SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

PPC kurs

Online oglašavanje je jedno od najvažnijih segmenata internet marketinga. Zato je PPC kurs izuzetno važan za usvajanje znanja iz oblasti osmišljavanja i sprovođenja plaćenih aktivnosti. Ovaj vid online oglašavanja je izuzetno efikasan, zbog čega predstavlja veoma efikasno sredstvo u privlačenju potencijalnih klijenata i izgradnji brenda. Često dolazi do zabune i mešaju se pojmovi SEO i SEM. 

SEO (Search Engine Optimization) odnosi se na različite tehnike i aktivnosti na sajtu i van njega, koje dovode do što boljeg pozicioniranja na pretraživaču u rezultatima organske pretrage. S druge strane imamo Search Engine Marketing (SEM), koji koristi i kombinuje plaćene i organske strategije kako bi se sajt što bolje rangirao u rezultatima pretrage.

PPC se odnosi na Pay Per Click model oglašavanja, gde oglašivač plaća za oglase po kliku. Oglašavanje se vrši na osnovu odabranih ključnih reči od kojih zavisi vidljivost oglasa i ovaj model oglašavanja podržavaju različiti servisi, kao što su Bing, Google, Baidu, Yandex itd. Pored pretraživača, PPC model oglašavanja uspešno funkcioniše i na drugim platformama kao što Facebook, LinkedIn, Twitter i sl. Ukoliko uzmemo za primer Google, gde će se koji oglas i od kojeg oglašivača prikazati zavisi od ocene koja se naziva AdRank, na osnovu koje Google donosi odluku i ta ocena se sastoji od 5 elemenata.

Opis i cilj PPC kursa

Cilj kursa PPC je da predstavi dva osnovna kanala za oglašavanje na internetu koji se primenjuju u oglašivačkoj tehnici PPC. Fokus prvog dela kursa je na modelu oglašavanja PPC u okviru Facebook Ads Managera, dok se drugi deo kursa odnosi na sistem Google Ads. Međutim, ono što prethodi priči o oglašivačkim servisima na internetu jeste predstavljanje konkretnog modela oglašavanja. Drugim rečima, u uvodnom delu kursa imaćete priliku da se upoznate sa terminom PPC, zatim da upoznate različite oglašivačke servise koje nudi Google, ali i da saznate nešto više o osnovnim pojmovima kao što su: remarketing, licitacija, ad rank, a biće reči i o razlici između PPC i SEO oblasti. Ipak, najveći deo kursa posvećen je upravo dvema najvažnijim oglašivačkim platformama i njihovom interfejsu.

Osim toga, biće predstavljena i struktura oglašavanja, različite uloge u oglašivačkoj praksi itd. U okviru ovog modula objasnićemo princip PPC oglašavanja, koje opcije su vam kao oglašivaču dostupne i koji su načini koji vam mogu pomoći da unapredite oglašavanje i targetiranje ciljne grupe. 

Cilj kursa jeste da se polaznici na praktičnim primerima upoznaju sa načinom korišćenja različitih sistema oglašavanja i da nauče kako da kreiraju i targetiraju ciljne grupe i kontrolišu budžete u okviru svojih mogućnosti. Osim toga, kroz kurs PPC-a polaznici će imati priliku da se bliže upoznaju sa administratorskim nalozima i da nauče da njima samostalno upravljaju, da dodeljuju potrebne uloge poslovnim saradnicima. Zahvaljujući precizno objašnjenim oglašivačkim okvirima nakon završenog kursa steći ćete korisno znanje o različitim oblicima ili formatima oglašavanja, ingerencijama, načinima plaćanja i potrošnje oglasa i drugim neophodnim terminima koje treba da poznaje budući PPC oglašivač.

Jedna od osnovnih ideja ovog kursa je da pruži korisna teorijska znanja, koja su upotpunjena pragmatičnim objašnjenjima u vezi sa praktičnim okvirima pronalaženja ključnih reči za oglašavanje, zatim definisanje ciljeva kampanja i odabira formata oglašavanja i konačno za potrošnju budžeta i optimizaciju postignutih rezultata. Kurs PPC koncipiran je tako da pruži odgovore na sva pitanja sa kojima je neophodno upoznati se pre kreiranja prve PPC kampanje na Googleu ili Facebooku.

