SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Search Engine Marketing za promociju vašeg sajta

Za uspešnu promociju sajta biće potrebno da naučite više o oblasti koja se zove Search Engine Marketing (SEM). Radi se o kombinovanju tehnika koje se odnose na promovisanje sajtova plaćanjem reklama ili njegovim organskim pozicioniranjem.

vrh google pretrage

Bez pretraživača danas je praktično nemoguće zamisliti upotrebu interneta. S vremenom količina postojećih sajtova eksponencijalno je rasla i postalo je evidentno da se mora pronaći način kako se može doći do željenog sadržaja. Porastom konkurencije javila se izrazita potreba da se svi ti sajtovi rangiraju na određeni način kako bi se izdvojili oni koji su kvalitetniji.

Tada se i javila ideja da je moguće zaraditi ukoliko se određenim sajtovima omogući da budu u vrhu pretrage. U prevodu, bilo je moguće da platite kako bi se baš vaš sajt našao među najboljim rezultatima. Na takav način i danas funkcionišu pretraživači, s tim što je ceo taj model sada dosta sofisticiraniji.

Neophodno je da uložite mnogo truda da biste danas bili u samom vrhu pretrage, jer se u 21. veku podrazumeva da svaka firma ima veb-sajt i da radi na njegovom što boljem pozicioniranju.

Ranije je Search Engine Marketing podrazumevao kombinovanje SEO i PPC tehnika. Međutim, kako se razvijao internet, pažnja se više usmeravala na PPC i ostale tehnike oglašavanja koje se plaćaju. Search Marketing je naziv koji je u praksi skoro zamenio termin Search Engine Marketing, koji se sada sve više odnosi na plaćene metode promocije.

Ipak, rad na kvalitetnoj optimizaciji sajta svakako je neophodan kako biste postigli vrhunske rezultate, što govori o tome da je potrebno da se upoznate sa obe oblasti kako biste se uspešno bavili SEM-om.

Vrh Google pretraga i kako doći do njih

Govoreći o tome koliko je važno optimizovati sajt kako bi se on što bolje rangirao u pretrazi, podrazumeva se da se pre svega radi o trenutno najjačem pretraživaču – Googleu. Drugi pretraživači, kao što su Bing, DuckDuckGo, Baidoo, Ask.com, Yandex i sl., od kojih su najjači Yandex, Bing, Baidoo, ipak se još uvek ne mogu porediti sa Googleom i upravo je zbog toga prioritet obezbediti dobro rangiranje u rezultatima koje daje ovaj search engine.

SEO optimizacija svakako predstavlja početni i najvažniji korak i ona obuhvata rad na sajtu sa ciljem njegovog što boljeg pozicioniranja u rezultatima organske petrage. U zavisnosti od cilja koji je postavljen, optimizaciji se može pristupiti na više načina. U skladu sa tim, metode se mogu podeliti na one pomoću kojih se optimizacija obavlja praćenjem definisanih pravila, na one pomoću kojih se pokušava prevariti sistem i na one koje su na granici između dozvoljenih i nedozvoljenih.

White hat SEO

White hat SEO metode podrazumevaju da se prilikom optimizacije sajta poštuju sva pravila koje je propisao Google. Ovo je najbolji i jedini ispravan način optimizovanja sajta, kojeg bi svi koji se bave ovom oblasti trebalo da se pridržavaju. Ukoliko vaš sajt ima relevantan sadržaj, napisan je u skladu sa ključnim rečima, pravilno interno linkovan i do njega se lako može doći, a kvalitetni sajtovi upućuju na vas, nema sumnje da ćete s vremenom imati i dobre rezultate.

Sve druge metode kojima se možete služiti, a koje ne spadaju u pravila dobre prakse dugoročno će vam doneti više štete nego dobrih rezultata. Bez obzira na upozorenja o izbegavanju ovih metoda, koje mogu dovesti do velikih kazni, postoje oni koji i dalje pokušavaju da postignu rezultate služeći se njima.

