SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Online Business Development

Razvoj poslovanja može se odnositi na unapređenje postojećih poslovnih modela i praksi poslovanja, ali i na uvećanje poslovnih modela i modela zarada. Savremene tendencije tehnološkog razvoja prilično su uticale na različite poslovne prakse i u izvesnoj meri doprinele različitim razvojnim procesima savremenog poslovanja. Stoga, u kursu Online Business Development jedna od primarnih razvojnih tendencija ticaće se razvoja tradicionalnog poslovanja, odnosno njegovog transformisanja u savremeno elektronsko poslovanje.  

Kada se pomene elektronsko poslovanje, treba imati u vidu da su retka ona koja su inicijalno kreirana kao online poslovanja. Iako ona jesu vidljiva u savremenom poslovnom kontekstu, češći su primeri poslovanja koja su se tržišno pozicionirala i stekla reputaciju u realnom i fizički lociranom prostoru, a koja su tek kasnije investirala u ozbiljnije online platforme poput internet prodavnice, i na taj način se u potpunosti ili delimično transformisala u savremena elektronska poslovanja. Time su se u okviru poslovanja pojavili novi poslovni modeli, ali i novi modeli zarade, zbog čega se ulaganje resursa u konstruisanje funkcionalnih digitalnih platformi smatra pametnom investicijom koja vrlo brzo može povratiti uložena sredstva.

Kretanje tradicionalnih poslovnih praksi ka digitalnim sferama ili ka sferama elektronskih poslovnih praksi jedna je od osnovnih tema koje će biti obrađene u okviru kursa Online Business Development. Ovaj kurs se može smatrati i inicijalnim korakom na dugoročnoj putanji razvoja i unapređenja nekog postojećeg poslovnog modela. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: Online Sales & E-business Development ManagerE-commerce Manager & Entrepreneur i Web Project Manager & Data Analyst.

Opis i cilj kursa Online Business Development

Kurs se bavi predstavljanjem različitih sistema poslovanja i njihovih razvojnih tokova u online sferama. Razvoj poslovanja predstavlja implementaciju poslovnih strategija koje donose dugoročan rast prihoda. Drugim rečima, razvoj poslovanja treba da podrazumeva održivo unapređenje poslovnih modela kompanije, koje će uključivati dodavanje novih poslovnih praksi i modela zarade uz upotrebu postojećih resursa kompanije. Dakle, razvoj poslovanja može podrazumevati i izvoditi se kao konstantan rad na inovativnosti proizvoda, na kreiranju partnerstava sa različitim kompanijama i saradnicima, ali i na nalaženju novih načina poslovanja, prodaje i zarade. Pored ovoga, biće reči i o naprednim modelima online poslovanja kao što su biznis modeli kao online platforme, zatim kao softverski servisi ili kao infrastrukturni servis i drugi. Kroz ovaj kurs bićete u prilici da se upoznate sa novim oblicima poslovanja i načinima zarade koje je omogućio online svet. 

S ciljem da se jasnije predoče mogućnosti unapređenja jednog elektronskog poslovanja, predstavljeni su osnovni segmenti kreiranja jednog modela poslovanja i zarade. Osim toga, neki od problemskih okvira koji se tumače u kursu Online Business Development jesu i uporedna analiza različitih poslovnih modela kao što su affiliate marketing i dropshipping modeli, ali i načini na koje je moguće prilagođavati i razvijati proizvode u okviru dropshipping modela elektronskog poslovanja. U skladu sa pričom o razvojnom procesu elektronskog poslovanja kroz kurs će biti predstavljeni i neki od koncepata savremenog poslovanja kao što su kolaboraciona ekonomija i grupna kupovina.  

Jedna od osnovnih ideja kursa posvećenog razvoju poslovanja jeste ne samo da pruži jasan uvid u različite savremene poslovne tokove i prakse već i da ukaže na nove mogućnosti uvećanja modela zarade. Zbog toga, posle ovog kursa bićete u prilici ne samo da prepoznate različite modele poslovanja već i da odredite sve načine njihovog funkcionisanja. Preko interesantnih primera poslovnih praksi i kroz interpretaciju njihovih razvojnih putanja moći ćete samostalno da razaznate opcije za unapređenje i razvoj tradicionalnih poslovnih praksi u elektronsko poslovanje. 

