SVE ŠTO TI JE POTREBNO ZA ODLIČNO PLAĆEN POSAO!

Kurs Content Storytelling

Priča brenda ili priča kompanije koja je napravila brend jeste metoda ili tehnika kreiranja sadržaja čija je jedna od funkcija da se brend ili kompanija diferencira u odnosu na konkurenciju, te da na taj način privuče pažnju kupaca. Content storytelling koncept treba shvatiti pre kao narativ koji može biti stvaran događaj, a ponekad čak i fikcija ili legenda o nastanku brenda ili proizvoda. 

Pred svako pričanje priče o brendu ili kompaniji posebno je važno da se poznaje publika kojoj se priča priča. Osim toga, bitno je poznavati i kako se kupci ili konzumenti ponašaju prilikom donošenja odluke o kupovini. Kreiranje novina u kazivanju priča o brendu, kompaniji ili proizvodu ponekad može biti i loša ideja. Naime, za kreiranje priče o brendu važno je iskustvo. Iskusni kreator sadržaja poznaje uspešne šablone kojima može vrlo lako pridobiti publiku. 

Content storytelling trebalo bi razumeti, pre svega, kao veliku sliku u okviru koje su smešteni svi narativi sa kojima se identifikuje ciljna grupa, što u izvesnom smislu i jeste cilj brenda ili kompanije, odnosno njihovog pričanja priče. Kreiranje storytellinga ima ulogu u poslovnim okvirima i u okviru digitalnog marketinga. Pričom brend isporučuje sve one vitalne informacije koje bi ciljna grupa trebalo da zna i koje se, zbog atraktivnosti priče, generacijama pamte. Zahvaljujući dobro kreiranoj priči brenda, sve važne informacije dugo ostaju upamćene, a priča brenda utiče na prepoznavanje i ukupnu konstrukciju identiteta jednog brenda.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: Social Media, Online PR & Community ManagerDigital Marketing Planner & Account ManagerContent & SEO Manager i PPC & Digital Channels Manager.

Opis i cilj kursa Content Storytelling

Cilj kursa Content Storytelling je da vas upozna kako nastaje dobra priča u vezi sa brendom. Pričanje priče jeste jedan od načina da brend ispolji emocije i izgradi svoj prepoznatljiv identitet, koji će ga izdvojiti na tržištu i među konkurencijom. Kroz kurs ćete shvatiti da pričanje priče jedne kompanije ima višestruku korist u savremenom poslovnom kontekstu. 

Kurs Content Storytelling organizovan je u nekoliko delova. Na samom počeku upoznaćete se sa ciljevima storytellinga. Osim toga, kroz kurs ćete prepoznati i na koji način je moguće uspostaviti vezu sa publikom korišćenjem konkretnog koncepta priče. Osim toga, prepoznaćete i koje sve komponente treba da ima dobra priča jednog brenda ili proizvoda, kao i koje elemente ne bi trebalo koristiti u narativima.

Poseban deo kursa posvećen je predstavljanju osnovnih elemenata dobrog storytellinga. Saznaćete kako se kreira dobra brend priča, koje sve brend arhetipove razlikujemo, koji su osnovni elementi priče koje bi svaki storytelling trebalo da ima, koji je značaj dobre postavke, koje mogu biti karakteristike glavnih likova, koje su osobenosti zapleta, konflikta i, konačno, raspleta u storytellingu, i sve to kroz brojne primere.

Jedan od najvažnijih subjekata svake priče je njen glavni lik. S ciljem da se kupac samovoljno identifikuje sa pričom brenda, neophodno je kupcu pružiti mogućnost da se identifikuje sa superherojem priče. Kada je jasno kome se brend obraća, može se preći na naredni stupanj u kreiranju priče, a to je određivanje zapleta. Kroz ovaj kurs prepoznaćete da postoji nekoliko tipova zapleta koje treba da zna svaki copywriter.

Takođe se i konflikt, koji predstavlja tačku u kojoj glavni lik postaje superheroj, može diferencirati u nekoliko tipova. Nakon svakog konflikta sledi razrešenje. U okviru kursa videćete kojim se to elementima pričanja priče služe poznatiji brendovi kako bi razrešili konflikte svojih priča. Zahvaljujući ovoj determinaciji strukture u priči i razotkrivanju njenih važnih elemenata, bićete u prilici da samostalno kreirate odgovarajuću priču jednog brenda.

Kurs Content Storytelling odgovoriće vam na pitanja:

U kom licu se savetuje obraćanje u jednom content storytellingu?

Ukoliko se kreira sadržaj u prvom licu jednine, vrlo je važno postaviti se u položaj glavnog junaka. Tada se na gledaoca prenose znanja i iskustva glavnog junaka. Priča kreirana iz prvog lica stoga može poslužiti izgradnji autoriteta ili uspostavljanju emotivne veze sa kupcem. Dakle, prvo lice jednine se uglavnom koristi kada je autor poznat. Priča u drugom i trećem licu jednine obraća se publici. Priča ispričana u drugom licu jednine može biti korisna, a koristi se onda kada se dobro poznaje kupac i kada se poznaju prepreke sa kojima se on susreće. U tom slučaju potrebno je pronaći način za iskazivanje empatije. Treće lice priča priču koja ima više uključenih osoba, realnih ili izmišljenih likova. 

Kako izgleda postavka strukture dobre priče?

Na samom početku pričanja priče vrlo je važna postavka. Postavka priče podrazumeva trenutni svet u kome protagonisti postoje i pre priče. Završetak postavke odnosi se na trenutak kada se otkrije šta je konflikt u priči. Akcija koja se događa u priči obično jeste prepreka kroz koju protagonista prolazi. Obično je svaka nova prepreka teža i izazovnija. Akcija traje sve dok se ne dođe do kulminacije, koja ujedno donosi i najveću tenziju i koja predstavlja prelomnu tačku u jednoj strukturi priče. Poslednja instanca svake dobro ispričane priče je njeno razrešenje. Završetak konflikta – obično je protagonista ovde prešao sve prepreke, odnosno stigao je do momenta kada je izvukao pouku ili kada je pobedio, ili kada je bio poražen.

Koje tipove zapleta možemo razlikovati?

Zaplet je serija događaja, akcija koja navodi publiku da se identifikuje, te da zauzme stranu u priči. Najčešće publika bira mesto glavnog protagoniste. Tipovi zapleta mogu biti različiti, a kao najčešći mogu se raspoznati borba protiv zla, u kom heroj autsajder nailazi na svakakve prepreke; od trnja do zvezda podrazumeva koncept zapleta gde se potencira kvalitet brenda; traganje, potraga, ekspedicija – koncept u kom je putovanje važnije od cilja i koji se obično koristio dok je brend bio mlađi i dok je imao mlađu publiku. Osim ovih, tu su i koncepti kao što su putovanje i povratak, komedija, tragedija i, konačno, ponovno rođenje.

Plan i program predavanja

1. Ciljevi storytellinga

  • Dobra priča jeste i dobra priča nije

2. Osnovni elementi storytellinga

  • Osnovni brend arhetipovi
  • Osnovni elementi priče

3. Postavka

  • Mesto i vreme događaja

4. Glavni lik

  • Superheroj ili kupac/klijent
  • Profil kupca

5. Zaplet

  • Tipovi zapleta

6. Konflikt

  • Tipovi konflikta

7. Rešenje

  • Struktura priče kao zaokruženje priče 

8. Kako kreiramo priču

9. Ključne tačke dobre priče

10. Trendovi storytellinga 

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se