SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Tehnički SEO (Technical SEO)

Kurs Tehnički SEO je posvećen tehničkom aspektu optimizacije web sajtova za pretraživače. Ovaj vid SEO optimizacije, pored On-page i Off-page, jedan je od tri optimizacijska područja, koje poslednjih godina ima sve veći značaj. Bolje pozicioniranje web sajtova na pretraživačima u velikoj meri zavisi od tehničkog SEO-a. Njegova važnost je još i veća ako se uzme u obzir da postoje različiti elementi na koje je potrebno obratiti pažnju, a koji mogu doprineti bržem iščitavanju pojedinačnih web stranica i celih sajtova od strane pretraživača. Razlog značaja tehničkog SEO trebalo bi pre svega tražiti i prepoznati u činjenicama da se savremene tehnologije, kao i internet i platforme za kreiranje web sajtova i objavljivanje sadržaja, menjaju i sve više razvijaju. Ovi razvojni faktori utiču i na unapređenje pretraživačkih algoritama.

Kako bi sajt postigao zadovoljavajući nivo optimizacije, potrebno je poznavati određene elemente tehničke optimizacije web sajtova za pretraživače. Sa tim u vezi, tokom ovog kursa imaćete priliku da se upoznate sa značenjem i značajem takvih elemenata, kao i sa njihovom funkcijom i važnošću u procesu optimizacije. Takođe, jedan od posebnih segmenata na ovom kursu posvećen je i alatu Google Search Console, koji pomaže bržem indeksiranju novih stranica sajta, ali i brzom detektovanju problemskih mesta na web sajtovima.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: Content & SEO Manager.

Opis i cilj kursa Tehnički SEO

Upoznavanjem elemenata tehničkog SEO-a i njihovih uloga vrlo lako ćete razumeti načine na koje pretraživači stižu do sadržaja web stranica i sajtova na internetu. U kursu Tehnički SEO objašnjeni su tehnički uslovi koje je potrebno ispoštovati kako bi roboti ili puzači prošli kroz stranicu, a onda i prepoznali nov sadržaj na web sajtu. Jedna od zamisli ovog kursa je da pomogne u prepoznavanju manjih ili većih problemskih mesta, koja se svrstavaju u tehničke faktore, a koje svaki SEO ekspert mora da zna. Jedna od ideja ovih nastavnih jedinica je da pruži sposobnost samostalnog rasuđivanja o tome šta je potrebno unaprediti kako bi sajt bolje „komunicirao” sa robotima i kako bi stekao uslov za više pozicije u rezultatima pretraga. 

Na kursu Tehnički SEO biće više reči o svim bitnim tehničkim elementima koje je neophodno ispoštavati prilikom unapređenja optimizacije. U okviru kursa imaćete priliku da se upoznate sa značajem tehničke optimizacije, koja je bitna koliko i On-page optimizacija primenjena u kreiranju sadržaja i njegovom optimizovanju. Kurs Tehnički SEO koncipiran je tako da detaljno obrazloži ključne tehničke pojmove i njihove funkcionalnosti, među kojima su: robots.txt, crawling, indexing, canonical Tag URL, redirekcije, statusni kodovi web stranica, click depth, XML i HTML Sitemape i dr. Poseban segment kursa posvećen je optimizaciji za mobilne uređaje, kao i važnosti brzine učitavanja web sajta za bolje pozicioniranje na pretraživačima. 

Jedan od ciljeva kursa Tehnički SEO je da stvori jasnu i preglednu sliku o tehničkim aspektima optimizacije za web pretraživače, ali i da pruži neka od osnovnih znanja o alatima kojima se ispituju postavke tehničkih elemenata na sajtu. Na ovom kursu steći ćete ne samo teorijsko i terminološko znanje iz sfere tehničke optimizacije već ćete znati i da je primenite. Zahvaljujući jasno definisanim i precizno objašnjenim elementima tehničkog SEO-a, upotpunjenim i vizuelnim materijalima, moći ćete analitički da sagledate sve tehničke prilike za unapređenje pozicije web sajta u rezultatima. Takođe, imaćete i znanje o tome kako da podesite opcije u alatu Google Search Console kako bi vaš sajt bio brže pregledan od strane robota, a onda i pozicioniran u rezultatima pretrage.

