Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs E-commerce

Modul E-commerce posvećen je konceptu elektronske trgovine i u okviru njega se razmatraju svi oni procesi koji se odnose na prodaju ili kupovinu, a koji se izvode preko elektronske transakcije. Poslovne transakcije se mogu odvijati u okviru različitih poslovnih modela, među kojima su dobro poznati B2B poslovni modeli, zatim B2C, C2C, B2G itd.

Različita poslovanja koja teže ka tome da budu u koraku sa najvećim brendovima i zadnjim trendovima, ili unaprede odnose sa klijentima, uvode nove modele zarade, odnosno implementiraju kupovinu putem interneta, pored klasične offline prodaje. Prednosti ovakve kupovine su mnogobrojne, a za ovu vrstu kupovine se sve češće opredeljuju kupci. Uzmimo u obzir samo na primer to da internet prodavnice nisu ograničene fizičkim prostorom, niti radnim vremenom. Prevedeno na rečnik klijenata, kupac smatra da online prodavnica treba da bude dostupna u bilo kom trenutku i sa bilo kog mesta na mreži.

Svaki online prodavnica treba da odgovori na sva očekivanja i zahteve kupaca. S ciljem da se ispune sva očekivanja posetilaca na jednom e-commerce sajtu, može se reći da postoje izvesni standardi tipični za svaku e-trgovinu. Sa tim u vezi, pohađem različith kurseva iz oblasti elektronske trgovine imaćete priliku da se upoznate sa nekim od osnovnih elemenata e-commerce sajtova, ali i da shvatite značaj i ulogu tih elemenata na jednom komercijalnom sajtu.

Opis i cilj modula E-commerce

U okviru predavanja i lekcija kursa E-commerce biće predstavljen razvojni put od statičnih sajtova do sajtova elektronske trgovine. Zahvaljujući sve većoj prepoznatljivosti praktične primene, ali i mogućnosti online prodaje kao dodatni model zarade, elektronske prodavnice dostigle su globalnu prepoznatljivost. Neke od njih su se u toj meri razvile i postale kompanije sa najvećim prihodima u svetu, a neke od njih su Amazon, eBay itd. Pohađanjem E-commerce kurseva imaćete priliku i da saznate koje su to tehnike, taktike i strategije koristile neke od danas najvećih internet prodavnica.

Kako bi se preciznije i detaljnije definisali elementi pospešuju prodaju i unapređuju korisničko iskustvo, biće demonstrirani neki od boljih primera iz prakse. Na osnovu njih moći ćete da prepoznate moduse preko kojih je moguće unaprediti poslovanje i povećati prodaju. Primera radi, u okviru lekcija i predavanja biće reči o arhitekturi internet prodavnice, a govoriće se i o dizajnu koji može doprineti boljoj prodaji artikala u okviru e-commerce platforme, navigaciji kao jednom od posebno bitnih elemenata prilikom zaključivanja online prodaje itd.

Funkcionalna online prodavnice je ona koja svojim sadržajem i informacijama omogućava jednostavno i efikasno obavljanje željene akcije. U prilog tome, poseban deo teksta u okviru lekcija i predavanja posvećen je checkout stranicama, odnosno njihovoj strukturi, implementaciji, optimizaciji za mobilne uređaje i dr.

Dalje, kod elektronske trgovine veoma bitan segment jeste online plaćanje i to predstavlja jedan od glavnih izazova u elektronskoj trgovini, kako za prodavce, tako i za kupce, zato je ovom delu posvećena dodatna pažnja. Iako je izvestan deo predavanja i lekcija formulisan tako da odgovori na teorijska pitanja o online metodama plaćanja, značajan deo je posvećen i procesima i metodama plaćanja preko interneta. Drugim rečima, upoznaćete se sa mehanizmima koji se primenjuju u okviru online plaćanja, kao i sa zaštitom transakcionih novčanih sredstava. Cilj jeste da polaznici stvore jasne i precizne slike o metodama online plaćanja na internet prodavnicama, ali i da se upoznaju za načinima zaštite svojih potrošača prilikom online plaćanja i generalno online prodavnice.

Modul E-commerce će vam odgovoriti na pitanja:

Koje pogodnosti pruža e-commerce sajt?

