mediji ili platforme predstavljaju kanale savremene komunikacije. Malo je onih koji danas nemaju kreiran profil na nekoj od njih. Uloga i funkcija, tj. osnove društvenih mreža se u velikoj meri izmenila, te nekadašnje socijalne platforme nastale krajem 20. veka tek donekle podsećaju na ove savremene. U današnjem kontekstu, društveni mediji postali su skoro podrazumevano sredstvo komunikacije prijatelja, poslovnih partnera, kompanija i kupaca, kao i popularnih lica i njihovih fanova itd. 

Društvene mreže su postale velike marketinške platforme dovoljno interesantne i atraktivne kako za njene redovne korisnike, tako i za brojne oglašivače, za koje je reklamiranje na internetu predstavlja veliki potencijal za plasman i upravljanje poslovnim praksama. 

Kurs Social Media Fundametals obrađuje detaljnije osnove društvenih mreža koncipiran je tako da pruži osnovna znanja o počecima društvenih medija, o njihovom razvoju ka oblicima komunikacije kakvi danas postoje. Stoga kurs predstavlja svojevrstan priručnik u kom su ispisane osnove socijalnih mreža. U okviru osnovnog kursa posvećenog društvenim medijima biće izložena neka primarna znanja o internet servisima koji su bili namenjeni znatno mlađoj populaciji od one koja danas praktikuje da boravi na njima. Iako su neki društveni mediji doživeli dalji razvoj, mnoge od nekadašnjih popularnih društvenih mreža izgubile su se u neminovnom tehnološkom razvoju kojim su bili zahvaćene. Zato ovaj kurs nudi jedno opšte znanje o svrsi i karakteristikama društvenih medija, koje je potrebno da poznaje svaki internet korisnik koji ima nameru da se ozbiljnije bavi i posveti digitalnim marketinškim konceptima i savremenim modelima poslovanja. 

Opis i cilj kursa Social Media Fundamentals

Kurs Social Media Fundamentals koncipiran je tako da predstavi osnovne koncepte razvoja društvenih mreža, ali i da ukaže na najvažnije društvene platforme koje se često definišu i kao osnove socijalnih mreža na internetu. Kroz kurs će biti predstavljena razvojna putanja koja ide od socijalnih mreža koje predstavljaju besplatne digitalne zajednice mladih, koji ih koriste za zabavu, pa sve do društvenih platformi kao ozbiljnih oglašivačkih servisa sa brojnim mogućnostima i funkcijama za komunikaciju dva prijatelja, poslovna partnera itd. 

Posle osnovnih terminoloških i činjeničnih podataka iz prošlosti, kroz kurs Social Media Fundamentals biće obrađeni društveni mediji ili socijalne mreže sa najvećim brojem korisnika. Takve društvene mreže obrađene su kao zasebni delovi kursa – među njima su Facebook kao društvena platforma sa najviše korisnika, a zatim i Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, LinkedIn i druge manje popularne mada vrlo specifične društvene mreže.

Kroz ovaj kurs biće obrađene različite tematske oblasti, a neke od njih imaće i pragmatičnu primenu. Zato kada kažemo „osnove socijalnih mreža”, podrazumevamo znanje o tome kako se kreira poslovna Facebook stranica i kako se njom upravlja. Posebno korisno može biti i predstavljanje oglasnih servisa na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku, preko kojih je moguće kreirati reklamne kampanje, definisati njene ciljeve i publiku, budžet i, konačno, oblik prikaza na društvenim mrežama. 

Drugim manje poznatim društvenim medijima, kao što su LinkedIn, Twitter, Pinterest, Snapchat, Tumblr, Reddit i dr., ali i najpopularnijim chat servisima, posvećena je izvesna pažnja u kontekstu njihove osobenosti i različitosti u odnosu na druge društvene platforme. 

Jedan od osnovnih ciljeva kursa Social Media Fundamentals jeste da vam pruži osnovna znanja koja treba da posluže kao terminološka baza ili osnova za dalju nadogradnju. S ciljem da se bolje razumeju i usvoje različite forme komunikacije na različitim društvenim medijima, kroz kurs će biti predstavljeni neki interesantniji primeri iz različitih poslovnih praksi. Kroz zanimljive primere ćete moći da prepoznate koji su to društveni mediji na kojima bi trebalo da se pojavljuju i realizuju različiti oblici poslovanja, ali i koji su načini za ostvarivanje toga.

Kurs Social Media Fundamentals odgovoriće na pitanja:

Koje su prve društvene mreže?

Prvi oblici socijalnih mreža predstavljali su digitalne alate koji su olakšavali komunikaciju, saradnju i povezivanje internet korisnika. Prvom društvenom mrežom smatra se Six Degrees, koja je nastala 1997. godine i koja je imala neke od funkcionalnosti društvenih platformi kakve danas poznajemo. Nekoliko godina kasnije, javnost se upoznala sa jednim novim društvenim medijem – Friendster, to je ujedno bila i prva mreža koja je dozvoljavala postavljanje digitalnih fotografija, a pružala je i nešto lakšu pretragu korisnika. Godine 2003. razvijanje koncepta društvenih mreža dovelo je do toga da je lansirana nova socijalna mreža MySpace, koja je vrlo brzo postala i najpopularnija društvena mreža zbog opcija preko kojih su korisnici mogli da kreiraju profile, blog, da promovišu svoje audio-fajlove i dr.

Šta su Facebook grupe?

Facebook grupe predstavljaju virtuelne zajednice korisnika okupljenih prema kriterijumima sličnih interesovanja. Grupe na Facebooku mogu biti privatne i javne, a njima upravlja osnivač ili administrator. Pod administratorom grupe se misli na lice koje je zaduženo za uređivanje sadržaja i pokretanje komunikacije unutar grupe. Javnim grupama mogu pristupiti svi zainteresovani za teme koje se objavljuju na njoj, dok se privatnim ili zatvorenim grupama na Facebooku može pristupiti uz prethodno poslat zahtev administratoru grupe za pristupanje. Facebook grupe mogu biti od velike koristi za razmenu informacija u okviru određene niše kojoj je grupa i posvećena. Ono što je karakteristika svih grupa jeste da je na njima znatno veća interakcija nego na zvaničnim Facebook stranicama poslovanja.

Šta je hešteg?

Hešteg predstavlja posebnu oznaku – #, naročito korišćenu na Instagramu, čiji je cilj da poveća vidljivost sadržaja, odnosno da konkretnu objavu sa određenim heštegom vidi što veći broj osoba. Heštegovi se postavljaju u opisu objave, ispod slike, a moguće ih je postaviti i u samoj objavi ili u komentaru na objavu. Najveći dozvoljeni broj heštegova po jednoj objavi je 30. Prilikom upotrebe heštegova trebalo bi biti oprezan, jer oni mogu da dovedu do nepreglednosti i nečitljivosti. Osim toga, sama objava može da deluje konfuzno i nespretno. Dobra praksa je kada se heštegom, kom prethodi opis objavljene slike, nadogradi smisao poruke i dopuni značenje objavljene fotografije.

Plan i program predavanja

1. Razvoj društvenih mreža – kratak pregled istorijata društvenih medija 

2. Osnovni pojmovi socijalnih mreža

3. Rizici i koristi po poslovanje od društvenih platformi

4. Najpopularnije društvene platforme: Facebook i Instagram

5. Društvene mreže sa video-sadržajem kao glavnim medijem komunikacije: YouTube i TikTok

6. Ostali društveni mediji: LinkedIn, Twitter, Pinterest, Snapchat, Reddit, Tumblr, Chat Apps i dr.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se