Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Remarketing

Plasiranje jednog proizvoda ili usluge na tržište vrlo često se odnosi na stvaranje interakcije s korisnicima ili kupcima. Međutim, željenu interakciju između korisnika/kupca i kompanije/brenda ponekad je potrebno ponoviti. Vrlo je čest slučaj da želimo da se neka već postojeća ili nova reklamna poruka uputi istoj interesnoj grupi, jer je one potencijalne ili već postojeće kupce potrebno podsetiti ili ih pak uputiti u neku novu akciju. Kako bi postupak kreiranja kampanje bio jednostavniji, pristupa se remarketing praksi. U odnosu na to s koje platforme se vrši oglašavanje, moguće je praviti ponovne interakcije s profilima na društvenim medijima ili pak ostvariti interakciju sa onim korisnicima interneta koji su posetili web lokaciju kompanije ili neku drugu platformu kompanije. 

U okviru prakse remarketinga moguće je jednostavno targetirati ljude koji su ranije ostvarili interakciju s kompanijom ili čak ići i korak dalje, te praviti specifičnu publiku koja će biti kreirana na osnovu nivoa na kojem se nalazi kada je reč o donošenju odluke o kupovini.

Zahvaljujući remarketing kampanji, moguće je izdvojiti one klijente koji su postali kupci od onih koji su u nekom od koraka odustali od kupovine. Ovo je samo jedna od pogodnosti koje donosi PPC kampanja digitalnog marketinga, s kojom ćete detaljnije moći da se upoznate kroz kurs Remarketing.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: PPC & Digital Channels Manager.

Opis i cilj kursa Remarketing

U okviru kursa Remarketing biće prilike da se detaljnije upoznate s tim šta predstavlja praksa remarketinga i koja je njegova uloga u savremenom oglašavanju. Uvidećete sve beneficije koje je moguće ostvariti upotrebom remarketing kampanja. 

Poseban deo kursa posvećen je generisanju podataka. Drugim rečima, kako bi se upotrebile kampanje remarketinga, neophodno je da se generišu podaci i da se zabeleže oni korisnici koji su bili na vebsajtu ili platformi, koji su se prijavili na newsletter, koji su preuzeli izvesni dokument itd. Tom prilikom prikupljaju se podaci u bazi na osnovu kojih se generišu grupe primalaca, među kojima neki od njih – prema izvesnim kriterijumima prepoznatim u bazi – mogu biti zainteresovani i za plasiranu poruku.

Izdvojeni problemski okviri koji će biti obrađeni na kursu tiču se oblasti postavljanja ciljeva kampanja remarketinga, a biće obrađen i remarketing prema vrstama kampanja. U skladu sa svakom vrstom remarketing kampanje, kroz kurs ćete imati priliku da se upoznate s karakteristikama i upotrebom različitih remarketing kampanja, kao što su: RLSA (Remarketing Lists for Search Ads ili Remarketing liste na Google Search mreži), Display Remarketing kampanje, YouTube Remarketing kampanje, Remarketing App Install kampanje i dinamički remarketing. Posebna pažnja na kursu biće posvećena RLSA kampanjama. 

Cilj ovog kursa je i da vas upozna s načinom na koji je moguće kreirati novu publiku pred kojom će se prikazivati reklamna poruka. Osim priče o kreiranju publike za remarketing kampanje, biće reči i o kreiranju RLSA kampanje, te ćete kroz demonstraciju u praksi biti detaljno upućeni u korake plasiranja Display Remarketing kampanje, zatim YouTube Remarketing kampanje, Video Remarketing kampanje i App Install Remarketing kampanje. Poseban deo kursa posvećen je naprednijem obliku remarketinga – dinamičkom remarketingu. Drugim rečima, upoznaćete se s tim kako da pred korisnike koji su posetili vaš vebsajt plasirate kampanju u kojoj će se prikazati upravo ono što su korisnici i videli na vebsajtu. 

Segmentacija publike je proces u kom se prikupljena publika deli prema određenim karakteristikama s ciljem da se naprave grupe. Korisnici se mogu segmentirati prema različitim karakteristikama: ponašanje, vreme i postojeći kupci. 

