Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Excel Advanced

Napredni kurs iz Excela pružiće vam neophodna znanja o tabelarnim izračunavanjima na jednom od najpoznatijih Microsoft programa za rad u tabelama. Zahvaljujući ovom kursu, bićete u prilici da saznate kako na najbolji način koristiti aplikacije za kreiranje tabelarnih prikaza i alat za prikazivanje rezultata dobijenih preko standardnih formula, funkcija i grafikona. Program Microsoft Excel se smatra vrlo važnim programom, koji u velikoj meri olakšava poslovne obaveze.

Preko ovog programa moguće je vrlo brzo doći do rešenja za komplikovane proračune u poslovnim zadacima. Kurs je koncipiran tako da na pregledan i razumljiv način izloži program Microsoft Excel. Usled toga, na samom početku naprednog kursa iz Excela biće reči o interfejsu samog programa, a potom i o tome kako se koriste ugrađeni alati i opcije. Nakon savladanih osnovnih navigacionih mesta u alatu, kroz ovaj napredni kurs ćete se upoznati sa generisanjem i primenom standardnih funkcija, matematičkih i logičkih formula, ali i sa funkcijama naprednih operacija i formatiranjem grafikona.

Kreiranje tabela i tabelarnog izračunavanja spada u ona poslovna znanja koja su neophodna u savremenom poslovnom svetu. Stoga, osim što ćete kroz napredni kurs iz Excela moći da savladate alat za tabelarno izračunavanje, znaćete i na koji način da filtrirate podatke i upravljate velikom bazom podataka, te da ih stavite u grafikone i dijagrame, pivot tabele i makroe. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: E-commerce Manager & EntrepreneurE-Business & Internet Marketing i Web Project Manager & Data Analyst.

Opis i cilj kursa Excel Advanced

U okviru naprednog kursa iz Excela biće reči o različitim tipovima dijagrama i načinima njihovog podešavanja. S tim u vezi, poseban deo kursa posvećen je sistematično koncipiranom objašnjenju postavljanja svakog parcijalnog dela dijagrama. Postupno će biti objašnjena pravila za pravljenje izvedenih (pivot) tabela. Ovakve tabele mogu biti od velike koristi u situacijama kada postoji potreba za detaljnim analizama u okvirima velikih tabela i u prilikama kada je potrebno načiniti različite vidove izveštaja.

Usled toga, biće predstavljene neke od najčešće korišćenih funkcija, ali i funkcije za uslovno izvršavanje operacija IF, zatim SUMIF ili SUBTOTAL. Osim ovih, nezaobilazne su i funkcije za napredno pretraživanje kao što su LOOKUP, HLOOKUP, VLOOKUP i druge. O alatkama kao što su Goal Seeker, Solver, kao i o funkcijama namenjenim za rad sa bazama podataka, biće reči u okviru jednog dela kursa

Jedan od osnovnih ciljeva ovog kursa jeste da vas osposobi da samostalno koristite neke od naprednih opcija Excela. Nakon završenog naprednog kursa iz Excela bićete u prilici da kreirate razne dijagrame i tabele. Pored toga, imaćete priliku da uspešno savladate sva podešavanja zaštite radnih svezaka ili samo delova dokumenata od neželjenih pristupa drugih lica. Jedna od veština kojom se može ovladati u vezi je sa funkcijama, odnosno sa osposobljavanjem za izvršavanje složenih operacija kakve mogu postojati u savremenom poslovnom kontekstu.

Kroz kurs ćete uvideti kako se sačinjavaju makroi i u kojim situacijama mogu biti od posebne koristi. Sve ove informacije doprineće tome da se razume zbog čega se Excel smatra jednim od naprednijih programa za obradu podataka. Poznavanje Excela podrazumeva i upoznavanje sa osnovama baza podataka, kao i sa naprednim radom sa bazama podataka. 

