Pridruži se generaciji 2023/24!

SEO paketi i cena: Sve što treba da znate

Ako želite da vaš sajt bude posećen i uspešan, od suštinskog je značaja da on bude optimizovan za pretraživače. SEO stručnjaci su zaduženi za oblast optimizacije veb-sajtova i oni svoj rad naplaćuju u skladu sa zahtevima samog posla. SEO paketi i cena SEO optimizacije sajta se razlikuju toliko da ih na tržištu ima pregršt. Međutim, s obzirom na to da postoji veliki broj ponuda, potrebno je poznavati šta je to što se nudi i da li vredi toliko.

seo paketi i cena

Google pretraživač je s vremenom postao vladar na tržištu pretraživača interneta, pa je uz to nekako prirodno došlo da se i sadržaji na internetu usklađuju prema Googleovim algoritmima. Tako je SEO optimizacija sajta postala važna kao obavezan deo svakog onlajn-biznisa i digitalnog oglašavanjajer dobra SEO optimizacija čini da vaš sajt bude prvi na Google. Od optimizacije je kasnije nastala cela industrija čiji je primarni cilj optimizovanje radi što boljeg pozicioniranja kod organskih pretraga. Samim tim što je postojala potreba za SEO optimizacijama i što su postojale kompanije i pojedinci koji nude SEO usluge, došlo je i do kreiranja cenovnog ranga navedenih usluga.

Međutim, problem je u tome što nije lako odrediti neku opštu cenu SEO paketa. Jedan od glavnih razloga za ovo jeste kompleksnost samog projekta. SEO stručnjaci moraju da dobiju veliku količinu informacija o samom sajtu kako bi pravilno mogli da odrede koliko će usluge koštati. Čak i kada je to urađeno, mnogo toga zavisi i od budžeta koji je dodeljen za ove poslove. Najbolji stručnjaci neretko odbijaju poslove jer uz nedovoljno novca nije moguće doneti dobre rezultate.

SEO paketi – kako SEO analiza utiče na cenu

Kako bi cena SEO usluge bila pravilno određena, potrebno je uraditi analizu sajta i postojećeg stanja. Tu spadaju informacije o sajtu, koji problemi postoje, šta je sve do sada urađeno, analiza ključnih reči, ali i upoređivanje postojećeg stanja sa budućim zacrtanim ciljevima. Na taj način moguće je jasno definisanje toga u kakvom je stanju sajt, gde se nalazi u odnosu na konkurenciju i kakve su mu šanse za napredovanje. U nastavku je dat prikaz dela parametara koji utiču na analizu veb-sajtova i cene usluga optimizacije:

 • da li je do sada sajt optimizovan i kako;
 • gde se sajt nalazi u Google pretragama za određene ključne reči;
 • da li je sajt obiman i koliki je broj stranica na njemu;
 • koji je obim poseta ka sajtu;
 • da li sajt ima backlinkove koji dolaze sa sajtova od autoriteta;
 • da li sajt ima probleme i koje;
 • koliki je budžet planiran za SEO;
 • da li je posao optimizacije dugoročan ili kratkoročan.

Navedeni parametri u manjoj ili većoj meri utiču na formiranje konačne cene kada su u pitanju SEO paketi usluga. Eksperti za optimizacije treba da prilikom dogovaranja saradnje objasne klijentu do kakvih sve poteškoća može doći u tom procesu rada. Samim tim smanjuje se prostor za nezadovoljstvo klijenta i daje se realan vremenski okvir za postizanje rezultata.

Brz uspeh u SEO svetu niko ne može da obeća. Ako klijent želi brz uspeh, neke rezultate koji nisu optimizovani u skladu sa realnom situacijom, onda i ovaj parametar ulazi u krajnju cenu usluga, tj. utiče na potreban SEO budžet. 

SEO paketi usluga formiraju se tako što nude određeni skup aktivnosti. U dogovoru sa klijentom, neke aktivnosti se mogu dodati, modifikovati i sl., a u skladu sa tim i cene paketa. Na primer, neko će želeti više organskih poseta, neko isključivo konverziju korisnika, a neko neće želeti ispravku starih sadržaja, te se u skladu sa ciljevima projekta pojedine aktivnosti mogu izbeći, dodati i sl.

seo freelancer dok radi

Šta sve spada u SEO pakete?

Da bi posao bilo lakše dogovoriti, neophodno je imati pakete SEO usluga koje su jasno definisane da bi klijent znao na šta sve može da računa ako plati određeni tip usluga. Uvek treba imati na umu da savršen sajt ne postoji, a i da ga naprave, Google ga može spustiti u rezultatima pretrage jer bi algoritmi mogli da pomisle da je „preoptimizovan” u odnosu na sadržaj koji se na njemu nalazi.

