Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Information and Internet Technology

Tokom prethodnih godina internet tehnologije su doživele veliku ekspanziju, brzo se razvio i postao jedan od glavnih kanala za prenos različitih vrsta informacija i podataka, ali i za komunikaciju između korisnika. Internet danas ima široku poslovnu primenu, kompanije ga koriste za različite poslovne procese od promocije do otvaranja onlajn prodavnica, ali i za komunikaciju između zaposlenih i sa svojim potrošačima. Takođe, korisnici širom sveta internet koriste kako privatno, tako i poslovno – za komunikaciju, obavljanje posla, slanje i primanje multimedijalnih sadržaja, kreiranje sadržaja i sl.

Ukoliko govorimo o informacionim tehnologijama, postoje različite definicije i nije lako sumirati u jednoj rečenici šta sve pokrivaju, ali je najjednostavnije reći da informacione tehnologije skup različitih tehnologija koje se koriste za prikupljanje, kreiranje, skladištenje, obradu i razmenu informacija u različitim formatima, u realnom vremenu. Danas je prosto nezamislivo da u nekom segmentu bilo kog poslovanja ne postoji upotreba IT-ja i upravo zato se oblast IT-ja svakodnevno proširuje – ona ima ključnu ulogu u upotrebi elektronskog komuniciranja. Zato i jeste jedna od najperspektivnijih i najatraktivnijih oblasti rada, pogotovo za generacije koje odrastaju uz upotrebu IT tehnologija. Kurs je zamišljen tako da vam omogući upoznavanje polaznika sa terminima kao što su informacione i internet tehnologije. Na ovaj način ćete vam biti jasnija oblast informacionih tehnologija i objasni način rada računara, mobilnih uređaja i računarskih i komunikacionih sistema, kao i njihovu ulogu u današnjem životu.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: E-Business & Internet Marketing.

Opis i cilj kursa Information and Internet Technology

Prvi modul ovoga kursa posvećen je hardverskim komponentama računara – od memorija, preko grafičkih kartica, pa sve do perifernih uređaja, portova i konektora. Na ovaj način će polaznici biti upoznati sa komponentama računara. Druga celina obrađuje softver naših računara, posvećena je posebna pažnja operativnim sistemima, programima za rad u kancelarijskom okruženju, pa i specijalizovanim alatima poput programa za obradu grafike.

U okviru trećeg modula akcenat je na samim računarskim mrežama, načinima kako povezujemo računare, a ujedno i na tome kako je to dovelo do razvoja e-poslovanja. Četvrtom celinom prikazujemo kakav je odnos čoveka i računara, dok peti modul pokazuje kako da zaštitimo naše podatke na računarima. Na samom kraju upoznajemo se sa tehnologijama i standardima bežične i mobilne komunikacije. Stoga je kurs podeljen u logičke celine koje vam omogućavaju da se na pristupačan način upoznate sa tematikom koja je obrađena.

Cilj kursa Informacione i internet tehnologije je sticanje osnovnih znanja iz oblasti računarskog hardvera, softvera i interneta kao suštinskih preduslova za dalje izučavanje informacionih i komunikacionih tehnologija i programiranja uopšte. Polaznici će uvideti značaj koje imaju informacione i internet tehnologije na društvo, njihove prednosti i mane. Shvatiće principe mobilnih i bežičnih tehnologija, čiji razvoj i primena danas preuzimaju vodeću ulogu u informacionim tehnologijama.

Polaznici će se upoznati sa načinom rada i vrstama računara, sa različitim tipovima memorija, grafičkim karticama, matičnim pločama, kao i sa portovima i konektorima ulaznih i izlaznih uređaja jednog računara. Savladaće rad sa mrežnim topologijama i na taj način će se sresti i sa računarskim mrežama. Učiće i o merama zaštite računara i biće im spomenut i oprez koji je potrebno imati pri radu sa računarima. Upoznaće se sa bežičnim i mobilnim tehnologijama, kao i sa poslovanjem na internetu. Takođe, srešće se i sa pravnim odredbama koje čine kompjutere, informacione i internet tehnologije, a tu je i pitanje privatnosti i korišćenja ličnih podataka.

Kurs Information and Internet Technology odgovoriće vam na pitanja:

Šta predstavljaju informaciono-komunikacione tehnologije?

