Pridruži se generaciji 2023/24!

PPC kurs

Online oglašavanje je jedno od najvažnijih segmenata internet marketinga. Zato je PPC kurs izuzetno važan za usvajanje znanja iz oblasti osmišljavanja i sprovođenja plaćenih aktivnosti. Ovaj vid online oglašavanja je izuzetno efikasan, zbog čega predstavlja veoma efikasno sredstvo u privlačenju potencijalnih klijenata i izgradnji brenda. Često dolazi do zabune i mešaju se pojmovi SEO i SEM. 

SEO (Search Engine Optimization) odnosi se na različite tehnike i aktivnosti na sajtu i van njega, koje dovode do što boljeg pozicioniranja na pretraživaču u rezultatima organske pretrage. S druge strane imamo Search Engine Marketing (SEM), koji koristi i kombinuje plaćene i organske strategije kako bi se sajt što bolje rangirao u rezultatima pretrage.

PPC se odnosi na Pay Per Click model oglašavanja, gde oglašivač plaća za oglase po kliku. Oglašavanje se vrši na osnovu odabranih ključnih reči od kojih zavisi vidljivost oglasa i ovaj model oglašavanja podržavaju različiti servisi, kao što su Bing, Google, Baidu, Yandex itd. Pored pretraživača, PPC model oglašavanja uspešno funkcioniše i na drugim platformama kao što Facebook, LinkedIn, Twitter i sl. Ukoliko uzmemo za primer Google, gde će se koji oglas i od kojeg oglašivača prikazati zavisi od ocene koja se naziva AdRank, na osnovu koje Google donosi odluku i ta ocena se sastoji od 5 elemenata.

Opis i cilj PPC kursa

PPC kurs objašnjava prinicip Pay Per Click oglašavanja, koje opcije su vam kao oglašivaču dostupne, kao i koji su načini koji vam mogu pomoći da unapredite načine oglašavanja i targetiranja ciljne grupe. Zatim, fokus ovog kursa jeste na modelu oglašavanja PPC u okviru Facebook Ads Managera, dok se drugi deo kursa odnosi na Google Ads sistem. Na samom početku kursa biće objašnjeno kako funkcioniše ovaj model, šta predstavlja kontekstualni advertajzing i kako funkcioniše, kao i kako funkcioniše tzv. licitacija i kako da postignete što bolju ocenu.

Nakon toga, kurs nas uvodi u oglašavanje na FB-u, u to kako funkcioniše, šta predstavlja jedna kampanja i šta se definiše u okviru nje, koji sve formati oglasa postoje u zavisnosti od cilja koji smo izabrali, kao i prikaz FB Business Managera, njegovog interfejsa, postavljanja Facebook Pixela i načina na koje možemo pratiti rezultate kampanje. 

Drugi deo kursa posvećen strukturi Google Ads naloga, ključnim rečima, podešavanju kampanje prema različitim faktorima i sl. Takođe, PPC kurs obrađuje makro i mikro kampanje, oglasne ekstenzije, kada i gde ih koristiti, kao i bidding strategije, šta predstavljaju i koje vrste bidding strategija postoje. Cilj kursa jeste da se polaznici na praktičnim primerima upoznaju sa načinom korišćenja različitih sistema oglašavanja, kao što su FB Ads Manager i Google Ads sistem, kako da kreiraju naloge na njima i upoznaju se sa interfejsom sistema i opcijama koje oni sadrže.

Kurs daje praktične primere i objašnjava na koje sve to načine možete da targetirate ciljnu grupu i kontrolišete budžete u okviru svojih mogućnosti. Još jedan cilj kursa jeste da se polaznicima pruže potrebna znanja i veštine iz oblasti unapređenja plaćenih tehnika reklamiranja – kontekstualnog oglašavanja, kao i da se osposobe da samostalno odrede adekvatnu strategiju koja odgovara postavljenim poslovnim ciljevima. Krajnji cilj jeste da polaznici mogu samostalno uspešno planirati, kreirati i voditi različite Google reklame, kao i da prate rezultati istih, na osnovu čega mogu planirati dalje kampanje.

