Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Introduction to E-Business

Pojava internet tehnologija omogućila je različitim organizacijama, kompanijama, prodavcima, ali i kupcima pristup velikoj količini podataka, njihovu razmenu, kao i kupovinu i prodaju proizvoda i usluga na online tržištu. Uz sve to, poslovanje nije ograničeno vremenom i prostorom kao što je slučaj sa tradicionalnom kupovinom/prodajom. Specifičan način trgovine povlači za sobom i nove metode online oglašavanja, kako bi se ispratile nove navike potrošača.

Elektronsko poslovanje je naša zajednička budućnost i s vremenom će se sve veći broj poslovanja obavljati online, pogotovo sa uvećanom globalizacijom kompanija. Iz tog razloga trebalo bi da svaki čovek, bez obzira na oblast struke ili sferu interesovanja, poznaje osnovne pojmove e-poslovanja, jer je to deo svakodnevnog života svakog od nas.

Iz gorenavedenih razloga i relevantnosti poznavanja oblasti poslovanja putem interneta, kurs E-business će pružiti polaznicima priliku da se upoznaju sa njegovim prednostima, ali i manama. U okviru ove obimne oblasti, koja ima tendenciju stalnog napretka sa razvojem informacionih tehnologija, daćemo opise online bankinga, e-uprave, e-trgovine, različitih modela elektronskog poslovanja (B2B, B2C, G2G i tako dalje). Pored ovoga, e-poslovanje obrađuje i vrlo bitan pojam danas, a to je CRM ili upravljanje odnosima sa kupcima, koji se koristi u celom svetu s ciljem olakšavanja poslovanja. Takođe, cilj kursa je i da polaznika uputi na moguće prednosti, ali i opasnosti, kad su u pitanju podaci, ukoliko koristi, recimo, online banking.

Opis i cilj kursa Introduction to E-Business

Na kursu iz elektronskog poslovanja imaćete prilike da naučite kako da iskoristite mogućnosti koje nudi internet kako biste unapredili svoje poslovanje i online nastup, poboljšali pozicioniranje sajta u rezultatima pretrage različitih pretraživača, unapredili komunikaciju sa ciljnom grupom i uspešno vodili svoje online projekte.

Kurs iz e-poslovanja na samom početku objašnjava na koje korake sve treba obratiti pažnju prilikom kreiranja stranice, koji su to dokumenti neophodni prilikom pripreme kreiranja jednog sajta, kao i koja su neka od osnovnih pravila koja treba da pratimo u web dizajnu kako bismo imali uspešan sajt. Dalje, kurs se bavi i pristupom klijentu, kao i pitanjem kako ostvariti efikasnu komunikaciju prilikom celog procesa, razlikama između wireframinga, mockupa i prototipa, objašnjava šta je navigacija, zašto je ona veoma bitna na sajtu i koje su razlike između navbar i sidebar navigacije. Zatim, biće objašnjeno kreiranje sadržaja, upotreba i kombinacija boja na sajtu, kao i relevantnost povezivanja sajta sa društvenim mrežama. Na kraju, elektronsko poslovanje objašnjava šta su open-source rešenja, kako funkcionišu i koje su prednosti i mane nekih od najpopularnijih CMS-ova danas, kao što je Wordpress.

Cilj elektronskog poslovanja je da se polaznici upoznaju sa pripremnom dokumentacijom za kreiranje sajta i da razumeju kako je došlo do novih i modernijih pristupa web dizajnu upotrebom različitih CMS rešenja. Zatim, da polaznici shvate zašto je dizajn bitan za jedan projekat i njegov uspeh, da znaju koji su ključni elementi web dizajna, kako da ih prepoznaju i nauče pravila primene ključnih elemenata u odnosu na potrebe klijenta i njegovog brenda. Cilj je i da polaznici nakon pređenog kursa budu u mogućnosti da, prema obimu i vrsti projekta, samostalno planiraju, sprovode i izvrše sve neophodne korake potrebne za jedan uspešan i funkcionalan web projekat. Polaznici će takođe biti u mogućnosti da jasno definišu cenu projekta u odnosu na poslovni model i potrebe klijenata, odnosno njegov brend.

Kurs Introduction to E-Business će vam odgovoriti na pitanja:

Koja je razlika između elektronskog i tradicionalnog poslovanja?

