Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Advertising Campaign Optimization & Media Mix

Mnogi smatraju da su digitalne reklamne kampanje postale nezaobilazan i sve više podrazumevan okvir komunikacije sa kupcima ili korisnicima različitih poslovnih organizacija. Promovisanje proizvoda ili usluga uz pomoć digitalnog marketinga postalo je podrazumevana praksa ne samo velikih i uspešnih kompanija već skoro svih poslovnih organizacija, neovisno od toga na kom su nivou razvoja ili koliko dugo postoje na tržištu.

Mnoge kompanije shvatile su da je danas sve više kupaca prisutno online. Osim toga, uvidelo se i da kupci vole da se druže na različitim društvenim mrežama i medijima, da uživaju da pretražuju različite sadržaje, da provode slobodno vreme i zabavljaju se gledajući video-klipove. Stoga je osnovni cilj digitalnog marketinga da promoviše proizvode i usluge na različitim digitalnim kanalima ili medijima sa ciljem da privuku što veći broj zainteresovanih kupaca. 

U digitalnom dobu pojavio se veliki broj medija ili kanala putem kojih je moguće preneti poruku. Ova brojnost sredstava za prenos poruka posebno je pogodovala marketarima, koji su na taj način dobili priliku da se obrate i onim internet korisnicima koji ne koriste neke (sada već) popularne i opšteprihvaćene kanale komunikacije. Reklamne kampanje za nov proizvod nisu pitanje koje se odnosi samo na to koliki tiraž promotivnih letaka će biti štampan i na kojim televizijskim kanalima i radio-stanicama će se plasirati reklamni spot ili džingl, već su reklamne kampanje u savremenom kontekstu postale velika strateška igra koja skoro da nema početak i kraj i podrazumeva stalno prisustvo i aktivnosti marketinških timova u traženju pažnje kupaca. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: Social Media, Online PR & Community ManagerDigital Marketing Planner & Account ManagerContent & SEO Manager i PPC & Digital Channels Manager.

Plan i cilj kursa Advertising Campaign Optimization & Media Mix

Kurs u kome se obrađuje tematika advetajzing kampanja može se problemski predstaviti kao kurs u kome su tematske celine organizovane prema ideji da objasni ključna mesta u planiranju, organizovanju i konačno izveštavanju o digitalnim advertajzing kampanjama. U ovom kursu biće prikazan uvod u digitalne kampanje, objašnjeno šta predstavljaju, na koji način se distribuiraju, koji su elementi i aktivnosti jedne kamanje, na osnovu kojih će biti prikazani konkretni primeri. Ovo je ujedno i uvodni deo, koji će vam pomoći da se upoznate sa važnim mestima planiranja u advertajzing kampanji. Zatim sledi deo posvećen organizovanju, u kome će biti objašnjeno šta predstavljaju multi-channel i cross-channel, a biće reči i o omni-channel kampanjama, o tome koja je razlika između njih.

Osim toga, navešćemo i konkretne primere za svaki pristup. U poslednjoj nastavnoj jedinici biće prikazani različiti primeri i načini merenja rezultata uz korišćenje različitih pristupa. U vezi sa time treba pomenuti i da su posebno bitni alati u svakoj advertajzing kampanji Google analitika i Facebook analitika. Budući da se nijedna digitalna advertajzing kampanja ne može zamisli bez korišćenja alata Google Analytics i Facebook Ads Manager, u poslednjoj nastavnoj jedinici biće predstavljeno otvaranje naloga na ovim alatima, njihova organizacija, kao i njihove najbitnije funkcije u digitalnoj advertajzing industriji bez kojih je nemoguće organizovati i optimizovati kampanje.

Cilj kursa jeste da približi polaznicima značaj i organizaciju digitalnih kampanja, ali i da predstavi ključne termine i elemente koje je neophodno poznavati kako bi se kreirala jedna uspešna kampanja, koja treba da bude efektna i prepoznata od potrošača. Takođe, polaznici će imati prilike da se upoznaju sa različitim pristupima u distribuiranju kampanja. Jedan od ciljeva kursa jeste i da pruži znanje o kompleksnosti organizovanja digitalnih kampanja, ali i da ponudi jednu od opcija za njeno kreiranje i plasiranje. Zahvaljujući ovom kursu bićete u prilici da saznate koji su sve načini merenja, prikazivanja i praćenja rezultata mogući u digitalnim kampanjama radi konstantnog nadograđivanja ili optimizovanja kampanja.

Kurs Advertising Campaign Optimization & Media Mix će odgovoriti na pitanja:

Šta predstavlja advertajzing kampanja?

Marketinške kampanje, generalno, jesu koordinisane aktivnosti čiji je cilj postizanje određenih rezultata i ispunjavanje definisanog poslovnog cilja. Možemo napraviti grubu podelu na offline i digitalne kampanje. Offline kampanje se odnose na sve aktivnosti koje koriste tradicionalne kanale komunikacije kako bi se doprlo do ciljne grupe (TV, radio, flajeri, bilbordi i slično), dok digitalne kampanje koriste online kanale komunikacije, kao što su:

  • društveni mediji – blogovi, društvene mreže, virtuelne igrice i slično,
  • email,
  • pretraživači i drugo.

Digitalne i offline advertajzing kampanje predstavljaju koordinisane serije povezanih oglasa sa istom temom, odnosno sa istom idejom. Kampanja koja se oglašava može se plasirati kroz više kanala, tačnije često će kompleksne kampanje koristiti više medija, više poruka u toku jedne kampanje, koja može trajati i do nekoliko meseci.

Koji je cilj planiranja kampanje?

Efikasna kampanja, koja će uspeti da ispuni zadati poslovni cilj, zahteva mnogo vremena, strpljenja i planiranja. Svrha planiranja u digitalnim kampanjama jeste da kroz ceo proces istraživanja jasno odredite sebi ciljeve, nakon kojih definišete kanale i vrstu sadržaja koju ćete da koristite. Kao i kod tradicionalnih kampanja, digitalna kampanja prvo zahteva izradu medijskog plana, pa zatim izradu kreativnog plana. Na samom početku bitno je da razgraničite šta je strategija, a šta to nije. Strategija treba da definiše glavni cilj i postavi temelj za dalje određivanje ostalih elemenata. Cilj svake kampanje treba da bude podržan planom, odnosno strategijom, koja definiše kako će se kampanja distribuirati, što uključuje kanale, resurse, budžet i praćenje rezultata.

Koja je razlika između multi-channel i cross-channel pristupa?

Multi-channel je pristup koji podrazumeva prisustvo na više kanala ili platformi. Na primer, ukoliko planirate da svoj proizvod ili uslugu plasirate putem sajta, putem kataloga i putem TV-a, vi u stvari koristite multi-channel pristup. Kako svaka kampanja i strategija te kampanje nose određene izazove, isto važi i za ovaj pristup.

Dok je multi-channel pristup koji podrazumeva prisustvo brenda i distribuiranje kampanje na više kanala odjednom, cross-channel pristup znači da ćete prilikom distribuiranja kampanje koristiti više kanala za prodaju, za povećanje prisustva na tržištu i povećanje interakcije sa potrošačima. Takođe, više je fokusiran na praćenje i prodaju pojedinačnom potrošaču.

 Advertising Campaign Optimization

Plan i program predavanja

Advertising Campaign Organisation and Optimisation

  • Uvod u digitalne kampanje
  • Planiranje digitalne kampanje
  • Multi-channel kampanje
  • Praćenje rezultata digitalne kampanje

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se