Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Marketing in IT

Svaka kompanija postoji i zarađuje zahvaljujući pravilno osmišljenim marketinškim strategijama koje utiču na vidljivost brenda i povećavanje broja kupaca, a samim tim i prihoda. Marketing je u srži svakog poslovanja, a ono koje se sada odvija u digitalnom svetu zahteva poznavanje različitih tehnika koje su prilagođene savremenim tehonologijama i različitim platformama.

Razvojem informaciono-komunikacionih tehnologija promenio se i način na koji se marketing na internetu koristi, otvorili su se novi kanali komunikacije, pojavile nove tehnike, modeli oglašavanja, formati sadržaja i sl. Savremene tehnologije su današnje kampanje personalizovale za korisnike, uvele dvosmernu komunikaciju, bolje i uže targetiranje ciljne grupe itd. To je sve promenilo način na koje kompanije posluju i kreiraju poslovne strategije.

Potrošači danas žele više od kupovine, oni žele da stvaraju vezu sa brendom i da delite i da se zalažete za vrednosti u koje oni veruju. Savremene tehnologije i platforme su potrošačima dale mogućnost da iskažu svoje mišljenje i jasno ukažu brendovima koje su njihove potrebe i njihova očekivanja, a sa druge strane, kompanije su dobile mogućnost da u realnom vremenu dobijaju direktan feedback od svojih potrošača.

Marketing na internetu je svakako drugačiji, akcenat je na tome zašto brendovi nešto rade i kako to utiče na društvo u celini i samu ekonomiju, koristeći sve prednosti digitalnog okruženja.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: E-Business & Internet Marketing.

Opis i cilj kursa Marketing in IT

Kurs Marketing u informacionim tehnologijama na samom početku u prvom modulu obrađuje neke od osnovnih pojmova marketinga, njegove različite koncepcije, marketinško okruženje i uticaj na potrošača, marketinški miks i njegove elemente, kao i proces upravljanja marketingom. Nakon toga, polaznici će imati priliku da se upoznaju sa ključnim elementima marketing plana i elementima SWOT analize, kao i saznati kako su savremene tehnologije uticale na marketing na internetu i promenile način na koji se on danas koristi i primenjuje u svakodnevnom poslovanju.

U nastavku kursa je predstavljen značaj marketinškog istraživanja kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu. Detaljno se obrađuju sve faze procesa marketinškog istraživanja, sa fokusom na ključna pitanja u vezi sa istraživanjem tržišta, potrošača i konkurencije. Polaznici će se upoznati sa karakteristikama marketinškog informacionog sistema kao informacione baze za donošenje odluka iz raznih domena upravljanja marketingom, sa akcentom na ulozi informacionih tehnologija u marketinškim istraživanjima.

Pored toga, u kursu se obrađuju pojam, značaj, karakteristike i različiti oblici direktnog marketinga i načini njegove primene. Polaznici će imati prilike da se upoznaju sa oblicima lične prodaje, direktnom poštom i marketingom sa direktnim odzivom, telemarketingom, društvenim i poslovnim marketingom, promotivnim marketingom, kao i marketingom u uslužnim delatnostima.

Takođe, jedan od osnovnih ciljeva kursa Marketing in IT, konkretno marketinga na internetu, jeste razumevanje svih marketinških aktivnosti, kako sa tradicionalnog tako i sa savremenog aspekta. Pored toga, cilj kursa jeste da polaznici steknu znanja o tome šta karakteriše marketinške informacione sisteme, šta je to SWOT analiza i kako se primenjuje, kao i šta predstavlja direktni marketing.

Polaznici će saznati sve o osnovama marketinga, elementima i strategijama marketing planiranja, organizacije i sprovođenja marketinških aktivnosti, kao i raspoloživim alatima za realizaciju marketinga na internetu. Uz praktična znanja i veštine internet marketinga koje steknete na ovom kursu moći ćete uspešno da izgradite marketing plan i rukovodite marketingom na internetu.

Kurs Kurs Marketing in IT će vam odgovoriti na pitanja:

Šta podrazumeva proces upravljanja marketingom?

