Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Influence Marketing

Influenser marketing se bavi se jednim od marketinških alata koji je aktuelizovan usled sve veće dostupnosti interneta i popularnosti različitih društvenih platformi. Iako koncept promovisanja proizvoda i usluga uz pomoć popularnih lica nije nov, čini se da je danas zahvaljujući savremenim oblicima i kanalima komunikacije ovaj koncept postigao pravu svrhu i značaj. Internet i društvene platforme omogućile su „vorholovskih pet minuta slave” svakom ko ima otvoren nalog na nekom društvenom mediju, a pritom i određene afinitete, originalnosti, stručnosti i dr. Influenseri nisu samo slavne ličnosti već mogu biti i ljudi sa uobičajenim poslovima, prosečnih primanja i nekim regularnim, svakodnevnim obavezama i aktivnostima.  

Značaj uticaja influensera u sferi marketinga može biti dragocen ukoliko se dobro i pametno koristi. Njihovo mišljenje u izvesnoj meri može uticati na mišljenje određenog dela javnosti koja prati njihov rad i ima ista uverenja i gledišta. Stoga, influenseri danas imaju posebno mesto i status u virtuelnom svetu. Njihov uticaj je velik, a mišljenje mnogima važno. Ukratko, oni odlično mogu proširiti svest o brendu, poslovanju, uvesti novi trend, aktuelizovati i pokrenuti rešavanje društvenog problema itd. Shodno tome, uticaj i angažman influensera, ukoliko su svrsishodni poslovanju jedne kompanije, nikako ne bi trebalo izostaviti. Oni mogu biti koristan „alat” u pronalaženju novih ciljnih grupa, u plasmanu i distribuciji promotivne poruke, ali i u sagledavanju postignutih rezultata i mišljenja javnosti o promovisanom proizvodu/usluzi/poslovanju, te i prepoznavanju novih smernica za razvoj u poslovnom svetu.

Opis i cilj kursa Influence Marketing

Kurs Influence Marketing služi bližem upoznavanju sa savremenim oblikom digitalnog marketinga, koji se neretko može videti kao integralan deo većih marketinških kampanja, ali i kao samostalna kampanja manjih poslovnih organizacija i brendova. U ovom kursu sagledani su svi značajni faktori i elementi influence marketinga kao jednog od posebno popularnih oblika marketinškog prezentovanja u savremenom poslovnom svetu početkom 21. veka. 

Jedno od prvih pitanja na koje odgovara ovaj kurs tiče se tumačenja influensera i njegovih višeslojnih uloga u internet nastupu. Nakon što se bliže upoznamo sa oblastima koje je potrebno da poznaje influenser, posebna pažnja biće posvećena tipološkim modelima influensera. Ovaj poseban osvrt na različite tipove influensera smatramo da je bitno sagledati iz razloga zato što nisu svi influenseri delotvorni u svim kampanjama, niti u svim oblastima poslovanja. 

U okviru posebne nastavne jedinice biće interpretirane različite influenserske tehnike plasiranja poruka, odnosno komuniciranja sa pratiocima. Pored toga, tokom kursa obradiće se i različiti izvori zarade influensera na internetu. Za sam kraj kursa, u poslednjoj nastavnoj jedinici biće objašnjeni koraci strategijskog planiranja i realizacije influenserske kampanje, koja može biti dragocena za male i srednje preduzetnike i kompanije.

Cilj kursa Influence Marketing je da bliže objasni značaj influenser marketinga i vidove njegovih pojavljivanja i plasiranja u kontekstu digitalne sfere poslovanja. Kako je influenser marketing sve češće prisutan u govoru internet marketing zajednice, ukazivanje na glavne karakteristike ovog digitalnog marketinškog alata može doprineti ne samo sagledavanju influenserskog rada i svih oblasti znanja koje poseduje jedan influenser već može i pomoći preduzeću prilikom profilisanja spoljnjih saradnika ili čak mreže saradnika na internetu, bitnih za promociju poslovanja.

Nakon kursa, polaznici će moći da identifikuju odgovarajući tip influensera i tehniku javnog prezentovanja poruka koje unapređuju savremeno poslovanje. Jedan od primarnih ciljeva kursa je da ponudi, te i osposobi polaznike da samostalno definišu parametre za kreiranje, praćenje i analiziranje influens marketing kampanje. 

Kurs Influence Marketing će odgovoriti na pitanja:

Šta je influens marketing?

Influenser marketing je hibridna marketinška forma. Ona predstavlja svojevrsnu sintezu starih i novih oblika promovisanja i plasiranja poruke. Pod starim medijumom ili sredstvom plasmana poruke misli se na popularne osobe, koje svoju popularnost koriste s ciljem plasiranja promotivne poruke kojom se na neki način sugeriše kvalitet promovisanog proizvoda/usluge. Sa druge strane, pod novim oblicima promovisanja i plasiranja poruke misli se na medije ili alate različitih digitalnih kanala komunikacije, kao što su influenserski blog postovi, postovi na društvenim platformama, video-sadržaji, podkasti i dr.

