Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Off-page SEO

SEO možemo podeliti u tri oblasti, koje se odnose na on-page, zatim na tehnički aspekt optimizacije i off-page optimizaciju. Iako je svako područje optimizacije bitno, off-page se smatra posebno važnim. Da nije off-page aktivnosti, može se reći da sve druge aktivnosti načinjene u oblastima on-page i technical SEO ne bi bile u toj meri vidljive. 

Ova oblast SEO fokusira se na tehnike kreiranja spoljašnjih ili dolazećih linkova sa drugih web sajtova. Backlinkovi ili spoljašnji linkovi imaju veliki značaj za bolje rangiranje sajta, ali i za samu reputaciju i relevantnost web sajta. Iako se algoritmi vrlo često menjaju i ažuriraju, sajt sa izgrađenim visokim autoritetom domena će duži vremenski period ostati dobro pozicioniran u rezultatima pretrage. Naime, svaki pretraživač nastoji da pred korisnicima predstavi najrelevantnije rezultate pretraga. Web sajtove sa većim ugledom ili više kvalitetnih domena koji linkuju ka njima više će vrednovati i pretraživači.

Zato treba imati na umu da su kvalitetni backlinkovi jedan od važnijih faktora za dobro pozicioniranje u SERP rezultatima. Šire gledano, postoje tumačenja u kojima se pod Off-page SEO smatraju sve one aktivnosti izvan sajta koje utiču na rangiranje samog sajta. Ipak, u okviru ovog kursa biće reči isključivo o kreiranju backlinkova i link building kampanja tipičnih za ovu vrstu SEO optimizacije.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: Content & SEO Manager.

Opis i cilj kursa Off-page SEO

Jedno od osnovnih područja kojim se bavi kurs Off-page SEO tiče se backlinkova ili spoljašnjih, inbound linkova koji dolaze na sajt koji smo kreirali. Kako su kvalitetni backlinkovi cilj svake off-page aktivnosti, tako ćete kroz kurs moći da se upoznate sa različitim pozicijama na kojima backlinkovi mogu biti postavljeni. Takođe, više govora biće o uticaju i snazi koju backlinkovi mogu da prenesu na web sajt ka kom linkuju. Kako bi se lakše ispratila i razumela oblast off-page SEO, prepoznata je potreba za preciznijim objašnjenjima fraza i izraza koji se često koriste u SEO industriji. Tokom kursa Off-page SEO biće prilike da se bliže upoznate sa pojmom „anchor text”.

Pitanje formulisanja reči na kojima se postavlja link, njihova dobra i loša praksa, zatim pitanje frekventnosti i prikazivanje linkova u SEO alatima samo su neka od obrađenih pitanja u vezi s pojmom anchor teksta. Jedan od faktora koji stvaraju off-page snagu sajta jesu linkovi koji dolaze sa sajtova visokog autoriteta domena (domain authority, DA) ili autoriteta stranice (page authority, PA). Pored toga, dobro je znati i kakva je reputacija sajta koji linkuje, od čega će zavisiti dalje off-page aktivnosti. Sve ove informacije mogu biti dragocene i prilikom link building kampanje. Uz autoritet sajta, u kursu je ukazano na značaj kvalitetnih backlinkova i način njihovog prepoznavanja. Tehnikama link building kampanja, kao i razlici između prakse izgradnje linkova (link building) i prakse „zarađivanja” linkova (link earning), posvećena je dodatna pažnja. 

Kurs Off-page SEO namenjen je svim zainteresovanim budućim SEO radnicima, koji žele da saznaju i bliže se upoznaju sa faktorima koji utiču na bolju poziciju web stranica na internet pretraživačima. Upravo ova znanja će vam olakšati formiranje cene SEO paketa kako biste na pravi način naplatili svoje profesionalne usluge. Sa tim u vezi, jedan od ciljeva kursa Off-page SEO nije samo da terminološki pojasni problemske krugove ove SEO oblasti već i da pruži jedan koristan osvrt na praktičnu primenu različitih vrsta link building strategija u oblasti off-page SEO.

Kurs Off-page SEO će odgovoriti na pitanja

Koje vrste backlinkova postoje?

SEO praksi razlikujemo dve vrste backlinkova. To su dofollow backlinkovi i nofollow backlinkovi. Na osnovu naziva „dofollow” možemo reći da ovi linkovi predstavljaju vrstu backlinkova koji dolaze sa nekog web sajta ka sadržaju našeg sajta i na taj način prosleđuju snagu domena sa kog dolaze na stranicu ka kojoj linkuju. Za razliku od njih, nofollow backlinkovi se prave kada se u HTML kodu stranice postavi atribut nofollow za određeni link ili kada se ovaj atribut preko meta robotsa dodeli svim linkovima na toj stranici. Zahvaljujući atributu nofollow, roboti pretraživača dobijaju informaciju da ovakav link ne treba slediti niti mu treba dati bilo kakvu snagu domena. Nofollow se postavlja na sponzorisane linkove ili na linkove kojima se ne želi dodeliti snaga domena.

Koje su karakteristike kvalitetnog backlinka?

Postoje izvesni kriterijumi prema kojima pretraživači vrednuju backlinkove. Praksa i iskustvo različitih SEO eksperata dokazali su da se vrednost backlinka defniše prema određenim normama. Neka od glavnih obeležja kvalitetnih i jakih backlinkova mogu biti da dolaze: sa relevantnih web sajtova, web stranica; snažnih domena; adekvatnih pozicija na web stranici; sa odgovarajućim anchor textom, koji je prirodan i sadrži ključnu frazu u sebi; sa sajtova na kojima je teško postaviti backlink u praksi (obično su to kvalitetni sajtovi sa većom snagom domena); sa popularnih sajtova (popularni web sajtovi kako u lokalnom okviru, tako i u globalnim). Takođe, kvalitet i snaga backlinka, koji potom utiču na snagu sajta, zavise i od toga da stranica sa koje dolaze backlinkovi nema veliki broj linkova, da više backlinkova dolazi sa različitih web sajtova, da linkovi nisu reciprocitetni i da se preko njih ostvaruje veći saobraćaj. 

Šta je link earning?

Link earning je ona praksa u kojoj se linkovi zarađuju. Reč je o backlinkovima koji su znatno ređi u odnosu na linkove koji se mogu postići kroz neku link building kampanju. Zarađeni backlinkovi su svojevrsno „virtuelno” priznanje da je tekst ili neki drugi sadržaj ka kome se linkuje visokog kvaliteta. Kada je reč o tekstu koji je linkovan, vrlo često ćemo se susresti da je takav, kvalitetan tekst analitički preispitan i stručno obrađen. Kako sajtovi teže da svojim posetiocima pruže relevantne i referentne izvore na web stranicama, na njima se vrlo često postavljaju linkovi ka kvalitetnim informacijama sa drugih sajtova. Drugim rečima, zarađeni linkovi nastaju usled dobro kreiranog, kvalitetnog i stručnog sadržaja, a ne kroz različite aktivnosti link building kampanja.

Plan i program kursa Off-page SEO

1. Off-page optimizacija, pojam i kvalitet backlinka

  • Benefiti Off-page SEO

2. Njegovo veličanstvo backlink

  • Šta je backlink?
  • Zašto su backlinkovi važni?
  • Pozicija backlinka
  • Izrazi koji se često sreću
  • Uticaj backlinkova

3. Anchor text

4. Autoritet sajta

5. Kvalitet backlinka

6. Priprema sajta za Off-page SEO

7. Link building 

  • Link building vs link earning
  • Kako se vrši link building?

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se