Black hat SEO

Kada je u pitanju black hat SEO, ovde se optimizacija radi na takav način da se krše pravila i pokušava se zloupotrebiti postavljeni sistem. Cilj ovih metoda je da Google pomisli da je neki sajt bolji u odnosu na to kakav zaista jeste. Ove black hat SEO metode koriste se kako bi se brzo došlo do poboljšanja, ali uvek imajte u vidu da one ne daju rezultate na duge staze jer se direktno kose sa utvrđenim pravilima.

optimizacija sajta

Očigledno je da optimizacija koja se vrši na ovakav način nije u skladu sa etičkim principima i na prvi pogled se može videti da su ovakvi sajtovi niskog kvaliteta. Kada Google shvati da neko pokušava da ga nadmudri, a to bude veoma brzo, ono što sledi jeste da će vaš sajt biti prikazan na nižem mestu u pretrazi ili čak i skroz izbačen iz pretrage. Tada je vaše poslovanje skoro osuđeno na propast, jer Google vaš sajt više ne prikazuje u rezultatima pretrage.

Gray hat SEO

Gray hat SEO metode, za razliku od prethodnih metoda, predstavljaju one koje su na granici dozvoljenog. To znači da upotreba nekih metoda, iako one nisu ekspicitno zabranjene, može dovesti do određenih kazni. Iako spadaju u opasniju teritoriju, mnogi SEO stručnjaci se koriste nekim gray hat SEO metodama.

Ovde se radi o tome da ćete rizikovati i probati određene tehnike koje nisu zabranjene, ali ne spadaju u one koje se preporučuju od strane Googlea. Metode koje spadaju u gray hat SEO manje su problematičnije od onih koje spadaju u black hat SEO i mogu vam u određenom smislu doneti rezultate, ali isto tako i ogromne probleme.

Naučite kako se optimizuje sajt

Vrste search engine optimizacije mogu se podeliti na: tehničku optimizaciju (tehnički SEO), on-page optimizaciju (on-page SEO) i off-page optimizaciju (off-page SEO). Sve aktivnosti u okviru ovih nabrojanih vrsta optimizacije imaju za cilj da obezbede kvalitetan sajt koji će se što bolje rangirati.

Tehnički SEO

Tehnička optimizacija podrazumeva da je potrebno imati kvalitetno urađen sajt sa tehničkog aspekta. Ovako uređen sajt Google će lakše pretražiti, a pružiće i bolje korisničko iskustvo. S obzirom na to da utiče na bolje rangiranje sajtova, tehnički SEO je veoma bitan element optimizacije.

optimizacija tehničkih elemenata sajta

Kako bi se obezbedila odgovarajuća brzina sajta, potrebno je da se svi elementi brzo učitavaju (vodite računa o veličini fotografija koje postavljate na sajt). Jedna od bitnijih stvari koja utiče na brzinu sajta jeste dobar hosting. Takođe, potrudite se da na sajtu nemate strane koje imaju dupli sadržaj kako ne biste zbunili korisnike, a mogu i stvoriti određene poteškoće pretraživačima.

Kada je u pitanju prikaz sajta, veoma je važno da on ima responzivan dizajn. Pre svega, svaki sajt mora biti mobile-friendly, tj. potrebno je da bude pregledan na svakom uređaju, ali tako da zadrži potreban kvalitet.

Jedna od tehničkih karakteristika koja se spominje u poslednje vreme jeste SSL sertifikat. SSL podrazumeva da je uspostavljena kriptovana veza, čime se prenos podataka čini sigurnim. Sajt koji ima SSL sertifikat prepoznaćete po tome što njegov URL počinje sa https://. Još jedan razlog zbog koga treba da ih koristite jeste taj što Google takvim sajtovima daje blagu prednost.

Tehnički SEO podrazumeva mnogo više od navedenog. Najbolji način da u potpunosti savladate tehničke aspekte optimizacije i usavršite SEO znanje jeste search engine optimization kurs.

On-page SEO

Kao što smo već rekli, ovde se radi o oblasti koja se odnosi na sve aktivnosti koje obavljamo na samom sajtu. Da biste rekli da ste uspešno optimizovali svoj sajt, postoje brojna pravila i metode koje treba da ispoštujete.

