Neka ceo svet bude tvoja kancelarija!

Kurs Social Media

Broj kanala komunikacije na internetu sve više se uvećava, a za to su najviše zaslužne društvene mreže. Razvoj tehnologije doprineo je tome da mlađe generacije danas skoro i da ne mogu da zamisle svet bez pojedinih kanala online komunikacije kakvi su društvene ili socijalne mreže i platforme. Međutim, iako se mlađa populacija može smatrati prvim korisnicima ovakvog načina komunikacije, uloga i značaj društvenih medija danas su neizmerno veliki i bitni među velikim korporativnim gigantima. Prezentacija poslovanja na društvenim mrežama postala je podrazumevana svakodnevna poslovna aktivnost svakog ozbiljnijeg poslovnog modela. 

Razvoj tehnike i tehnologije doveo je do toga da 21. vek, između ostalog, tumačimo kao eru društvenih platformi. Iako su se prve društvene mreže pojavile krajem 20. veka, tada je mali broj ljudi mogao da prepozna njihov potencijal i značaj koji će one imati za savremenu komunikaciju, informisanje i poslovanje. Njihova uloga bila je namenjena prevashodno zabavi mlađe generacije (uglavnom srednjoškolcima i studentima). Broj društvenih mreža se iz godine u godinu sve više uvećava, a one se razvijaju u velike platforme sa brojnim podacima o svojim korisnicima.

Zato društvene mreže postaju ozbiljni poslovni alati brojnih poslovnih organizacija koji pružaju korisne informacije o ciljnim grupama, plasmanu proizvoda koji se ostvaruje kod različitih grupa korisnika, kao i predloge i smernice za unapređenje poslovnih modela i modela zarade. Nekadašnje društvene mreže danas prepoznajemo kao velike platforme sa vrlo dobro organizovanim servisom za oglašavanje, koji koristi podatke korisnika. One služe ne samo za besplatno virtuelno druženje korisnika već i doprinose plasmanu različitih plaćenih reklamnih poruka, tj. reklamiranju na internetu

Opis i cilj kursa Social Media

Kurs Social Media obrađuje nekoliko oblasti. U okviru ovog kursa imaćete priliku da se upoznate sa bitnijim istorijskim datumima i činjenicama, ali i sa terminološkim postavkama zbog kojih ćete biti u prilici da bolje razumete smernice za razvoj savremenih društvenih platformi. Osim toga, kroz ovaj kurs su pojedinačno predstavljeni različiti društveni mediji. Zato će biti više reči o društvenim platformama kao što su Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest, TikTok, LinkedIn, Twitter, ali i o drugim nešto manje popularnim društvenim medijima preko kojih jedno poslovanje može komunicirati sa svim onim potencijalnim i postojećim klijentima, odnosno kupcima. Svaka društvena platforma o kojoj će biti reči tokom kursa sagledana je iz istorijske, ali i praktične perspektive.

Drugim rečima, kroz kurs ćete moći da se upoznate sa načinom koji vam omogućava da otvorite profil na određenom društvenom mediju, sa time kako pristupiti njegovoj oglašivačkoj platformi, kao i sa tim koje sve mogućnosti – u kontekstu odabira cilja kampanje, targetiranja ciljne grupe, formata oglasa i načina plaćanja – ima svaki od njih. Osim toga, poseban deo kursa Social Media posvećen je P2P konceptu i P2P tehnologiji. Na samom kraju kursa osvrnućemo se i na konkretnu primenu naprednih strategijskih koraka, a više reči biće i o ulozi i funkciji uticajnih osoba (influencer marketing) na društvenim medijima.

Cilj kursa Social Media je da na jedan interesantan, lako razumljiv i pragmatičan način približi nastup i oglašavanje na socijalnim mrežama. Zahvaljujući oblastima integrisanim u okvire ovog kursa, bićete u prilici da samostalno kreirate nalog, da se bliže upoznate sa strukturom i izgledom oglasa na različitim društvenim medijima, kao i da steknete neophodna znanja o merenju i praćenju postignutih efekata u okviru jedne kampanje. Drugim rečima, zahvaljujući jasno definisanim i objašnjenim odrednicama i parametrima oglašavanja, moći ćete samostalno da prepoznate odgovarajuće ciljeve kampanje za oglašavanje, oglasne formate kampanje, da kreirate ciljnu grupu oglasa i dr. Postavljanjem raznovrsnih studija slučaja u ovom kursu težilo se ka što jasnijem i prijemčivijem predstavljanju značaja i praktičnosti jednog poslovanja preko društvenih platformi.