Kurs Tehnički SEO će odgovoriti na pitanja:

Koji je značaj i uloga robota u optimizaciji web sajtova?

S ciljem pronalaženja novih ili osveženih sadržaja na internetu, pretraživači šalju svoje robote, ili botove (bots), paukove (spiders) ili puzače (crawlers), čija je funkcija da isprate sadržaje na sajtovima, odnosno da preko linkova prođu kroz dostupne stranice sajtova. Stoga je vrlo bitno da se prilikom kreiranja web stranica posebna pažnja posveti internim i eksternim linkovima, kao i drugim dostupnim sadržajima na sajtu. Takođe, treba znati i da roboti koji se kreću po web sajtovima nisu u obavezi da prođu i isprate svaki sajt. Oni, prema svom algoritmu, pojedine linkove i stranice čak i ne posete. Proces prolaženja robota kroz sajt ili čitanje i tumačenje sadržaja web stranica i sajta od strane robota naziva se crawling. Nakon ovog procesa sledi proces indeksiranja. Reč je o procesu u kom se sve prikupljene informacije čuvaju u indeksima pretraživača, odakle postaju dostupne u pretragama. 

Čemu služe mape sajta (XML sitemap)?

Sitemap je datoteka koja pretraživačima daje informacije o stranicama, video-zapisima i drugim datotekama na sajtu. Za pisanje mapa sajtova koristi se XML jezik (Extensible Markup Language) i one ne bi trebalo da sadrže više od 50.000 linkova, odnosno da budu veće od 10 MB. Zahvaljujući XML mapama sajtova roboti se brže i lakše kreću kroz sve stranice (linkove) i tumače sadržaj na njima, te ga povezuju sa URL-om stranica na kojima se sadržaj nalazi. Sve prikupljene informacije se skladište u indeksima pretraživača i postaju dostupne u pretrazi. Drugim rečima, nakon što se indeksiraju svi novi podaci, pretraživači prikupljene informacije sortiraju prema kriterijumima na osnovu kojih ih kasnije, usled izdatog upita, prikazuju pred korisnicima. Zato je dobro da se automatski vrši osvežavanje XML sitemape kada se neka strana na sajtu promeni, obriše ili doda.

Šta je Google Search Console?

Google Search Console je besplatan alat ili servis koji je kreirao Google. Ovaj alat namenjen je vlasnicima sajtova, ali i SEO radnicima, administratorima i drugim stručnim licima zaduženim za održavanje i ažuriranje web sajtova. Google Search Console služi monitoringu pojedinih parametara na sajtovima. Preko nje je takođe moguće proveriti indeksiranost i sagledati pojedine faktore koji doprinose optimizaciji, tj. vidljivosti web sajtova. Može se reći da ovaj servis pomaže vlasnicima sajta da sagledaju svoj sajt na onaj način kako ga vidi Google. Google Search Console jedan je od Googleovih besplatnih alata, među kojima je i Google Analytics. Ako Google Analytics može pomoći u analitičkom tumačenju jednog sajta i njegovom strategijskom upravljanju, Google Search Console svakako jeste dragocen alat koji može olakšati pregledanje i ažuriranje tehničkih aspekata na veb sajtu.

Plan i program predavanja

1. Optimizacija tehničkih elemenata sajta – Tehnički SEO 

  • Mapa sajta (XML sitemap) - formatiranje i najčešće greške
  • Kontrola robota pretraživača - komande
  • Meta robots
  • Serverski statusni kodovi
  • Prikaz i objašnjenje pronalaska statusnih serverskih kodova za sve ili za pojedinačne stranice 
  • Canonical
  • URL Tag

2. Brzina sajta

3. URL optimizacija

4. Osnove Google Search Console

  • Podnošenje XML sitemape u Googleu

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se