Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Digital Creative

Kada se govori o advertajzing industriji, mnogi prvo pomišljaju na ideje i njihove kreativne realizacije. Advertajzing ili oglašavanje na digitalnim kanalima komunikacije se zato vrlo često dovodi u vezu sa pojmom digitalna kreativnost. Zahvaljujući dobroj ideji i sposobnosti da se pronađe jedno drugačije i neobično idejno rešenje stvara se emotivna veza između proizvoda/usluge/brenda koji se plasira/oglašava i primaoca advertajzing poruke. Saopštavanje željene poruke na jedan odgovarajući, dopadljiv, duhovit i idejno kreativan način predstavlja jedan od izazova ali i razloga zbog kojih se brojni kreativni ljudi odlučuju za pristupanje advertajzing industriji. 

Digitalna kreativnost postala je glavni alat u savremenoj komunikaciji i od njenog kvaliteta zavisiće ne samo prepoznatljivost brenda, proizvoda ili usluge već i reputacija brenda koji šalje jedinstvenu i orginalnu poruku i plasira istu preko digitalnih kanala. Sa tim u vezi, slobodno možemo reći da digitalna kreativnost utiče na izgradnju identiteta jednog brenda ali i uopšte na poslovanje kompanije. Kreativnost u advertajzingu je zato jedan od osnovnih aduta u okviru promocije, komunikacije, ali i prepoznatljivosti brenda među konzumentima ili kupcima. 

Na izvestan način digitalna kreativnost može se odrediti i kao sposobnost da se prepozna i istakne „neobično” i drugačije rešenje problema i da se preko poslate poruke stvori emotivna konekcija sa ciljnom javnošću u jednoj advertajzing kampanji. Kroz kurs Digital Creative upoznaćete se sa različitim pristupima u kreativnoj industriji advertajzinga, ali imaćete priliku i da se upoznate sa tim kako nastaje jedna ideja i na koji način se ona realizuje u okviru digitalnog oglasa. Reč je o osnovama koje treba da zna svako ko želi da postane copywriter, content writer ili da se bavi digitalnim marketingom.

Opis i cilj kursa Digital Creative

U kursu Digital Creative biće reči o različitim konceptima kojima se objašnjava digitalna kreativnost i kreativnost u advertajzingu. Preko različitih koncepata, ali i primera koji prate te koncepte, imaćete priliku da uočite osnovne prednosti kreativnog advertajzinga, kakve on promene može da izazove u ponašanju potrošača, kao i zbog čega se uspešne prakse ove industrije izdvajaju od svojih konkurenata. 

Poseban deo kursa pružiće vam odgovor na pitanje kako doći do kreativne ideje. Drugim rečima, upoznaćete se sa procesom preko kog se dolazi do originalnog rešenja. Takođe, svako rešenje, ma koliko ono bilo kreativno, mora da bude postavljeno u određenoj formi, zbog čega se kursu govori o postavci kreativnog brifa u okvirima digitalnog marketinga. Sa tim u vezi, naučićete i kako se preko ovog procesa stiže do jedinstvene poruke zbog koje ključni ili ciljni kupac veruje reklami koju gleda. Do kreativnog digitalnog rešenja može se stići i preko grupne kreativne tehnike ili metode brainstorming. Ova tehnika predstavlja i jedan od najspontanijiih načina razmišljanja preko kog se vrlo često stiže do kreativnog rešenja. 

Tokom kursa Digital Creative poseban problemski nivo interpretacije predstavljaće razlike između klasičnog i digitalnog advertajzinga. Kolika je snaga advertajzinga, najbolje se može videti kroz praktične primere, izdvojene i priređene za potrebe kursa, preko kojih ćete se upoznati sa tim na koji način različite ciljne grupe percipiraju poruku, koje su im preferencije i na koji način je najbolje komunicirati sa njima.

U skladu sa različitim načinom obraćanja različitim ciljnim grupama, postoje i različiti digitalni kanali i tehnike preko kojih se može poslati digitalno kreativna poruka. Digitalna kreativnost može biti uobličena preko uspešnog vođenja društvenih medija, inovativne marketinške prakse, ali i preko digitalnih kampanja, influence marketinga, viralnih objava, mobilnih aplikacija, kreativnog korišćenja podataka, mikrosajtova, veb-banera, kampanja društvene odgovornosti i dr. 

