Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs IT in Business

S vremenom su informacione tehnologije u poslovanju postale neka vrsta revolucije. One se iz dana u dan menjaju i donose neke nove mogućnosti koje utiču na svakodnevni život. Stvaraju neverovatne alate i mnogobrojne mogućnosti koje obezbeđuju dostupnost informacija na jedan klik. Informaciono-komunikacione tehnologije imaju značajnu ulugu u skoro svakom aspektu savremenog društva i potpuno su promenile način komunikacije, pronalaženje i dostupnost informacija, vođenje poslovanja itd. Možemo reći da su značajno uticale na celokupno društvo i poboljšanje infrastrukture i životnog standarda.

Upravo iz tog razloga kurs Informacione tehnologije u poslovanju obrađuje elemente primene informacionih tehnologija u poslovanju, a to su uređaji i infrastruktura koji se koriste u efikasnijem obavljanju poslovnih aktivnosti, softverski paketi i programi koji su u svakodnevnoj upotrebi za različite namene. U 21. veku korisnici interneta treba da se osposobe da na najbolji način iskoriste potencijal interneta i njegovih servisa, informacione tehnologije uopšte i da sve to uspešno implementiraju u poslovne procese.

Takođe, veoma je bitno da korisnik ume da prepozna prednosti i mogućnosti informacionih tehnologija, da usvoji načine primene savremenih tehnologija, da poznaje osnovne pojmove u vezi sa informacionim tehnologijama, u smislu poznavanja hardvera i softvera, i da razume neke od koncepata implementacije IT-ja, kao i faktore povraćaja investicije u IT.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: E-Business & Internet Marketing.

Opis i ciljevi kursa IT in Business

Kurs Informacione tehnologije u poslovanju obrađuje elemente primene informacionih tehnologija (IT) u poslovanju, odnosno pravilnu primenu hardvera i softvera, koji čine jedan kvalitetan informacioni sistem. Polaznici će na ovom kursu moći da nauče kako da na najbolji način iskoriste potencijal koji računari pružaju u obradi informacija, pravilnog korišćenja interneta i njegovih servisa. 

Pored toga, korisnici će moći da prepoznaju modele informacionih tehnologija i da saznaju kako da u isto vreme usklade ulaganja kroz smanjenje troškova i povećanje efikasnosti poslovanja. Informacione tehnologije pružaju dobru podršku poslovanju i unapredile su način poslovanja. Poslovanje se danas oslanja na razvoj informacionih tehnologija i na taj način dolazi do pojave novih trendova.

Najnoviji trendovi su upotreba bežičnih mreža u poslovanju, različite forme internet prodavnica koje povećavaju broj transakcija i pružaju uvid u analize podataka. Srž poslovanja su informacije koje kompanije upotrebom informacionih tehnologija mogu da iskoriste. Adekvatnom upotrebom informacija kompanije razvijaju dugoročne odnose sa potrošačima, ostvaruju veći profit i samim tim se poslovanje bolje razvija. Kurs je podeljen u tri modula: osnovni pojmovi informacionih sistema, informacioni sistemi u poslovanju i savremeno poslovanje. Nastavne jedinice prate korake od značaja implementacije informacionih sistema do upotrebe informacionih sistema u kompanijama.

Cilj kursa Informacione tehnologije u poslovanju jeste da polaznici prepoznaju prednosti i mogućnosti informacionih tehnologija i usvoje načine njihove primene. Takođe, cilj je da se polaznici upoznaju sa osnovnim pojmovima koji su u vezi sa informacionim tehnologijama, u smislu poznavanja hardvera i različitih tipova softvera, i da razumeju neke od koncepata implementacije IT-ja, kao i značaj investiranja u IT i njegov sve brži razvoj, ali i da razumeju koliki je njegov doprinos u modernom poslovnom okruženju. Informacione tehnologije i informacioni sistemi od krucijalne su važnosti za IT menadžere i poslovne ljude. Kurs služi tome da upozna polaznike sa osnovnim pojmovima informacionih tehnologija u poslovanju. Osnovna znanja iz informacionih tehnologija i poznavanje termina iz ove oblasti mogu se istaći kao jedna od glavnih veština danas.