Influenser ili uticajna ličnost koja se izražava putem svojih digitalnih kanala komunikacije sastavlja promotivne poruke samostalno ili u dogovoru sa klijentom, tako da one odgovaraju cilju ili ciljevima marketinške strategije kompanije ili brenda. Influence marketing je tokom poslednje decenije postao jedna od pouzdanijih i najisplativijih tehnika promovisanja, budući da kupci sve više veruju mišljenju i iskustvu prosečnih korisnika, a ne promotivnim porukama brendova.

Koje tipove influensera razlikujemo?

Internet marketing zajednica razlikuje više različitih tipova influensera. Stoga, možemo govoriti i o različitim tipološkim podelama influensera, kao što su: podela prema broju pratilaca, podela prema načinu/stilu komuniciranja influensera, podela prema mediju slanja poruka. 

U podeli influensera prema broju pratilaca moguće je razlikovati megainfluensere, makroinfluensere, mikroinfluensere i nanoinfluensere. Međutim, brojeve pratilaca koje izvodimo u nastavku treba uslovno shvatiti budući da oni zavise od geografskog područja i broja korisnika interneta u posmatranom području. Primera radi, ako globalno posmatramo fenomen influensera, onda možemo reći da su megainfluenseri svi oni koji imaju preko milion pratilaca, dok se pod makroinfluenserima mogu sagledati one internet zvezde sa brojem pratilaca od 100.000 do 1.000.000. Mikro i nano influenseri imaju znatno manji broj pratilaca i on se kreće od 10.000 do 100.000, u slučaju mikroinfluenserstva, ili manje od 10.000, u slučaju nanoinfluensera. 

Drugu podelu influensera prema stilu komunikacije sa pratiocima karakteriše podela influensera koji mogu biti brend influenseri, influenseri autoriteti i influenseri aktivisti. Ove influensere karakteriše bliska veza sa pratiocima i njihova velika angažovanost. Poslednja podela influensera tiče se razlikovanja influensera prema kanalu komunikacije sa pratiocima. U ovu podelu spadaju influenseri koji imaju uticaj na pratioce bloga, na društvenim mrežama i na društvenim medijima (YouTube, Instagram). 

Ove podele treba uslovno shvatiti, jer jedan influenser može biti predstavljen u različitim tipološkim obrascima. Primera radi, Žerom Žar, influenser, superzvezda društvenih platformi, svoj uticaj je koristio prilikom prikupljanja sredstava u humanitarnoj akciji za narod Somalije, pri čemu je ujedno skrenuo pažnju na društveno odgovorno poslovanje avio-kompanije Turkish Airlines, koja je tom prilikom pružila nesebičnu pomoć.

Koje su najčešće tehnike saopštavanja poruka influens marketinga?

U influens marketingu postoje različite tehnike saopštavanja promotivnih poruka. Iako postoje različite marketinške tehnike saopštavanja promotivno/prodajnih poruka pratiocima, najbolje su one influenserske tehnike koje na najefektivniji način mogu da ostvare ciljeve marketinških strategija za promovisano poslovanje. Tako tehnike promovisanja u influenser marketingu možemo razlikovati kao one „standardne” promotivne poruke influensera i one posebno popularne među pratiocima, koje kao rezultat ostvaruju veću angažovanost i interakciju publike.

U standardne influens tehnike slanja promotivnih i prodajnih poruka spadaju: kreiranje sponzorisanih sadržaja, sudelovanje influensera kao koautora u stvaranju promotivnih poruka kompanije/brenda, dok se kao posebno popularne uočavaju: angažovanje influens ambasadora, akcije takmičenja (pokloni za pratioce), akcije preuzimanja ili deljenja kanala komunikacije između brenda i angažovanog influensera s ciljem promocije. Influenseri najčešće kombinuju različite tehnike u skladu sa kalendarom objavljivanja i aktuelnim datumima marketinške influence kampanje. 

Plan i program predavanja

1. Značenje i uloga influence marketinga u savremenom poslovanju

  • Ko je influenser bloger?
  • Influenser profesionalac

2. Tipovi podela influensera u digitalnom marketingu

  • Razlikovanje influensera prema broju pratilaca
  • Podela influensera prema načinu (stilu) komunikacije sa pratiocima
  • Tipovi influensera prema mediju komunikacije na internetu

3. Modeli zarade i tehnike promovisanja influensera

  • Inicijalni vidovi zarade influensera - influensersko oglašavanje, affiliate program, preduzetnička delatnost influensera 
  • Influenserske tehnike promovisanja - influence ambasadora, prikazi i recenzije proizvoda/usluga, sponzorisani sadržaji, sadržaj kreiran za promotivne svrhe kompanija, brendova, takmičenja i pokloni (Giveaways), preuzimanja/deljenja (Takeovers) 

4. Influence marketing strategija u savremenom poslovanju

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se