Kurs Online Business Development će vam odgovoriti na pitanja:

Na koji način je Google izveo svoj poslovni razvoj?

Kompanija Google je prvobitno bila kreirana kao poslovni model prikupljanja podataka sa weba i kao servis koji pruža mogućnosti pretraživanja velikih baza tekstualnih podataka. Kasnije su se iz tog prvobitnog modela poslovanja razvile dve grupe softvera. Reč je o pretraživaču weba i softveru koji ide po sajtovima i prikuplja informacije (web crawler, web spyder – robot). Potom je kreiran model zarade koji funkcioniše po istom principu kao i pretraživač, a njegova uloga je da kvalitetno plasira oglase u kontekstu jasno iskazane namere korisnika. Drugim rečima, koristeći postojeće resurse softvera koji prikupljaju podatke sa web sajtova, Google je kreirao dodatni servis zarade preko oglašavanja na sajtovima. 

Kako se preispituje i razvija poslovni model?

Za osmišljavanje jednog poslovnog modela elektronskog poslovanja neophodno je odgovoriti na tri zahteva: ponudu, održivost i monetarizaciju poslovne ideje. Potrebno je kreirati proizvod ili uslugu koja se prodaje i dobro razmotriti sve interne aktivnosti koje prate realizaciju tog proizvoda/usluge. Da bi se kreirao proizvod, neophodno je istražiti tržišnu tražnju i definisati jedinstvenu vrednost proizvoda ili usluge. Prilikom kreiranja proizvoda trebalo bi obratiti pažnju na potrebe kupaca ili korisnika, ali i na sve spoljašnje faktore koji mogu uticati na održivost poslovanja. Drugim rečima, što je veća tražnja za proizvodom/uslugom, veća je i održivost poslovnog modela. Održivost poslovnog modela zavisi od kompetitivnosti, sklonosti ka inovaciji i adaptaciji. Međutim, održivost se povezuje i sa umećem izbegavanja zamki i prepoznavanja najbolje prilike za napuštanje ili prodaju poslovnog modela. I, konačno, dobar poslovni model vodi ka monetarizaciji, što i jeste cilj poslovanja. Monetarizacija zavisi od prodajnih modela i profitnog modela. 

Koji su osnovni faktori za inovaciju modela poslovanja?

Može se govoriti o četiri osnovna faktora koja mogu dovesti do poslovnih inovacija u elektronskom poslovanju. Prvi faktor podrazumeva razumevanje poslovanja, odnosno dobro poznavanje poslovnih procesa i praksi, ali i konteksta u kom se poslovanje nalazi. Naredni, posebno bitan faktor svakog poslovanja jeste dobro razumevanje potreba korisnika. Posebna pažnja posvećena ovom faktoru može da vodi ka održivosti poslovnog modela, ali i lakšem prepoznavanju prilika za dalji razvoj ili kreiranje novih poslovnih modela, a onda i modela zarade. Treći faktor za inovaciju modela poslovanja jeste pravilno kreiranje korisničkog doživljaja, dok se poslednji faktor odnosi na kreiranje ili rekreiranje poslovnog modela u odnosu na potrebe korisnika i potrebe poslovanja. Na osnovu svega rečenog, može se zaključiti da je inovacija modela poslovanja kružni, iterativni proces, koji svojom dinamikom vodi ka novim poslovnim praksama i modelima zarade. 

Plan i program predavanja

1. Šta je Business Development

2. Od poslovnih procesa do Business Developmenta

3. Definisanje poslovnih modela

4. Komponente modela e-poslovanja

5. Kreiranje biznis modela 

  • Business Model Canvas
  • Strateško unapređenje prodaje - ...As a Service Model(i), As a Service Framework, Cloud Computing Framework, Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS) i dr.

6. Osnovni segmenti kreiranja modela poslovanja i zarade

7. Primeri novih modela poslovanja i zarade

8. Affiliate Marketing kao poslovni model

  • Poređenje dropshipping i affiliate poslovnog modela - Prilagođavanje proizvoda dropshipping modelu

9. Novi modeli poslovanja i zarada: Collaboration Economy i grupna kupovina

10. Cenovne strategije u kontekstu poslovnog razvoja 

11. Definisanje modela zarade

12. Studije slučaja

13. Definisanje poslovnih modela i sposobnosti inoviranja modela poslovanja

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se