SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Osnovni Excel kurs

Osnovni Excel kurs je neophodan deo IT obuke u savremenom poslovnom kontekstu. Sistematično predstavljanje i postavljanje velikog broja podataka u tabelarnim prikazima neke su od osnovnih upotrebnih vrednosti alata u svakodnevnoj poslovnoj praksi. Poznavanje ovog alata postalo je podrazumevano znanje, koje se traži i koje je postalo neophodno prilikom apliciranja za posao na tržištu rada. Bolje poznavanje rada u programu Microsoft Excel podrazumeva i veću konkurentnost na tržištu rada. 

Program Excel podrazumeva softverski program za izradu tabela, koji ima veliki dijapazon vizualizacija i analize podataka. Zahvaljujući ovom programu moguće je prikazati podatke kroz brojne obrasce, a osim toga, moguće je i njihovo brzo sistematizovanje, ali i funkcionalna upotreba prikupljenih podataka koji se skoro istovremeno sa unosom pretvaraju u važne informacije poslovnog sektora.

Drugim rečima, jednostavno kreiranje tabela postiže se postavljanjem, organizovanjem i uređivanjem podataka ili pak reinterpretiranjem podataka i njihovim uodnošavanjem posredstvom različitih formula, prilikom čega ti podaci dobijaju informativnu vrednost. Informacije dobijene kroz Excel tabele moguće je pregledno predstaviti, zbog čega se prikazuje njihova jasnija slika, te se one i brže i duže zadržavaju u memoriji korisnika programa. Organizovane informacije mogu čak imati i prediktivnu funkciju o novim trendovima u poslovnom kontekstu. Tabele iz Excel programa moguće je deliti sa drugima, ali i kroz njih sarađivati sa drugim angažovanim licima na različitim poslovima istog projekta ili iste kompanije.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: E-commerce Manager & EntrepreneurE-Business & Internet Marketing i Web Project Manager & Data Analyst.

Opis i cilj Osnovnog Excel kursa

Osnovni Excel kurs organizovan je u nekoliko delova sa idejom da se brzo i jednostavno upoznate sa programom Microsoft Excel 2019. Stoga, prvi segment obuke podrazumeva prikazivanje interfejsa programa koji je neophodno savladati kako bi kasnije bile razumljive različite funkcije i opcije koje ovaj poslovni alat nudi. Nakon što se upoznate sa interfejsom, bićete u prilici da saznate i kako se unose podaci i kako se kasnije radi sa njima.

Drugim rečima, uvidećete kako se menjaju, sortiraju, premeštaju, brišu, ali i filtriraju i kopiraju podaci iz tabela Excela. Biće reči i o formatiranju ćelija, upravljanju radnim listovima, ali i o nekim od najosnovnijih formula, tj. o unosu i upotrebi važnijih formula i funkcija. Na Osnovnom Excel kursu upoznaćete se i sa tim kako se postižu različiti grafički prikazi, ali i kako se njima manipuliše shodno potrebama informacija koje se žele prikazati. U osnovna znanja o Excelu spadaju i različita podešavanja margina dokumenta i priprema za štampu, koje se razlikuju u odnosu na Word program Microsofta. 

Jedan od ciljeva ove osnovne priče o Excelu jeste da vas osposobi da uspešno koristite osnovne mogućnosti alata i da preko njih jednostavnije i brže upravljate svakodnevnim poslovnim obavezama. Stoga, Osnovni Excel kurs služi da vas osamostali da nesputano unosite i obrađujete različite tipove podataka, kao i da upotrebljavate različite jednostavnije matematičke funkcije i operacije. Osim toga, bićete u prilici i da nakon završene obuke ili kursa kreirate pregledne grafičke prikaze, kao i da pripremate različite izveštaje za štampu. Kroz Excel obuku ćete steći i znanja o tome kako se sortiraju podaci, kako se oni filtriraju, brišu, formatiraju, kopiraju itd. 

Osnovni Excel kurs pomaže da se brže steknu znanja i veštine i da se ona mogu odmah primeniti u različitim poslovnim praksama, u kojima postoji prikupljanje i organizovanje podataka i izveštavanje o zaključcima iščitanim kroz različite informacije dobijene u Excelu. 

Osnovni Excel kurs odgovoriće na pitanja:

Šta predstavlja program Excel?

Microsoftov program Excel predstavlja jednu od aplikacija u Microsoft Office paketu, preko koje je moguće obavljati različite kancelarijske poslove. Ovaj program posebno se koristi u savremenom poslovanju i posebno je koristan u situacijama kada je neophodno koristiti se tabelama, grafikonima i različitim tipovima podataka koje nude veliki broj kalkulacija. Ovaj program može biti koristan u prilikama kada je važno analizirati podatke. Najveći deo interfejsa ovog programa čine ćelije. Pored ćelija, treba pomenuti i alate, koju su važan deo programa, jer oni omogućavaju detaljnu analizu unetih podataka na osnovu kojih se formiraju različiti grafikoni, ali i koje uslovljavaju brojne opcije podešavanja, formula i funkcija.

U čemu se ogleda prepoznatljivost Excela?

Za razliku od drugih programa u okviru Office paketa, Excel se razlikuje po tome što sadrži veliku mrežu pravougaonika, raspoređenih kako u kolonama tako i u redovima. Svaki pravougaonik u mreži u Excelu predstavlja zasebnu ćeliju, u okviru koje se mogu pojaviti različiti tipovi podataka. Glavne opcije i alati programa nalaze se na vrhu Ribbona, a sav preostali, većinski prostor predstavlja mrežu ćelija. Ovaj program Microsofta namenjen je radu sa tabelama i brojevima, odnosno za izračunavanje najjednostavnijih, ali i onih kompleksnijih matematičkih formula. Pod kompleksnim matematičkim formulama podrazumevaju se formule sa brojnim uslovnim, tekstualnim, finansijskim, logičkim i referentnim funkcijama.

Kako je moguće pristupiti Excelu?

Jedan od kancelarijskih programa kompanije Microsoft jeste Excel i on je deo Microsoft Office paketa u kom se nalaze i Word, Outlook, Access, Sharepoint, PowerPoint i dr. Kako bi se pristupilo Excelu, neophodno je instalirati ceo paket. U okviru Microsoft Storea moguće je preuzeti aplikaciju kao pojedinačnu. Ipak, treba znati da se obe varijante plaćaju. Moguć je pristup svim opcijama programa tako da korisnik može bez bilo kakvog limita da ga koristi. Besplatna verzija Excel alata postoji i kao online aplikacija. U ovoj verziji program je znatno ograničeniji, budući da brojne opcije nisu dostupne. Usled toga, neka preporuka je da je najbolje rešenje da se pribavi puna verzija programa.

Plan i program predavanja

1. Grafički interfejs aplikacije

2. File meni i prečice

3. Unos podataka i upravljanje radnim listovima 

 • Unos podataka
 • Modifikovanje, sortiranje i filtriranje podataka
 • Premeštanje, brisanje i kopiranje podataka
 • Radni listovi (WorkSheets)
 • Redovi i kolone

4. Formule, funkcije i formatiranje ćelija

 • Unos formula
 • Unos funkcija
 • Formatiranje ćelija
 • Vizuelno uređivanje ćelija

5. Grafikoni

 • Unos grafikona
 • Modifikovanje grafikona

6. Podešavanje dokumenta

7. Štampanje dokumenta

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se