Informacione i komunikacione tehnologije (Information Technology, IT) upotrebom hardvera i softvera mogu da prikupljaju, skladište, obrađuju ili analiziraju, preuzimaju, prenose ili prezentuju različite vrste podataka i informacija. Međutim, kao posledica sve veće primene i zastupljenosti IT-ja danas, termin IT se proširio kako bi se fokus stavio na upotrebu komunikacije, a posebno elektronske komunikacije. Stoga dolazimo do termina ICT (Information and Communications Technology), koji podrazumeva korišćenje tehnologija kao što su računari (desktop ili laptop), softver, ali i razni periferni uređaji za povezivanje na internet itd. Informaciono-komunikacione tehnologije su korisnicima omogućile da komuniciraju sa jednom ili više osoba iz bilo kojeg dela sveta 24/7.

Šta je podatak, a šta informacija?

Podatak je sirova činjenica koju tek treba da obradimo, tačnije ljudi ili mašina, da bi dobila značenje, odnosno da bi čoveku podatak bio razumljiv i od značaja. Ne zavisi od informacije i sadrži brojeve, znakove i određene iskaze, ali u sirovom obliku.

Informacija predstavlja skup organizovanih podataka koji se obrađuju na jedan smislen način u zavisnosti od namene. Ona je predstavljena tako da bude korisna za ljude i da je razumeju. Za razliku od podatka, koji ne zavisi od informacije, informacija zavisi od podatka, i kada jednom uobličimo informaciju i iskoristimo je za shvatanje i razumevanje određene radnje, onda ona predstavlja znanje. Iz tog razloga informacija predstavlja veoma važan resurs koji ima svoju cenu – na osnovu njega se donose odluke.

Šta je hardver i koji su elementi PC računarske konfiguracije?

Hardver se odnosi na fizičke komponente računara, tableta, pametnog telefona i sl. i bez njega uređaj ne bi postojao, dok bez softvera ne bi mogao da se koristi. Ključni delovi kao što su procesor, operativna memorija, eksterna memorija, ulazno-izlazne jedinice predstavljaju zapravo hardver.

PC računari su najkorišćenija vrsta računara danas. Imamo stoni odnosno desktop računar i prenosni računar, odnosno laptop. IBM je još 1980. godine definisao standard jednog PC računara. Elementi PC računarske konfiguracije su:

 • matična ploča;
 • procesor;
 • hladnjak (engl. cooler);
 • radna memorija;
 • tvrdi (hard) disk;
 • grafička karta;
 • zvučna karta;
 • mrežna karta;
 • optički uređaj;
 • kućište/napajanje;
 • monitor;
 • tastatura;
 • miš.

Deo hardvera može da bude i CD plejer, mada se on sve manje viđa u PC konfiguracijama, usled većeg korišćenja USB drajvova, ali i zbog povećanog korišćenja cloud tehnologija (razmene velike količine podataka putem internet servera). 

Koja je uloga operativnog sistema?

Za razliku od hardvera, koji se odnosi na fizičke komponente računara, softver je ono što pokreće ceo računar, odnosno bez njega svi ovi delovi ne bi imali nikakvu funkciju. Softver možemo podeliti na operativne sisteme i aplikativni odnosno korisnički softver.

Operativni sistem je set programa koji upravljaju radom hardvera i softvera. Prema broju korisnika delimo ih na monokorisničke i multikorisničke, prema broju programa delimo ih na monoprogramske i multiprogramske, dok prema broju procesora mogu biti monoprocesorski i multiprocesorski.

S druge strane, korisnički ili aplikativni softver se odnosi na skup programa kojima upravlja korisnik i on može direktno koordinirati radom aplikativnog softvera i operativnog sistema.

Kako su uticale IT tehnologije na društvo i biznise?

Pojavom interneta i razvojem tehnologija računari, smart telefoni i drugi uređaji postali su neizostavni deo života svakog pojedinca, kako u poslovnom smislu tako i privatno. Danas se ne može zamisliti rad na bilo kojem poslu a da se ne koriste računari povezani na internet. Internet i rad na računarima su omogućili sistematizaciju i ubrzanje mnogih poslovnih procesa, primanje, slanje i obradu informacija u realnom vremenu, kao i komunikaciju 24/7 sa bilo kim i bilo gde, sve dok druga strana ima pristup internetu.