U poslovanju menadžment se odnosi na proces koordinacije resursa i njihovo efikasno korišćenje u nastojanju da se ispune poslovni ciljevi, a marketingom se upravlja preduzimanjem različitih upravljačkih aktivnosti u oblasti tržišta, istraživanja marketinga, marketinga informacionog sistema, planiranja marketinga, promotivnih aktivnosti, prodaje, planiranja cena, distribucije, organizovanja i pružanja postprodajnih usluga i kontrole izvršenja postavljenih ciljeva. Proces upravljanja marketingom sastoji se iz četiri faze, a to su:

 • analiza situacije – utvrđivanje potencijalnih slabosti i snaga poslovnih subjekata;
 • planiranje marketinških aktivnosti – određivanje ciljeva, marketinških strategija, taktika i kontrola;
 • organizacija i implementacija marketinških aktivnosti – funkcionalni i geografski modeli, modeli
 • organizacije na bazi proizvoda i market, model organizacije marketinga prema tržištima, i organizacioni model u malom biznisu;
 • kontrola marketinških aktivnosti – merenje rezultata, upoređivanje postignutih rezultata i preduzimanje akcija;

Šta je marketinški miks?

Marketinški miks je termin koji je Američka asocijacija za marketing kreirala pedesetih godina prošlog veka da bi objasnila način na koji marketinški stručnjaci donose važne odluke o tome kako se može sprovesti dobar marketinški plan. Marketinški miks (4P) sastoji se od:

 • cene,
 • proizvoda,
 • promocije,
 • distribucije.

To je grupa marketinških varijabli koje kompanija kombinuje i kontroliše kako bi proizvela željeni odgovor na tržištu. To je veoma važan marketinški alat, koji se sastoji od svih elemenata koji utiču na tražnju za proizvodima koje nudi kompanija. Pored 4P marketing miksa, postoji i 7P marketing miks koji je nastao na osnovu tradicionalnog modela 4P kao proširena verzija u cilju da obuhvati celoukupan razvoj industrije uslužnih delatnosti. Pored cene, proizvoda, promocije i distribucije obuhvata i:

 • procese,
 • ljude,
 • fizičke dokaze.

Šta je SWOT analiza?

SWOT analiza je kompilacija snaga, slabosti, prilika jedne kompanije i pretnji toj istoj kompaniji. Primarni cilj ove analize je da pomogne organizacijama da razviju svest o svim faktorima koji su uključeni u donošenje poslovnih odluka. To je analiza koju treba izvršiti pre nego što se razmatra bilo koja aktivnost kompanije, bilo u smislu novih inicijativa, rekonstrukcije interne politike ili bilo koje druge aktivnosti. Pomoću SWOT analize kompanija će moći da prevaziđe izazove i odredi nove ciljeve koje treba slediti. Takođe, SWOT analiza se može primeniti i na personalnom planu, kao i na poslovnom. 4 ključna elementa SWOT analize su:

 • strengths – snage,
 • weaknesses – slabosti,
 • opportunities – šanse,
 • threats – opasnosti.

Šta obuhvata marketinško istraživanje?

Marketinško istraživanje predstavlja organizovanu aktivnost čiji je cilj povećanje kvaliteta marketinških odluka. Putem marketinškog istraživanja definišu se nove mogućnosti poslovanja i rizik koji one nose, pribavljaju se informacije za proaktivnu strategiju, omogućava se kvalitetnije definisanje ciljeva, kao i kvalitetnije planiranje, organizovanje i kontrola. Takođe, pošto je najčešće usmereno ka potrošačima, marketinško istraživanje predstavlja način za komunikaciju sa potrošačima i, vrlo često, osnov za formulisanje propagandne kampanje i reklamnih poruka.

Kada govorimo o predmetu marketinškog istraživanja, to su najčešće istraživanja o predviđanju tražnje i prodaje, motivima i ponašanju potrošača, tržišnoj poziciji organizacija, proceni uspešnosti ostvarivanja stragije i ciljeva postavljenih od strane organizacije.

Šta su marketinški informacioni sistemi?

