2 programa po ceni 1

Online Payment Methods

Opis kursa: Funkcionisanje platnih aktivnosti na internetu, najefikasniji metodi plaćanja, implementacija naplatnih sistema na e-prodavnicu, raspolaganje novcem u online okruženju i korišćenje različitih servisa.

Cilj kursa: Polaznici ovog kursa će naučiti kako da izaberu bezbedan sistem onlajn plaćanja, i efikasno rukovode novčanim sredstvima u digitalnom svetu.