Cilj kursa Digital Creative jeste da vam objasni osnovne koncepte nastajanja kreativnih rešenja, da vam predstavi neke od uspešnijih praksi digitalne kreativnosti u advertajzingu i da vas navede da samostalno kreirate jedno ili više kreativnih rešenja različitim tehnikama i metodama.

Kurs Digital Creative će odgovoriti na pitanja:

Koje su prednosti kreativnog advertajzinga?

Kreativni advertajzing podrazumeva sposobnost da se pronađe neobično i neočekivano rešenje određenog problema i da se preko njega stvori emotivna konekcija. Drugim rečima, kreativni advertajzing podrazumeva izazivanje emocija koje vode ka akciji, što je suprotno razumu, čija konačna instanca jesu „zaključci”. Jedna od osnovnih prednosti kreativnog advertajzinga jeste da je on lako pamtljiv, tj. njegova idejna rešenja duže ostaju u sećanju, tj. u mislima gledaoca. Pored toga, jedna od prednosti se ogleda i u manjem ulaganju u medije i bržem građenju lojalne ciljne grupe. I konačno, jedan od najvećih benefita koje kreativni advertajzing ima jeste njegova moć da dovede do promena u ponašanju potrošača.

Šta podrazumeva digitalni kreativni brif?

Kreativni brif se smatra prvim korakom na putu kreiranja advertajzing kampanje. Zahvaljujući kreativnom brifu dolazi se do jedinstvene poruke koja se želi podeliti sa ciljnom javnošću. Kreativni brif bi se stoga mogao shvatiti i kao najkraći oblik predstavljanja ili kreativnog rešavanja problema. Prilikom sastavljanja digitalnog kreativnog brifa koriste se iste metode kao i u slučaju klasičnog kreativnog brifa. Ipak, trebalo bi imati na umu da se glavna razlika između digitalnog i tradicionalnog brifa prepoznaje u načinu na koji se koristi poruka. Dakle, poruka ostaje jedna i jedinstvena u oba slučaja, mada se u slučaju digitala ona može „napisati” na brojne različite načine prilagođene različitim digitalnim kanalima.

Koje su osnovne prednosti digitalnog advertajzinga u odnosu na klasični ili tradicionalni advertajzing?

Prilikom uodnošavanja klasičnog i digitalnog advertajzinga postoji i određeni broj pozitivnih aspekata. Prednost digitalnog advertajzinga je ta što je oglašavanje na digitalnim medijima zasad još uvek povoljnije u odnosu na tradicionalne. Digitalni mediji mogu biti interaktivni, što je još jedna od prednosti digitalnog advertajzinga u odnosu na klasične. Neretko smo zato svedoci da se na digitalnim kanalima u okviru određene kampanje razvija dijalog između brenda i potrošača. Osim toga, treba pomenuti i to da digitalni advertajzing pruža mogućnost lakšeg praćenja rezultata kampanje i merenje njene efikasnosti, kako ukupne tako i efikasnosti pojedinačnog kanala, što stvara još jednu prednost digitalnog advertajzinga. Sve ovo doprinosi boljoj izgradnji odgovarajuće digitalne strategije nekog brenda u kojoj neće biti većih grešaka u poruci i izabranom kanalu komunikacije ili ciljne grupe.

Plan i program predavanja

1. Kreativnost u advertajzingu

2. Prednosti kreativnog advertajzinga

  • Promene u ponašanju potrošača
  • Kako se dolazi do kreativne ideje

3. Šta je kreativni brif

  • Zadatak/problem/izazov
  • Potrošač
  • Razlog za verovanje
  • Jedinstvena poruka (Single Minded Proposition)

4. Brainstorming

  • Brainstorming metode

5. Kako se dolazi do kreativne ideje u digitalnim medijima

6. Digitalni kreativni brif

7. Kreativni pristupi i korišćenje digitalnih medija

8. Budućnost digitalne kreativnosti

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se