Poslednji i vrlo važan segment kursa posvećen je optimizaciji remarketing publike. Prilikom optimizacije remarketing kampanje moguće je testirati i optimizovati oglas, bidove, landing strane, parametar frekventnosti i dr.

Kurs Remarketing odgovoriće na pitanja:

Šta je RLSA?

RLSA je skraćenica od Remarketing Lists for Search Ads (Remarketing liste na Google Search mreži). RLSA jesu remarketing liste koje imaju veoma široku primenu. Google Search mreža funkcioniše na potpuno drugačiji način od ostalih mreža, zbog čega se remarketing kampanje koje se plasiraju na ovoj mreži u većoj meri razlikuju od ostalih kampanja. RLSA kampanje služe za prilagođavanje pretrage na osnovu toga da li je korisnik već posetio vebsajt ili neku drugu platformu. RLSA kampanje imaju široku primenu i najčešće se koriste u slučaju kada se prilagođava bid, zatim kada se prikazuje oglas posetiocima vebsajta ili kada želimo da se „isključi određena publika” (Exclude Public), odnosno kada želimo da izbegnemo prikazivanje oglasa pred određenom publikom.

Šta su Display Remarketing kampanje?

Cilj Google Display Remarketing kampanja je ostvarivanje interakcije korisnika sa oglasom. Oglasna poruka u okviru Display Remarketing kampanje najčešće je statična – u vidu banera, a može biti i dinamična – u vidu različitih animacija. Ove oglasne poruke su u formatu koji se plasira putem Google Display kampanja. Oglasne poruke u navedenim formatima se plasiraju korisnicima koji su ostvarili neku interakciju s poslovanjem kompanije dok su bili na drugim vebsajtovima koji su promovisali konkretnu kompaniju. Google Display Remarketing kampanja može se primeniti u slučajevima kada se želi prilagoditi bid, zatim prilikom prikazivanja oglasa posetiocima vebsajta i u slučajevima excludeovanja (isključivanja ili izostavljanja) publike.

Šta je sve moguće optimizovati u okviru remarketing publike?

Kao i svaki drugi element koji se može kreirati u PPC kampanji, prilikom optimizacije kampanje moguće je testirati oglas, zatim custom kombinacije, frequency cap, bidove i landing strane. Testiranje oglasa može imati veliki značaj prilikom optimizacije, posebno onda kada se želi definisati snažna poruka, koja je veoma bitna u PPC kampanjama. Kod remarketing kampanja veoma je bitno da se personalizuje poruka. Budući da postoji mogućnost da se dobro segmentiraju korisnici vebsajta, loša strategija može biti da se on ne personalizuje. Osim testiranja teksta oglasa, moguće je praviti i različite custom kombinacije karakteristika posetilaca vebsajta, zbog čega se kao određen predlog može istaći test od nekoliko različitih kombinacija koje su najprofitabilnije za biznis. Moguće je, takođe, praćenje i učestalosti pojavljivanja oglasa kampanje, te pronalaženje onih mesta koja se mogu tumačiti kao prelomne tačke nakon kojih dolazi do opadanja konverzije. Testiranje bida može prikazati bidding strategiju koja je dala bolje rezultate, dok remarketing kampanje mogu poslužiti i za testiranje različitih landing stranica.

Marketar razrađuje remarketing strategiju

Plan predavanja

1. Remarketing 

2. Generisanje podataka 

3. Ciljevi remarketing kampanja 

4. Remarketing po vrstama kampanja 

 • RLSA 
 • Display Remarketing kampanje 
 • YouTube Remarketing kampanje 
 • Remarketing App Install kampanje 
 • Dinamički remarketing 

5. Segmentacija remarketing publike 

 • Segmentacija na osnovu ponašanja
 • Segmentacija na osnovu vremena
 • Segmentacija na osnovu postojećih kupaca

6. Optimizacija remarketing publike

 • Testirati oglas 
 • Testirati custom kombinacije 
 • Testirati frequency cap 
 • Testirati bidove 
 • Testirati landing strane

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se