Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs On-page SEO

On-page SEO podrazumeva celokupan proces unapređenja kvaliteta i relevantnosti sadržaja na svim veb-stranicama, ali i svih ostalih elemenata na sajtu. Aktivnosti u okviru procesa on-page optimizacije jednim delom odvijaju se na vidljivom delu stranica, ali i u okviru HTML koda. Cilj svih aktivnosti u okviru procesa on-page SEO je da se poveća kvalitet i relevantnost stranica za ključne reči za koje se optimizuju. Kada optimizujete sadržaj i ostale elemente na veb-stranicama, niste završili sa optimizovanjem ukoliko želite da održavate dobru poziciju u rezultatima pretrage. Iako određene veb-stranice na sajtu ne zahtevaju čestu optimizaciju, jednom kada je urađena optimizacija, kao i ostali delovi SEO, neophodan je kontinuirani rad na svim stranama veb-sajta kako biste održali relevantnost i kvalitet svih veb-stranica. 

Takođe, ono što je bitno jeste da su svi elementi u okviru on-page optimizacije pod kontrolom vlasnika sajta ili osobe kojoj je prepušteno da radi optimizaciju svih veb-stranica, odnosno sajta. U okviru on-page SEO, pored sadržaja, imamo različite elemente koje je potrebno optimizovati. Neki elementi mogu imati jači uticaj na rangiranje i pozicioniranje stranica u rezultatima pretrage na pretraživaču, neki pak manje, ali ne treba zanemariti činjenicu da adekvatno optimizovani zajedno mogu imati veliki uticaj na rangiranje sajta u rezultatima pretrage na pretraživaču. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: Content & SEO Manager.

Opis i cilj kursa On-page SEO

Kao što smo ranije napomenuli, on-page SEO podrazumeva optimizovanje sadržaja i određenih elemenata na sajtu. Na kursu se svaki element pojedinačno obrađuje i cilj jeste da polaznik bude u mogućnosti da samostalno optimizuje sadržaj na veb-stranicama i potrebne elemente. Ovaj segment SEO optimizacije će omogućiti polaznicima da se upoznaju i nauče koji su koraci koje je neophodno da preduzmemo na samom sajtu kako bi se što bolje rangirao.

U nastavku ćemo ukratko predstaviti ključne elemente koji spadaju u on-page optimizaciju.

 • URL – optimizovanje adrese sajta, odnosno domena. Pretraživači su sada smanjili značaj ovog faktora zbog velike zloupotrebe koja se događala, odnosno sajtovi koji su imali ključnu reč ili frazu u URL-u nisu nužno imali kvalitetan i relevantan sajt.
 • Page Title – naslov veb-stranice. Page title bi trebalo da u nekoliko reči sumira šta će se nalaziti na toj stranici. Vidljiv je u tabu browsera, ali i u rezultatima pretrage.
 • Meta Description – element koji služi da pruži kratak opis veb-stranice kojoj korisnik pristupa, nalazi se u HTML kodu stranice.
 • Naslovi i podnaslovi (h1, h2, h3) – HTML elementi koji se nalaze u kodu stranice. Oni imaju određen uticaj na algoritam rangiranja kod pretraživača. H1 ima najveći uticaj, pa onda h2 i redom tako.
 • Optimizacija slika – prilikom optimizovanja slika, treba obratiti pažnju na veličinu slike, ne dimenzije, ali i na tzv. alt tag, koji se dodaje HTML kodu za svaku sliku i unosi se kao opis slike kako bi objasnio pretraživaču o čemu se radi na slici.
 • Interno linkovanje – linkovi koji se nalaze unutar sajta, međusobno su povezani, odnosno vode sa jedne stranice na drugu, zajedno povezuju faktički sve stranice veb-sajta.
 • Optimizacija za mobilne uređaje – svaki veb-sajt bi trebalo da bude prilagođen i mobilnim uređajima kako bi vizuelno ceo sajt „stao” na manji ekran mobilnog uređaja.
 • Optimizovanje sadržaja – najvažniji faktor u okviru on-page SEO, jer sadržaj na sajtu je nešto što pretraživači najviše analiziraju i na osnovu toga zaključuju da li je sajt kvalitetan, relevantan, da nije plagijat i sl.

