Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Corporate Identity

Danas na tržištu, a to važi za sve industrije, vlada velika konkurencija, što znači da su kompanije primorane da traže inovativne i nove načine predstavljanja, odnosno plasiranja proizvoda ili usluga. Jedan od načina je emotivno povezivanje potrošača i brenda, za šta je neophodan efikasan korporativni identitet. Takav vid konekcije između potrošača i brenda je veoma specifičan, jer se potrošači vežu za brend i proizvode/usluge koje on plasira i postaju mu lojalni, što naposletku dovodi do kupovine koja se ponavlja, kao i do davanja preporuke drugim potencijalnim kupcima. Da bi brend bio identifikovan od strane ciljne grupe, neophodan je adekvatno osmišljen poslovni identitet, zbog čega se on naziva i vizuelnim identitetom kompanije.

Korporativni identitet, imidž i reputacija predstavljaju bazične vrednosti odnosa s javnošću i njihovim planiranjem i formiranjem stvara se osnova kvalitetnih odnosa s različitim ciljnim javnostima. Identitet prezentovan na ovaj način omogućava kompaniji da izrazi svoj karakter, da se diferencira od konkurencije, da se učini prepoznatljivom na tržištu i da stvori emotivnu vezu između ciljne grupe i brenda.

Na ovom kursu se obrađuju korporativni identitet, imidž i reputacija kao ključni elementi, zatim logo, dizajn različitih promo elemenata itd., ali i različite manifestacije poslovne komunikacije radi odgovarajućeg pozicioniranja organizacije u javnosti, jer identitet jedne kompanije može uticati na sveobuhvatan utisak pojedinaca, ali i klijenata, poslovnih partnera i sl. 

Opis i cilj kursa Corporate Identity

Na samom početku kursa detaljno se objašnjava pojam korporativnog identiteta, kao i njegov značaj. Nakon toga sledi nastavna jedinica u kojoj je objašnjeno šta predstavlja logo, kako je nastao zaštitni znak, kao i to koje su ključne karakteristike prilikom izrade logoa. Zatim, kurs se bavi kako teorijskim tako i praktičnim objašnjenjima primarnih i sekundarnih elemenata poslovnog identiteta. Korporativni identitet predstavlja osnov stvaranja jakog brenda, stoga se u kursu ukazuje na značajne karakteristike svih elemenata, knjigu standarda i njenu osnovnu strukturu, što je veoma bitno prilikom kreiranja korporativnog identiteta. 

Takođe, drugi deo kursa je fokusiran na izradu vizit karti i poslovne dokumentacije, elemente direktne prezentacije u skladu sa korporativnim identitetom, koja podrazumeva promo materijale, kao i štampane materijale, zatim sajt kao prezentaciju, ambalažu i sl. Na samom kraju kurs se bavi značajnim elementima korporativnog identiteta kao što su brendiranje vozila, značaj uniformi i korporativni dizajn enterijera i eksterijera.

Na ovom kursu ćete naučiti kako se korporativna komunikacija koristi kao instrument menadžmenta pomoću kojeg su sve forme interne i eksterne komunikacije usklađene. Na taj način se stvara povoljna osnova za odnose između organizacije i njenih ciljnih javnosti, a sve to radi povećanja uspešnosti poslovnih rezultata. Steći ćete i znanje i veštine koji će vam omogućiti da putem korporativnog identiteta i korporativne komunikacije kreirate korporativni imidž i reputaciju i time obezbedite konkurentnu pozicioniranost organizacije. Iz tog razloga je veoma važno da kompanija ima sposobnog PR menadžera

Osnovni cilj kursa jeste da omogući polaznicima da se upoznaju sa strukturom knjige standarda i da na osnovu celokupnog gradiva steknu kompetencije za efikasno kreiranje korporativnog identiteta. Pored toga, cilj je da na osnovu adekvatnih saveta i primera koji su predstavljeni u kursu polaznici na efikasniji način pristupe problemu izrade logoa, izboru korporativnih boja i tipografiji. Nakon uspešno kompletiranog kursa Korporativni identitet, polaznik će posedovati sposobnost izrade osnovne strukture knjige standarda, umeće identifikovanja i kreiranja kako primarnih tako i sekundarnih korporativnih elemenata, umeće identifikovanja i odabira korporativnih boja prema njihovom značenju i svojstvu. 

