Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

E-Business

Opis kursa:

U kursu će polaznici imati prilike da se upoznaju sa pojmom elektronskog poslovanja, i pre svega sa prednostima i manama ovakvog vida poslovanja. U okviru ove obimne oblasti koja ima tendenciju stalnog napretka sa razvojem informacionih tehnologija daćemo opise online bankinga, e-uprave, e-trgovine, modela elektronskog poslovanja (B2B, B2C, G2G...). Pored ovoga, biće objašnjen pojam CRM-a, ili upravljanje odnosima sa kupcima, ali isključivo osvrćući se na aktuelne softvere (SAP, Microsoft NAV...), koji se danas koriste u celom svetu u cilju olakšavanja poslovanja.

Cilj kursa:

Elektronsko poslovanje je naša zajednička budućnost, i vremenom će se sve veći broj poslovanja obavljati online, pogotovom sa sve većom globalizacijom kompanija. Iz tog razloga bi svaki čovek, bez obzira na oblast struke ili interesovanja, trebalo da zna osnovne pojmove elektronskog poslovanja, jer je to deo svakodnevnog života svakog od nas. Takođe, cilj kursa je i da polaznika uputi na moguće prednosti, ali i opasnosti po podatke, ukoliko koristi, recimo, online banking.

  • Uvod u e-poslovanje
  • E-poslovanje u trgovini
  • E-poslovanje u bankarstvu i državnoj upravi
  • E-poslovanje - praktična primena i problemi
  • Pravni aspekti i zaštita e-poslovanja
  • Mobilno i e-poslovanje u Srbiji

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren! Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.