Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs How to Pitch an Idea & Brief

Kako predstaviti poslovnu ideju u najkraćoj formi? Jedna od posebno dragocenih veština u oblasti različitih poslovnih praksi svakako jeste prezentacija poslovne ideje ili pitcha. Vrlo verovatno je da ste već do sada čuli za termin „pičovanje”. Žargonski interpretiran termin „pičovanje” podrazumeva prezentovanje poslovne ideje ili koncepta kojim jedna agencija pred klijentom predlaže svoj koncept rešavanja ili unapređenja njegove poslovne prakse. Dakle, u okviru ovog kursa, a vođeni time kako predstaviti poslovnu ideju, ukazaćemo na metode i načine dolaženja do ideje ili kreativnog koncepta, a biće reči i o njegovoj prezentaciji pred klijentima. Drugim rečima, „poslovni pitch” je postao posebno popularan u sferi startup poslovanja. Suštinski, pitch je verbalno prezentovani poslovni plan pred potencijalnim investitorima ili partnerima startup kompanije. Na osnovu prezentacije uobličene poslovne ideje, investitori ili poslovni anđeli odlučuju da li će podržati mladu kompaniju ili ne. 

Međutim, pitch je i način na koji advertajzing agencija predstavlja svoje marketinške ideje za različite brendove, proizvode ili usluge pred potencijalnim klijentima. Agencijski pitch trebalo bi da bude predstavljen kao marketinška strategija. Ovakvom strategijom teži se da se na jedan kreativan način što vernije ukaže na to kako će se marketinški doprinos odraziti na ciljeve klijenata i na koji način će usled toga potrošači primiti poruku brenda. Dakle, od kreativnog pitcha zavisi i to na koji način će jedna agencija plasirati poruku i preko kojih kanala komunikacije će se plasirati poruka pred potrošačima.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih Internet Academy programa: Social Media, Online PR & Community Manager i Digital Marketing Planner & Account Manager.

Opis i cilj kursa How to Pitch an Idea & Brief

Kurs How to Pitch an Idea & Brief posvećen je prezentovanju različitih koncepata preko kojih marketinške agencije istupaju pred klijente sa kreativnim idejama za plasiranje i promovisanje proizvoda, usluga, brenda, poslovanja pred ciljnom javnosti. S tim u vezi, biće reči o različitim vrstama advertajzing pitcheva i njihovim razlikama. Na kursu ćete naučiti kako da predstavite poslovnu ideju, uz praksu izgradnje pitcha i ulogu agencije u osmišljavanju promotivno-prodajne poruke. 

Pitanja kao što su „Zbog čega je važna priprema pitcha i na koji način on uobličava ideju i šalje poruku?” i „Šta predstavlja agency credentials i šta sve podrazumeva brif za klijenta?” jesu neke od tema o kojima će ovde biti govora. Jedna od ideja prezentovanja ove tematike odnosi se ne samo na predstavljanje različitih praksi već i na metode njihovog kreiranja. Usled toga, nakon ovog kursa bićete u prilici da prepoznate i upotrebite one metodologije preko kojih se na najbolji način može odgovoriti na potrebe poslovanja jedne kompanije. 

Kreativni brif predstavljen je kao zaseban deo kursa i u okviru ovog dela biće reči o njegovim elementima, o zadacima i problemima koje rešava ovakva agencijska praksa, glavnim preduslovima koji prethode kreiranju adekvatnog kreativnog brifa itd. Osim toga, osim kreativne ideje, ne bi trebalo ispustiti nijednu od važnijih stavki pitch prezentacije, u okviru strategije prezentovanja pitcha pred klijentom. 

Metodi brainstorminga posvećen je jedan odvojen deo kursa i kroz različite primere dočaran je proces izgrađivanja ideje, ali i istaknut značaj ovog procesa u kontekstu timskog rada i strateškog upravljanja. Prilikom osmišljavanja jedne idejne zamisli neophodno je na odgovarajući način pripremiti prezentaciju, strateški adekvatno postaviti ideju u kampanji i uobličiti je kroz kreativu. Koncept može biti realizovan na različite načine, odnosno kreativa koncepta može biti izvedena na bezbroj načina. Na ovom kursu bićete u prilici ne samo da se upoznate sa različitim kreativnim interpretacijama jedne ideje već ćete se upoznati i sa načinima kreiranja jednog vizuelnog rešenja ili maskote brenda.

