Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Digital Disruption & Industry 4.0

Digitalnu disrupcija (digital disruption) se može definisati kao digitalna transformacija, to jest kao različite promene koje tehnologije donose u svim industrijama rada i u skoro svakom preduzeću, nezavisno od njegove veličine. Jednostavnije rečeno, digitalna transformacija je, u stvari, produkt novonastalih digitalnih tehnologija i poslovnih modela. Pored toga što je digitalna transformacija umnogome doprinela da se određeni način rada menja, ona stvara i mnoga nova zanimanja, ali i neki novi vid već postojećih oblasti poslovanja.

Zatim, još jedna veoma bitna stavka je to što su kompanije dobile mogućnost da efikasnije i preciznije prikupljaju i koriste informacije o svojim kupcima, upravo da bi njihovo korisničko iskustvo bilo što bolje i svi njihovi zahtevi ispunjeni, a potrebe zadovoljene, pogotovo danas, kada je konkurencija sve veća, a zahtevi korisnika sve kompleksniji.

Ukoliko kao primer uzmemo neke od najvećih kompanija današnjice, kao što su Facebook, Amazon, Google, Netflix, Huawei itd., možemo reći da je svaka od njih pojedinačno uticala na digitalnu transformaciju širom sveta, a ono što im je zajednično jeste upravo to što sve koriste informacione tehnologije i generalno internet kao osnovu svog poslovanja. Sve današnje vodeće kompanije su proizvodima i uslugama koje nude ili poslovnim modelom unele drastične promene, svaka u svojoj industriji rada.

Opis i cilj kursa Digital Disruption & Industry 4.0

Ovo je kurs koji će vas upoznati sa pojmom digitalna transformacija, to jest sa promenama nastalim zahvaljujući informacionim tehnologijama i njihovim velikim uticajem na moderno tržište. Pored toga, ovaj kurs nudi konkretne primere digital disruptiona i disruptora, to jest kompanija koje su svojim proizvodima i uslugama promenile način funkcionisanja tržišta. Kurs nudi i objašnjenje Gartner Hype Cyclea, blockchaina, kao i Industrije 4.0. Takođe, u ovom kursu ukazano je na razlike između trenutnih trendova koji nemaju većeg uticaja na tržište i potrošače, i inovacija koje korenito menjaju tržište. Digitalna transformacija se javlja u skoro svim industrijama i razvoj novih tehnologija utiče na poslovanje u svim segmentima. Sa razvojem novih tehnologija razvijali su se i virtuelni asistenti. U ovom kursu predstavljene su ključne karakteristike i funkcionalnosti asistenata koje danas prepoznajemo kao glasovne asistente, kao što su: Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant i Microsoft Cortana.

Cilj kursa je usmeren na shvatanje važnosti modernih tehnologija i njihovog uticaja na savremeno poslovanje. Takođe, još jedan od ciljeva je i upoznavanje sa novim poslovnim modelima koje je digital disruption doneo. Posle završetka ovog kursa polaznici bi trebalo da razumeju pojam digitalna transformacija, navedene poslovne modele i njihovu primenu, promene u industriji, ali i da prave razliku između pravih promena koje menjaju tržište i modernih trendova koji se nikako ne mogu nazvati digital disruptionom. Pored toga, cilj kursa je da polaznici razumeju Četvrtu industrijsku revoluciju, odnosno Industriju 4.0 (Industry 4.0), jer ova industrija zagovara kreiranje takozvanih pametnih fabrika koje sadrže sajber fizičke sisteme. Oni prate fizičke procese, kreiraju virtuelnu kopiju fizičkog sveta i donose decentralizovane odluke. Smatra se da je to budućnost poslovanja, posebno kada su proizvodni sistemi u pitanju. Takođe, cilj kursa je da se polaznici upoznaju sa glasovnim asistentima, posebno sa onima koji su u vidu aplikacijskog programa i koji razumeju govorne komande i obavljaju zadatke za korisnika (Apple Siri, Google Assistant, Microsoft Cortana i sl.).

Kurs Digital Disruption & Industry 4.0 će vam odgovoriti na pitanja:

Šta je digital disruption?

Digital disruption je pojam koji se često prevodi kao digitalna disrupcija. U prevodu sa engleskog jezika, digital, logično, znači digitalno, a disruption – prekid, ometanje, uznemiravanje, remećenje. Jedan od odgovarajućih termina koji bi mogli da opišu digital disruption je termin digitalne transformacije. Pod ovim transformacijama podrazumevamo sve promene koje su, zahvaljujući informacionim tehnologijama, promenile poslovne modele, tržište generalno gledano, navike i ponašanje potrošača i korisnika, ali i donele velike prednosti.

