Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Business Fundamentals

Bez obzira na to da li želite da pokrenete neki biznis od nule, da li kupujete već postojeći biznis ili imate svoj razrađeni biznis ali radite unapređenje određenih procesa i slično, u svakom slučaju neophodno je da posedujete niz određenih znanja, veština, kao i osobina kako biste mogli efikasno da vodite određeno poslovanje i upravljate različitim poslovnim procesima. Veoma je bitno da poznajete širok spektar oblasti kako biste mogli da efikasno upravljate različitim sektorima i pratite sve poslovne aktivnosti u okviru kompanije, od poznavanja celoukupnog procesa izrade proizvoda ili usluge, preko analize tržišta, izrade poslovnih strategija, vođenja i upravljanja ljudskim kadrovima, do poznavanja svih ključnih elemenata finansija.

Drugim rečima, za poslovni uspeh, pored dobre ideje, potrebno je poznavati i niz pravnih, finansijskih, opštih, poslovnih pravila i procedura, kao i imati jasnu stratešku viziju kompanije i sposobnost donošenja odluka na osnovu istraživanja tržišta i ostalih unutrašnjih i spoljašnjih faktora koji mogu uticati na poslovanje. Zbog toga osnove biznisa i poznavanje pojmova kao što su  preduzetništvo, razvoj biznis plana i izbor organizacionog oblika biznisa, predstavljaju osnovni preduslov za uspešan razvoj i implementaciju poslovne ideje. Osim toga, u ovom kursu su obrađene i teme poslovne etike, poslovnog prava i poslovne dokumentacije, koje predstavljaju neophodnu nadogradnju razvoja biznis ideje.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: E-Business & Internet Marketing.

Opis i cilj kursa Business Fundamentals

Kurs Business Fundamentals se sastoji iz pet modula. Prvi modul obrađuje osnove biznisa i značaj poslovnog prava u poslovanju, različite oblike i forme vlasništva biznisa, odnosno kako se opredeliti za način otpočinjanja biznisa – da li je to od nule ili kupovina već postojećeg, šta je ugovorno pravo i koje klasifikacije ugovora postoje, koji su glavni elementi, kao i šta predstavlja zaštita intelektualne svojine.

Drugi modul se bavi pojmom i značajem preduzetništva, najvažnijim pretpostavkama uspešnog poslovanja, tačnije karakternim osobinama jednog preduzetnika, okruženjem, idejama, sredstvima i poslovnim planom. Dalje, u nastavnim jedinicama definišu se različite vrste strategija u poslovanju i koju kada treba primenjivati, a pored toga definisano je koje bi to sve veštine i osobine trebalo da poseduje jedan uspešan biznismen. 

Treći modul ovog kursa se fokusira na razvoj i izradu ključnih elemenata biznis plana kao sastavnog dela svakog pokretanja poslovanja, njegovog unapređivanja i sl. Detaljno je obrađeno određivanje poslovnih ciljeva, analiza tržišta, marketinški plan, proizvodni i menadžment plan, kao i finansijski plan.

Četvrti modul obuhvata pojam poslovne dokumentacije. Kroz nastavne jedinice imaćete prilike da se upoznate sa komercijalnom dokumentacijom, poslovnim prepiskama, kao i adekvatnim načinom vođenja poslovne dokumentacije. Naime, za sigurno poslovanje i pravnu i finansijsku sigurnost, neophodno je posebno obratiti pažnju na ove stavke.

Peti, ujedno i poslednji modul obrađuje pojam poslovne etike, odnosno definiše odgovornosti i etiku poslovanja, etičke norme i pravila profesionalnog ponašanja. Osnovni cilj ovog kursa jeste da polaznik stekne sva neophodna znanja o biznisu i savlada osnove biznisa iz različitih aspekata i osnovne elemente kao što su kreiranje biznis plana, oblici osnivanja i pokretanja poslovanja, etičke norme itd. 

Pored toga, kurs omogućava polaznicima da se upoznaju sa pravnim aspektom poslovanja i pravnih oblika poslovanja, da nauče kako da uoče značaj i perspektive preduzetništva, da steknu sposobnost korišćenja poslovne dokumentacije koja se pojavljuje u svakodnevnom poslovanju, kao i da se osposobe za primenu poslovne etike.

