Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Drop Shipping & Online Fulfillment

Internet je doprineo razvoju različitih online poslovnih praksi. Neke od njih bile su poznate odranije, i obavljale su se na fizičkim lokacijama u državnim ili regionalnim okvirima, a sada je pružena prilika da one razvijaju dalje svoje potencijale na globalnom tržištu. Međutim, globalno umrežavanje dovelo je i do razvoja nekih novih poslovnih modela. Pojavili su se novi poslovni okviri, modeli distribucije, modeli zarade. 

Iako odlike preduzetnika ostaju iste, poslovne prilike se uvećavaju iz dana u dan. Ovi novi oblici poslovanja koji se sve više fokusiraju na online svet postaju primamljiv i uzbudljiv vid zasnivanja poslovnog odnosa sa internet kupcima, te brojni preduzetnici biraju da se njihov model zarade vezuje isključivo za zaradu preko interneta. 

Za drop shipping se ne može reći da je još uvek nov oblik poslovanja, ali svakako jeste vrlo popularan oblik trgovine i zarade preko interneta. Za pokretanje jedne drop shipping online prodavnice neophodno je imati određena predznanja, koja se odnose na koncept poslovanja i način njegovog funkcionisanja. Ta neophodna znanja svakako ćete imati priliku da steknete na kursu Drop Shipping & Online Fulfillment. Na ovom kursu spoznaćete okvire u kojima je moguće razvijati poslovanje, ali i različite idejne okvire ovog modela zarade. Ipak, jedan od prvih preduslova za pokretanje uspešnog drop shipping poslovnog modela jeste posedovanje online lokacije, odnosno web prodavnice. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: Online Sales & E-business Development Manager i E-commerce Manager & Entrepreneur.

Opis i cilj kursa Drop Shipping & Online Fulfillment

U okviru kursa Drop Shipping & Online Fulfillment biće predstavljeno značenje, svrha i modeli funkcionisanja dropšiping poslovanja. Reč je o pre svega jeste prodaja proizvoda ili usluga, odnosno distribucija proizvoda ili usluga bez stvaranja i gomilanja zaliha, po kojima su poznati tradicionalni oblici poslovanja. S tim u vezi, jedan od osnovnih pojmova sa kojima je neophodno upoznati se prilikom istraživanja o dropšiping modelima zarade jeste koncept distribucije. Upravo zbog toga, poseban prostor u okviru ovog kursa posvećen je različitim modelima distribucije (fulfillment). Više reči biće i o diferenciranju različitih modela distribucije (fulfillment) kao što su: drop shipping model, model lokalne distribucije, model sopstvenih lagera i dr. 

Poseban deo kursa posvećen je i objašnjavanju razlika između drop shipping i affiliate modela zarade. Kako bi se izgradilo uspešno dropšiping poslovanje, potrebno je dobro poznavati sve njegove komponente. Zato ćete imati priliku da se upoznate sa svim važnim komponentama drop shipping modela. Glavni preduslovi svakog uspešnog drop shipping poslovanja jesu kvalitet, ali i poznavanje tržišta, a onda i dobar odabir proizvoda za prodaju, tačnije dobar odabir dobavljača i jasna cenovna strategija. Osim ovih odlika, treba napomenuti i da je jedna od osnovnih karakteristika svakog drop shipping poslovanja dobro vođenje e-trgovine i poznavanje online strategija i tehnika online oglašavanja. 

Jedan od ciljeva ovog kursa je ne samo da vas upozna sa razvojem drop shipping poslovnih modela već i da vam pruži konkretne korake preko kojih možete najlakše testirati svoje ideje za online prodaju. Kroz kurs će biti prilike da se upoznate sa širim, odnosno alternativnim (e-commerce baziranim) načinima distribucije. Uspešna prodaja kroz drop shipping model predstavlja mogućnost kreiranja velikih marži koje mogu omogućiti dobru zaradu. Sa ciljem da budete u mogućnosti da samostalno kreirate jedno uspešno drop shipping poslovanje, u kursu je objašnjeno i kako da prepoznate proizvod ili uslugu koja se može dobro i lako prodavati, kao i na koji način pronaći kvalitetne distributivne kompanije, koje će neometano distribuirati proizvod/uslugu pred kupce.