Kurs IT in Business odgovoriće vam na pitanja:

Da li performanse hardvera i softvera mogu znatno da utiču na poslovanje?

Performanse hardvera i softvera mogu znatno da utiču na samo poslovanje određene kompanije. Potrebno je razlikovati termine hardver – fizički, opipljivi deo računara, i softver – skup svih programa unutar računara. Biti IT menadžer na korporativnom nivou danas je jedan od najzahtevnijih poslova, a to je velikim delom zasluga upravo vrtoglavog razvoja računarskih tehnologija i hardvera i inovacija u vezi sa njima.

U zavisnosti od namene računara, bitna komponenta može biti memorija računara. Takođe, treba uzeti u obzir i procesorsku snagu i šest kategorija: superračunari, mejnfrejmovi, mini-računari (mini-računari i serveri), radne stanice, mikroračunari i računarski uređaji. Sinergija dobrog hardvera i softvera dovela je do pojave autonomnih sistema koji mogu da funkcionišu bez direktne asistencije ljudstva.

Šta je računarska mreža?

Računarska mreža je sistem koji povezuje računare putem komunikacionih medija tako da između njih mogu da se razmenjuju podaci. Računarske mreže su od suštinskog značaja za sve savremene organizacije jer povezuju potrošače i kompanije, omogućavaju fleksibilnost kompaniji, te ona može da se menja shodno situaciji na tržištu.

Razlikujemo četiri vrste računarske mreže: PAN, LAN, MAN i WAN. Svaka od ovih računarskih mreža ima svoj domet. Najznačajnija računarska mreža, WAN, jeste internet. Kompanije sve više koriste internet kako za komunikaciju, tako i za poslovanje sa drugim kompanijama, potrošačima, dobavljačima i ostalim privrednim subjektima. Pored interneta, koriste različite računarske sisteme i u ovom kursu prikazaćemo prednosti Peer-to-Peer obrade i klijent/server obrade.

Koje informacione sisteme razlikujemo u poslovanju?

Informacioni sistemi prikupljaju, pamte, skladište, obrađuju i prenose informacije za specifične potrebe jedne kompanije. Informacioni sistem čine hardver, softver, računarska mreža i baza podataka. Najznačajnija komponenta informacionog sistema jeste baza podataka. Stalno ažurirana i adekvatna baza podataka kojom upravlja informacioni sistem omogućava profit kompaniji i dugoročne odnose sa kupcima.

Prednosti informacionih sistema su: izvršavanje velikog broja numeričkih zadataka, skladištenje velikog broja podataka, povećavanje produktivnosti i efikasnosti kompanije. Dva osnovna informaciona sistema na kojima se zasniva cela organizacija jesu sistemi za planiranje resursa preduzeća (Enterprise Resource Planning System – ERP) i sistemi za obradu transakcija (Transaction Processing System – TPS). Jedan od najpoznatijih ERP sistema jeste softver kompanije SAP.

informacione tehnologije u poslovanju

Šta je e-poslovanje?

Elektronsko poslovanje (e-Business) je proces razmene poslovnih podataka, transakcija i informacija od značaja za jednu poslovnu organizaciju putem telekomunikacionih sredstava. Termini e-poslovanje i e-trgovina su slični i često se poistovećuju. Elektronska trgovina (Electronic Commerce ili e-Commerce) predstavlja razmenu poslovnih podataka, uspostavljanje poslovnih veza i sprovođenje transakcija između dve poslovne organizacije ili više njih putem telekomunikacionih sredstava (najčešće internetom).

Oblici e-trgovine zavise i od stepena u kojem je poslovanje transformisano iz materijalnog u digitalno. Razlika između digitalnog i tradicionalnog načina poslovanja jeste u tome što proizvod, proces i posrednik mogu biti u fizičkoj ili digitalnoj dimenziji. Razlikujemo virtuelne i click and mortal organizacije.

