Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Digital Platforms & CMS

Digitalne platforme su sve prisutnije i neophodnije u svakodnevnoj praksi savremenog sveta. Kako bi se jedno poslovanje predstavilo široj javnosti, mora se koristiti digitalna platforma preko koje se postavlja prethodno napravljeni sajt, ali se ona koristi i kako bi se upravljalo poslovanjem. Digitalne platforme su postale neraskidiv i neophodan deo svake aktivnosti, i to u tolikoj meri da danas ne možemo ni da zamislimo načine i metode rukovođenja i komunikacije bez njih. 

U kursu pred vama predstavljene su neke od najvažnijih digitalnih platformi, a kroz demonstriranje ćete se upoznati sa nekima od njih i ovladati njima. Razvoj digitalnih platformi doveo je do unapređenja starih poslovnih modela, ali i do nastanka novih modela rada i zarade. Može se reći da razvoj digitalnih platformi prati potrebe savremenog čoveka. Drugim rečima, prepoznaje se problem i pronalazi najbolje rešenje koje se neretko pretvara u jednu korisnu digitalnu platformu namenjenu konkretnoj oblasti poslovanja. Kasnijim usložnjavanjem i razvojem dolazi do integracije različitih digitalnih platformi u praktične velike sisteme preko kojih se može upravljati korporativnim gigantima koji imaju na hiljade zaposlenih.

Međutim, digitalne platforme postaju i „glavni akteri” savremenih poslovnih modela, posebno onih online, preko kojih je moguće informisati se, prijavljivati se, naručivati i kupovati bez konkretnog i živog kontakta između online korisnika – prodavca – i kupca. Svi ti današnji sistemi, ma koliko delovali napredno i pragmatično, nisu prošli bez jednog detaljnog i predanog rada u offline poslovnom kontekstu. Zato za digitalne platforme možemo reći da su pametna investicija, pre svega vremena i iskustva, u nov model zarade savremenog poslovanja.

Opis i cilj kursa Digital Platforms & CMS

Kurs Digital Platforms & CMS zamišljen je kao splet pragmatičnih instrukcija o tome šta su digitalne platforme i na koji način je moguće upravljati njima. Zato je veći deo kursa posvećen upravo različitim CMS (Content Management System) rešenjima. 

Kroz kurs ćete imati priliku da se upoznate sa kraćim istorijatom razvoja weba, a onda i sa značajem koje digitalne platforme imaju u savremenom kontekstu. Iako u savremenom online okruženju digitalne platforme mogu da imaju različite uloge, ovaj kurs je pre svega posvećen onim platformama preko kojih se izrađuju sajtovi. Kada je reč o ovim platformama, jedna od tema kursa jesu razlike između platforme i samostalnog sajta. 

Poseban deo kursa Digital Platforms & CMS posvećen je kreiranju bloga na Bloggeru, ali i na Google Sitesu, a onda i na WordPressu. Kroz svako CMS rešenje postupno su predstavljeni koraci otvaranja naloga i kreiranja sajta preko dostupnih digitalnih platformi. U okviru posebnog dela kursa Digital Platforms & CMS govori se i o poslovnoj primeni WordPressa, kao i o tome kako izabrati rešenje za izradu sajta, kako razumeti izradu sajta i, konačno, kako izraditi sajt u poslovne svrhe. Zato su ispraćeni svi koraci postavljanja jednog sajta: odabir domena i hostinga, povezivanje domena uz hosting, rad sa glavnim funkcionalnostima na kontrolnoj tabli WordPressa, opšta podešavanja, instalacija i ažuriranje različitih potrebnih pluginova, instalacija teme, organizovanje sajta itd. 

Osnovni cilj kursa Digital Platforms & CMS je da pruži šira znanja o tome koja sve CMS rešenja postoje, kao i na koji način je preko njih moguće kreirati sajtove i organizovati strukture i upravljanje online sadržajem. Kroz praktičnu demonstraciju popularnih CMS rešenja upoznaćete se sa načinom kreiranja blogova preko Bloggera, Google Sitesa i WordPressa. Osim toga, jedna od ideja ovog kursa je i da pruži pragmatična znanja u vezi sa odabirom domena i hostinga i postavljanjem i lansiranjem sajta na internet.

