SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Automated Email Marketing

Email poruke postale su podrazumevano sredstvo komunikacije poslovnih partnera i kolega. Zahvaljujući email porukama komunikacija dva poslovna partnera ili saradnika ostaje zapisana u virtuelnom prostoru elektronskog poštanskog sandučeta i validira se kao bilo koji drugi nekada pisani i materijalno arhivirani dokument. Prednosti slanja i primanja elektronske pošte su brojne, a ovde će poseban akcenat biti stavljen na mogućnosti pristupanja i odabira automatizovanog procesa slanja email poruka u marketingu. 

Nakon upoznavanja sa značajem emaila u savremenoj poslovnoj komunikaciji, ali i sa svim onim osnovama od kojih zavisi uspešna poslovna korespondencija, poseban deo kursa biće posvećen email marketingu. Iako postoje digitalni marketari koji ne veruju u efikasnost i dobre rezultate koje pruža email marketing, savremena istraživanja u području digitalnog marketinga upućuju na to da email marketing i dalje ima veliki značaj u pretvaranju zainteresovanih klijenata u konkretne kupce, kao i da email kao medij komunikacije jeste jedan od posebno vidljivih i rasprostranjenih vidova komunikacije koji većina primalaca ne smatra agresivnim i odbojnim.

Email marketing doveo je do toga da se željena poruka upakuje na prikladan način pred potencijalnim kupcima, usled čega bi se oni zainteresovali i ušli u dalju interakciju sa prodavcem, a onda kreirali svest o ponuđenom preko elektronske pošte. Automatizacija u email marketingu donela je brojne benefite poslovnim organizacijama.

Opis i ciljevi kursa Automated Email Marketing

Automatizacija u email marketingu organizovana je u tri dela. Prvi deo posvećen je svojevrsnom podsetniku, odnosno glavnim mestima email makretinga koje je neophodno znati pre stupanja u dalje procese upravljanja automatizovanim marketinškim email kampanjama. Sa tim u vezi, u okviru prvog dela biće reči o značaju kreiranja lista primalaca i zakonskim okvirima kojima podleže kreiranje liste email kontakata. Jedan od osnovnih preduslova za plasiranje kvalitetne email kampanje jeste znati na koji način kreirati adekvatan naslov i tekst emaila, ali i na koji način se opredeliti za odgovarajući dizajn i poziv na akciju.

Jedno od posebno važnih mesta prilikom kreiranja email kampanje podrazumeva i znanje o tome kako izbeći spam okidače koji mogu sankcionisati put do recipijenta email poruke. I na kraju, važno je znati i kakav sadržaj je, shodno prilici i cilju, poslati primaocu. Stoga, treba poznavati različite vrste emailova. Sva ova znanja neophodno je posedovati pre pristupanja procesu automatizacije email marketinških kampanja. Drugim rečima, primena automatizacije može dovesti do loših rezultata ukoliko je primenjuje korisnik koji ne poznaje u dovoljnoj meri pravila email marketinga. 

Drugi deo kursa posvećen je praksi automatizacije kampanja, odnosno njenom značaju i ulozi u savremenoj marketinškoj praksi. Ovaj deo ujedno je i uvod u postupke automatizacije, odnosno u sve one alate koji iz manuelne upravljačke prakse upućuju na automatizovanu praksu upravljanja kampanjama. Na tržištu alata za marketare poslednjih godina pojavio se veliki broj alata koji se mogu koristiti u automatizaciji email marketinških kampanja.

Za potrebe ovog kursa biće predstavljeni neki od najznačajnijih alata, kao što su: OptinMonster, Contactually, HubSpot, Intercom, Hatchbuck, E-goi, Act-On, LeadSquared, Marketo, Get Notify, CampaignMonitor, GoViral, Litmus, ReachMail, CakeMail, ConstantContact, Sendinblue, Drip, AWeber, ActiveCampaign, MailerLite, BombBomb, GetResponse, Emma i dr. Na kursu, na jedan sistematičan i koncizan način, upoznaćete se sa osnovnim karakteristikama ovih alata, njihovim značajem i primenom u praksi. Drugim rečima, videćete zbog čega savremeni digitalni marketari ove alate smatraju neophodnim sredstvom rada.

Kurs Automated Email Marketing odgovoriće na pitanja:

Šta je automatizacija u email marketingu?

Automatizacija u email marketingu podrazumeva poruke koje se automatski šalju kroz različite alate, a koje su najčešće izazvane nekim ponašanjem ili akcijom pretplatnika. Stoga, automatizovane elektronske poruke mogu biti plasirane pošto se primalac prijavio na mailing listu ili pošto je primalac postao pretplatnik nekog servisa ili usluge. Automatizovani emailovi mogu prispeti i nakon što je primalac poruke načinio određenu akciju zbog koje će detaljnije obaveštenje dobiti putem emaila ili akciju zbog koje je potrebno da verifikuje svoj identitet u emailu koji je dobio. Zahvaljujući email automatizaciji mnoge kompanije koje se služe automatizovanim radnjama tvrde da na taj način uspevaju da ostvare uštedu vremena i novca. 

Koje su mogućnosti alata za automatizaciju u email marketingu?

Na tržištu alata za digitalne marketare postoji veliki broj alatki koje mogu pomoći u unapređenju marketinške prakse. Brojni alati imaju različite pogodnosti i odlike koje mogu koristiti u marketinškim kampanjama. Ovi alati se mogu razlikovati i prema tome kome su namenjeni. Na primer, koriste ih velike kompanije ili manja poslovanja. Zahvaljujući alatima moguće je kreirati poruke u zavisnosti od toga gde se potencijalni kupac nalazi u prodajnom tunelu. Postoje i oni alati koji obaveštavaju o tome kada primalac pročita email, alati preko kojih se podstiču drugi korisnici koji nisu pretplatnici da pristupe bazi kontakata, alati za integraciju sa ecommerce rešenjima i automatizovanje emailova u zavisnosti od akcija u prodavnicama itd. 

Koji su benefiti od email automatizacije?

Email automatizacija pruža različite koristi svojim korisnicima, a neke od njih su personalizovanje korisničkih iskustava. Drugim rečima, personalizovanjem email poruke i sadržaja pred kupcem ostvaruje se bolja veza sa kupcem i kompanijom koja šalje email. Još jedna od pogodnosti koje pruža automatizacija jeste koordinacija različitih marketinških timova, koji preko ovakvih alata uspevaju da uštede vreme i novac. Dobra automatizovana email kampanja donosila je i veći procenat ponovljenih kupovina, odnosno kupaca koji su se vraćali zbog novih kupovina. Osim svega pobrojanog, treba istaći da jedan od benefita email automatizacije jeste i opcija uodnošavanja i merenja uspešnosti različitih prošlih strateških kampanja i njihovo upoređivanje sa onim aktuelnim. 

Plan i program predavanja

1. Liste primalaca i zakon

  • Kupovina lista
  • GDPR
  • Kako doći do subscribera
  • Segmentacija i personalizacija

2. Pisanje email poruke

  • Kako izbeći SPAM
  • Tipovi emailova

3. Automatizacija

  • Alati automatizacije u email marketingu koji se primenjuju u organizaciji kampanja (OptinMonster, Contactually, HubSpot, GoViral, CampaignMonitor, Litmus, ReachMail, CakemAIL, ConstantContact, Sendinblue, Drip, AWeber, ConvertKit, ActiveCampaign, MailerLite, BombBomb, GetResponse, Emma)

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se