Iako postoji dosta naprednijih tehnika za čije je izvođenje potrebno da dobro poznajete oblast optimizacije sajtova, za početak će biti dovoljno da pratite neka osnovna on-page SEO pravila.

  • Naslov strane (page title) – Spada u najvažnije on-page elemente i odnosi se na naslov same strane. Ovde je potrebno ubaciti ključnu reč za koju optimizujete stranu. Na primer, vodič za Search Engine Marketing obuhvata ključnu reč Search Engine Marketing.
  • URL struktura – URL je adresa strane i bilo bi dobro da u sebi ima ključnu reč.
  • Meta opis (meta description) – Predstavlja kratki opis strane koji se vidi u pretrazi ispod.
  • Optimizacija sadržaja – Osnovna i najvažnija stvar bez koje se ne može ni pričati o optimizaciji sajta jeste sam sadržaj. Zbog toga je potrebno da on bude kvalitetno napisan i predstavljen tako da bude lak za pretragu i čitanje. Tekstovi sa manjim pasusima koji sadrže podnaslove lakši su za čitanje od onih sa, na primer, manjim slovima i dugačkim pasusima. Takođe, potrebno je da obratite pažnju i na gustinu ključnih reči.
  • Podnaslovi u tekstu – Podnaslovi mogu biti odlično mesto gde možete ubaciti ključnu reč i ostale izraze i fraze koje će dodatno objasniti tekst na strani. Za njihovo obeležavanje koriste se heading tagovi koji imaju iznake h2–h6.
  • Optimizacija fotografija – Pored toga što se slikama vizuelno ulepšava strana, porebno je da one budu odgovarajuće veličine, pravilno imenovane i da sadrže alt tekst, što će pomoći pretraživačima da bolje razumeju sadržaj strane i da ga potencijalno bolje rangiraju.
  • Interno linkovanje – Stranice na sajtu potrebno je međusobno povezati, jer će se tako čitaoci uputiti na sadržaj u kome mogu pronaći dodatne informacije. Na taj način će i pretraživač uvideti da je sajt povezan na logičan način.
  • Eksterno linkovanje – U sam tekst može se ubaciti i eksterni link, preko koga se čitaoci upućuju na eksterne kvalitetne sadržaje.
  • Optimizacija za mobilne uređaje – Kako danas najveći broj korisnika interneta koristi mobilni telefon za pretraživanje, neophodno je da svaki sajt bude optimizovan za prikaz na mobilnim uređajima. Sajt treba da ima kratko vreme učitavanja preko bilo kog uređaja sa kog mu se pristupa i da bude pregledan i lak za upotrebu.

Off-page SEO

Nakon pravilne tehničke i on-page optimizacije sajta, može se preći na off-page SEO. Off-page optimizacija obuhvata aktivnosti koje se obavljaju van sajta, a odnose se na njegovo promovisanje. Relevantnost sajta je veoma bitna, a postiže se dobijanjem kvalitetnih linkova sa drugih relevantnih sajtova.

Ovde je potrebno spomenuti i link building, aktivnost koja podrazumeva kreiranje linkova i koja predstavlja osnovu off-page optimizacije. Najbolji slučaj je kada neko samoinicijativno linkuje ka vašem sajtu i tada govorimo o prirodnim linkovima. To znači da se nekom svideo vaš sadržaj i želi da ga podeli sa drugim (upućuje ga na vaš sajt).

Do dobijanja linka može se doći i tako što platite za link ili ga postavite na nekom forumu, u komentaru na nečijem sajtu itd. Vodite računa kada se služite ovim taktikama jer Google ne gleda sa odobravanjem na njih.

Search Engine Marketing i plaćeno oglašavanje

Pojam Search Engine Marketing (SEM) odnosi se pre svega na plaćene kampanje koje se pojavljuju u pretrazi. U pitanju su oglasi koji se plaćaju u zavisnosti od toga koliko je ljudi kliknulo na njih, koliko su pregleda imali, akvizicije itd. Vrsta oglasa utiče na način plaćanja, kao i cilj koji se želi postići.

adwords plaćeno oglašavanje

Ovako sajt možete veoma brzo pozicionirati u vrhu pretrage za ključne reči koje su bitne za vaše poslovanje. Ukoliko uz plaćene oglase uporedo radite na optimizaciji sajta, bićete na višestrukom dobitku.