Kod tradicionalnog poslovanja radni zadaci zaposlenih su redovni zadaci u punom radnom vremenu, dok su kod elektronskog poslovanja uz redovne zadatke prisutni dodatni zadaci projektne prirode. Takođe, kod tradicionalnog poslovanja veza sa drugim projektima je ograničena, dok je kod elektronskog ona intenzivna i prisutno je deljenje radnih resursa. Kada je u pitanju tehnologija, ona je kod tradicionalnog poslovanja u vidu podrške, dok je kod elektronskog ključna, odnosno opredeljujuća, inicijalna.

Tipovi zadataka kod tradicionalnog poslovanja su jednokratni, a kod elektronskog kontinuirani i trajni. Proizvodnja je u tradicionalnom poslovanju sa rezultatom opipljivog proizvoda, dok je u elektronskom to pretvaranje znanja u akciju čiji je rezultat neopipljiva vrednost. Uska grla tradicionalne proizvodnje su kapital i ljudske veštine, dok su kod elektronskog znanje i vreme. Odnos sa kupcima kod tradicionalnog poslovanja je jednosmeran, putem tržišta, dok je kod elektronskog poslovanja interaktivan, kroz lične kontakte.

Kod tradicionalnog poslovanja znanje je samo jedan od resursa, dok je kod elektronskog to ključni resurs. Zaposleni su generatori troškova u tradicionalnom poslovanju, dok su u elektronskom generatori prihoda. Moć menadžera je kod tradicionalnog poslovanja samo pozicija u hijerarhiji, dok je kod elektronskog poslovanja to nivo njihovog znanja. Kod tradicionalnog poslovanja je glavni zadatak menadžera monitoring podređenih, ali kod elektronskog poslovanja je glavni zadatak menadžera ipak podsticanje i motivacija zaposlenih. 

Šta je traženi odgovor?

Traženi odgovor (Most Wanted Response – MWR) predstavlja zajednički detalj svih modela e-businessa. On predstavlja krajnju reakciju koju prodavac očekuje od svojih potencijalnih kupaca. Ako želite postati uspešan preduzetnik, veoma je važno i da sajt ima svoju svrhu, da postoji MWR, jer se on odnosi na akciju koju vlasnik jednog sajta želi da njegov posetilac izvrši. Na primer, ukoliko imate sajt informativnog tipa, traženi odgovor može biti da se korisnik prijavi za dobijanje vašeg elektronskog biltena (newsletter), tako što će, kada pristupi stranici vašeg sajta, dobiti ponudu da ostavi svoju email adresu u naznačenom polju i da se prijavi. Traženi odgovor može biti prijavljivanje za dobijanje biltena (newsletter) ili kreiranje naloga na sajtu, stupanje u kontakt sa posetiocima, download promotivnog kataloga, kupovina proizvoda ili nešto drugo.

Koje su ključne razlike između elektronske i mobilne trgovine?

Elektronska trgovina ili e-trgovina odnosi se na aktivnosti kupovine i prodaje proizvoda i usluga korišćenjem elektronskih sistema kao što je internet preko računara, laptopova i sličnih uređaja, dok se mobilna trgovina ili m-trgovina odnosi na proces kupovine i prodaje proizvoda i usluga uz korišćenje mobilnih podataka sa interneta preko bežičnih ručnih uređaja, odnosno preko mobilnih uređaja, tableta i sličnog.

Pored toga, kao ključne razlike izdvajaju se i razlike u vidu mobilnosti, korišćenja cookieja, upotrebe, troškova i druge. Kod mobilne trgovine je mobilnost uređaja veća, odnosno uređaji su manjih dimenzija i olakšano je njihovo nošenje. Korišćenje cookieja je onemogućeno kada se upotrebljavaju mobilni telefoni, dok je putem računara to moguće. Upotreba uređaja za mobilnu trgovinu je manje komplikovana, jer su sve funkcije pojednostavljene. Kada su troškovi u pitanju, korišćenje elektonske trgovine je manje skupo, dok je korišćenje mobilne trgovine skuplje.

Elektronsko poslovanje

Plan i program predavanja

1. Elektronsko poslovanje

  • Osnovni pojmovi interneta i poslovanja putem interneta – najčešći pojmovi i termini koji se koriste u okviru elektronskog poslovanja;
  • Elektronsko poslovanje – uvod u e-poslovanje;
  • Forme elektronskog poslovanja – modeli elektronskog poslovanja u zavisnosti od učesnika;
  • Elektronska trgovina – osnovni pojmovi i uvod u elektronsku trgovinu;
  • Kreiranje sajta koji prodaje – ključni elementi komercijalnog sajta.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se