Upisni rok je počeo

Online Retention Management & Affiliate Marketing

Opis kursa: Nakon uspostavljanja dugoročno održivih sistema online prodaje, sledeći najvažniji aspekt prodajnog procesa jeste uspostavljanje i održavanje ponovne prodaje od strane postojećih kupaca i načina kreiranja sistemski održivih isplativih načina privlačenja novih kupaca.

Cilj kursa: Polaznici kursa dobijaju znanja i veštine iz oblasti kreiranja održivih načina dolaska do novih kupaca i tehnika zadržavanja postojećih kupaca.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren! Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.