Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Scrum

Jedan od agilnih pristupa koji se koriste za upravljanje razvojem projekata ili softverskih rešenja naziva se skram (Scrum). Prvi susret sa ovom agilnom metodom zabeležen je tokom 90-ih godina 20. veka, a termin skram vodi poreklo iz sveta sporta. Naime, skram je reč koja je preuzeta iz ragbija i odnosi se na momenat kada ekipa napreduje korak po korak u napadu, tačnije kada napreduje na protivničkoj polovini za po pet jardi. 

Skram ima ulogu da definiše različite načine upravljanja zadacima u okviru projekta, zatim da formira iteracije, da kontroliše implementacije i, konačno, da proverava isporuke rezultata. Ovaj agilni pristup može se dovesti u vezu i sa kratkim poslovnim sastancima unutar jedne poslovne organizacije na kojima se najčešće odgovara na sledeća pitanja: 

 • Šta je urađeno juče? 
 • Šta će biti danas? 
 • Kakve prepreke se očekuju danas? 

Ukoliko bismo pokušali da izvedemo neku opštu definiciju skrama, ona bi glasila: Skram je ciklus iteracija koji ima svoje trajanje i tokom kog se svakodnevno prati napredak i detektuju ona sporna i rizična mesta koja mogu usporiti napredak projekta. U okviru skrama postoji tim koji može imati od pet do deset članova i oni su u obavezi da odgovaraju jednom vlasniku proizvoda, koji je predstavnik klijenta. Takvim timom upravlja vođa ili scrum master, dok se svaki član tima smatra specijalizovanim za određenu oblast znanja u okviru skrama.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: Web Project Manager & Data Analyst.

Opis i cilj kursa:

Kurs Scrum sastoji se iz nekoliko delova. Prvi deo kursa posvećen je skram metodi. Tokom ovog dela kursa imaćete priliku da se upoznate sa značenjem ovog agilnog procesa, a osim toga, biće reči i o njegovom mestu u domenu Agilnog manifesta. Na samom početku vrlo je važno objasniti šta sve spada u skram okvir i koje metode podrazumeva ovaj agilni pristup. 

Drugi deo kursa posvećen je ulogama koje se pojavljuju u agilnom pristupu. Sa tim u vezi, upoznaćete se sa funkcijom, ulogom, karakteristikama, zadacima i odgovornostima, ali i sa hijerarhijskom organizacijom vlasnika proizvoda. Biće reči i o funkciji, odgovornostima, ulozi, karakteristikama i obavezama skram mastera, a onda i razvojnog tima.

Poseban, treći deo kursa posvećen je skram aktivnostima. Tokom ovog dela biće reči o manje poznatim terminima, te ćete saznati šta znači product backlog, šta je sprint ili sprint backlog, šta su user stories ili korisničke priče, kao i šta je burn down dijagram. Svi ovi termini biće postavljeni u kontekstu projekata kako biste ih bolje razumeli i brže usvojili. Tako će pomoću skrama biti predstavljen jedan projekat sa jasno izvedenim ulogama, ali i aktivnostima i, konačno, artefaktima. Drugim rečima, skram okvir biće sagledan kroz različite uloge u agilnom pristupu, kao što su product owner, skram master i razvojni tim. Zatim će se definisati sastanci u čijim okvirima se planira sprint, pregleda i stvara retrospektiva sprinta, te definiše dnevni skram sastanak. Artefakti u okviru skrama jesu product backlog i sprint backlog  prikazani u projektnom dijagramu. 

Srž Scrum metode čine određene prakse i elementi kao što su sagledavanje delova proizvoda, uloge i odgovornosti učesnika u okviru projekta, zalihe proizvoda i planiranje njihove isporuke, zalihe i planiranje sprinta, sprint, dnevni stojeći sastanci, burn down dijagrami i izveštavanje o projektu i, konačno, pregled sprinta i retrospektiva.

Poslednji deo ovog kursa posvećen je demonstraciji onoga što je predstavljeno. Sa tim u vezi, skram, kao agilni pristup, biće sagledan u okviru projekta razvoja aplikacije.

Kurs Scrum odgovoriće na pitanja:

Šta je scrum?

Scrum je agilni, jednostavni proces koji se koristi za upravljanje razvojem softvera i proizvoda i njihovu kontrolu, i to u okviru vrlo promenljivog i dinamičnog okruženja. Skram bi stoga mogli predstaviti i kao iterativno-inkrementalni proces. Ova agilna metoda se bazira na timskom radu i teži razvoju sistema ili proizvoda u vrlo promenljivom okruženju. Preko skrama je moguće kontrolisati haos konflikta interesa i potreba. Zahvaljujući skramu, dolazi i do unapređenja komunikacije i maksimalnoj saradnji između učesnika skrama. Sa tim u vezi, jedna od funkcija skrama je i da zaštiti tim od razdora i ukaže na prioritete, kao i da povrati i uveća produktivnost u radnim zadacima.

Šta je dnevni scrum?

Dnevni skram je kratak sastanak od 15 minuta koji se obično održava svakog dana pre početka rada tima. Na dnevnom skramu učestvuju skram master, koji predsedava sastanku, i skram tim. Svaki član tima ima obavezu da odgovori na tri pitanja, koja postavlja skram master. Pitanja na koja mora da odgovori svaki član tima su: 

1. Šta si uradio od prethodnog skrama?

2. Šta ćeš uraditi do narednog skrama?

3. Šta te je sputavalo da radiš svoj posao?

Vrlo je važno istaći da dnevni skram nije sesija za rešavanje problema, niti je način za prikupljanje informacija o tome ko kasni. Skram je, pre svega, sastanak na kojem se članovi tima međusobno obavezuju na izvršenje radnih zadataka, ali se obavezuju i skram masteru, koji prati njihov timski progres.

Šta je product backlog?

Product backlog predstavlja sistemske zahteve formulisane prema prioritetu. Scrum product backlog se formuliše u vidu backlog stavki, od kojih svaka ima određen stepen prioriteta i za svaku od njih postoji kraći opis funkcionalnosti, koji će kasnije biti svojstvo konačnog proizvoda. Product backlogom upravlja product owner i predstavlja njegovo vlasništvo. Važno je istaći da se product backlog tabelarno prikazuje i najčešće se kreira tokom sastanka za planiranje sprinta. Product backlog može da bude promenjen i iznova postavljen kao prioritet pre svakog sastanka. Primera radi, uspostavljanje brzine tima ili odgovaranje na pitanje koliko truda tim može da uloži tokom jednog sprinta jedna je od stavki koja se procenjuje u product backlogu.

Osoba pohađa kurs Scrum

Plan predavanja:

1. Scrum metoda

2. Scrum okvir

3. Scrum tim i scrum uloge (uloga, funkcija, karakteristike, odgovornosti, zadaci, obaveze, hijerarhija itd.)

 • Vlasnik proizvoda (product owner)
 • Scrum master
 • Razvojni tim (development team)

4. Sastanci

 • Planiranje sprinta
 • Pregled sprinta
 • Retrospektiva sprinta
 • Dnevni scrum sastanak

5. Scrum artefakti

 • Product backlog
 • Sprint backlog
 • Burn down dijagrami

6. Scrum vežbe – primena scruma u okviru projekta razvoja aplikacije

7. Scrum multiprojektno okruženje

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se