Kompanije, proizvode ili usluge koji menjaju tržište nazivamo disruptorima. Dakle, pod ovim terminom možemo podrazumevati ono što donosi promene, transformiše tržište, menja poslovne modele i slično. Veoma je bitno napraviti razliku između digital disruptiona i disruptora i trendova. Kao što smo naveli, digital disruption je korenito menjanje kako ponašanja potrošača, tako i ponašanja kompanija, dok su trendovi nešto što je trenutno moderno i popularno, ali što nema većih uticaja na promenu tržišta i ponašanje potrošača, i ne donosi konkretno poboljšanje i napredak u oblasti u kojoj se pojavljuje.

Šta je blockchain?

Blockchain je digitalni računovodstveni sistem razvijen za potrebe kriptovalute bitcoin. Pored toga, ovaj poslovni model danas koriste gotovo sve kriptovalute. Don i Aleks Tapskot, autori knjige „Blockchain revolution”, definišu blockchain kao „nepodmitljivu digitalnu glavnu knjigu ekonomskih transakcija koja se može programirati tako da ne beleži samo ekonomske transakcije već praktično sve od vrednosti”. Dakle, blockchain je digitalna knjiga u kojoj se beleže sve transakcije koje su ikada izvedene. Pored ovoga, blockchain nam omogućava i razmenu podataka u vidu razmene ugovora, ličnih dokumenata, ličnih podataka i slično. Upravo je zbog ovoga široko upotrebljiv u oblastima poput ekonomije, finansija, medicine i slično.

Blockchain funkcioniše na sledeći način: svaka transakcija se beleži na pojedinačnom bloku. Kada je transakcija završena, taj blok postaje deo lanca, a posle njega se otvara novi blok. Ovo su akcije koje su ustaljene i stalno se ponavljaju. Svaki od blokova je povezan lancem, i to određenim redosledom. Blockchain podatke šifruje pomoću kriptografije, pa je zbog nje i same strukture lanca gotovo nemoguće hakovati sistem, što pruža visoku sigurnost podataka, nemogućnost brisanja podataka i manipulisanja njima. Takođe, blockchain je izuzetno precizan, što predstavlja dodatnu pogodnost. Blockchain je decentralizovan sistem. To znači da njime ne upravlja i da u njega nema uvid pojedinac ili jedna kompanija ili institucija, već funkcioniše po principu P2P. Svaka promena koja se desi beleži se na kopijama koje poseduju nodovi (dobrovoljni korisnici) koji imaju podatke. Ovo takođe obezbeđuje transparentnost podataka i prednost u vidu nemogućnosti manipulacije podacima. Blockchain je izuzetno povoljan sistem, pa se njegova primena polako širi i na mnoge druge oblasti poput finansija, ekonomije i slično.

Šta je Industrija 4.0?

Industrija 4.0 je termin koji se koristi za trendove automatizacije, kao i za trendove razmene podataka u proizvodnoj tehnologiji. Četvrtu industrijsku revoliciju čine četiri elementa, i to:

  1. Cyber-physical systems ili sajber fizički sistemi;
  2. Internet of Things ili internet stvari;
  3. Cloud Computing ili računarstvo u oblaku;
  4. Cognitive Computing ili kognitivno računarstvo.

Osnovna ideja Industrije 4.0 je kreiranje takozvanih pametnih fabrika. Ove fabrike sadrže sajber fizičke sisteme, čiji su zadaci praćenje fizičkih procesa koji se dešavaju, kreiranje virtuelne kopije fizičkog sveta i donošenje decentralizovanih odluka.

Treba napomenuti da Četvrta industrijska revolucija traje, da je sada u fazi formiranja i da se i ona, kao i prethodne industrijske revolucije, dešava u nekoliko talasa, to jest faza:

  • prvi talas – integrisana softverska rešenja koja nastaju radi jednostavnije logistike i brže proizvodnje u automobilskoj industriji;
  • drugi talas – dešava se trenutno i zahvata medicinsku tehnologiju, elektronsko inženjerstvo, mašinsko inženjerstvo i energetske sisteme;
  • treći talas – tek treba da zahvati hemijsku i avio-svemirsku industriju.

Da bi se određena industrija i određeni sistem mogli nazvati Industrijom 4.0, oni moraju imati: međuoperativnost, informacionu transparentnost, tehničku pomoć i decentralizovano donošenje odluka.

Plan i program predavanja

1. Promene u poslovanju – šta predstavlja digitalna disrupcija i kako su digitalne promene uticale na gotovo sve industrije rada

2. Gartner Hype Cycle i Blockchain – grafički prikaz svih životnih ciklusa kroz koje tehnologija prolazi od samog nastanka do zrelosti i široko rasprostranjene upotrebe

3. Menjanje tržišta i propuštene prilike na konkretnim primerima

4. Industrija 4.0 – uticaj savremenih informacionih tehnologija na industrijsku proizvodnju

5. Virtual/Voice Assistance

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se