Kurs Business Fundamentals će vam odgovoriti na pitanja:

Šta predstavlja poslovno pravo i koji oblici vlasništva biznisa postoje?

Poslovno pravo se odnosi na skup različitih pravila, normi i institucija koji zajedno obuhvataju aktivnosti, radnje i činjenice u okviru jednog poslovanja. Drugim rečima, poslovno pravo se odnosi na skup principa, normi i institucija kojima se regulišu svi poslovni odnosi između privrednih subjekata. Takođe, poslovno pravo se odnosi na tri faze poslovanja: proizvodnju, distribuciju i potrošnju.

Ukoliko govorimo o načinima pokretanja biznisa, razlikujemo sledeće tipove:

 • pokretanje biznisa od nule – novi biznis,
 • kupovina postojećeg biznisa – kupovina postojećeg preduzeća,
 • franšizing kao način započinjanja biznisa.

Kada govorimo o oblicima vlasništva biznisa, postoje inokosna (individualna preduzeća), partnerska preduzeća (ortačka društva) i korporacije (akcionarska društva).

Koje sve veštine treba da poseduje jedan uspešan preduzetnik?

Kada govorimo o veštinama jednog preduzetnika, ne postoji neki univerzalan odgovor, ali je zaključak svakako da to podrazumeva širok spektar veština koje zahteva današnje tržište. Stoga, te veštine možemo podeliti u pet osnovnih grupa, a to su:

 • prodajne i marketinške veštine,
 • znanja i veštine iz oblasti finansija,
 • veština samomotivacije,
 • sposobnost upravljanja vremenom,
 • administrativne veštine.

Svaki preduzetnik je drugačiji, ne postoji neka jedinstvena formula ili šablon po kojem se možete uklopiti. Uspešni preduzetnici su različitih godina, rase, socijalnog statusa, obrazovanja itd. Međutim, različita istraživanja pokazuju da ih ipak povezuju osobine  , a to su kreativnost, posvećenost, odlučnost, fleksibilnost, liderstvo, strast, samopouzdanje i poslovna inteligencija.

Šta je biznis plan i u kojoj formi se piše?

Biznis plan će najverovatnije predstavljati prvi, početni korak u komunikaciji sa finansijerima. Pored toga, biznis plan je i sredstvo komunikacije sa drugim akterima u okruženju, a to su dobavljači, distributeri itd. On treba da jasno definiše planirane ciljeve, strukturu menadžmenta, misiju i viziju, tržišnu i marketinšku analizu, finansije i planirane rezultate. Biznis plan pišemo najčešće u tri slučaja: kada kompanija želi kredit od banke ili neke druge ustanove, kada želi da privuče nove partnere ili ukoliko se lansira novi proizvod/usluga.

U zavisnosti od toga kome je biznis plan namenjen, on treba biti kreiran u različitim formama – neke od njih su:

 • sažetak poslovnog plana (Summary Business Plan), koji ima 10–15 strana,
 • glavni poslovni plan (Main Business Plan), koji sadrži 20–40 strana,
 • detaljan poslovni plan (Operating Business Plan), koji ima preko 40 strana.

Šta je ugovorno pravo?

Ugovor podrazumeva sva prava i obaveze dogovorene između ugovornih strana, pa ugovor strane vezuje kao zakon. Ukoliko govorimo o elementima ugovora, imamo tri vrste elemenata ugovora: bitni elementi ugovora se odnose na elemente ugovora za koje se mora postići sagalasnost, zatim nebitni elementi ugovora, gde ugovorne strane mogu, ukoliko žele, ugovore urediti drugačije nego što je zakonom propisano, i poslednji, slučajni iliti sporedni elementi ugovora, koji se odnose na elemente u ugovoru koje zakonodavac ne reguliše svojim normama. 