Kurs Drop Shipping & Online Fulfillment odgovoriće vam na pitanja:

Šta je dropšiping?

Dropšiping je model poslovanja na internetu koji podrazumeva kreiranje online prodavnice na kojoj se prodaju proizvodi ili usluge i njeno upravljanje. Međutim, njihov prodavac nije i njihov proizvođač, niti ima na lageru proizvode koje prodaje. Umesto toga, posao drop shippera ili osobe koja se bavi drop shippingom je marketing. Osnovni zadatak u drop shipping poslovanju su dovođenje ljudi na sajt, optimizacija konverzija i druge marketinške tehnike koje mogu dovesti do prodaje. Proizvodnju robe ili usluga, kao i njihovo distribuiranje, obavlja neko drugi, ko je zadužen za kvalitet tih proizvoda i za njihovu isporuku. Stoga, svaki drop shipper mora imati odlično znanje iz oblasti digitalnog marketinga, ali mora i poznavati psihologiju kupaca. 

Koja je razlika između dropšiping i affiliate poslovanja?

Jedna od osnovnih razlika između drop shipping i affilifate marketing modela zarade jeste taj što se u drugom modelu zarade ne može uticati na cenu proizvoda i ne postoji kontrola affiliate partnera u posedovanju prodajom. Usled toga, drop shipping model se smatra boljim modelom za poslovanje. Iako deluje da je koncept posredovanja ili preprodaje zajednički za oba modela poslovanja, drop shipping model treba razumeti kao nešto sofisticiraniji vid plasmana i prodaje. U slučaju drop shippinga moguće je kreirati i raditi na razvoju brenda. Za razliku od drop shippera, affiliate marketar preporučuje proizvod ili uslugu na svom sajtu kroz recenzije i prikaze. Internet posetilac koji čita objavljeni post može se informisati o proizvodu i zainteresovati, a može i ostvariti kupovinu. Ostvarena kupovina znači zabeležena konverzija koja je stigla sa sajta affiliate marketara, a ona podrazumeva i procenat zarade posredniku ili affiliateu preko kog je došlo do kupovine. 

Koje su osnovne komponente svakog uspešnog drop shipping poslovanja?

Neki od osnovnih komponenata svakog uspešnog drop shipping poslovanja su kvalitetna e-prodavnica, odgovarajuć odabir tržišta za plasman proizvoda ili usluga, zatim dobar odabir proizvoda za prodaju, dobro definisanje cenovne strategije i, konačno, dobro poznavanje marketinških strategija i tehnika. Pre kreiranja online prodavnice neophodno je ispitati ponuđene platforme za e-trgovinu preko kojih se mogu obavljati drop shipping poslovi. Neke od drop shipping platformi su Shopify i WooCommerce. Naredni preduslov ili komponenta dobrog drop shipping poslovanja jeste dobar odabir segmenta tržišta.

Ovde treba imati na umu kompleksnost ove komponente, budući da se govori o više privrednih grana i više država za poslovanje. Stoga je neophodno detaljno proveriti traženost pojmova prema različitim državama, tj. tržištima. Odabir proizvoda za prodaju predstavlja pitanje kom je neophodno pokloniti posebnu pažnju. Drugim rečima, budući drop shipperi moraju pronaći ne samo konkurentne proizvode već i dobre dobavljače. Nakon toga sledi istraživanje konkurencije u privrednoj grani s ciljem formiranja cenovne strategije. I, konačno, uspeh svake drop shipping prodavnice zavisi od načina upravljanja njom i od načina oglašavanja. 

Plan i program predavanja

1. Modeli distribucije (fulfillment)

  • Drop shipping model
  • Model sopstvenog lagera
  • Model outsourcing distribucije

2. Drop shipping model vs affiliate model

3. Drop shipping model – glavne komponente

  • Kvalitet e-prodavnice
  • Odabir segmenta tržišta
  • Odabir proizvoda za prodaju
  • Određivanje cena
  • Način vođenja e-trgovine
  • Način oglašavanja

4. Kako ponuditi proizvode preko drop shipping modela?

5. Karakteristike uspešne prodaje preko drop shipping modela

6. Alternativni (e-commerce based) načini distribucije

7. Optimizacija lagera za internacionalnu prodaju na više lokacija

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se