Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Upravljanje obimom, vremenom i troškovima projekta

Svaki projekat moguće je predstaviti kroz „shemu” za organizovanje projekata i upravljanje njima. Kada se poznaju osnovne metodološke prakse koje se primenjuju u oblasti projekt menadžmenta, vrlo lako se dolazi do cilja, odnosno do uspešno realizovanog projekta. Uspešno upravljanje projektima podrazumeva praksu koja donosi unapređenje poslovanja i različite benefite kompanijama koje postavljaju projekte. 

Sa tim u vezi, na ovom mestu trebalo bi da podsetimo da je upravljanje projektima primena određenih znanja, veština, tehnika i alata koji su sredstva za ispunjavanje zahteva i ciljeva zainteresovanih strana. Svaki projekat trebalo bi da ostvari potrebe kompanije, odnosno da pruži određeni benefit za samu kompaniju. Uspešna realizacija projekta podrazumeva poznavanje metodologije projektnog menadžmenta, tj. poznavanje PMI (Project Management Institute) metodologije. Ako kažemo da su samo dokumentovani zadaci zapravo i oni zadaci koji su se dogodili na projektu, onda postaje jasna važnost ove metodologije u realizaciji jednog projekta.  

Upravljanje projektima moguće je kroz pet procesnih grupa, a jedan projekat ima deset oblasti znanja, i to sve čini jednu metodološku praksu rada na jednom projektu. Svaku oblast znanja moguće je interpretirati kroz nekoliko različitih procesnih grupa. Za ovu priliku biće tumačene tri oblasti znanja. Stoga, u kursu pred vama upriličićemo priču o oblasti znanja upravljanja obimom, zatim o oblasti znanja upravljanja vremenom i konačno o oblasti znanja upravljanja troškovima na projektu. 

Opis i cilj kursa Upravljanje obimom, vremenom i troškovima projekta

Kurs Upravljanje obimom, vremenom i troškovima projekta posvećen je trima različitim oblastima znanja u okviru PMI metodologije. Stoga je, u okviru ovog trodelnog koncepta, prvi deo kursa upravljanje obimom projekta. Pod upravljanjem obimom projekta misli se na različite procese koje je potrebno definisati kako bi na projektu bio određen i upotrebljen onaj rad i ljudstvo koji su neophodni za njegovu realizaciju. Zahvaljujući predstavljanju ove oblasti znanja, imaćete priliku da spoznate načine na koje je moguće umanjiti bespotrebne troškove i dovesti do produktivnije timske organizacije rada.

Jedan od segmenata kursa predstavlja oblasti znanja upravljanja vremenom na projektu. Upravljanje vremenom na projektu jedan je od prvih i neprestanih izazova prilikom upravljanja projektima za menadžere. Ipak, kao najveći izazov navodi se isporuka proizvoda projekta u dogovorenom ili planski određenom roku. Neadekvatno upravljanje vremenom često jeste uzrok konflikta u okviru projekta. Stoga, vreme je nefleksibilno i treba imati na umu da rad na projektu ne bi trebalo da stane, bez obzira na to šta se dešava oko ili unutar projekta. Upravljanje vremenom stoga podrazumeva različite procese koje je neophodno ispoštovati kako bi se projekat završio u zadatom roku.

Drugim rečima, definišu se rokovi za sve aktivnosti, a onda i za sve faze na projektu i konačno za projekat u celosti. Osim toga, ovde je vrlo važna i provera međuzavisnosti različitih aktivnosti na projektu kako bi se aktivnosti sekvencionisale i kako bi se odredio njihov tačan redosled obavljanja. Sve te aktivnosti trebalo bi postaviti u mrežni dijagram kako bi se lakše pratilo vreme i upravljalo njim u realizaciji projekta. U ovoj oblasti znanja biće predstavljene i različite metode upravljanja vremenom na projektu koje se mogu koristiti. 

Treća celina kursa posvećena je oblasti znanja upravljanja troškovima projekta. Upravljanje troškovima projekta podrazumeva procese koji obuhvataju proračun, opredeljenje budžeta i kontrolu troškova tako da projekat može da bude okončan u okvirima predviđenog i odobrenog budžeta. Cilj ovog kursa jeste – kako u slučaju predstavljanja oblasti znanja upravljanja vremenom, tako i kod oblasti znanja upravljanja troškovima – da pruži korisne informacije i znanja koja ćete usavršiti kroz različite primere iz prakse, ali i preko brojnih interaktivnih radionica.