Kurs Digital Platforms & CMS odgovoriće na pitanja:

Šta su digitalne platforme?

Digitalne platforme su mesta na kojima se obavljaju određene aktivnosti ili se prodaje u okviru jedne ili više oblasti. Platforma koja je kreirana za različite vrste aktivnosti, tj. funkcije jeste Wikipedia. U pitanju je digitalna platforma otvorenog koda na kojoj internet korisnici mogu samostalno da kreiraju i unose sadržaj. Takođe su i društveni mediji digitalne platforme na kojima se umrežavaju korisnici u digitalne zajednice s ciljem da međusobno komuniciraju i razmenjuju sadržaje. Platforme koje imaju trgovinsku funkciju su Ebay, Amazon, ali i Booking. Zahvaljujući digitalnim platformama kakva je Amazon pojedinac ne mora da ima sajt da bi prodao svoj proizvod ili uslugu.

Šta je Content Management System (CMS)?

Content Management System podrazumeva sistem za upravljanje sadržajem. Drugim rečima, CMS je programska aplikacija preko koje je moguće kreirati sadržaje i upravljati njima i bez poznavanja kompleksnih programskih jezika i pravila programiranja. Jedan od najzastupljenijih CMS-ova jeste dinamički sistem za upravljanje sadržajem na internet prezentacijama i u internet aplikacijama u kojem se koriste HTML, jezik namenjen opisu web stranica, i Javascript, programski jezik za prikazivanje sadržaja.

Takođe su u u uspotrebi: PHP, JSP, ASP ili CFML, jezik za izvršavanje upita nad bazom, i MySQL, zatim PostgreSQL ili MS SQL Server baze podataka u kojoj se sadržaj pamti. Neka od popularnih CMS rešenja za sajtove su WordPress, Joomia, Drupal, Shopify, Wix, Magento, Blogger i dr. Na tržištu postoje i komercijalni sistemi koji nude veliki broj besplatnih CMS alata pomoću kojih je moguća brza i jednostavna izrada sajta. Ponekad je za unapređenje određenih opcija ili postavku templejta za izradu sajta potrebno izdvojiti i manju novčanu sumu. Zato se pristupačni templejti mogu pojaviti na više različitih sajtova.

Koja je razlika između WordPress.com i WordPress.org?

WordPress.com pruža usluge besplatnog web hostinga za CMS platforme. Međutim, CMS WordPress.com ima određena ograničenja, a ona se odnose na ograničen broj mogućnosti ovog CMS-a: nemogućnost samostalnog dodavanja bilo kakve teme ili plugina koji su prevashodno kreirani za WordPress.org. Kao jednu od razlika treba pomenuti i da je plaćena verzija WordPress.com CMS-a skuplja verzija i ima izvesna ograničenja u odnosu na samostalno instaliran WordPressov CMS (WordPress.org) na web hosting. Zato je jedna od preporuka da se koristi WordPress.com kao digitalna platforma za besplatno kreiranje amaterskih sajtova ili blogova, dok bi se za nešto profesionalniji sajt trebalo opredeliti za WordPressov CMS (sa adrese WordPress.org) na samostalnom web hostingu. 

Plan i program predavanja

1. Istorija razvoja weba

2. Šta su digitalne platforme?

  • Razlike između platforme i samostalnog sajta
  • Blogger, Google Sites 

3. Poslovna primena WordPress CMS-a

  • Šta je Content Management System (CMS)?

4. Kako izabrati rešenje za izradu sajta?

  • Kako razumeti izradu sajta?
  • Izrada sajtova u poslovne svrhe – komponente sajta, odabir domena, priduživanje domena hostingu, odabir web hostinga

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se