MIS ili marketinški informacioni sistem predstavlja skup različitih delova međusobno povezanih u jednu odgovarajuću celinu, to jest u sistem. Taj skup predstavljaju ljudi, mašine, postupci i informacije koji se nalaze u međusobnoj interakciji u okviru date poslovne transakcije. Neophodno je da on bude tako poslovno strukturiran kako bi se mogao prilagoditi svakoj organizacionoj jedinici u kompaniji. Marketinški informacioni sistem daje podršku svim marketinškim aktivnostima kompanije, jer proizvodi i usmerava veliki broj informacija o stanju i dinamici na tržištu. Pored toga što se stvaraju preduslovi za donošenje racionalnih poslovnih odluka, obezbeđuje se i mogućnost njihove neposredne kontrole. Šemu marketinškog informacionog sistema sačinjavaju sledeći elementi: baza podataka, baza matematičko-statističkih metoda, baza modela i komunikacijske veze.

Šta predstavlja rudarenje podataka?

Rudarenje podataka je proces pronalaženja anomalija, obrazaca i korelacija unutar velikih skupova podataka. Koristeći širok spektar tehnika, ove informacije se mogu koristiti za povećanje prihoda, smanjenje troškova, poboljšanje odnosa sa klijentima, smanjenje rizika i još mnogo toga. Sastoji se iz tri prepletene naučne discipline, a to su statistika, veštačka inteligencija i znanja iz oblasti mašinstva. Tehnologija rudarenja se stalno razvija kako bi održala korak sa neograničenim potencijalom velike količine podataka.

U kontekstu marketinga, rudarenje podataka je u osnovi apparat za marketinške aktivnosti koje su zasnovane na znanju i omogućavaju prikupljanje, obradu i implementiranje podataka na jednostavan i brz način, što može doneti veliku prednost u odnosu na konkurenciju. Kada govorimo o tehnikama tipičnim za rudarenje podataka, neke od najčešćih  koje se koriste su:

 • klasifikacija,
 • procenjivanje,
 • pravila udruživanja,
 • deskpricijam
 • grupisanje,
 • predikcija.

Šta je direktni marketing?

Direktni marketing je oblik promocije čiji je cilj da omogući kompanijama da direktno komuniciraju sa ciljnom publikom koristeći razne medije i kanale. Direktna pošta je jedan od najčešćih primera direktnog marketinga. Pojam direktnog marketinga se odnosi na direktnu komunikaciju sa individualnim potrošačima koji su pažljivo izabrani, u interakciji „jedan na jedan” (one-to-one), radi dobijanja neposrednog odgovora. Organizacije počinju da usmeravaju svoju ponudu i komunikaciju ka segmentima ili potrebama individualnih kupaca. Gradeći marku proizvoda, organizacija obično zahteva direktan, neposredan i merljiv odgovor potrošača. Danas, zahvaljujući bazama podataka koje saopštavaju sve o potrebama klijenta, može da se obnovi lična veza koja je počela da se gubi s pojavom masovne proizvodnje i masovnog marketinga.

Plan i program predavanja

1. Osnove marketinga

 • Osnovni pojmovi marketinga
 • Koncepcija marketinga
 • Okruženje i orijentacija marketinga na potrošača
 • Proces upravljanja marketingom
 • Marketinški miks
 • Marketinški plan
 • Swot analiza
 • Spoj marketinga i tehnologije

2. Marketinška istraživanja i marketinški informacioni sistemi

 • Pojam i značaj marketinškog istraživanja
 • Proces marketinškog istraživanja
 • Segmentacija, izbor i pozicioniranje ciljnog tržišta
 • Marketinški informacioni sistemi
 • Implementacija marketinškog informacionog sistema
 • Analiza i komponente marketinškog informacionog sistema
 • Istraživanje međunarodnog marketinškog okruženja
 • Uloga informacionih tehnologija u marketinškom istraživanju
 • Sistemi za automatizaciju prodaje i podršku odlučivanju u marketingu
 • Rudarenje znanja, Data Mininig

3. Posebne vrste marketinga

 • Direktni marketing
 • Lična prodaja
 • Direktna pošta i marketing sa direktnim odzivom
 • Telemarketing
 • Marketing zasnovan na bazi podataka
 • Društveni marketing
 • Poslovni marketing
 • Marketing u uslužnim delatnostima
 • Promotivni marketing

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se