PPC kurs će vam odgovoriti na pitanja:

Šta je PPC?

PPC je skraćeno od Pay Per Click i predstavlja model oglašavanja koji omogućava prodavcima da plate samo kada korisnik klikne na oglas. Pretraživači (Google, Bing, Yandex itd.) omogućavaju ovaj način oglašavanja, gde se preko tzv. aukcije oglašivači takmiče čiji oglas će biti prikazan korisniku. Da biste prikazali PPC oglas, neophodno je da ispunite određene uslove. Google je istakao 5 faktora koji utiču na pozicioniranje i plasiranje oglasa, a to su:

  • cena koju ste zadali – bid, koji predstavlja maksimalnu cenu koju želite da platite po kliku na oglas,
  • kvalitet oglasa i landing strane, gde Google Ads takođe uzima u obzir relevantnost teksta koji se nalazi u okviru oglasa u odnosu na ključnu reč, kao i landing stranu, odnosno web stranu na koju usmeravate direktno sa oglasa,
  • dodaci u oglasu (Ad Extensions) i drugi formati,
  • prag za rang oglasa, jer Google postavlja minimalne granice kvaliteta koje mora oglas ispuniti kako bi mogao da se nađe na određenoj poziciji,
  • korisničko pretraživanje. 

PPC na Facebooku?

Kao i u okviru Google mreže, PPC oglasi veoma dobro funkcionišu na Facebooku, jer omogućavaju usko targetiranje, kao i kastomizaciju oglasa prema cilju, budžetu i karakteristikama ciljne grupe, pa ovaj model oglašavanja postaje sve popularniji danas. Na osnovnom nivou PPC oglasi funkcionišu skoro isto i na FB-u i na Googleu. FB PPC oglase kreirate u okviru Facebook Ad Managera, gde imate mogućnost korišćenja velikog broja različitih opcija u cilju kreiranja što efektnijeg oglasa. 

Oglasi mogu biti u formatu standardne fotografije, video-oglasa, carousel oglasa (oglašavanje više linkova u okviru jednog oglasa). Prilikom kreiranja oglasa oni se mogu različito pozicionirati, uključujući bočnu traku, na desktop ili mobilnoj platformi i sl. Veliki broj oglašivača koristi Facebook zbog lakog i preciznog targetiranja, brojnih mogućnosti praćenja statistike, kontrolisanja budžeta itd.

Kako mogu koristiti Google Ads?

Google display mreža vam omogućava da dođete do ljudi koji pretražuju preko web pretraživača, gledaju video-snimke na YouTubeu, proveravaju svoj Gmail nalog ili koriste različite mobilne aplikacije. Google mreža oglašavanja je dizajnirana tako da vam omogući da pronađete pravu ciljnu grupu. Pored brojnih opcija koje Google Ads nudi prilikom kreiranja i optimizacije oglasa, takođe, kroz Google Analytics možete pratiti rezultate i prema tome vršiti optimizaciju oglasa. Za dobru PPC kampanju potrebno je:

  • da je sajt responsive,
  • da je podešeno praćenje konverzija,
  • da su jasno definisani ciljevi kampanje.

Za jedan sajt kažemo da je responsive kada je njegovo prikazivanje i korišćenje prilagođeno različitim uređajima. Drugim rečima, svaki sajt treba da bude dizajnerski i funkcionalno prilagođen uređaju na kojem se koristi.

PPC kurs

Plan i program predavanja

1. Uvod u PPC – upoznavanje sa modelom oglašavanja Pay Per Click

2. Facebook Advertising – uvod u Pay Per Click oglašavanja preko Facebooka

3. Facebook Advertising – interfejs i metrika u PPC oglašavanju

4. Facebook Advertising Advanced – Business Manager

5. Makro i mikro kampanje

6. Ključne reči i struktura Google Ads naloga

7. Bidding strategije i remarketing

8. Google Shopping

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren! Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.