Kurs On-page SEO će vam odgovoriti na pitanja:

Na šta treba obratiti pažnju prilikom optimizovanja sadržaja?

Kada kreirate sadržaj koji je namenjen vašim korisnicima, on treba da bude usmeren upravo na njih i napisan tako da ga je lako čitati ili gledati. Sadržaj se nalazi na svakoj veb-stranici sajta i može biti u tekstualnom ili multimedijalnom obliku. Upravo iz tog razloga, sadržaj je najvažniji on-page SEO faktor i treba mu posvetiti pažnju.

Iako je sadržaj sam po sebi kvalitetan, korisnici ga neće pronaći ukoliko ga ne optimizujete adekvatno. U sadržaju koristite ključne reči kako biste pretraživačima stavili do znanja koja je tematika sajta ili strane.

Potrudite se da svaka stranica ima minimum 500 reči, da tekst bude interesantan i relevantan za korisnike, da svaka strana ima originalan sadržaj, da ne sadrži previše ključnih izraza koji se ne koriste u svakodnevnom govoru, osim ako vam je tematika sajta takva, a ukoliko je dugačak tekst, razdvojte ga u manje celine kako bi bio čitljiviji.

Da li URL direktno utiče na algoritam rangiranja pretraživača?

URL, kao što smo rekli, jeste jedan od on-page faktora za optimizovanje sajta. Ukoliko domen sadrži ključnu reč ili frazu za koju se sajt optimizuje, na taj način može se doprineti tome da sajt bude bolje rangiran na osnovu te ključne reči. Ovo se u praksi radilo veoma često pošto se pojavio SEO kao zasebna industrija i posle – povećanjem njegove popularnosti. Danas pak sve manje, jer su pretraživači smanjili značaj ovog faktora zbog velike zloupotrebe koja se događala, odnosno sajtovi koji su imali ključnu reč ili frazu u URL-u nisu nužno imali kvalitetan i relevantan sajt. Ovo ne znači da ne treba i dalje da URL sadrži ključnu reč ili frazu, već da obratite pažnju na celokupan sadržaj na sajtu i elemente.

Kako treba da formirate page title, odnosno naslov stranice?

Page title, tj. naslov veb-stranice – korisnik bi jednim pogledom na page title trebalo da zna šta se nalazi na stranici. Drugim rečima, page title bi trebalo u nekoliko reči da jasno predstavi sadržaj veb-stranice i šta korisnik može da očekuje. Page title je vidljiv u tabu browsera, ali i u rezultatima pretrage. Naslov treba da sadrži ključne reči na osnovu kojih se određena veb-stranica želi što bolje rangirati, ali svakako treba biti relevantan ostatku sadržaja. Ukoliko koristite jednu vrstu ključnih reči, a sadržaj je totalno druga tema, budite sigurni da će pretraživač to verovatno prepoznati i dati vam penal u vidu nižeg rangiranja. Neophodno je da na page title element obratite pažnju.

Dužina naslova bi trebalo da bude u opsegu od 55 do 60 karaktera računajući i prazna polja, glavna ključna reč ili fraza treba da je na početku ili u prvom delu naslova, svaka strana da ima originalni naslov, kao i da se razlikuje u odnosu na heading koji se koristi za sadržaj stranice.

Plan i program predavanja

1. Šta je On-page optimizacija?

 • Optimizacija URL-a
 • Optimizacija naslova strane (Page Title)
 • Meta Description optimizacija
 • Optimizacija headinga
 • Optimizacija slike
 • Optimizacija internih linkova i anchor taga
 • YMYL & E-A-T
 • Google Search Quality Evaluator Guidelines
 • Structured data

2. Optimizacija sadržaja

 • Keyword density
 • Keyword frequency
 • Keyword prominence
 • Keyword distance
 • Optimizacija za mobilne uređaje
 • On-Page Audit
 • Content Editor (WSA) 
 • TF-IDF analiza
 • Duplicate content
 • Canonical tag
 • On-page testovi

3. Rank Tracker

 • Podešavanja
 • Pokretanje novog projekta
 • Glavne sekcije i radne površine
 • Saveti
 • Zadaci

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se