SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

PPC 7 – Macro and Micro Campaigns & Ad Extensions

Google mreža (Google Search Network) omogućava upravljanje različitim vrstama kampanja, kroz koje se upravlja putem Google Ads interfejsa. Neke od kampanja kojima možemo upravljati na Google mreži su search kampanje, display kampanje, video i app install kampanje, kao i shopping kampanje. Search kampanje su negde najčešće povezane kada se pomene Google PPC kampanja.

PPC je skraćeno od Pay-per-click i odnosi se na model plaćenih oglasa na internetu – tačnije, na pretraživačima. Oglašavanje na pretraživaču je jedan od najpopularnijih oblika PPC oglašavanja. Oglašivači plaćaju za svaki klik na oglas i imaju mogućnost da prikažu oglas korisniku u trenutku kada se vrši pretraga za određeni pojam. Na ovaj način oni licitiraju za plasman oglasa u samom vrhu rezultata pretrage u trenutku kada korisnik pretražuje koristeći ključne reči koje su povezane sa samim sadržajem oglasa. 

Kako postoji mnogo oglašivača koji će se nadmetati za određenu ključnu reč ili termin, platforme kao što je Google Ads omogućavaju različite ekstenzije i vrste oglasa kako biste se što bolje istakli u rezultatima pretrage. 

Ono što je veoma bitno jeste da svaka kampanja sadrži oglasne grupe (ad groups), a da svaka oglasna grupa ima kreirane oglase. Svaka oglasna grupa treba da bude imenovana kako bi nalog (account) bio što uredniji i pregledniji. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: PPC & Digital Channels Manager.

Opis i cilj kursa PPC 7 – Macro and Micro Campaigns & Ad Extensions

Na početku kursa objašnjava se pojam Google Display mreže i kako funkcionišu Google Display kampanje. U ovom delu biće prikazano i šta je potrebno za dobru PPC kampanju, šta podrazumevamo kada kažemo da je neophodno da sajt bude responsive, da je adekvatno podešeno praćenje konverzija i da su jasno definisani ciljevi kampanje.

Nakon toga dolazimo do konverzija. Pre svega, objasnićemo šta konverzija predstavlja, koje vrste konverzija se najčešće koriste, kako izgleda proces i način praćenja konverzija, ali i šta su makro i mikro konverzije. Kod mikro i makro konverzija fokus će biti na objašnjenju na šta se one tačno odnose u praksi i na alatima koje možemo koristiti za merenje, sakupljanje, analiziranje i izveštavanje o podacima koje prikupljamo. Neki od alata koji će biti predstavljeni su:

  • Google Ads Conversion Tag;
  • Google Analytics;
  • Google Tag Manager.

Zatim će biti prikazano kako se određuju ciljevi kampanje na osnovu toga koja je svrha same kampanje – da li je reč o oglašavanju nekog proizvoda/usluge ili brenda generalno, koliki budžet ste spremni da izdvojite, o kakvom tipu biznisa je reč, koliko je jaka konkurencija i sl. Ovo će biti objašnjeno i kroz jedan mini-upitnik, gde kroz odgovore na postavljena pitanja možete lakše doći do odgovora i definisati cilj.

Potom će biti reči o pozicioniranju oglasa, gde ih možete plasirati, kao i koje vrste oglasa postoje. Objasnićemo tekstualne oglase, oglase za pozive, slikovne oglase, video-oglase, gmail i google shopping oglase, responsive i responsive search oglase, kao i oglase za promociju aplikacije.

U okviru rangiranja oglasa biće objašnjeno kako se izračunava rang oglasa i određuje njihova pozicija, a biće navedeno i pet faktora koji na to utiču: bid, kvalitet oglasa i lending stranica, prag ranga oglasa, kontekst korisničkog pretraživanja i očekivani efekat od oglasnih ekstenzija i drugih oglasnih formata.

Kod oglasnih ekstenzija (ads extensions) definisaćemo prednosti upotrebe ovih ekstenzija i navesti koje sve vrste ekstenzija postoje i kada ih treba koristiti.

Kurs će vam odgovoriti na pitanja:

Šta je potrebno za dobru PPC kampanju?

Jedan od uslova da je PPC kampanja efektivna jeste da je sajt responsive. Šta to znači? Pod sajtom koji je responsive podrazumevamo da dizajn samog sajta omogućava korisniku da ga vidi i da se po njemu kreće bez ikakvih ograničenja, nezavisno od toga da li koristi mobilni ili desktop računar. Drugim rečima, svaki sajt mora biti tehnički i vizuelno prilagođen različitim uređajima koje korisnik može koristiti. Osim toga, veoma je važno da, pored jasno definisanih ciljeva kampanje i konverzija, redovno pratite konverzije, a to podrazumeva dodavanje oznake za praćenje konverzije (tag tracking) na sajt ili mobilnu aplikaciju, gde takođe postoje konverzije za koje nije potrebno dodavati oznaku za praćenje. Na taj način se, kada korisnik ostvari interakciju sa oglasom, privremeni kolačići (cookies) postavljaju na njegov desktop ili mobilni uređaj.

Šta predstavlja konverzija?

Konverzija je bilo koja aktivnost korisnika koju smatramo vrednom, odnosno cilj kampanje koji smo definisali. Ono što je odmah bitno napomenuti jeste da se konverzija ne odnosi nužno samo na prodaju, već se konverzijom mogu smatrati i ostale radnje, kao što je prijava na njuzleter, preuzimanje nekog priručnika ili instalacija aplikacije, popunjavanje ankete, prikupljanje novih kontakata, šerovanje nekog posta, telefonski poziv, kupovina na sajtu, ali i neke oflajn-aktivnosti koje mogu podrazumevati da se korisnik prijavi onlajn, a konverziju, na primer, dovrši uživo u radnji.

Da biste pratili konverzije, neophodno je da na sajt ili u aplikaciju dodate oznaku za praćenje konverzije – tačnije, parče koda, dok određene konverzije ne zahtevaju dodavanje oznaka, već ih direktno možete pratiti putem ekstenzija, kao što je slučaj, na primer, sa call-only oglasom.

Koja je razlika između makro i mikro ekstenzije?

Makrokonverzije su aktivnosti ili radnje koje korisnik preduzima, a koje predstavljaju primarni cilj. Na primer, ukoliko je cilj ovog meseca prodaja konkretnog proizvoda, makrokonverzija bi bila ispunjena kada bi korisnik na sajtu obavio konkretnu kupovinu. S druge strane, mikrokonverzije, odnosno mikrociljevi, mogu se odnositi na sve one aktivnosti koje je korisnik izvršio kako bi kompletirao glavnu akciju, odnosno makrokonverziju. Mikrokonverzija nam faktički daje jednu kompletnu sliku o tome kako korisnik dolazi do makrokonverzije, ali i meri rano angažovanje korisnika. Neki od primera mikrokonverzija su imejl-prijava na njuzleter, komuniciranje preko live chata, pregled sajta / određene stranice, preuzimanje nekog dokumenta, pregled nekog sadržaja itd.

Polaznik zapisuje beleške sa PPC kursa

Plan i program kursa

  • Google Ads – šta je potrebno za dobru PPC kampanju?
  • Konverzije – šta je konverzija?
  • Makro i mikro konverzije
  • Alati za praćenje konverzija – Analytics, Google Ads Conversion Tag, Google Tag Manager
  • Ciljevi, vrste kampanja i pozicioniranje oglasa
  • Rangiranje oglasa i oglasne ekstenzije – kako se jedan oglas rangira i koje vrste oglasnih ekstenzija postoje i kako se koriste

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se