Poznavanje MS Excela sastavni je deo svakog oglasa za posao, što ovom kursu pruža još jednu posebno pragmatičnu dimenziju. Sva znanja i veštine koje budete stekli kroz kurs omogućiće vam da budete konkurentniji na tržištu rada. Preko ovako sistematično postavljenih znanja o Excelu, vrlo brzo i lako ćete upoznati i savladati funkcije programa, ali i stvoriti dobru bazu za dalji samostalan rad i nadogradnju ili usavršavanje u programu. 

Napredni excel kurs odgovoriće vam na pitanja:

Šta je dijagram?

Dijagram (engl. chart) podrazumeva grafički prikaz numeričkih podataka. Drugi naziv koji se često koristi za dijagram jeste grafikon, i podrazumeva sastavni deo programa za tabelarne proračune. Program Excel pruža mogućnost pravljenja velikog broja različitih dijagrama različitih namena. Kako bi se načinio jedan dijagram, najjednostavnije je uneti podatke u ćelije radnog lista. Stoga, dijagram se može sastojati od jedne serije podataka ili od više serija podataka. Svi ovi podaci prikazani su grafički, tako da izgled serije podataka zavisi od vrste dijagrama koji se upotrebljava. Dijagrami se upotrebljavaju radi lakše preglednosti podataka. Vrlo često se dijagramom želi poslati određena poruka. Drugim rečima, zbog vizuelnog sagledavanja činjenica, dijagram može biti vrlo korisno sredstvo za saopštavanje željene poente izlaganja. 

Čemu služe funkcije IF, SUMIF i SUBTOTAL?

Funkcije IF, SUMIF, SUBTOTAL imaju različita značenja. Funkcija IF smatra se korisnom u situacijama kada se radi sa jednostavnim problemima. Ona se najčešće koristi za sprovođenje uslovnih testova nad formulama i vrednostima. Ova funkcija se vrlo često predstavlja kao funkcija ’ako–onda’. Druga funkcija ili funkcija SUMIF podrazumeva opciju preko koje je moguće sumirati podatke iz konkretnih ćelija, odnosno podrazumeva sumiranje samo onih podataka koji ispunjavaju određeni zadati kriterijum. Posednja funkcija – SUBTOTAL – koristi se onda kada se pristupa složenim podacima. U slučaju kompleksnih podataka moguće je prepoznati parcijalne zbirove i vrlo često se upotrebljava kada želimo da unesemo dodatne redove koje je potrebno sabrati preko ove funkcije.

Koja je funkcija pivot tabele?

Pivot tabela predstavlja izvedenu tabelu u okviru koje se postavljaju dinamički zbirni izveštaji koji se kreiraju na osnovu informacija iz baza podataka. Podaci mogu biti prikazani u vidu tabele na radnom listu, ali oni mogu biti i u spoljnoj datoteci s drugim podacima. Zahvaljujući ovoj tabeli, moguće je velike redove brojeva, kao i kolone brojeva, svesti na sistematičan i logički prihvatljiv prikaz podataka. Odlika interaktivnosti, koja se vezuje za ovu tabelu, smatra se jednim od najinovativnijih aspekata tabele. Pomoću izvedenih tabela moguće je raspoređivati informacije na različite načine. Pivot tabela pruža pregledan izveštaj, pre svega za čitanje. Tako je pomoću pivot tabela i izveštaja moguće u nekoliko klikova doći do tačnih, preglednih i pouzdanih informacija. 

Plan i program predavanja

1. Zaštita radnog lista i zaštita radne sveske 

2. Tipovi dijagrama i njihova upotreba u poslovnoj praksi

  • Način upravljanja dijagramima

3. Funkcija i njeno značenje u Excelu

  • Funkcije IF, SUMIF i SUBTOTAL
  • Funkcije za pretraživanje LOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP

4. Alatke u Excelu 

  • Alat Goal Seek
  • Alat Solver

5. Kreiranje i podešavanje izvedenih tabela

6. Osnove makroa

  • Rad sa bazama podataka u okviru Excela 

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se