Kurs Social Media će odgovoriti na pitanja:

Koja su tri osnovna cilja koja je moguće odabrati prilikom kreiranja kampanja na društvenim platformama?

Prilikom kreiranja oglasnih kampanja, jedan od prvih koraka je definisanje cilja. Postoje tri osnovna strateška cilja, koja se mogu podeliti u još preciznije i manje marketinške ciljeve. Razvojem platformi za oglašavanje vrlo često je dolazilo do promene u opcijama marketinških ciljeva ili do menjanja izgleda formata i dr. Međutim, strateški ciljevi ostaju kao konstanta svih kampanja, stoga razlikujemo strateški cilj stvaranja svesti (Awareness) posredstvom oglasne kampanje; zatim razmatranje ponude (Consideration) i, konačno, postizanje akcije posle donošenja odluke (Coversion).

U okviru ova tri strateška cilja može se govoriti o manjim ciljevima kao što su svest o brendu, uticaj na što veći broj korisnika preko objave, veći saobraćaj ka ciljnoj stranici, tj. veb-stranici, ili profilu društvene platforme, interakcija korisnika, instalacija aplikacija, online kupovina, uvećanje katološke prodaje i dr.

Koji su najpopularniji chat servisi za promovisanje poslovanja?

Neki od najkorišćenijih servisa u savremenom poslovanju za razmenu chat poruka su: WhatsApp, Viber i Facebook Messenger. Uloga ovih online servisa u današnjim poslovnim praksama je značajna i velika. Oni u većoj meri ubrzavaju komunikaciju između udaljenih poslovnih jedinica jedne poslovne organizacije, ali i između partnera. Drugim rečima, geografska lokacija nije barijera kada je potrebno brzo odgovoriti na kratka i brza pitanja poslovnog partnera ili sagovornika.

Pomenuti chat servisi kao aplikacije imaju u ponudi i poslovne verzije. Zahvaljujući njima, moguće je formirati poslovnu grupu preko koje će se brže razmenjivati informacije, određivati direktna lokacija poslovanja, promovisati reklamna poruka uz precizno targetiranje, automatizovati reklamne poruke itd.

Na osnovu kojih kriterijuma jedno poslovanje donosi odluku o izboru društvene platforme za plasman reklamnog sadržaja?

Odabir društvene mreže za plasman promotivno-prodajnih sadržaja pre svega zavisi od nekoliko faktora. Odluka o adekvatnosti društvenog medija za plasman poruke trebalo bi da bude vođena karakteristikama koje ima kanal. Prilikom odabira posebno je bitno obratiti pažnju na benefite koje jedno poslovanje može imati od kreiranja profila i plasiranja sadržaja na konkretnom društvenom mediju. I konačno, kao najbitniji faktor presudan za odabir odgovarajućeg društvenog medija jeste relevantna ciljna grupa kojoj se poslovanje reklamnim porukama obraća.

Biranje odgovarajućeg kanala komunikacije mora biti praćeno dobrim poznavanjem oglašivačkih performansi kanala i njegovim dometom. Koliko je bitna demografska podudarnost kanala komunikacije sa plasiranim proizvodom i uslugama koje se oglašavaju, isto toliko je bitno poznavati i realizovati oglasnu kampanju u odgovarajućim reklamnim formatima prema unapred postavljenom cilju.

Plan i program predavanja

1. Osnove društvenih ili socijalnih mreža na internetu 

  • Istorijski razvoj i terminologija

2. Najpopularniji društveni mediji na internetu 

  • Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest & LinkedIn, TikTok, YouTube
  • Ostali društveni mediji i mreže za oglašavanje - Messaging apps, Reddit, Quora, Wikipedia, WhatsApp, Viber, WeChat, Facebook Messenger, Youtube

3. Influence Marketing

4. Oglašivačke strategije na društvenim platformama

5. P2P Communication & Customer Service

6. Advanced Social Media & Social Media Monitoring

*Na stranici određenog smera, u okviru padajuće liste svakog kursa možete pogledati kurseve koji su predviđeni za odabrani smer za dati modul. 

4 stepenika do uspešne karijere u internet poslovanju! Spremili smo dokument koji otkriva koja su to četiri stepenika koja vode ka profitabilnoj karijeri u online poslovanju. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se