Kurs Corporate Identity odgovoriće vam na pitanja:

Šta je korporativni identitet i koja je njegova uloga prilikom izrade imidža jedne kompanije?

Korporativni identitet predstavlja širu sliku svih vizuelnih aspekata jedne kompanije – od logoa, vizitkarti, marketinških promo materijala do online korišćenja vizuala radi oglašavanja kompanije, odnosno proizvoda/usluga. Drugim rečima, korporativni identitet jeste skup svih vizuala koji stvaraju sliku o brendu ili generalno o kompaniji. Brend kao takav je, u stvari, pojam u svesti potrošača. Zato kreiranje vizuelnog identiteta brenda zahteva ozbiljnu pripremu kako bi dobio konačan fizički oblik i izgled, na osnovu čega će biti prepoznatljiv na tržištu. Pored toga, cilj korporativnog identiteta jeste i jačanje veze između potrošača i brenda na emocionalnom nivou, predstavljanje kompanije, njene kulture, zaposlenih, stavova, strategija i sl.

Šta spada pod vizuelni identitet?

Ima puno elemenata koji spadaju u korporativni identitet jedne kompanije. U nastavku ćemo navesti neke od njih:

 • ime kompanije,
 • znak i logotip kompanije,
 • paleta korporativnih boja koje se mogu koristiti,
 • korporativni font,
 • unapred definisane veličine slika za različite namene,
 • vizitkarta,
 • koverte sa korporativnim bojama i logoom,
 • brendirano zaglavlje i futer za dokumenta,
 • pečat,
 • kancelarijski materijal (rokovnici, hemijske, blok, fascikle itd.)
 • štampa na različitim proizvodima kao što su majice, kačketi, upaljači, bedževi, kalenadari itd.,
 • brendirani suveniri,
 • outdoor advertajzing,
 • enterijer,
 • brendirana vozila,
 • posteri,
 • flajeri,
 • leci,
 • pakovanja (na primer papirna),
 • sajt,
 • vizuali koji se koriste prilikom online ili offline oglašavanja,
 • različita pakovanja itd.

Šta je knjiga standarda?

Knjiga standarda pokriva različite elemente koji se mogu koristiti u svrhu marketinga, oglašavanja, multimedije i, generalno, u bilo kojem javnom predstavljanju brenda ili kompanije.

Svaka knjiga standarda treba da sadrži kratko objašnjenje knjige i način korišćenja, nekoliko reči o samoj kompaniji ili brendu, misiju i viziju, opis ideja i ciljeva. Nakon toga, neki od glavnih elemenata koje bi svaka knjiga trebalo da sadrži jesu izgled i opis logotipa, boje i fontovi koji su dozvoljeni da se koriste u njemu, dozvoljene veličine logotipa, gde i na kojim površinama sme da se koristi, šta je dozvoljeno a šta nije prilikom kombinovanja logotipa i drugih simbola i sl., zatim korporativne boje – primarne i sekundarne, usvojen font, korporativne grafičke elemente.

Nakon definisanja ovih elemenata, možete definisati id kartice, memorandum i koverte, šablone za PowerPoint i Word šablone, watermark za dokumenta, kao i poželjni izgled bilo kog štampanog materijala. Knjiga standarda može da definiše i pravila za marketing (izgled oglasa na različitim kanalima oglašavanja, izgled sajta, banera i sl.), ali i različita dizajnerska rešenja za automobile, ambalažu proizvoda, eksterijer i enterijer, uniforme za zaposlene itd.

Plan i program predavanja

1. Pojam korporativnog identiteta i struktura knjige standarda

2. Logo

 • definisanje ključnih karakteristika i elemenata prilikom izrade logoa

3. Korporativne boje i tipografija

 • adekvatna primena i kombinovanje boja i tipografije

4. Vizitkarta i poslovna dokumentacija

5. Direktna prezentacija kroz korporativni identitet

 • promo materijali, sajt, ambalaža i štampani materijali

6. Korporativni dizajn vozila, uniformi, enterijera i eksterijera

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se