PPC kurs će vam odgovoriti na pitanja:

Šta je PPC?

PPC je skraćeno od Pay Per Click i predstavlja model oglašavanja koji omogućava prodavcima da plate samo kada korisnik klikne na oglas. Pretraživači (Google, Bing, Yandex itd.) omogućavaju ovaj način oglašavanja, u kome se preko takozvane aukcije oglašivači takmiče čiji oglas će biti prikazan korisniku. Da biste prikazali PPC oglas, neophodno je da ispunite određene uslove. Google je istakao sledećih pet faktora koji utiču na pozicioniranje i plasiranje oglasa:

 • cena koju ste zadali (bid); bid predstavlja maksimalnu cenu koju želite da platite po kliku na oglas;
 • kvalitet oglasa i landing strane, gde Google Ads takođe uzima u obzir relevantnost teksta koji se nalazi u okviru oglasa u odnosu na ključnu reč, kao i landing stranu, odnosno web stranu na koju usmeravate direktno sa oglasa;
 • dodaci u oglasu (Ad Extensions) i drugi formati;
 • prag za rang oglasa, jer Google postavlja minimalne granice kvaliteta koje oglas mora ispuniti kako bi mogao da se nađe na određenoj poziciji;
 • korisničko pretraživanje.

PPC na Facebooku?

Kao i u okviru Google mreže, PPC oglasi veoma dobro funkcionišu na Facebooku, s obzirom na to da ovaj model oglašavanja postaje sve popularniji, jer omogućava usko targetiranje, kao i kastomizaciju oglasa prema cilju, budžetu i karakteristikama ciljne grupe. Na osnovnom nivou, PPC oglasi funkcionišu skoro isto i na Facebooku i na Googleu. PPC oglase za Facebook kreirate u okviru Facebook Ads Managera, gde imate mogućnost korišćenja velikog broja različitih opcija radi kreiranja što efektnijeg oglasa.

Oglasi mogu biti u formatu standardne fotografije, video-oglasa, carousel oglasa (oglašavanje više linkova u okviru jednog oglasa). Prilikom kreiranja oglasa, oni se mogu različito pozicionirati, uključujući bočnu traku, na desktop ili mobilnoj platformi i slično. Veliki broj oglašivača koristi Facebook zbog lakog i preciznog targetiranja, brojnih mogućnosti praćenja statistike, kontrolisanja budžeta itd.

Kako mogu koristiti Google Ads?

Google display mreža vam omogućava da dođete do ljudi koji pretražuju preko web pretraživača, gledaju video-snimke na YouTubeu, proveravaju svoj Gmail nalog ili koriste različite mobilne aplikacije. Google mreža oglašavanja je dizajnirana tako da vam omogući da pronađete pravu ciljnu grupu. Pored brojnih opcija koje Google Ads nudi prilikom kreiranja i optimizacije oglasa, takođe, kroz Google Analytics možete pratiti rezultate i prema tome vršiti optimizaciju oglasa. Za dobru PPC kampanju potrebno je:

 • da je sajt responsive;
  da je podešeno praćenje konverzija;
  da su ciljevi kampanje jasno definisani.

Kada kažemo da je sajt responsive, mislimo na to da je on responzivan u smislu da dizajn omogućava optimizovano prikazivanje i kretanje kroz sajt koji će biti pregledan na različitim uređajima. Drugim rečima, svaki sajt treba da bude dizajnerski i funkcionalno prilagođen uređaju na kojem se koristi.

PPC kurs

Plan i program predavanja

 • Uvod u PPC
 • Facebook Advertising – Osnove
 • Facebook Advertising – Interfejs i metrika
 • Facebook Advertising Advanced – Facebook Business Manager
 • Google Ads i struktura naloga
 • Google Ads – Keywords
 • Definisanje ciljeva kampanje i formati oglasa
 • Strategije biddinga i remarketing

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se