E-commerce sajtovi su vrste poslovnih modela u okviru kojih se posluje sa drugim poslovno-pravnim subjektima ili sa fizičkim licima. E-commerce poslovni model može pružiti brojne benefite različitim poslovnim sistemima. U današnjem kontekstu, plasiranje proizvoda ili usluga samo u fizičkom prostoru može se smatrati neprofesionalnim i nedovoljno posvećenim poduhvatom jednog poslovanja. Ova vrsta virtuelnog iskustva sa praktičnom primenom postala je nerazdvojiv deo ili model zarade skoro svih poslovanja koja u svojim okvirima prodaju proizvode/usluge. Zahvaljujući razvoju e-commerce platformi, kupcima su omogućene brza razmena i kupovina proizvoda i usluga izvan bilo kakvih prostornih ili vremenskih barijera. Kupac prodajnim platformama može pristupiti sa bilo kog mesta na internetu i u bilo koje doba dana. Pored toga, treba imati na umu da adekvatno realizovana i dobro osmišljena e-commerce prodavnica može brzo, jeftino, ali i efikasno uslužiti zainteresovanog kupca, pa čak ga načiniti i stalnim klijentom jednog internet domena.

Koji su najčešći vidovi online plaćanja na internet prodavnicama?

Postoje različiti oblici online plaćanja, zbog kojih se danas susrećemo sa isto toliko različitih definicija. Međutim, ovom prilikom poseban akcenat biće poklonjen onom obrazloženju u kom se metode plaćanja odvijaju preko interneta, čime se menja svaka gotovinska transakcija. Drugim rečima, uspešno online plaćanje u kom se mogu upotrebiti platne kartice, elektronski čekovi ili plaćanja kao što su SWIFT plaćanja, m-plaćanja i dr. pre svega podrazumevaju upotrebu interneta i drugih računarskih mreža. Iako postoji više različitih oblika online plaćanja, kao najčešće treba izdvojiti plaćanje gotovinom i plaćanje platnim karticama. Plaćanje gotovinom podrazumeva plaćanje po prispeću naručenog proizvoda. Sa druge strane, kao popularniji vid plaćanja na e-commerce sajtovima svakako jeste plaćanje platnim karticama. Plaćanje platnim karticama može doneti brojne pogodnosti, kao što su stalna dostupnost novca, veća bezbednost, brža transakcija novca prema inostranstvu itd. Treba pomenuti da postoje različite vrste platnih kartica, ali najzastupljenije su debitne i kreditne platne kartice.

Koje su najrasprostranjenije mere zaštite na mreži prilikom online plaćanja?

Svedoci smo stalnog unapređivanja sistema zaštite na internet mreži budući da se preko nje svakodnevno prenosi i čuva veliki broj poverljivih informacija i izvršava veliki broj novčanih transakcija. Iako ne postoji apsolutna sigurnost, treba imati na umu da se sistemi i softveri zaštite sve više optimizuju i oblikuju prema potrebama osiguranja i zaštite transakcionih usluga. Šifrovanje određenih poruka do stepena kada one postaju nečitljive i nerazumljive podrazumeva metodu kriptografije. Za dešifrovanje kriptografskih poruka potrebno je imati ključ. Osoba koja prima poruku mora da ima šifru ili ključ za čitanje poruke. Posebnu meru zaštite predstavlja digitalni sertifikat, koji je neophodno da izdaju sertifikaciona tela, dok PKI podrazumeva mehanizme i politike koji definišu distribuciju i identifikaciju javnih ključeva i sertifikata. Pored ovih, potrebno je pomenuti i da se mera zaštite SSL odnosi na sigurnosni protokol kojim se garantuje bezbedna komunikacija ili veza između servera i pretraživača, dok se informacija i podaci mogu štititi i SET protokolima. Digitalni potpis jedan je od najviših nivoa zaštite podataka kojim se predočava autentičnost i integritet poruke.

Plan i program modula E-commerce

1. E-commerce Basics - uvod u e-commerce, nastanak i razvoj elektronskih prodavnica;
2. E-shop / Key Elements
3. Online Payment Methods - online metode plaćanja i platne kartice u elektronskoj trgovini
4. Online Marketplaces - vrste online trgovinskih marketplace platformi
5. Drop Shipping & Online Fulfillment - dropshipping kao sve korišćeniji model e-commerca
6. E-shop Security - mehanizmi zaštite online transakcija na internetu i računarskim mrežama.

*Na stranici određenog smera, u okviru padajuće liste svakog modula možete pogledati kurseve koji su predviđeni za odabrani smer za dati modul.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se