Možda je i najznačajnija promena na tržištu rada pojava e-trgovine, odnosno komercijalnih sajtova koji se bave prodajom. Ovo je donelo mogućnost mnogim kompanijama da se više ne ograničavaju na jedno tržište, već mogu poslovati širom sveta, dok kupci imaju mnogo veću ponudu i mogućnost kupovine iz udobnosti svog doma 24/7.

Šta predstavljaju protokoli TCP/IP, FTP i HTTP?

TCP/IP je skraćeno od Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Internet funkcioniše pomoću TCP/IP protokola, tačnije on omogućava računarima da komuniciraju između sebe, odnosno da šalju poruku ili neki fajl koji se deli na manje pakete koji se sastavljaju kada dođu do primaoca.

FTP ili File Transfer Protocol predstavlja protokol otvorenog tipa (klijent/server protokol), koji računari koriste na internetu kako bi slali i primali različite datoteke. Za to koristi portove ali i enkripciju kako bi zaštitio podatke.

HTTP se odnosi na Hypertext Transfer Protocol aplikativnog sloja za distribuiranje sadržaja na internetu, tačnije prenosi zahteve od klijenta ka serveru. Služi za komunikaciju između web pretraživača i servera po principu zahteva/odgovora i koristi različite portove, ali najčešće je to port 80.

Šta su računarski virusi i koja je njihova klasifikacija?

Računarski virus ili bilo koji drugi tip malicioznog softvera predstavlja vrstu programa čiji je cilj da nedozvoljeno pristupi tuđem računaru i svim podacima i fajlovima koji se nalaze na njemu radi kopiranja, izmene, blokiranja, brisanja i sl. Ukoliko je vaš računar zaražen, najčešće će dolaziti do čestog resetovanja računara, automatskog zatvaranja nekih programa kada im pristupite, usporenog rada itd. Obično se virus deli putem mejlova, reklama na internetu, gde se klikom na neku datoteku ili link može zaraziti računar i sl.

Postoji više klasifikacija virusa – prema načinu prenosa, odnosno da li je to putem sajta, mejlova, preuzimanjem neke datoteke i sl., zatim prema težini štete koju mogu da nanesu, tačnije da li imaju mogućnost da unište čitave sistemske fajlove i skroz onemoguće rad računara ili su to neki virusi koji spadaju u one najmanje opasne i čiji je najčešći cilj da prenesu neku šaljivu poruku. Treća klasifikacija bi bila prema vremenskoj zavisnosti, a to su virusi koji se aktiviraju u tačno određenom periodu dana ili tačno određenog datuma. Ova vrsta virusa se ranije češće pojavljivala jer su bili vremenski zavisni, danas je ipak većina virusa vremenski nezavisna i aktivira se odmah – čim pristupi računaru.

Plan i program predavanja

1. Hardver

 • Pojam informacionih tehnologija
 • Hardver računara i matična ploča
 • Procesor i memorija
 • Radna memorija i grafička kartica
 • Hard-disk i SSD
 • Periferni uređaji
 • Ostale hardverske komponente
 • Prenosni računari
 • Štampači i skeneri
 • Optički mediji
 • Portovi i konektori

2. Softver

 • Operativni sistemi
 • Programi za rad u kancelariji
 • Programi za grafičku obradu i projektovanje i multimedijalni programi
 • Programi za upravljanje fajlovima i zaštitu
 • Programerski alati
 • Programi za specijalne potrebe
 • Održavanje softvera 

3. Mreže i komunikacije 

 • Računarske mreže
 • Mrežne topologije i elementi mreže
 • Pojam interneta, pretraživači i servisi
 • Elektronsko poslovanje
 • Elektronsko bankarstvo
 • Elektronska uprava (e-Government)
 • Komunikacione tehnologije 

4. ICT i društvo 

 • Interakcija čoveka i računara
 • Računari u svakodnevnom životu
 • Uticaj informacionih tehnologija (IT) na društvo i pojedinca
 • Rad za računarom i zdravlje
 • Softverski podržano učenje 

5. Zaštita i pravo 

 • Zaštita podataka i backup
 • Zaštita od virusa i upada spolja
 • Licenciranje
 • Autorska prava 

6. Tehnologije bežičnih i mobilnih komunikacija 

 • Razvoj i perspektive bežičnih i mobilnih telekomunikacija
 • Standardi bežičnog umrežavanja
 • Bluetooth, WiMax i WAP
 • Osnove bežičnih komunikacija
 • Satelitske komunikacije i GPS

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se