2 programa po ceni 1

Market Planning & Segmentation

Opis kursa

"Marketing je veština pronalaženja, zadržavanja i negovanja unosnih kupaca."
Filip Kotler

Segmentacija tržišta je postupak razvrstavanja potrošača u manje skupine (tržišne segmente) koji imaju slične zahteve i karakteristike ponašanja u kupovini. Na kursu se izučava pojam tržišta, segmentacije i izbora ciljnog tržišta. Polaznici se upoznaju sa pozicioniranjem proizvoda i strategijama pozicioniranja.

Cilj kursa

Cilj kursa je da upozna polaznike sa segmentacijom kao procesom podele tržišta. Cilj je da se obradi segmentacija kao osnova za dalja marketinška istraživanja kao i pozicioniranje proizvoda.