Osnovni cilj svake kampanje jeste da privuče što više posetilaca na sajt.  Pretpostavka je da je velika većina ljudi koja klikne na neki oglas zainteresovana za ono što oglas nudi, što znači da na sajt dolaze ljudi koji žele da pogledaju vašu ponudu. Zbog toga je veoma bitno da strana na koju dođu preko vašeg oglasa (landing page) bude što bolja kako bi dovela do što više konverzija koje se vrše preko nje.

Konverzija se može odnositi na prijavu na newsletter, kupovinu nekog proizvoda, skidanje probne verzije nekog programa itd. Treba imati u vidu da PPC marketing i drugi oblici plaćenog oglašavanja mogu biti dosta skupi ukoliko ne dovode do optimalnog broja konverzija, a posetioci sajta odlaze razočarani jer nisu pronašli ono što im je trebalo.

Najbolje platforme za reklamiranje na internetu

Dobro poznavanje platformi za oglašavanje ključno je za uspešno vođenje marketing kampanja na internetu. Iako postoji dosta platformi koje nude prilično dobra rešenja, Google i Facebook su ipak dominantni na tržištu.

Google Ads – Ukoliko ste se odlučili za reklamiranje na internetu i želite dobre rezultate, Google oglasi treba da budu deo vaše strategije s obzirom na dominantnu poziciju Googlea. Ovo je prvo mesto odakle treba da počnete sa oglašavanjem, jer Google svakodnevno prikaže milijarde rezultata pretrage i to je mesto gde i vaš biznis treba da se pojavi. Zbog velike popularnosti ovakvog načina oglašavanja, treba imati u vidu da će za najtraženije ključne reči biti velika konkurencija.

Facebok Ads – Kao što je Google najveći pretraživač, tako je Facebook društvena mreža koja je najveća na svetu. Imajući u vidu da je Facebook vlasnik i Instagrama, može se zaključiti da vaše oglase mogu videti milioni ljudi. Količina podataka o preferencijama i ličnim karakteristikama korisnika koju poseduju pomoći će da se oglasi što bolje filtriraju kako bi bili prikazani najboljoj ciljnoj grupi (na osnovu pola, godina, lokacije, interesovanja itd.)

facebook oglasi

Microsoft Ads – Ukoliko se oglašavate na Bing i Yahoo pretraživačima, možete koristiti ovu platformu za oglašavanje na internetu. Ono što je zanimljivo jeste da su se oni udružili i obezbedili mogućnost kreiranja kampanja za oba pratraživača.

Iako generalno gledano ne mogu ni prići platformi za oglašavanje koju nudi Google, ipak imaju neke svoje prednosti. Ukoliko targetirate američko tržište, dobar izbor može biti Bing, a takođe treba napomenuti i da je za neke ključne reči manja konkurencija i primetna je i razlika u ceni oglašavanja.

AdRoll – Predstavlja platformu preko koje možete da retargetujete ljude pomoću banera i da im dodatno prikažete sadržaj za koji su prvobitno bili zainteresovani. Postoji veliki broj sajtova preko kojih se možete oglašavati koristeći AdRoll platformu.

SEM – razvoj poslovanja na internetu

Grupa raznovrsnih metoda koje se koriste u SEM-u za rangiranje i promovisanje sajta predstavljaju pravo oružje za svakoga ko se bavi razvojem svog biznisa na internetu. Najbolja opcija koja će dovesti do dugoročno dobrog rangiranja predstavlja upravo kombinaciju kampanja oglašavanja i SEO aktivnosti.

Ovako se obezbeđuje visoka pozicija u prikazu rezultata pretrage, što će pozitivno uticati na stabilnost poslovanja i povraćaj uloženih sredstava. Zato je potrebno u podjednakoj meri obratiti pažnju na oba dela Search Engine Marketinga i rezultati će biti vidljivi.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se