Kurs How to Pitch an Idea & Brief će odgovoriti na pitanja:

Šta je pitch?

Kako predstaviti poslovnu ideju klijentu? Za početak, pomoću pitcha. Reč je o prezentaciji kojom se izražava koncept koji jedna marketinška agencija predlaže na osnovu dobijenog zadatka od klijenta. Drugim rečima, pitch predstavlja demonstraciju ideja i rešenja za korisnike usluga jedne agencije. Sa tim u vezi, treba pomenuti da postoje različite vrste advertajzing pitcheva. Na primer, prezentacija ili pitch kojim se definiše funkcionalna i kreativna dimenzija jednog sajta, zatim prepoznatljivost i idejna rešenja identiteta brenda, njegovog slogana i logoa. Pored ovih, treba istaći da postoje i pitchevi za pojedinačne kampanje ili oni za 360 kampanje. Osim toga, pitch može biti koristan i prilikom menjanja agencije, ali i prilikom odabira nove agencije.

Šta je kreativni brif?

Kreativni brif predstavlja temelj svake advertajzing kampanje. Zahvaljujući kreativnom brifu moguće je doći do jedinstvene poruke koja se želi preneti. Postoji mnogo različitih načina za predstavljanje jedne ideje. Ipak, odluka mora biti na onom koji će na najbolji način dočarati i preneti ideju. Svaki brif ima četiri osnovna elementa. Prvi se odnosi na zadatak, problem ili izazov koji treba da se reši ili prevaziđe, a što bi trebalo da se „iščita” u brifu. Drugi se odnosi na potrošača ili ciljnu grupu za koju je namenjen proizvod ili usluga. Vrlo je važno načiniti jedan detaljan analitički osvrt na potrošača za kog se veruje da će se motivisati da uradi ono što se od njega želi. Kroz analizu potrošača moguće je prepoznati i sve one faktore koji bi naveli potrošača da veruje brendu, proizvodu ili usluzi. Stoga, jasno formulisan razlog za verovanje jeste treći važan element svakog kreativnog brifa. I, na kraju, poslednji element kreativnog brifa je jedinstvena poruka koja se sastavlja, a kojom je objedinjeno sve ono što treba istaći o proizvodu, usluzi ili brendu.

Šta su arhetipovi brenda?

Arhetipovi brenda vode poreklo od Jungovog pojma koji se odnosi na urođene obrasce ponašanja, mišljenja, osećanja i izvođenja, koji su nastali kao rezultat iskustva prethodnih generacija predaka i koji, kao takvi, predstavljaju osnovne strukture i dinamičke elemente kolektivnog nesvesnog. Arhetipovi se često koriste sa ciljem da se definiše karakter brenda, pa se tako može razlikovati 12 arhetipova brenda. U arhetipove brenda spadaju arhetipovi buntovnika, mađioničara, mudraca, zabavljača, kreatora, arhetip prirodnog i prijateljski nastrojenog, arhetip heroja, ali i arhetip vladara i arhetip istraživača. Svi ovi arhetipovi mogu odgovarati karakteristikama brenda po određenim svojstvima, te vrlo često ove arhetipske predstave služe u kreativi za kreiranje diskursa brenda.

Osoba piše beleške i uči kako predstaviti poslovnu ideju

Plan predavanja:

1. Šta je pitch?

2. Proces kreiranja pitcha

 • Pripremanje plana za pitch

3. „Agency credentials”

4. Brif klijenta

 • Osnovni elementi klijentovog brifa

5. Kreativni brif

 • Zadatak/problem/izazov
 • Potrošač
 • Razlog za verovanje
 • Jedinstvena poruka

6. Strategija u pitch prezentaciji

7. Brainstorming metode

8. Priprema prezentacije 

 • Elementi prezentacije

9. Strategija

 • Strategija „ciljna grupa”
 • Strategija „Big idea”
 • Strategija „Mood video”

10. Kreativa

 • Koncepti
 • Kreativa primene

11. Timeline

Kurs How to Pitch an Idea & Brief
spinner

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se