Postoje neki globalno prihvaćeni parametri koji treba da budu pokriveni u svakoj SEO ponudi. To su oblasti koje su uvek među najvažnijim faktorima kako bi neki sajt bio visoko pozicioniran:

 • arhitektura sajta – Trenutni standardi govore da sajt mora da bude responzivan, odnosno da se prilagođava različitim veličinama ekrana, ali i da bude brz. Takođe, arhitektura sajta treba da se gradi tako da Google bot i crawleri ostalih pretraživača mogu lako da se kreću i indeksiraju stranice.
 • sadržaj – Ovo je tokom svih godina bio jedan od najbitnijih faktora pri rangiranju veb-sajtova. Prosto, tekstovi moraju da budu kvalitetno napisani, kao i da postoje kvalitetni video-snimci, fotografije, infografici itd. da bi pozicija sajta na Google bila zadovoljavajuća.
 • kvalitet backlinkova – Ovde se radi o svim onim linkovima koji su postavljeni na drugim veb-sajtovima, a povezani su sa stranicama našeg sajta. Još ako su postavljeni na sajtovima od autoriteta koji su relevantni temi našeg sajta, onda je to velika prednost pri rangiranju.

Da li će sve ovo biti pokriveno pri optimizaciji zavisi prvenstveno od ciljeva i želje klijenta, ali i od budžeta koji je namenjen za ove aktivnosti. Na koji način će se proces SEO aktivnosti odvijati zavisi od projekta do projekta i od njihovih specifičnosti.

Zbog svega navedenog, SEO analiza postojećeg stanja igra ključnu ulogu pri kvalitetnom izboru SEO paketa usluga. Kada je sve dogovoreno, pristupa se aktivnostima na samoj optimizaciji sajta.

Postoje tehnike u SEO poslu koje mogu biti prepoznate od strane Googlea i sankcionisane. One se drugačije zovu „Black Hat” metode. Iz ovog razloga bitno je da se takve metode ne koriste, već samo „White Hat”, one koje Google odobrava i podržava. Kada se napravi dogovor o tehnikama koje će se koristiti, pristupa se samoj optimizaciji i radu.

Kao što je već rečeno, cena paketa SEO usluga varira u zavisnosti od toga koliki je broj backlinkova koji će biti stvoreni, broj stranica koje treba optimizovati itd. Ono što je za klijente uvek najbolje i najoptimalnije finansijski jesu konsultantske SEO usluge, gde SEO stručnjak savetuje kako raditi optimizaciju, ali i gde vrši nadzor samog sajta.

Na drugoj strani, najkompleksniji paketi usluga podrazumevaju sve SEO usluge, a tu spadaju off-page SEO, on-page SEO i tehnički SEO. Uz ovo mogu doći i pisanje sadržaja s ciljem poboljšanja rangiranja sajta za određene ključne reči.

Monitoring uspešnosti primene optimizacije

Praćenje toga da li primenjena optimizacija deluje na pozicioniranje sajta veoma je bitno iz dva ugla. Prvi je da SEO stručnjak u svakom trenutku zna da li su tehnika i metoda koje je upotrebio dobre ili je potrebno nešto korigovati. Druga je u vezi sa samim klijentom – da u svakom momentu bude upućen u tok procesa SEO optimizacije. 

Evaluacija rezultata od strane klijenta je značajna pogotovo ako je SEO stručnjak zaposlen dugoročno na projektu. Ima i tehnika poput link building kampanja, gde je stalno potrebno obaveštavati klijenta o postignutim rezultatima.

Cena SEO optimizacije

Sve SEO poslove obavljaju marketinške agencije i stručnjaci koji zarađuju onlajn, s tim da su cene SEO usluga veće kod agencija u odnosu na frilensere, što pokazuje istraživanje o cenama SEO usluga

Po navedenom istraživanju, tržište SEO usluga je prilično razvijeno i finansijski isplativo. Maksimalne cene usluga iznose do 5.000 dolara mesečno, ali, globalno gledano, ta cena varira između 500 i 1.000 dolara. Razlike nastaju u zavisnosti od toga koja je država u pitanju, a najviše se plaća u SAD. 

Koliko se SEO usluge isplate?

Svaka kompanije teži da smanji troškove svog poslovanja i poveća profit. Kada je SEO u pitanju, takav sled okolnosti uopšte nije dobar. Kompanije koje žele da veoma brzo dođu do rezultata, ali bez nekog prevelikog ulaganja, uglavnom naprave više štete nego koristi.

Kada do takvih situacija dođe, čak ni SEO eksperti ne mogu pomoći. Razlozi su jednostavni, stanje je već pogoršano i svesni su nerealnog jaza između želje klijenta i realnosti. Oni se povlače i odbijaju takve vrste poslova. Nije moguće brzo ostvarivati rezultate kada je SEO u pitanju. To je specifičan i dugoročan proces, koji, ako je kvalitetan, može ozbiljno da poboljša rangiranje sajta i privuče nove korisnike.

Kako postati SEO stručnjak

Ako vam je bitno da vaš sajt bude visoko rangiran na Googleu, onda će vam u nekom trenutku sigurno biti potreban SEO ekspert. Ako je posao koji razvijate dugoročan ili vas SEO oblast generalno zanima, onda je možda baš Content & SEO Manager program pravi za vas. Ako želite da učite na daljinu i da osetite koje su prednosti ovakve vrste učenja u odnosu na tradicionalno, imaćete tu mogućnost. Takođe, imate priliku da naučite sve što je potrebno kako biste se bavili SEO poslom, ali i da budete odlično plaćeni, jer su baš SEO stručnjaci sada izuzetno traženi u kompanijama i marketinškim agencijama.

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren! Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.