Kurs Upravljanje obimom, vremenom i troškovima projekta će odgovoriti na pitanja:

Koji procesi postoje u okviru upravljanja vremenom na projektu?

Upravljanje vremenom podrazumeva nekoliko procesnih segmenata koje je potrebno uzeti u obzir prilikom pristupa ovoj oblasti znanja. Prvi proces odnosi se na planiranje upravljanja vremenom. Ovaj proces se odnosi na utvrđivanje procedura za upravljanje vremenom na projektu. Naredni proces podrazumeva definisanje aktivnosti ili određivanje akcija koje bi trebalo sprovesti kako bi se uspešno realizovali ishodi projekta. Nakon toga sledi proces raspoređivanja aktivnosti, odnosno određivanje i dokumentovanje odnosa između projektnih aktivnosti.

Procena resursa za aktivnosti jeste procena vrste i količine materijala i predstavlja poseban procesni segment. Pored vrste i količine materijala, tokom ovog procesa se definišu i ljudi, oprema i novac potreban za svaku aktivnost. Procena trajanja aktivnosti jeste određivanje broja radnih sati potrebnih za izvršavanje svake aktivnosti pomoću planiranih resursa. Analiza rasporeda i trajanja, potrebni resursi i sva vremenska ograničenja koja se mogu javiti tokom projekta podrazumevaju poseban procesni segment koji se odnosi na razvoj terminskog plana projekta. I, konačno, poslednji proces jeste proces kontrole terminskog plana. 

Šta podrazumeva upravljanje troškovima na projektu?

Upravljanje troškovima na projektu odnosi se pre svega na aktivnost planiranja upravljanja troškovima. Drugim rečima, planiranje upravljanja troškovima je proces utvrđivanja procedura za upravljanje troškovima na jednom projektu. Nakon planiranja sledi procenjivanje troškova koji se očekuju prilikom realizacije projekta. Ovom prilikom se određuju približne vrednosti novčanih resursa koji su potrebni za okončanje svih aktivnosti na projektu. Sakupljanje prethodno procenjenih troškova pojedinačnih aktivnosti sa ciljem da se proveri ispunjenje ili prekoračenje odobrene „osnove troškova” podrazumeva utvrđivanje budžeta ili naredni korak u upravljanju troškovima projekta. Poslednji korak odnosi se na kontrolu troškova, tj. na kontrolisanje statusa projekta radi ažuriranja budžeta projekta i vođenja promena u osnovnim troškovima.

Šta je WBS?

WBS (Work Breakdown Structure) predstavlja jedan od boljih alata za dekompoziciju posla. Reč je o alatu preko kog se raščlanjava projekat na različite sastavne delove. Ovaj alat za dekompoziciju posla prikazuje se u vidu dijagrama. Zahvaljujući ovom alatu moguće je jedan kompleksni projekat podeliti u više faza, podfaza, a onda i na manje celine, tj. zadatke ili aktivnosti. Vrlo je važno i da svaka aktivnost ima tačno procenjene resurse koji su potrebni za realizaciju, vreme trajanja aktivnosti i budžet koji je opredeljen za svaku. Treba znati i da je dobro sačinjen WBS osnova za dobro upravljanje projektima, budući da pojednostavljuje planiranje, nadgledanje i kontrolu aktivnosti u okviru projekta.

Plan i program predavanja

1. Upravljanje obimom projekta u okviru 

 • Procesi u upravljanju obimom na projektu
 • WBS (Work Breakdown Structure)

2. Upravljanje vremenom na projektu - procesi u upravljanju vremenom na projektu 

 • Definisanje aktivnosti
 • Redosled aktivnosti 
 • Mrežni dijagram 
 • Vremenski plan
 • Crashing metoda

3. Upravljanje troškovima projekta

 • Procena troškova
 • Utvrđivanje budžeta
 • Kontrola troškova
 • Neizvesnost i troškovi tokom vremena
 • Troškovi angažovanja tokom životnog ciklusa projekta

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se