Koje forme e-poslovanja razlikujemo?

U zavisnosti od učesnika u e-poslovanju, razlikujemo nekoliko formi. Učesnici u e-trgovini su: poslovne organizacije (Business), potrošači (Consumers), vladine agencije (Government) i zaposleni (Employees). Infrastruktura koja je potrebna za razvoj e-trgovine je internet. Forme e-poslovanja su: B2B, B2C, B2E, B2G, C2B, C2C, C2G, G2C, G2B, G2G, G2E. Postoje posebne grupacije e-poslovanja – B2B2C i C2B2C – koje predstavljaju poslovnu saradnju između učesnika posredstvom trećeg subjekta. Poslovne organizacije (Business) danas predstavljaju formu e-trgovine koja razmenjuje najveći broj transakcija, a potrošači sve češće traže oblike e-trgovine. Situacija na tržištu formira sve veći broj virtuelnih kompanija, ali ima i delimično digitalizovanih kompanija koje svoje poslovanje kombinuju sa tradicionalnim poslovanjem.

Koje bežične tehnologije koristimo svakodnevno?

Razvoj mobilnih tehnologija omogućio je pojavu novih tehnologija koje pojedinci mogu upotrebljavati svakodnevno. Ove tehnologije omogućile su i promenu na online tržištu i poslovanje mnogih organizacija. Pored telekomunikacionih svojstava, mobilnu tehnologiju možemo upotrebiti i u online trgovini. Pojava m-trgovanja omogućava pružanje finansijskih usluga koje obuhvataju bankarstvo, bežično plaćanje i mikroplaćanje, transfer novca, online novčanike i usluge plaćanja računa.

Posebne mobilne tehnologije koje podrazumevaju očitavanje bar-kodova, NFC tehnologiju, Bluetooth i druge možemo primeniti u savremenom poslovanju. Bar-kodovi su pomoću RFID čitača omogućili značajnu promenu u poslovanju maloprodajnih lanaca, dok NFC tehnologiju ima svaki smart telefon novije generacije i očekuje se njegova značajna primena u životu pojedinaca i poslovanju.

Koji je značaj bezbednosti i etike u savremenom poslovanju?

Privatnost može biti narušena kada se podaci neadekvatno čuvaju u bazi podataka ili kada se prenose putem mreža. Politika privatnosti, koja obuhvata prikupljanje podataka, tačnost podataka i poverljivost podataka, može pomoći organizaciji da izbegne probleme sa zakonom. Značaj etičkog kodeksa, zakonskih odredaba i uredaba može da pomogne u bezbednosti savremenog poslovanja.

Jedna od najznačajnih zakonskih uredaba GDPR-a (General Data Protection Regulation) predstavlja opšte uredbe o zaštiti podataka na teritoriji Evropske unije, ali i van njenih okvira. Te uredbe odnose se na sve kompanije koje prave bazu podataka svojih potrošača. Glavne pretnje informacionom sistemu su: poslovno okruženje, pojava sve više hakera, državno zakonodavstvo, implicitna odgovornost, međunarodni organizovani kriminal i veća dostupnost manjih uređaja koji lako prenose podatke. 

Plan i program predavanja

1. Osnovni pojmovi informacionih tehnologija

  • Hardver - glavne računarske komponente i njihov način upotrebe u određenom računarskom sistemu
  • Softver - značaj i uloga softvera
  • Mreže i telekomunikacije

2. Informacioni sistemi u poslovanju

  • Vrste informacionih Sistema
  • Informacioni sistemi i menadžment
  • Investiranje u informacione tehnologije

3. Savremeno poslovanje

  • Pojam e-poslovanja – uvod u elektronsko poslovanje i osnovni elementi
  • Bežične i mobilne tehnologije
  • Bezbednost, privatnost i etičnost

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se