Kada govorimo o klasifikaciji ugovora, koriste se različiti kriterijumi, pa u skladu sa tim imamo sledeće klasifikacije ugovora:

 • imenovani i neimenovani ugovori,
 • ugovori sa trajnim i trenutnim prestacijama,
 • komutativni i aleatorni ugovori,
 • jednostrano obavezni i dvostrano obavezni ugovori.

Koje strategije preduzetničkog poduhvata razlikujemo?

Kada želite da na tržište plasirate proizvod ili uslugu, potrebno je da pažljivo procenite i opredelite se za najefikasniji način uključivanja, odnosno da odaberete najbolju moguću strategiju preduzetničkog ulaznog probijanja. Strategije preduzetničkog ulaznog probijanja možemo svrstati u šest različitih tipova: razvoj novog proizvoda/usluge ili unapređivanje već postojećeg proizvoda/usluge, kupovina franšize, korišćenje već postojećeg proizvoda/usluge, sponzorstvo novog proizvoda/usluge i poslednje je kupovina postojeće kompanije.

Da bi bilo koja od ovih strategija uspela, to zavisi od vremena, prostora i mnogih drugih faktora u kojima se strategija primenjuje. Bitno je napomenuti da, kada govorimo o nekom poslovnom poduhvatu, može se koristiti i više od jedne strategije ulaska.

Šta obuhvata finansijski plan u biznis planu?

Kada su osnove biznisa u pitanju, finansijski plan je neizostavan deo bilo kog poslovnog poduhvata, bez obzira na njegov cilj i u koju se svrhu izrađuje. Finansijski plan je jedan od ključnih elemenata biznis plana i on treba da objedini sve elemente, odnosno da predvidi buduće prihode i rashode, rezultate poslovanja i novčane tokove. Finansijski plan se može razlikovati u zavisnosti od samog biznis plana, ali svakako postoje ključni delovi, odnosno elementi koji bi trebalo da se nađu u svakom finansijskom planu. To su:

 • finansijsko predviđanje (finansijskog rezultata, novčanih tokova i prelomne tačke rentabilnosti),
 • obim i izvori potrebnih sredstava,
 • budžet i finansijska konstrukcija.

Koje vrste poslovne dokumentacije postoje?

Poslovna dokumentacija se odnosi na dokumenta koja prate hronološko odvijanje poslovnih procesa od početka do kraja i to jeste širi pojam od komercijalne dokumentacije. Poslovna dokumentacija koja je adekvatno sastavljena omogućava da organizacija efikasno funkcioniše i da imamo uvek pregled svih aktivnosti koje su se završile ili koje traju. Kada govorimo o osnovnim poslovnim dokumentima, razlikujemo:

 • ponudu iliti dokument koji sadrži pregled svih proizvoda ili usluga koje kompanija nudi, kao i osnovne podatke o samoj kompaniji,
 • predračun ili profakturu,
 • račun ili fakturu,
 • otpremnicu.

Takođe, često ćete se susretati i sa nalozima za uplatu, opštim nalozima za prenos, nalozima za naplatu i isplatu gotovine, sa specifikacijom čekova, menicama itd.

Plan i program predavanja

1. Poslovno pravo

 • Pojam i značaj poslovnog prava
 • Oblici i forma vlasništva biznisa
 • Ugovorno pravo
 • Zaštita intelektualne svojine 

2. Preduzetništvo 

 • Pojam i značaj preduzetništva
 • Pretpostavke uspešnog poslovanja
 • Strategije preduzetničkog poduhvata
 • Preduzetničke veštine
 • Preduzetničke osobine i motivi 

3. Biznis plan 

 • Pojam biznis plana
 • Elementi biznis plana
 • Analiza tržišta
 • Marketinški plan
 • Proizvodni i menadžment plan
 • Finansijski plan 

4. Poslovna dokumentacija

 • Pojam i važnost poslovne dokumentacije
 • Vrste poslovne dokumentacije
 • Komercijalna dokumentacija
 • Poslovna prepiska
 • Vođenje poslovne dokumentacije 

5.  Poslovna etika 

 • Pojam poslovne etike
 • Odgovornost i etika poslovanja
 • Etičke norme i pravila profesionalnog ponašanja

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se